[UTF8/MIXED] [Options] NAME=Swedish VER=2 REV=1924 DATE=42843.8872801 AUTH=sandcrawler;Johan Lind;Markus M;Koheu;Greenious [Strings] F9621528=Serienumret du angav för FlashFXP är ogiltigt. ED039D47=Vänligen e-posta %s för mer information. Vi kan tillhandahålla ett nytt serienummer när vi har verifierat din rättighet till användningen av denna mjukvara. 4CC61554=Vill du ta bort alla filer i datamappen för FlashFXP? E4BBEF11=FlashFXP datamapp: %s 6FE52246=Detta kommer att ta bort alla dina personliga inställningar och platsprofiler. 9E8E3A68=Om du väljer Nej, måste du ta bort mapparna/filerna manuellt. CC6D0751=Tack för att du stöder FlashFXP CAFFED76=Vänligen registrera FlashFXP idag.. E06F76CF=Klicka här för att köpa FlashFXP 062D40C9=Denna kopia av FlashFXP är licensierad till: 5F81F3B8="%s" hittades inte i Platsorganiseraren 33181456=%d dagar sedan A27E306C=%d DAGAR KVAR DD5D6791=%d filtrerade objekt. D06A41BD=%d objekt funna CFE1BD1A=%d objekt funna, %d valda %s 8BB490D1=%s krypterad session med chiffer %s (%d bits) 04E3D2C7=%s-läge misslyckades, försöker med %s. D5B264A1=%s-läget lyckades, vänligen uppdatera anslutningsläget i din siteprofil. D0F15464=%s handskakning avklarad... 783D6B00=%s till %s 9E0BC3EB=&Lägg till 64C92DB2=&Alla filer 5809C1D1=&Alla 07006042=&Anonym DAFB138E=&Verkställ 180D73C1=&mellan D0B05227=&Köp Nu D179B23F=&Avbryt 74D51E55=&Stäng 8620B88E=&Kommando 11884194=&Kommandon 7C25AB45=&Anslut 667DEC86=Typ av &anslutning BD7D0BCA=&Ta bort 7ACC59D0=&Detaljer 8349C936=&Mapp 8A0C868A=&Koppla från plats(er) 3F22A401=&Följ ej mapp-länkar 80641891=&medan den senaste EF712EA9=&Ange platsnamn C5E361D9=&Exportera 854A6B8B=&Fil C6C36410=&Allmän 70B03103=&Generera 01520137=&Hjälp FA7A9B90=&Horisontell 9605EC4E=&Importera från urklippshanteraren 15EB5A80=&Importera Platser 1A21B950=&Importera 26CBE753=&Invertera Markering 38F743A6=&IP:PORT 36F43DB2=&Vänster mappträd 2CD3B986=&Öppna F10F5CF5=&Sök i A8DBC959=&Flytta lyckad post överst i listan C7B8ADA9=&Flytta till E6EB6AE3=&Flytta 8E8685D6=&Nytt Kommando 08F2F449=&Ny 7076FD02=&Nej 556E2892=&OK 0869A246=&Onlinetjänster ADA5DE3F=&Öppna EEF00DEA=&Ersätt BCE93614=&Partiell Namnmatchning FB82E709=&Klistra in 4A440057=&Port 7202E3F7=&Skriv ut 686BF2A1=&Uppdatera 0477761F=&Ersätt E7AEA7ED=&Återuppta 4934CE72=&Försök igen 26EC3E6F=&Kör Uppdatering 5CB36745=&Spara 1726E434=&Välj en grupp E5B9506F=&Välj en plats CF90EB68=&Välj Markerad(e) E35E8F32=&Markera Icke-matchande CC9D9D8D=&Välj 6BF3118F=&Genvägstangent 664DA598=&Visa Bekräftelse DBD435F2=&Platser 9D1950D7=&Storleken är F1A308E6=&Skippa F8ADCA1E=&Starta 8D2E41E6=&Verktyg 1F4A4235=&Uppdatera 3A236703=&Användarnamn 16F685A5=&Ja 3B9FEFCB=(automatisk igenkänning) 3C3D0DD8=(standard) 3634D904=(global) E91888F3=(framtvingad avbrytning) 070BE925=(ingen) 3227F264=(ingenting) 68F9EE27=(Lösenord är valfritt) C573F378=(Återförsök #%d om %d sekunder) F791D999=(avbryter) B2B87F87=-- Text från urklippshanteraren importerades till markerad-listan 4468A27D=-- Exporterade den markerade listan till urklippshanteraren 8B8D913F=-- Markerad lista rensad C8AC2D0B=0 = Obegränsad E13E7660=0-byte fil 686ECB4D=%s med namnet "%s" finns redan. 1B87AAFE=En fil med namnet "%s" finns redan, skriva över? 9DEFED59=En fil med namnet du angivit finns redan. B6ED28C6=En lista med det namnet finns redan 1733B9BB=A&uto-sparningar 3B749B20=Avbryt E1D57D46=Avbruten 6D7F3B40=Avbryter 74350DE7=Om 0A42A730=Godkänn && spara F4586804=Godkänn denna gång B48CE802=Godkänn B103554A=Kontonamn B28B6F38=Konto 406089A4=Händelse CAF5C873=Händelser 9D76F074=Aktivera FlashFXP-fönstret vid anslutning B194D230=Aktivera synkroniserad bläddring vid anslutning 4F1066FB=Aktivera 4354FA01=Aktiva redigeringar BC2F54F5=Aktivt läge (PORT) 4CB2F934=Aktiv 2CD5D1C1=Lägg till bokmärke 9C44E24C=Spara aktuell plats 35F7CB91=Lägg till i Bokmärken 5161FC31=Lägg till i platsorganiseraren F39223B4=Lägg till överföringslista C5573507=Lägg till 20171514=Adresstypen stöds ej C2F3561D=Adress 62BD9734=Avancerade Inställningar C7CC9431=Avancerad överföring 45F80A27=Avancerat E94C5EA5=Använd Clear Command Channel efter inloggning 021EE791=Alla filer är överförda i enlighet med prioriteringslistan. Om filen inte matchar listan är den överförd enligt den ursprungliga listans följd. BE159CB3=Alla länkade filer och kataloger kommer att raderas. 9405528F=Alla länkade platser kommer också att raderas. 6E1664FE=Tillåt exportering av privata nycklar 33991E52=En post med det namnet finns redan 9152D9E7=OCH F976DAF5=Anonym FTP e-postadress 64F3F7B4=någon 22C75216=Program 886D60C9=Tillämpa ändringarna på alla undermappar och filer 6FC067DB=April B8BE0BDA=Är du säker att du vill ta bort "%s"? 9EC4B89C=Är du säker att du vill ta bort alla logg-filer? 14E00B1C=Är du säker att du vill ta bort "%s" gruppen? 4097C018=Är du säker att du vill ta bort "%s" platsen? F752474A=Är du säker på att du vill ta bort valda mappar? 93AB08FF=Är du säker på att du vill ta bort din Snabb-anslutningshistorik? 12B0B60D=Stigande 506BAC00=Fråga C4B66A1B=Asterisk D5CB4F6E=Åtminstone F7DFFDB3=Högst 18EC0266=försök 136127AD=Försöker med alternativ metod A7DAADB3=Försöker med normal metod DD3F650A=Attribut 9E1C594D=Attribut (CHM&OD) 7EC69DA0=Attribut E345EDC4=Augusti 5AE01ACB=Autentisering misslyckades 9C2B5304=Autentisering lyckades 050E8E0F=Kontrollera uppdateringar, varje 830A585E=Autoexpandera mappar 54DF3F31=Autospara kö vid ändring DA7C7897=Automatiskt spara kö vid avslut 021E781E=Automatisk längd på fillistans kolumner 2D3A0E53=Automatisk längd på kölistans kolumner 720C4DAD=Anpassa automatiskt E3001A98=Automatisk överföring 283A8BF7=Autouppladdning vid ändring C6888AC4=Automatisk FB5CA236=Automatisk filöverföring 67F42BB6=Automatisk detektering av proxyinställningar FAD876FB=Bakgrund (Offline) F335B780=Bakgrund E6FF2626=Säkerhetskopiera / Återställ konfiguration 6B7B4D54=Säkerhetskopiering klar 385CD49A=Säkerhetskopiera 8CF0072E=Pip (PC Högtalare) D9C8FE66=Binär (image) C14CEC33=Binär DBC8C65D=Koppla socket till IP 75328C4F=bits D2483B4F=Anpassa till windows-temat FA2343E3=Bokmärken C0596E41=Ram 5BE8962F=Båda 8EF37792=Underst C94BB850=Radbryt menyn vid (rader) DB6EB231=Sök efter mapp 1165CFAE=Sök efter plats 90156256=Genom att sätta ett lösenord för platsorganiseraren så kommer innehållet att krypteras. 8B8E0843=R&ensa 5AA88E88=Cacha mappar B59BD6EA=Beräkna totalt och &använt serverutrymme 145985A8=Beräkna totalt och använt serverutrymme C7E47711=Beräknar kompensation för serverns tidszon.. 51BAC044=Avbryt 74C4D4E8=Kan inte hitta "%s" 39C170F9=Rubrik DCDA269E=Certifikat-information A700559D=Certifikat E94324B8=Ändra egenskaper 980C7DCC=Fel vid mappbyte C4910AF7=Ändra lösenord AD57A109=Byter mapp BB63C6BC=Teckenuppssättning 2268ECB2=Kontrollera ledigt utrymme innan nedladdning F7831CEF=Kolla efter ny version 80311689=Kontrollera namnet och försök igen. FD4F8317=Kontrollera 5A2DE312=Chiffer 74B9379E=Stad/Ort D20302DD=Rensa alla 98DC751D=Rensa graf vid anslutning 6F85D0F6=Rensa historik 805AB644=Rensa lösenord E1062D7C=Rensa kö 2470DE02=Rensa 57DDE318=Klicka här för att skapa en ny uppgift 66619843=Klicka OK när du är redo att överföra den redigerade filen ADD3D613=Klientcertifikat 401DF7AF=Urklipps&hanterare FDD2CF0A=Stäng oanvända serveranslutningar vid överföring D2C0AEC0=Stäng C512C6A9=Färger DD20C260=Komman&don 8359F0B8=Kommandot stöds ej 4177D348=Kommando B3973160=Allmänt namn FE181A16=Jämför datum 07202689=Jämför mappinnehåll A3460906=Jämför storlek 727431C1=Jämför B809DECD=Slutförd EEE26782=Kompression 4DC1BC1A=Inställningar 476AD7E6=Bekräfta borttagning DBCB26D6=Bekräfta ersättning av fil 08201B2B=Bekräfta lösenord 406E9AD8=Bekräfta 8757C56B=Bekräftelser 02848491=Antal återanslutningsförsök 35C74068=Fördröjning mellan återanslutningsförsök B02D9FAE=Timeout vid anslutning 2B28C56F=Anslut till server nu? BB72C083=Anslut 5DE806A6=Ansluten till 98469A16=Ansluten 6C09CE7B=Ansluter till server C9D58837=Ansluter till 8B895216=Anslutning stängd F626AE80=Anslutning upprättad med 1B9CBA9B=Anslutningen misslyckades, Försöka igen? 7512CA10=Anslutning tappad FE20E6F8=Anslutning inte tillåten p.g.a. regeluppsättning 9127CD1E=Anslutning öppen A3EF6353=Anslutning nekad 19BBB6AD=Typ av anslutning 66AA70B6=Anslutning 2302FCD9=Kontinuerligt DEC8A15F=Kopier&a katalog C32D1221=Kopiera mapp till urklippshanteraren D6ABCE1B=Kopiera globala inställningar DA51915A=Kopiera uppgift C25DED7D=Kopiera till urklippshanteraren som URL C19D7112=Kopiera till urklippshanteraren 5B7C7098=Kopiera till Platshanteraren 264E0555=Kopiera URL - Mappning DC5C98ED=Kopiera användarnamn och lösenord? ED8814BC=Kopiera 9CCEF0FA=Land F03E714B=Skapa nytt certifikat (Självsignerat) C534412B=Skapa nytt kommando 1D4502DB=Skapa ny grupp AF422546=Skapa ny RSA-nyckel 86F198E1=Skapa ny plats B31952DB=Skapad 8EAAE8E2=Medverkande 6E69B475=Kli&pp 2719D278=Nuvarande version 2145A484=Egenanpassade kommandon 69132ABD=Egenanpassade regler 49A0896A=Egenanpassad skip-lista 2F22D4CB=Kundportal 9A2C4CB0=Ta bort &alla AA9C9F7B=Fingeravtryck för datakanalen matchar inte kontrollanslutningen. 3C6ECB10=Dataöverföringsläge 67EDA3C8=Katalogen "%s" är otillgänglig. Detta kan exempelvis bero på att denna är en nätverkskatalog som inte är ansluten eller om du saknar tillräckliga rättigheter för att visa kataloginnehållet. 1013C1D5=Datum / Tid 0AAC9844=Datum E03CF805=dag(ar) EBE4FC66=dagar 72F7A20C=Ta &bort EA574A97=December FF455C43=Standard nedladdningsmapp CA6F0CE0=Standardredigerare 05C2510F=Standard filvisare 2CE33943=Standard EFC2A301=Fördröjer %s sekunder innan överskrivning. 5BFD4005=Fördröjer %s sekunder 2D7434B2=Fördröjer %d sekunder innan anslutningsförsök #%d 39564B4E=Ta bort kommando? 6EE6ECF8=Ta bort post F5C315EF=Fel vid borttagning 16FBAAF8=Ta bort filer/mappar A887A10D=Ta bort grupp och alla dess kommandon E8A23B71=Ta bort loggfiler CFD5596B=Ta bort köfil från återställning av kö 621718B1=Ta bort objekt från kö 4A532608=Ta bort uppgift 3DBE79B1=Ta bort 248677AF=Borttagen B46C3296=Tar bort 5F7FBEA0=Fallande BD9B3216=Detaljer 6C0780E3=annan 7DAB227A=Direktanslutning BCBB5310=Riktning DC8DE9F2=Mapp ändrad 4540C764=Mapp skapad 1C463EEF=Mapp borttagen D35C34A0=Sökväg 081FD543=Avaktivera tipsfönster F25F8177=Avaktivera för lokal nätverksserver 9A5A005D=Avaktivera plats 7D880CB5=Avaktiverad 8C47FDAF=Koppla Från Plats(er) 4F674841=Koppla från 08EB901F=Använt utrymme 20B0890D=Visa ködialog vid start 28E760BE=Visa resultat i ett redigeringsfönster 1EFF74F9=Visa skippade objekt i C36C4B3F=Visa 5406D100=Vill du spara ändringar till "%s"? 36EA70FE=Vill du spara ändringarna? FC4B61DF=Konvertera inte BF157DB3=Jämför ej storlek på ASCII-filer B01F4F95=Klar DB99C4A1=Prickad A236D113=Dubbelklicka för att byta mapp 0D1A0659=Dubbelklicka BCCD3F05=Ner 510AC4B5=Nedladdning slutförd 364D8A2C=Ladda ner från %s 816CE026=Ladda ner B6557F23=Laddar ned 8390F2FF=Drag/Släpp 7F29E296=Varaktighet 746EDFC8=under föregåend&e 5040FDFD=Dynamisk kö 6ADD8CE5=A&vsluta 4FF2844B=E-postunderrättelse B4D6B4DC=E-postunderrättelse misslyckades. 3B813ED6=E-postunderrättelse gjorde time out. DECC7BCC=E-post sckickad 07560DA3=E-post 947E1393=Redigera bokmärke D42292A2=Redigera kommandon 7A9E9945=Redigera anpassade kommandon 667B7BCD=Redigera post 6418D370=Redigera fil 43597FD7=Redigera i platsorganiseraren DA64BE9D=Redigera valbar överföring BAF93E45=Redigera aktivitet 21077124=Redigera 06503BAE=Antingen ansluts platsen för första gången eller så har värdnyckeln ej sparats för denna plats. Det finns inga garantier för att servern är den dator ni tror att den är. 3FE6584A=Förfluten 2AA00A40=tom mapp 82C51DA3=Aktivera cache D8006C3E=Aktivera komprimering 6299E568=Aktivera hastighetsbegränsning för nedladdning A55071CC=Aktivera global håll-vid-liv 7A684566=Aktivera global loggning C7CC0EF6=Använd ident E7E6FF70=Aktivera loggning 392AB418=Använd endast under anslutning DEC46B4C=Aktivera skipplista D3F89AD1=Aktivera ljudmeddelande E8D6DEC9=Aktivera hastighetsbegränsning för uppladdning E5A05497=Aktiverad utan frågefönster 8C3A95E4=Aktiverad med frågefönster 9F448218=Aktiverad 14E0D86B=Kryptering 007E63F4=Lägg till kö 2F566EC6=Skriv in kod 8EE15C85=Ange kommandonamn ECB8B05A=Ange kommando CF1F574E=Ange filnamn B7F1CDA3=Öppna mapp då den har skapats B93D6E70=Skriv in gruppnamn 99CFA274=Skriv in nyckel CC203B0F=Ange listnamn A6528F66=Skriv in namn 1367DBD8=Skriv in parametrar 3FA09AA8=Skriv in lösenord 1750F3F4=Ange markeringsmask 2EAB15F7=lika med 1D197A79=Fel vid laddning av "%s" språkfil 6BC30194=Fel vid sparande av registreringsnyckel AADF3C44=Fel vid sändning av e-post 9C1C9375=Fel A5349784=Fel/Överföringsfönster 3BFD562B=Fel 5C7EA6A5=Utvärdering FA6F25A3=Händelse 62A90443=Varje 1D6130C3=Utrop 71FFA0EC=Utelämna filändelser AD525B7F=Kör Fil 30DE2942=Kör DBCC4D33=Existerande fil ACBBBFE7=Nuvarande förlopp 20202B88=Avsluta under överföring 9DD1B90B=Avsluta med en icke tom kö 3D8CC476=Expandera alla kataloger 18E6CE3E=Expandera katalog 6B90539D=Utgångstid EE4C4E9B=Upphör efter 31E29F33=Upphör den 77105798=Utforskarmeny 8824A17C=Exportera till urklippshanteraren 57A5108F=Exportera till fil 681D1209=Utökat tooltip-fönster för trayikonen DA97462D=Fo&rmat F790B417=Misslyckad %s handskakning, frånkopplad 83A8E1CD=Kunde inte ta bort några eller alla filer. Du måste ta bort dem manuellt. 64ABACFB=Kunde inte öppna OpenSSL DLL:er ssleay32.dll eller libeay32.dll EB1C84D1=kunde inte förmedla autentiseringsmetod DB1820C9=kunde inte förmedla nyckelutbytesalgoritm A5D18948=Misslyckade överföringar 9927A641=Misslyckade EE263A5D=Fel AD78FB31=S&ök efter 1A59408A=Fil &associeringar 0671F386=Fil &ändelse 8775AB0B=Fel vid filinläsning 81A93F88=Filassociering 2389D759=Filutforskare 12A19650=Fil borttagen 91986A2C=Filen finns redan 596FA66F=Filändelse C65ADC64=Filändelser EA9C0D37=Fillistans standardsortering 9475CAF5=Fillista 329A90B7=Fillistning AFD2F1DD=Filmask 82B1F389=Fil ej funnen! C5EF77EA=Filmönster B320D790=Filrättighet nekad E458F1AB=Fil mottagen 354052D2=Filöverföringsregler 947609FA=Filöverföring 2CAD992E=Fil 043BE4F1=Filnamnskonvertering C57D8B33=Filnamn 239CF258=Filer && Mappar F3FCEDC1=Endast filer C7F46F5D=Filer B7CA5E11=Filter F6024D9D=Sök &nästa 8851E05D=Sök nästa 699CCB3A=Sök ECFFDA97=Färdig vid 5F39C96A=Färdig BCBD8117=Första bokstaven VERSAL 53B0C153=Första 79D96B84=Blinka fönstret när överföringen är klar 8C2FE4D8=FlashFXP - Ny registreringsnyckel krävs 8C7216A1=FlashFXP backupfil F60DD93B=FlashFXP konfigurationsändringar kan inte sparas. 522948A9=FlashFXP är redan ansluten till en webbplats, Vänligen koppla från och försök igen. D232D5A2=FlashFXP är upptagen med ett annat kommando, vänligen tryck på Avbryt för att avbryta föregående kommando. 7009CD2C=FlashFXP köfil B71BF20B=FlashFXP kommer att upphöra att fungera om %d dagar om inte köp gjorts. 14B8160D=FlashFXP kommer nu att starta om för att verifiera registreringsnyckeln. AA48584E=Mappbokmärken 0F075BC2=Mappcache 767104DA=Mapp ej funnen! F38D2F3E=Mappträd EB0E0CFB=Mapp 63D7FE13=Endast mappar 318AEA93=Mappar D3CD71CB=Följ symboliska länkar rekursivt B2C2C7FF=Typsnitt D91677E9=Format 700F1146=Fjärde B71EB376=Fredag A048B170=Från fil 19280E4E=Från 8CED4D1D=Markera hela raden 0FCDFE8C=Generellt SOCKS-fel 0C0C4F2E=Generellt SOCKS-serverfel 01940FD6=Allmänt 6DDA1825=Genererar certifikat 3B3D0B23=Generiska skalikoner A505D70A=Hämta nyckel EFA98EB5=Global 25176A10=Gå till rad F252F3BE=Gå till CDE0753B=Grafbakgrund C8842AD8=Graf 7F6B3227=Rutnätlinjer C21629DF=Rutnätmönster 8E127609=Rutnät 0B246085=Gruppera mappar överst AC016BC1=Grupp 30BCAC3D=GSSAPI Autentisering stöds ej 044A8A32=Stäng ner anslutningen till Internet D2A97E61=Koppla från och &avsluta FlashFXP 9A852E6E=Koppla från och avsluta FlashFXP 309E8EF9=Koppla från och stäng sedan av &datorn B16808AC=Koppla från och Stäng sedan av datorn 93D38466=Lägg på D1BFC387=har gått ut. 280DA59A=Har inte körts 825B0B84=&Viloläge 6F8276A9=Viloläge A3CC3F81=Dölj matchande filer/mappar 3F9608E8=Dölj/Visa knappar AB34FF4C=High Color-verktygsfält 752EA0B6=Markeringar E80749D7=Historik 6C6D5D6C=Hemsida 1C5E079E=Horisontell 28BF7C52=Algoritm på värdnyckel 63AD4869=Värd oåtkomlig 6F15BCC3=Värd 5C6DC2DA=Timma(r) DA6E3FB7=HTTP URL A1EDE006=HTTP 99037692=Jag accepterar ABF16A50=Jag avböjer 2252DE32=Identd Förfrågan: %s - AnvändarID: %s A0546AF0=Ident Användar ID C58F57B6=Ident 7B1DD4C6=Identifikationstaggar 7C161A2B=Vilar 815DA99C=Om destinations filen 46996944=Om inga regler matchar så 283F00F7=om stöd finns CC4DA6A0=Om du glömmer ditt lösenord så kommer det vara omöjligt att återskapa innehållet i platsorganiseraren. 74BE6123=Om du tror att detta är felaktigt, vänligen kontakta %s omedelbart. CBBA6A1C=Om din anslutning avbryts vid pågående filöverföring kan du försöka markera detta val. Alla servrar är inte kompatibla med denna inställning och det kan orsaka ytterligare problem. FFDD0216=OM 72D14E45=Importera Platser 4D81D89E=I automatiskt läge överförds alla filer i binärt läge om inte filändelsen finns listad här. C42887BF=I mapp 35086F9F=Körs 5FEC8E4E=i 41B009C0=Lägg till snabbanslutningar i historiken F260BBC9=Lägg till följande loggfiler 11B82087=Ofullständig eller felaktig registreringsnyckel 6BBB9E69=Info E9D6EC2A=Informationsfält AFE59754=Information B6056E7E=Gränssnitt 72E1BA91=Internet Explorer plugin 1163306E=Tolka ; som råkommandoåtskiljare E0B08D9D=Intervall A0C8FED6=Felaktigt tecken 849141B8=Felaktigt lösenord C2F7D047=Felaktigt svar, Använder standard IP 876F802F=Felaktigt serversvar 04EE4FF3=Ogiltigt syntax format 85AA746C=IP-adress behövs för 559EEE5F=IP-adress A2FA1917=Fel vid IP-granskning 03559C93=är ännu inte giltigt. 38A78E16=är självsignerat. 06C55BD3=Utfärdat av 7B0D7FF7=Utfärdat till B999C3CF=Januari 674620CD=Juli 41711E00=Juni 05D1DBC1=KB att gå tillbaka på återupptagna nerladdningar 813E1B6A='Håll vid liv'-kommando 53D1F387='Håll vid liv' sänt 832BDC1E='Håll vid liv' 93F62EE1=Nyckelutbyte: %s. Sessionskryptering: %s, MAC: %s, kompression: %s. 875235A7=Format på nyckel A4A334F0=Nyckelorganiserare 530145D5=Storlek på nyckel 3D615F71=Tangentbordsautentisering begärd AF09FA09=Tangentbordsautentisering, lösenord sänt. 7A02E2C3=Tangentbord 9488A952=Tangentbordsinteraktiv 7D4DD2B0=Kilobit per sekund (kbps) 5A307851=KiloByte (KB) 5504CA65=Kilobyte per sekund (KB/s) 616E7939=Språk finns redan, laddar befintligt språk CC8E0A9F=Språkfil importerad D6584F89=Språkfil 04E4079F=Språkets namn C3D9892B=Språkinställningar 2DAD13E3=Språk 5E20F968=Stora Ikoner 40890A3F=större 45AFE3DD=Senast ansluten 463E1A96=Senaste återställning 027D69EA=Senaste resultat 807DE2F6=Senast körd EAE9069E=Senast CBD76704=Senaste versionen 3D966ED4=Layout 67A8635D=Vänstra serverns svar DA554856=Vänster A937C4EF=Licensdetaljer D6DECCB6=Begränsa lokalt portintervall 443795F2=Begränsa sessionsloggfil (MB) 71261BC8=Rad 6E17F1C5=Rad(:Kollumn) F0795681=Lista kommandon 5918C6E4=Listning klar A71157BD=Lista ikoner E4FA5726=Lista 4AFA2857=Lyssnar på PORT: %d, Väntar på anslutning. DFAF4C75=Listar mappinnehållet 6063A98F=Liveuppdatering 2CCE0906=Liveuppdatering undersöker vilka uppdateringar som finns. 4E75FBE2=Lokal utforskare C35D06AB=Lokal fillista A3A63A2C=Lokal sökväg 4A17A7EC=Lokal 43ECB862=Logg avslutad AB89FC4B=Loggmapp 522AA75C=Logga av dator EA7DD2DD=Logg öppnad 30AD7EEF=Loggade av F99998B1=Loggar på 05285B66=Loggning F7B0B433=Lookup 7CCCD351=Gemener (små bokstäver) 2B3A844B=MACs EDE9958E=Mailserverns setup 1C4440BE=Mailserver 15EB4D07=Huvudknappar 1F1A625A=Huvudsaklig 3349868E=Gör till standard 6C7B1BDF=Skapa ma&pp 9B0A32DF=Fel när mappen skapades 2D696A86=Skapar mapp F098932C=Manuell filöverföring BD88648B=Manuell hämtning 10DBBEC4=manuell BF1796B3=Mars 0C2A4F38=Markera som misslyckad 1F2EE984=Markera/Avmarkera 553E54C4=Markerad Lista 2F8C38CE=Filtrera och &Välj 3EF0BE7E=Filterval DF5D6C0E=Filtrera 136D24C3=S&kiftlägeskänslig 172A4B8C=Maxvärde D5D0CC9A=Maximalt D23C54FF=Maj DD3795AD=Meny 9B77608D=Minimera till Systemfältet D6232CD5=Minst 74B38638=minut(er) DEC3B67E=Modern Stil A61D0EFA=Modifierad D87E283F=Måndag 2EA8A019=Övervaka F512948D=Övervakar E3F204C7=månad(er) F54FD918=Månader 6EF499E9=Mus CC33C1F3=Flytta &neråt B8524B5B=Flytta &uppåt 57BE561A=Flytta filer/mappar 20C3E0A1=Flytta vald(a) objekt? 06EDD0BF=Flytta l&ängst ner 46651164=Flytta &högst upp A5F19B2C=Flytta till slutet av kön innan nytt försök 4F0C9846=Flytta 072DA2F1=Flyttad 5169A23F=Flyttar filer 9100939E=Flera valda C03AD36C=Den här datorn 8393C19D=N&ej till alla 973D7B79=Filnamn 50F0FFAC=Mappens namn FE11D138=Namn E2558955=Navigationsknappar D3CB6D10=Navigationsträd B2DA9B3C=Förhandlar %s session E96CC0A6=Nätverk oåtkomligt 1A25A210=aldrig A7F3406C=Ny &grupp E0852A15=Ny &plats 69D88C4D=Nytt kommando 6AF3CC1E=Nytt inlägg 5AB438BB=Ny fil 46E997C3=Ny mapp 2C1215AB=Ny grupp 9AEFA8EE=Ny licensnyckel krävs 5050D1DD=Ny mailserver AB35CBC0=Nytt framsteg 26EC61F2=Ny värdnyckel för servern 3756B34D=Ny session 8455D58E=Ny uppgift 6887CFC6=Ny version tillgänglig 53AE02A5=Ny 1BE7C827=nyare 5CD0315B=Nästa körning A41DBF02=Nästa F64D9DF9=Ingen jämförelse 7437E0C4=Ingen värd/IP-adress specifierad. AAE879A7=Inga objekt valda! C960C3A7=Inga fler körningar 7386C481=Inga objekt matchande %s hittades! FAA1136A=Inga resultat hittades 1CFBBA6D=Inga giltiga utlösare 98D5A529=An&teckningar F22E0CBD=Nej 57F6272B=Ingen proxy DFA2AFF1=Ingen 4257CE43=Normal Överföring 26296DD2=Normal F4A593C7=rekommenderas ej 479E47A6=Ej shemalagd FBC596DD=stöds inte av alla servrar 4A458804=stöds inte av denna server 8CFC9A39=November 3C126031=Antal loggfiler att lagra på hårddisk (0 = obegränsat) 238A96FC=Oktober 076DA1FA=av 13F11BA3=Av D736D92D=OK 45EFB334=äldre 28449ED3=Efter &färdig överföring 76F32F7C=När överföringen är klar 9C320D6A=På 8C7C21DF=Envägs med borttagning D0FD488C=Envägs 0FEF795A=Endast under överföring 73AF2B57=Återuppta endast filer överförda i binärt läge 1B6469BC=Sök endast i kataloger som matchar datumen 44CBC7BE=Endast medan ansluten 40EB9C6E=Endast F71EC315=Öppna loggmapp 06EBF8F0=Öppna Platshanteraren vid start F148581A=Öppna käll- och målmappar 21656A82=Öppna källmapp 9E90A8D4=Öppna målmapp D8175696=Öppna med FE38BE5A=Öppnar dataanslutning på IP: %s PORT: %s 7BC8B584=Öppnar dataanslutning via Proxy 1F88C31B=Inställningar 10A1D814=Företagsavdelning D9DFB884=Organisation 99C3ACEF=Överlagda ikoner 741F8EEB=Ersätt alla A93002A5=Skriv över 0EA1C978=Ägare C37AC376=&Inställningar 25BF4CFF=Föregående mapp 7418308D=Lösen&ord 3BB3234B=Passivt läge (PASV) 72BDD8C2=Lösenord satt CCB42483=Lösenord 5245301E=Klistra in från urklippshanteraren 14AA80AB=Sökväg finns inte 58E008EE=Sökväg till fil A7FC0C2A=Sökväg till mapp AB662431=Sökväg AE77BC52=Utför dessa kommandon efter inloggning AB7143B8=Rättigheter 83044F77=Personligt ID-nummer 1C785F9D=Vänligen överväg att köpa FlashFXP D0F8A217=Vänligen kontakta serverns administratör och verifiera nyckeln. Att godkänna en värdnyckel utan verifikation är inte rekommenderat. 3609D5BA=Vänligen koppla från och försök igen. 229045FD=Vänligen fyll i ett generellt namn för att referera till nyckelparet. C4769290=Vänligen skriv in ett generellt namn 5F82434D=Vänligen ange en e-postadress i fältet '%s'. 00BC6957=Vänligen fyll i er registreringsinformation i rutan nedan. CF430AD2=Vänligen köp FlashFXP för att gå vidare 7E55D467=Vänligen välj en annan mapp och försök igen ADDDDF1C=Vänligen försök igen 6AB76464=Vänligen vänta B389C627=Popup-fönster för inloggningsmeddelande E3A3F2F2=Port BF5A86A3=Position 6FAD2922=Inställningar FCD179C9=Behåll fildatum 763816AC=Förhandsvisa FBB9FF8A=Föregående E47EC614=Prioriteringslista EE0E7537=Säkerhetspolicy B7EDFF7B=Fil för privat nyckel DB779010=Förlopp 6543690E=Fråga FCD3A165=Frågor C89E3217=Egenskaper C80D7234=Proxyserverlista 9A6253F9=Profil för proxyserver 1AD68B25=Proxyserver B2B3E6BA=Proxy DFB72AE2=Autentisering med publik krypteringsnyckel AAB569CA=Publik nyckelfil 73F4DCAC=Publik nyckel krävs 3C182B2B=Publik 7729F5DD=Publicera F3C35666=Köp/Prisinformation 4F812B18=Fråga EACF5B6E=Kö&Info 6F9B3209=Köa &som 98EC5999=Kön är klar 9F5DF3B7=Lägg till borttagning av valda objekt till kön? 1D100A28=Köfil 75756B1E=Kölista 9D6C43A9=Köa överliggande katalog för vald fil 4222363C=Köa valda 1D516B11=Kötyp B314A82E=Köfönster BE3C5067=Kö B2144130=Kö/Status 4BB58267=Köad 35BD8DB5=Köar filer.. Vänligen vänta.. 6D20EE51=Antal anslutningsplatser att behålla i historik 77962B8E=Snabbanslutning 7CF95243=Avsluta FlashFXP 948D7BE7=Råkommando (citat) C4DF7A3B=Råkommando 40F9C2B7=B&yt namn 725717BE=Ers&ätt med 3865EE59=Läs E954AAAB=Klar A0CE08AD=Ta emot 7519B311=Tar emot 38896D7A=Återansluta till server och återuppta? CB05F5E0=Återanslut E4D420C6=Upprepa varje ACD1C5A7=Åternedladdning A1155E5A=Redigera på nytt 46C3B767=Uppdatera vid överföring AF3C9967=Uppdatera A68F2242=Registrera 0F01237E=Registrering misslyckades (#%d) Vänligen kontakta vår helpdesk via %s 34DE7F5C=Registret A269638F=Neka 24E884B5=Releasedatum 02A8E4E6=Releasetyp 2B1AF52A=Återstående E666DD0F=Anmärkning 2303B355=Kom ihåg senast använda plats i Platshanteraren 68349F66=Fjärredigsuppladdning klar 5B58EC0C=Fjärrfillistning D3817021=Fjärrplats 5D1A7A84=Fjärr 0F8D551A=Ta bort tomma mappar när en uppladdning misslyckats B502C7FE=Ta bort misslyckade överföringar från kön AAB22737=Fel vid borttagning av mapp 15D0DDF2=Ta bort från historik C923F6D6=Ta bort från lista DE315178=Döp om C6DD8293=Omdöpt 2A3E1EE1=Döper om fil BB88FBB2=Upprepa uppgift 80A296D3=Ersätt &alla C503430A=Byt ut certifikat C3201DD9=Ersätt F89B45AD=Raportera ett fel 1F03E048=Begär filstorlek/datum innan överföring D146BDC5=begäran nekades på grund av att SOCKS-servern inte kan ansluta till identd på klienten B719780C=begäran nekades på grund av att klienten och identd rapporterar olika användar-id A76FE24E=begäran nekades eller misslyckades D8328332=Begär nuvarande mapp 09D41E74=Begär IP-granskning av 4E637B5F=Begär uppdatering ACE58129=Återställ &alla misslyckade BACD6763=Återställ &markerade 1EB9B61F=Återställa alla "Filen finns" inställningar till standard? 634E7B7A=Återställ och återuppta misslyckade överföringar 82650FB4=Återställa stats? 524CEC48=Nollställ totala stats? 915C9049=Återställ 4EA2B199=Omvandlade 0DEC7AAE=Omvandlar DNS 7BBC83C9=Omvandlar 37E1CFB4=Starta om överföring om ingen data överförts efter 427DC77B=Återställning avbruten av användare 4F870689=Återställ konfiguration 5A663540=Återställ FlashFXP för bekräftelser 85A2D726=Återställ kö 0E1E9590=Återställ inställningar 486A1663=Återställ 501EDD88=Resultat 6D8E36BF=Återuppta alla C1ED9635=Återuppta support 676DD596=Återuppta 81D61168=Återupptaget 075B9323=Hämta ny licensnyckel BC0EEF3E=Tar emot uppdateringsinformation D65F7A6A=Återförsök avbrutet C3C712BC=Antal återförsök F484D645=Återförsök, fördröjning 52CC17AD=Återförsök misslyckade överföringar DB04DC66=Återvände AF55B832=Visa lösenord när lösenordsfältet är valt 2F339674=Höger mappträd E878F936=Högra serverns svar 750B5A10=Höger 57C22582=RSA-nyckel för SFTP 5E0849BA=RSA/DSA-nyckel för SFTP 485BB638=Regler A2F9EEBD=Kör Nu AC51AABA=Kör aktivitet endast om användare är inloggad E09CB0F3=Körs 50DB96DA=S&ökdjup 824EE7F6=S&ession E91CD4E0=Lördag A37FB152=Spara &Som 2EB0FAD7=Spara Som A405D10F=Spara ändringar till "%s"? C43253F7=Spara konfiguration B3A4845F=Spara filnamn som 0FEAA2AB=Spara mapp som 2DF566E9=Spara Sökväg 0E40133E=Spara Markering 7FF438B9=Stara platsändringar i Platsorganiseraren BA4BD2BB=&Spara till fil 3822FC21=Sparat A60BDC64=Skalvärden E963BE87=Sökdjup 3DD0DCA1=Schemalägg vid 8E155B69=Schemalagt slut 0FB96403=Schemat körs 95F17D1B=Schemalagd start DAF868AB=Schemalagd aktivitet A34E73AD=Schema A1559232=Schemalagda aktiviteter 45891491=Sökning ej funnen! 65DBC9F6=Sökresultat B35CDE91=Sök 1158BC55=Söker FDF0C482=Säker filvisning 88C53A31=Säker Filöverförning 2F02AD7C=Säkra Plats-Till-Plats Överförningar 3CEDB797=Säkerhet 0D2831F4=&Markera alla 14240247=Välj standard nerladdningsmapp 27752249=Välj Destinationsmapp BE407B21=Välj Mapp 88349756=Vald grupp 482E9729=Vald plats 61DFDDD0=Valda 20046587=Selektiv &överföring 2996B004=Selektiv Överförings Regeluppsättning 7CBB78C6=Selektiva Överförningsregler D5675819=Selektiv Överförings Regeluppsättning inte hittad (%s) 47E01A7F=Sänd e-post vid Fel CF6EEE94=Sänd e-post vid Färdigt eller Fel CE36EEDC=Sänd e-post vid Färdigt C38D79AF=Sänd håll-vid-liv signaler 55F9740F=Skicka NOOP-kommando under överföring 4FA688A9=Skicka noop under överföring 074195F3=Sänd E3A7429C=Sänder e-postavisering 2A8059B8=Sänder FAEE9371=Ställ in fil och mappattribut separat 3C4A1F61=September 0899B645=Serveradress E4F80AF3=Servercertifikat DED89590=Serverfel D40F8855=Server Filsökning 7FF2753B=Server Web rotsökväg 5DC1D0C0=Server 0B358232=Radbegränsare för sessionens statusfönster 1FF9EC48=Session 33A6D397=Ange &Bakgrunds färg 35359498=Ange &Teckensnitt 5ED7B10C=Sätt GID C5762842=Sätt lösenord 4175C612=Sätt UID 97445CAE=Sätter filrättigheter 16F51766=Sätter överföringsläge 1C33C293=Inställningar E4DC7934=Installation 17050DD6=SFTP Uppkoppling Redo 75F209CA=Kryptering för SFTP 6CB37250=SFTP-protokoll upptäckt, Vänligen ändra Anslutningstyp till SFTP 6E919A4D=&Graf 00728AFF=&Kommandotolken 83B24425=Visa bekräftelse E8277D8A=Visa dolda filer 6CD4BC94=Stäng av F10A9D7B=Enkelt anslutningslayout-läge kan inte aktiveras medan du är ansluten till en webplats. 32659BF4=Enkel anslutningslayout 26854F5C=Plats&namn 615F19A9=Platsen stöder inte FEAT-kommando 26131F62=Platslista F28AC1DA=Säkerhet för platsorganiseraren A37CA62A=Platsorganiserare 8AA6BAF3=Platsnamn kan inte lämnas tomt. 3CF8997C=Platsnamn B1A9E549=Plats anteckningar C3F87A04=Plats-till-plats C971A6DA=Plats 7DC18567=Platser FDC62D31=Storleksformat 57F28B54=Storlek F32D0CFC=Hoppa över 0-byte filer BD35CC1F=Hoppa över Alla 9252347D=Hoppa över tomma mappar 31247639=Överhoppningslista 5844FA43=Hoppa över 7DE9C85C=överhoppningslista AEADBD03=Överhoppade överförningar 14DB349E=Överhoppade CEF2EDA8=Vila 24AD0EDA=Små Ikoner C668A2BC=mindre 65F9E2B8=Solid 75BDEED3=Vissa inställningar kommer att aktiveras först när FlashFXP har startats om C267B740=Sortera efter F1165D1C=Sortera 09285C85=Ljudhändelser ACE194A7=Ljudfiler 58267A45=Källa 1CE05628=Hastighetsformat 94991C4C=Hastighetsbegränsningar AF5C9C0B=SSL FEL: okänt protokoll E9E218E3=Avstannade överförningar 654CD04E=Start och stop tider måste vara olika! 62AF8810=Starta i valda mappar 24335DBE=Starta i 7269FA38=Starta på 54B5ABAC=Öppna Fel/Överföringsstatus vid start 5EB87A8B=Starta 1DB6D85E=Startade vid 6DE5C592=Startar BD316502=Län eller provins E7E9DDD1=Statisk kö AD8E88F2=Statistik 985CBF91=Statusfönster 7CAC602A=Status 37D51A8C=Alltid &överst 94E52BF1=Fäst 8D9C0BC8=Avbry&t 1F9D5E54=Avbryt vid 5DE45002=Avbryt kö efter aktuell överföring A98FD67D=Avbryt kö om inte är klar efter 2079D82C=Sluta skicka Keep Alives efter AB888A55=Avsluta uppgift om den körs längre än 1964B988=Avbryt 3632A126=Förvara loggarna i unik sessions mapp 347307E6=Rubrik 2FFABE49=Skicka till server BD4C4764=Lyckade överförningar 2A703E51=Lyckades 01955FFF=Summering CBF2C4F7=Söndag 4FB9D239=Support 4F08490B=Växla &paneler A865D077=Byt till %s Utforskare 0236F2A4=Synkronisering CEE114BD=System 990CA461=Tab-tangenten växlar mellan fillistor (v2.x stil) 41C32ACA=Mål 8FF437F2=Uppgift Utförd D4E31FC0=Uppgiftsnamn 3192E113=Uppgiftsegenskaper 7FD2171B=Uppgiftens max-körtid uppnådd F24C741B=Uppgift 29095290=Verktygsfältsrubrik 93ABD038=TCP/IP bufferstorlek CA5BCC90=Avbrutet 784DD132=Test 027EF10C=Text&editor 426D426A=Texteditor 9BB908F9=Text B44E09BD=Tack för att du har provat FlashFXP! 0EC8A498=Tack så mycket för att ni registrerade FlashFXP! 0F22C046=Det allmänna namnet på certifikatet, "%s" är ogiltigt eller matchar inte servernamnet, "%s". 78D03B40=Mappen "%s" finns inte. A178D364=Lösenordet är nödvändigt för att köra den schemalagda uppgiften när användaren inte är inloggad. D16AC35D=Det lösenord du angav stämmer inte. 0ABBF603=Köfilen ändras inte. E8492BCE=Köfilen är uppdaterad. Tar bort lyckade överförningar och markerar överföringar som misslyckats. 51098C16=Registreringsnyckeln du angav är avsedd för en äldre version av FlashFXP. D09613DB=Serverns värdnyckel matchar inte den som FlashFXP har sparat för denna server. Detta innebär antingen att administratören för servern har bytt ut värdnyckeln, servern använder sig av olika värdnycklar under olika omständigheter eller så har ni anslutit till en annan server som försöker utge sig för att vara den rätta. 835F444E=Texten i %s har ändrat. 07C84C46=DÅ 054524C2=Det finns redan en fil med samma namn på denna plats. 6D82D294=Det finns inte tillräckligt mycket ledigt diskutrymme för att ladda ner filen. A8E87813=Ett fel inträffade när %s öppnades 1F7074C0=Dessa filer är skrivskyddade eller ditt Windows-användarkonto inte har tillräcklig behörighet att ändra filer i FlashFXP data mappen E5F30F60=Tredje 39A373CC=Detta certifikat %s 1705C3ED=Detta certifikat är ogiltigt C4406555=Detta certifikat är giltigt. 5B9877F5=Denna kopia av FlashFXP är nu licensierad till: F344BE34=Detta är valfritt men rekommenderas. E96CF150=Denna licens är giltig till %s 4E65CB26=Detta kan skriva över den ursprungliga filen eller misslyckas. A53D8B31=Detta namn kommer att visas i krediterna för ditt arbete. 4B656E80=Denna registreringsnyckel har inaktiverats. 3C5AA113=Denna version av FlashFXP kräver en ny licensnyckel. En ny licensnyckel kommer att ges till dig utan extra kostnad. 7BC56C41=Detta kommer att skriva över dina nuvarande inställningar. B781F0FA=Torsdag 5965C024=Tids&zon D6FD9CC4=TTL har går gått ut CFA6377B=Tid DC16C188=Gånger 2727649D=Tidsmärke F00C11BD=Kompensation för tidszon: Server: %d sekunder. Lokal: %d sekunder. Skillnad: %d sekunder. 4203F666=FTP 507852CA=Verktygsfält 2694592A=Överst 043C6BA5=Totalt antal anslutningar 3DC4646A=Grupper totalt C25B2396=Platser totalt 03EECE5A=Totalt 90B3992F=Totalt 90BA87CC=Överför Som 0A8B28A4=Överförings&läge 0888A1E1=Överförningsfel 6ED1652E=Överföringen misslyckades 5C10184C=Överföringsdiagram A6EC3966=Överföring pågår, avsluta ändå? A352FFA8=Överföring ofullständig C7F1F81C=Överföringsläge 40D798E8=Överföringens statusbar 636819AB=Överföring av kö klar 2AA862F3=Överför kö 81D7CE44=Överför vald(a) F1AFDF1E=Överföring dröjde för länge B942C196=Överföring 49CC5DC7=Överförd F76891D6=Överför C8E1E1D4=Översätt 515160DF=Översättningseditor 32F5CAB8=Översättning 23A08965=Tisdag 74389FCC=Stäng av datorn A9B2761E=Avaktivera granskning av fingeravtryck på dataanslutning 3F1D9DBF=Guide 2CECF817=Typ D55AA577=Kan inte ansluta till e-postserver 17B9ECF4=Det går inte att skapa katalogen 7C9A5F0B=Det går inte att skapa mappen 8673B645=Det går inte att skapa fönstret 5BCC1102=Kan inte ta bort katalogen 2A48DB98=Kan inte ta bort 6838A697=Kan inte fastställa aktuell mapp EE8FB6CB=Kan inte bestämma kompensation för tidszon.. 172006D4=Kan inte importera språkfil EE822E76=Kunde inte ladda privat nyckel BD25671A=Kan inte öppna specificerad fil. BC607D0F=Kan inte öppna D20841FF=Kan inte söka medan filöverföring pågår. 84CD0F7E=Kan inte att sätta Tillstånd %d på "%s", [%s] 6F80BB0D=Kan inte starta FlashFXP 97A9AD2A=Kunde inte skriva till fil. Slut på utrymme? 3081E970=Under Köfönstret FFF15854=Under Statusfönstret 434214CC=Ångra 6F9B32E1=Avinstallera FlashFXP 7C89A36D=Enhet 327658E9=Okänt format på certifikatet C53DD853=Okänt Fel D730FAF5=Okänt Nyckelformat FFC54540=Okänt format på privat nyckel 58E36576=Okänd användare eller ogiltigt lösenord AD26A7C7=okänd 4EEB0A87=Tills D610CAD2=Upp 33AFCB98=Uppdatering misslyckades 7B9FC935=Ladda upp till %s 1011E329=Ladda upp B89066CD=Laddar upp 1C933A72=Stora bokstäver B7E8D08A=URL (med lösenord) CE7BE82D=URL Utklippshanterare 62D10724=URL ED09C808=Använd APPE för att återuppta uppladdningar C433C910=Använd autentisering 39AC5C6D=Använd anpassade regler F10C5260=Använd anpassade inställningar 1D88EC04=Använd befintliga regler C3B8E32A=Använd globala inställningar 10FAEC45=Använd senaste arbetsmappen FFF2DFCD=Använd föregående Inställning 9AC2BD9F=Använd sessionsregler 7155CBEF=Använd webbplatsens ip för passiva anslutningar D335E744=Använd överhoppningslista 2DFA015E=Använd smart lägeshantering när Auto är valt EF1E7EA2=Använd följande webbproxy inställningar 764FF646=Använd denna IP endast för icke port 21 och SSL/TLS anslutningar F97575A5=Använd för att redigera filen B609061A=Använd för att visa filen 9994C10E=Användar-ID 2DA17977=Användare 9888B70B=användare/lösenord autentisering ej nödvändig 120C2B1C=Användarnamn/Lösenord ej godkänt 01286421=Användarnamn 4F08AB78=Giltig från C79D7AEE=Verifiera Hostnyckel 0379A8DF=Verifierar registreringen D2CAB391=Problem med versionen 510016CA=Vertikal F4E846A1=via Proxy 2B64A0CF=Visa fil 9CDE45B6=Visa rå katalog 5ECF04B0=Visa E68C4184=Väntan tog för länge.. Alla NOOPs kom ej tillbaka. 815BE18F=Väntar på återstående noop svar. Vänligen vänta.. 452635B2=Väntar på svar från användaren (%d sekunder kvar) 17C66F7A=Väck datorn för att köra denna uppgift 0F9B8665=VARNING - POTENTIELL SÄKERHETSRISK! 8FF3A55A=Varning 178F97DF=Onsdag A54A8EB2=veckor på ED6B49C8=Välkomstmeddelande 7FE01AD7=När ett mönster matchar en fil eller mapps namn, blir den posten markerad i den valda färgen. 6E6A8A04=Vid fråga, vänta angivet antal sekunder och skriv sedan över DA7CB629=Skippa när 2AFF02FF=du kommer nu att stänga av din internet-anslutning. 1BE4BA55=du kommer nu att loggas ut från datorn. 1F317D3A=du kommer nu att loggas ut från anslutna platser. B858F1B8=din dator sätts nu i strömsparläge. B240912E=din dator sätts nu i viloläge. AA2E1304=din dator kmmer ny att stängas av. 2C5ABC07=Windows FDEE89B3=Ordbrytning CB396594=Vill du koppla från nuvarande plats? 8DFA2312=Vill du öppna webbläsaren och begära en ny registreringesyckel? BCAA555B=Skriv EBC88318=X.509 certifikat för FTP 36EB7841=Ja till &Alla 4DAA7349=Ja 4679425A=Du kan inte ladda ner filer till mappen "Dator" 7303757C=Du kan inte ångra detta efteråt! 62F233E4=Du har inte de rättigheter som krävs att stänga av datorn A66702FD=Du måste lägga till åtminstone ett filtillägg C1C7180F=Du måste ange ett giltigt lösenord 30D0FE36=Ditt riktiga namn eller ett smeknamn F6380A58=Ditt system börjar få slut på resurser. 390C611A=En gång 4F5C846E=Dagligen 5970AF12=Veckovis 2518FF04=Månadsvis 259172CB=Använd Server Tid 8F71E761=Synkroniserad universaltid 7F25D280=Försöker att automatiskt hitta tidsoffset 12F00FCC=Alla strängar 928B9581=Ej översatta rader A6462EF7=Översatta rader 553141C1=Strängar med ogiltig syntax 701E114E=Timme 8A1ABD8D=Timmar 6EC2ABB5=minut A06B4AA3=minuter B61F1169=sekund 2FD609E6=sekunder B19943CE=bytes 0355373D=Alla 6E3A36E0=Uppgiftslista F22813AD=Egenanpassad 5DF7139B=Lås FlashFXP CC769D1B=Lås upp FlashFXP 05990F11=Ange lösenord för att låsa 7CA25862=Slumpmässiga färger F6BE2B07=Intern Editor 879F31FE=Fråga efter programval 37EEF1B1=Nätverksvänlig QoS F44C83D9=Avbruten av användaren 353BE5DB=Variabel EB78CFF1=Beskrivning 5BB26795=Antal filer 78DBBEB1=Antal mappar 5A73E366=Överföringshastighet 3B7F8384=Överföringsstatus 257598A7=Överförings Filnamn 0620A1E8=Förfluten tid 734A583F=Kvarvarande tid 03CF43CB=Återstående tid för kö 67BF4438=Till Platsnamn (FXP-läge) 09E7171E=Från Platsnamn (FXP läge) 63BFF652=Regeluppsättning 007B89FA=Mapplista 707F1C56=Försöker Återansluta E3C4DAFF=Kan inte ansluta till värd EF954444=Socketfel 501B5E4C=Kan inte öppna fil C2869AAD=Denna server kanske inte tillåter återupptagning av filer 73A6D62E=Denna fil kan ej återupptas F55C3AE4=Kan ej tolka värdnamn 64176CF3=Anslutning stängd av klient 4E095285=Anslutning avbruten 11C5BC85=Anslutning misslyckad D78F15BB=Initsialisering av windows sockets misslyckades 70910070=Fel i skapande av dataanslutning 45345E31=Felaktigt argument 4067D178=För många sockets öppna A55495AB=Funktionen skulle blockera 3920FDC4=Funktionen körs 92466CAE=Funktionen körs redan 030CAF43=Socket funktion på icke-socket BD14A73D=Måladress krävs C61B1DEE=Funktion stöds inte på socket CE222A30=Adressen används redan E418497B=Kan inte tilldela önskad adress AB88A3CC=Nätverket är nere B3583DC7=Nätverk oåtkomligt 9AE30749=Nätverket tappade eller återställde anslutningen D9FDCE7D=Mjukvaran orsakade anslutningsavbrott 40E54C83=Anslutning återställd 40E9AB36=Inget bufferutrymme tillgängligt 103BE249=Socket redan ansluten 4F268CA5=Socket är inte ansluten AFD59F62=Kan inte skicka efter socketavstängning 56EF812B=Anslutning tog för lång tid A833BDF1=Värd är nere 48BBF796=Ingen rutt till värd B6EB2FA0=Nätverkets undersystem oåtkomligt EF0B93EB=Inkompatibel version av winsock 0D96874D=Lyckad WSA-Uppstart ännu inte utförd CCE7DB8A=Värd inte funnen 8DFE8DB1=Icke-auktoriserad värd ej funnen 050BE2DD=Felnummer 4D8C7321=Innehåll F728F615=&Visa 9200E6FD=ÄR A7E5A044=Associeringslista 5197336C=Fel vid Synkroniserad Bläddring 546B42BB=Mappen finns inte 7F7D5C4C=Skapa mapp 64482978=Återgå till föregående mapp BF05766B=Avaktivera synkroniserad bläddring 9DC9F306=&Fingeravtryck FA90587D=Filöverföringsregel 305E05FA=Sätt rättighet %d vid "%s" 0BD3A3A1=Stabil 797F314A=Beta och stabil 54408821=Synkroniserad Bläddring A59D323A=Rensa mappcache 02CBA55D=Filer och mappar 4B84F8D0=Filer och mappar separat E7B639CF=Ändra attribut för E03C3457=Tillämpa ändringar rekursivt på undermappar och filer 626E7BD0=Spara Post EDE4F036=Uppgift Aktiverad 10FC6F42=Beräknar 26F08C59=Kan inte skapa filen %s 40D370AE=Välj plats dit du vill flytta de utvalda objekten, klicka sedan Ok B78EA426=Visa dolda filer, mappar, eller diskar 624CFAB0=Vänligen granska certifikatet noggrant för att avgöra om servern kan anses vara betrodd. 7A97FA9D=Fingeravtryck 060F7681=Certifikatet är giltigt 51C5140A=Kan inte hämta certifikat för utfärdare AE3D4D40=Det går inte att avkryptera signaturen av certifikatet. A534DBFB=Den publika nyckeln i certifikatet kunde inte läsas. E0178897=Signnaturen av certifikat är inte giltig. CC4356E1=Certifikatet är inte giltigt till ett datum i framtiden. ED8D74FD=Certifikatet har utgått. 9613FC9C=Det är ett formatfel i notBefore-fältet av ceritifikatet 712FEA7D=Det är ett formatfel i notAfter fältet av ceritifikatet. C4028368=Det godkända certifikatet är självsignerat och kan inte hittas i listan över betrodda certifikat. 978AA062=Ett självsignerat certifikat finns i certifikatskedjan. Certifikatskedjan kan ha blivit byggd utifrån opålitliga certifikat, men en rotcertifikatutfärdare kunde inte hittas lokalt. BEF7DA6D=Utfärdarcertifikatet hos ett lokalt kontrollerat certifikat kunde inte hittas. Detta innebär normalt att listan över betrodda certifikat inte är fullständig. 4785996E=Inga signaturer kunde verifieras på grund av att certifikatkedjan enbart innehåller ett certifikat som inte är självsignerat och utfärdaren är inte betrodd. 98346A5D=Certifikatet har återkallats av utfärdaren. E636035D=Rotcertifikatutfärdaren är inte angiven som betrodd för det angivna syftet. 275679AB=Chiffer 62AEF5BC=Det går inte att ändra datakanalskydd till rensa. BB36B98E=Datakanalsskydd matchade inte. 02087A6B=Köa fil tillfälligt BF376213=Loggfil A3B35C29=Visa aktivt redigeringsfönster vid filredigering B7422E46=Du kan köpa FlashFXP genom att klicka på "Köp nu" knappen till höger. 217545F5=Din utvärderingsperiod har gått ut. 8D786166=Du är på dag %d av %d i utvärderingsperioden. 3F33DCA7=Din %d dagars utvärderingsperiod är nu slut. 6103C05C=Livstidslicens, betala aldrig för uppdateringar eller uppgraderingar igen. 9F402A8E=användarskapad 86B57C72=A&dress eller URL 804D4CA2=Skrivfel: Hårddisken full eller slut på Diskkvot? 16BB6DD4=Vid överföringsfel 76FCA759=Lista parametrar A24D60D5=Avbryter 2445FAE0=Regel %d har prioritet. För att använda denna regel, använd piltangenterna för att ändra prioritet för vald regel. 64EA44A6=Lista mappar rekursivt FCEFB441=Alla språk är installerade och uppdaterade E0750B57=Hämta/Uppdatera språk 2220D1DA=Språk DA5088BB=Installerad 14E7B468=Uppdatering tillgänglig ADD714F7=Ej installerad 7751B21C=Öppna mappens plats A1CCEC39=Öppna filens plats 21E7F1C8=Du håller på att navigera utanför den synkroniserade rotmappen. C3C5607A=Gruppera symboliska länkmappar under vanliga mappar 50BFCB86=Utför följande åtgärder vid spara A8F3DB5E=Följande fil har modifierats, vill du överföra den? 1D356C67=Storlek totalt A7DB89C5=Ledigt totalt 12B55FD4=Klassisk prompt 59E02534=Fjärrredigering FA9352E3=Är du redo att ladda upp filen? C37CECE5=Visa och Redigera fil 969EA7F3=Standardåtgärd vid spara A0F286D6=&Markera alla C9D4E246=&Avmarkera alla FEFC1AFB=Hämta ytterligare språk C4D97C3F=Använd synkroniserad bläddring A6E34EDC=Inkludera underkataloger 16569EB7=Använd följande anpassade IP adress 24C182D6=Tvinga anpassad IP-adress i aktivt läge 01DD4B6C=Skriftlägeskänslig 4378F71E=Skärmläsarvänlig aktivitetsfältstitel 7E7B889A=Detta språk är inte komplett, Vänligen hjälp oss med översättningen. 6C9E9E8A=%s komplett,%d sträng(ar) saknas. 84CEB578=Ny Filassociering F47B1C9A=Redigera fil Association D8DFA8DD=&Alternativ 1829E0F2=&Kö C4400D72=Kom ihåg redigeringshistorik 90AA7930=Utvidga bakgrund 6F2C1806=Ta bort 0A4E0F1E=Releasenoteringar EC3FFB05=Autentiseringsmetod inte accepterad FF4C3FF5=Vänligen kontrollera filbehörigheten och försök igen 53A227B5=Kunde inte återställa backup, filåtkomst nekades. 882F477D=Språkuppdatering Tillgänglig 70FBE6FA=Vill du ladda ner uppdateringen? 4EB2CA4A=List F8AC28D7=Server-till-Server metod 13E6FC51=Direkt (FXP) 5B6E7D66=Indirekt (protokoll oberoende) 0D5687A9=Uppmana att välja nedladdningsplats A5F91444=Tangentbordsautentisering CAB5778C=Lokal till Lokal E8CCCDF5=Serverinloggning 0F9C51FE=Proxy inloggning 4DA1E652=Dessa standardprogram används när filen inte har någon filassociation. 240688BF=Skapa en egenanpassad filassociation att använda istället för systemets standardprogram. 82B3FFF5=FTP protokoll upptäckt, Vänligen ändra uppkopplingstyp till FTP 1B0CDEC8=Nätverksfel 729C73E6=Redigera Bokmärken F40CCD04=Aktivera 80F874CD=Avaktivera C7BA1833=Ingen ändring E0CD2EC6=Okänt eller felaktigt svar från servern 5A481652=Byter automatiskt "%s" till "%s" 7CE599CD=&Redigera och ladda upp 3B1794E6=Lägg till "Redigera och ladda upp" i redigerings historiken A849D503=Du kan fritt använda denna utvärderingsversion i %d dagar. 4008DE0B=Aktivera starkt privat nyckelskydd. 550429B2=Du kommer att bli omfrågad varje gång den privata nyckeln används av FashFXP om du aktiverar detta val. 5E7740B4=&Markera den här nyckeln som exporterbar. 502C003B=Detta tillåter dig att säkerhetskopiera eller transportera dina nycklar vid ett senare tillfälle. A3ADE80B=Se till att TCP/IP håll-vid-liv 06563C45=Välj slumpmässig bakgrund vid start 6B5FDFFE=Ändra datum/tid för E9317A25=Fjärrutforskare E8709287=Programlösenordsskydd B1D6A11A=Kör uppgift oavsett om användaren är inloggad eller inte CD02B961=När inget lösenord för användarkontot är ifyllt så får får man inte tillgång till nätverket eller krypterade filer. 905F73A8=Lagra inte lösenordet E9C91AF5=Uppdatering installerad A7764EE2=Ta bort flera objekt 4B0A62E1=Är det säkert att du vill radera %d? 38659B92=&Login Typ 22B52199=Publik Nyckel AF9D0228=Fråga efter lösenord F7E0A358=Kom ihåg mitt lösenord för denna session 40C06F0D=Anonym 7A74FD5B=Privat Nyckel 07F59B6D=och 10A8E0CD=fil finns redan 796DD6AE=TILL C3893540=Vänligen ange ert lösenord EFC1065A=Ej ansluten 5EF0433E=%s är skyddad 95453852=Vänligen ange %s B20D6363=Lösenords påminnelse 1498CDA4=Felaktigt %s F9D2C080=Nyckelbaserad B4E14BD9=Importera %s 668E8782=Exportera %s DCA40ED6=Drag och släpp i Utforskaren 1B95ADD8=FlashFXP Lösenord 64F8D5AA=Om du är hemanvändare så kan du använda din licensnyckel på upp till fyra datorer. 8D9A690D=Kan inte läsa filen 2B980A8D=Filåtkomst nekad. Du har inte rättigheter att läsa den valda filen 10E017C1=Mapp för data 989D7ABB=Kontrollera filrättigheterna och starta sedan om FlashFXP. E3995C1A=Ta bort från %s 2CB2EEE3=Utför på %s C5F9850B=Vänligen ange ditt FlashFXP lösenord 349A0769=Nyckeltyp E5A02990=dag 82CEE20E=Du är berättigad en uppdateringsnyckel utan extra kostnad. 0A005054=Fjärredigering pågår 6D1DD926=Kunde inte stänga ner FlashFXP, vänligen vänta tills pågående filuppladdning är slutförd. B6ED7A1C=Platsen %s som är associerad med det här objektet kunde inte hittas i Platshanteraren BCDDD288=Egenanpassad färgton A996DDA0=Egenanpassad bild 9489C708=Några av inställningarna kan inte sparas då du är ansluten till webbplatsen. Inställningarna kommer träda i kraft först nästa gång du ansluter. 166F9C3E=Tema Verktygsfält 809983C5=Läsmig 98D5CD85=Licens DE2BD258=Temat "%s" för verktygsfältet installerades. 58962951=Flytta Mappinnehåll A1A20F2D=%s sajter exporterades. 82EC9B70=Senaste nedladdning: %s sedan E23FB568=Senaste uppladdning: %s sedan B1B3145F=Sekund CB82F178=&Överföring 73DA4A64=Ditt Lösenord har tagits bort C1CB72D7=Är du säker på att du vill ta bort det valda jobbet/jobben? 4177DF1C=%s Fil 0F4EE49B=%s Filer 99C1D1F5=%s Mapp D6400849=%s Mappar CB54459C=%s Totalt 073E2CF8=%s Valda 80C628C4=%s Ledigt F94C20AD=Datum Ändrad 5AF2C154=Ställ in datum/tid EDE6239A=Vill du börja om med en helt ny profil? 7892C392=Om du är 100% säker på att du har glömt ditt lösenord så kommer en ny profil att skapas med standardinställningar men utan några site-data. A8DEA150=En backup av din nuvarande FlashFXP konfiguration kommer att skapas. 4C47EA78=FlashFXP har skapat en backup på dina inställningar och siteprofiler. 7B8CF8D1=Den här backupfilen kan användas för att återställa FlashFXP ifall du kommer ihåg ditt applikationslösenord. ED8269DB=Komprimera logfiler 724BAB1B=Använd Komprimering 452E59D7=%s är lösenordsskyddad 6D64A3EF=Väntar på att kommandot skall slutföras 3369C866=Kommandot avbrutet av användaren 60BC15AA=Visa inte den här dialogrutan igen. 95ABE16A=Sorteringsordningen kan inte ändras. 83F8EE23=Den här kön inntehåller seciella åtgärder som kan behöva utföras i specifik ordning. 4A17AE0A=Några filer redigeras fortfarande eller behöver laddas upp. 0CD991C2=Dina ändringar kommer inte att sparas om du avslutar FlashFXP. F18C8952=Vill du verkligen avsluta FlashFXP? 3A835F78=Radera alla köade filer? 4C269C39=Radera valda objekt från kö? 42C0DD48=Radera valda objekt? CF56E970=Radera valda filer i kön? 276A3DEA=Verifiering Krävs 46D8ACCC=regel 503970B4=Odöpt DC982B03=Öppnar skalprogram i separat session 897C2602=Vill du öppna ett separat skalprogram? 8343CCD7=Nuvarande SFTP sessionen stödjer inte detta kommando. En session med ett separat skalprogram kan öppnas för att hantera kommandot. FB0BEA30=Notera: Servern måste stödja ett Unixliknande skalprogram och skalprogrammet måste använda samma sökvägsstruktur som den befintligta SFTP sessionen. D78BA9C4=Denna katalog innehåller redan en plats som heter 47DF18D9=Vill du ersätta den befintliga platsen med denna? C6B70BE8=Ett oväntat fel uppstod när du sparade dina inställningar. B3BFA94D=Dina ändringar har inte sparats. Vänligen starta om FlashFXP. 50C1A2B2=%s är valfri. AC48A1B5=Använd Reglerna D2A737FF=Algoritmer nyckelutbyte 39E52F28=Hämtar katalog innehåll... 8782BB64=Kan inte ändra katalog: %s [%s] C7521C27=Katalog ändrad till: %s 366AAC3E=Misslyckad hämtning av katalog innehåll [%s] 9BBB0F3A=Svarstid: %s 2FCA01E4=Expanderar Mappar... 766165D6=Använd enfärgad programikon 33D0B125=Autentisering 51B85A57=Grundläggande 0ABEA584=Sammandrag BD249ECE=Skapa en backupkopia av originalfilen som uppladdas EEEBE6BC=värd nyckelalgoritm %s, storlek %d bitar. C7544115=Säkerhetsvarning: Säker anslutning krävs. D69862C2=Avvisad: Serverens värdnyckel har inte blivit godkänd eller har ändrats. 3D46E0EB=Kommandorads switchar B45449EA=Februari A715E080=Anslutningsförsöket har nekats av programmets säkerhetspolicy. 999E5A79=Aktivitetens post saknas i Windows Schemaläggaren och kommer inte att köras. 13D2EC69=Överföringssammanställning 39E5050E=Filöverföringsregler BDD94064=Minimera till systemfältet 619A3BCF=Kö avklarad 1BE84588=Mailserver 03949512=Lokal sökväg 73B3DF1F=Fjärrsökväg AD36EA77=Synkroniserad bläddring A1267FD0=Vid genomförd överföring FCA75F10=Drag och släpp 53BF8000=Mappträd 068CE318=SSH värdnycklar 47079EA7=Skapa skrivbordslänk för att köra uppgiften 31DAAD07=Strikt teckenkodning