[UTF8/MIXED] [Options] NAME=Slovak VER=2 REV=1904 DATE=42793.1333681 AUTH=Dedomil;Caleydon;AiVeN [Strings] F9621528=Sériové číslo, ktoré ste zadali do FlashFXP nie je platné. ED039D47=Prosím pošlite email na %s pre viacej informácií. Môžeme Vám ponúknuť výmenu sériového čísla, keď si overíme Vaše právo používať tento software. 4CC61554=Prajete si odstrániť všetky súbory z Vášho FlashFXP adresára s dátami? E4BBEF11=FlashFXP adresár s dátami: %s 6FE52246=Toto odstráni všetky Vaše osobné nastavenia a profily adries. 9E8E3A68=Ak vyberiete NIE budete musieť adresár/súbory odstrániť ručne. CC6D0751=Ďakujeme Vám za podporu FlashFXP CAFFED76=Prosím zaregistrujte FlashFXP ešte dnes. E06F76CF=Kliknite sem pre zakúpenie FlashFXP 062D40C9=Táto kópia FlashFXP je registrovaná na: 5F81F3B8="%s" nenájdené v Manažerovi Adries 33181456=pred %d dňami A27E306C=OSTÁVA %d DNÍ DD5D6791=%d objekt(ov) filtrovaných. D06A41BD=%d objekt(ov) nájdených CFE1BD1A=%d objekt(ov) nájdených, %d vybratých %s 8BB490D1=%s šifrované spojenie šifrou %s (%d bitov) 04E3D2C7=%s mód zlyhal, skúšam %s mód. D5B264A1=%s mód bol úspešný, prosím aktualizujte nastavenie spojenia v profile adresy. D0F15464=%s prevod bol úspešný ... 783D6B00=%s do %s 9E0BC3EB=&Pridať 64C92DB2=&Všetky súbory 5809C1D1=&Všetko 07006042=&Anonymný DAFB138E=&Potvrdiť 180D73C1=&medzi D0B05227=&Kúpiť teraz D179B23F=&Zrušiť 74D51E55=&Zavrieť 8620B88E=&Príkaz 11884194=&Príkazy 7C25AB45=&Pripojiť 667DEC86=&Typ pripojenia BD7D0BCA=&Zmazať 7ACC59D0=&Detaily 8349C936=&Adresár 8A0C868A=&Odpojiť sa od adresy/adries 3F22A401=&Nenásledovať odkazy na zložky 80641891=&počas predošlej EF712EA9=&Zadajte Meno Adresy C5E361D9=&Export 854A6B8B=&Súbor C6C36410=&Všeobecné 70B03103=&Generuj 01520137=&Pomoc FA7A9B90=&Vodorovne 9605EC4E=&Import zo schránky 15EB5A80=&Import Adries 1A21B950=&Import 26CBE753=&Otočiť výber 38F743A6=&IP:PORT 36F43DB2=&Ľavý strom zložiek 2CD3B986=&Nahrať F10F5CF5=&Pozri v A8DBC959=&Posunúť úspešné vstupy na vrchol zoznamu C7B8ADA9=&Presunúť do E6EB6AE3=&Presunúť 8E8685D6=&Nový Príkaz 08F2F449=&Nový 7076FD02=&Nie 556E2892=&OK 0869A246=&Online služby ADA5DE3F=&Otvoriť EEF00DEA=&Prepísať BCE93614=&Súhlasí Časť Mena FB82E709=&Vložiť 4A440057=&Port 7202E3F7=&Tlačiť 686BF2A1=&Obnoviť 0477761F=&Nahradiť E7AEA7ED=&Pokračovať 4934CE72=&Skúsiť znova 26EC3E6F=&Spustiť aktualizáciu 5CB36745=&Uložiť 1726E434=&Vybrať Skupinu E5B9506F=&Vybrať Adresu CF90EB68=&Vybrať Označené E35E8F32=&Vybrať Nezhodné CC9D9D8D=&Vybrať 6BF3118F=&Klávesová Skratka 664DA598=&Zobraziť Potvrdenie DBD435F2=&Adresy 9D1950D7=&Veľkosť je F1A308E6=&Preskočiť F8ADCA1E=&Štart 8D2E41E6=&Nástroje 1F4A4235=&Aktualizácia 3A236703=&Užívateľské Meno 16F685A5=&Áno 3B9FEFCB=(automatické zistenie) 3C3D0DD8=(prednastavené) 3634D904=(globálne) E91888F3=(tvrdé zrušenie) 070BE925=(žiadne) 3227F264=(nič) 68F9EE27=(Heslo je nepovinné) C573F378=(Opakovaný pokus č.%d o %d sekúnd) F791D999=(mäkké zrušenie) B2B87F87=-- Text zo schránky bol načítaný do označeného zoznamu 4468A27D=-- Označený zoznam bol exportovaný do schránky 8B8D913F=-- Označený zoznam vyčistený C8AC2D0B=0 = Bez limitu E13E7660=súbor s veľkosťou 0 bajtov 686ECB4D=%s s názvom "%s" už existuje. 1B87AAFE=Súbro s názvom "%s" už existuje, prepísať ho? 9DEFED59=Súbro s menom, ktoré ste zadali, už existuje. B6ED28C6=Zoznam s týmto menom už existuje 1733B9BB=A&utomatické uloženie 3B749B20=Zrušiť E1D57D46=Zrušené 6D7F3B40=Ruším 74350DE7=O programe 0A42A730=Súhlasím a Ulož F4586804=Súhlasím Raz B48CE802=Súhlasím B103554A=Názov účtu B28B6F38=Účet 406089A4=Akcia CAF5C873=Akcie 9D76F074=Aktivuj okno FlashFXP pri spojení B194D230=Aktivuj synchronizované prezeranie pri spojení 4F1066FB=Aktivovať 4354FA01=Aktívne opravy BC2F54F5=Aktívny Môd (PORT) 4CB2F934=Aktívne 2CD5D1C1=Pridať Záložku 9C44E24C=Pridať súčasnú adresu 35F7CB91=Pridať do záložiek 5161FC31=Pridať do manažéra adries F39223B4=Pridať zoznam na presun C5573507=Pridať 20171514=Typ adresy nie je podporovaný C2F3561D=Adresa 62BD9734=Rozšírené nastavenia C7CC9431=Rozšírený prenos 45F80A27=Rozšírené E94C5EA5=Po prihlásení použi čistý príkazový kanál 021EE791=Všetky súbry boli prenesené podľa zoznamu priorít. Ak súbor nesedí, bude prenesený neskor, v povodnom poradí BE159CB3=Všetky vnorené súbory a zložky budú vymazané 9405528F=Všetky vnorené adresy budú tiež vymazané 6E1664FE=Dovoliť exportovať súkromný kľúč 33991E52=vstup s týmto názvom už existuje 9152D9E7=A F976DAF5=Anonymná FTP E-mail adresa 64F3F7B4=akýkoľvek 22C75216=Program 886D60C9=Aplikovať zmeny na všetky podzložky a súbory 6FC067DB=Apríl B8BE0BDA=Ste si istý, že chcete vymazať "%s"? 9EC4B89C=Ste si istý, že chcete vymazať všetky súbory so záznamami? 14E00B1C=Ste si istý, že chcete vymazať skupinu "%s"? 4097C018=Ste si istý, že chcete vymazať adresu "%s"? F752474A=Ste si istý, že chcete vymazať oznacené zložky? 93AB08FF=Ste si istý, že chcete vymazať Vašu históriu Rýchlych Pripojení? 12B0B60D=Vzostupne 506BAC00=Pýtať sa C4B66A1B=Hviezdička D5CB4F6E=Najmenej F7DFFDB3=Najviac 18EC0266=pokus 136127AD=Pokúšam sa o alternatívnu metódu A7DAADB3=Pokúšam sa o bežnú metódu DD3F650A=Atribút 9E1C594D=Atribúty (CHM&OD) 7EC69DA0=Atribúty E345EDC4=August 5AE01ACB=Overovanie zlyhalo 9C2B5304=Overovanie úspešné 050E8E0F=Automaticky skontrolovať aktualizácie, každých 830A585E=Automaticky rozbaliť zložky 54DF3F31=Automaticky pri zmene uložiť zoznam DA7C7897=Automaticky pri ukončení uložiť zoznam 021E781E=Automatická veľkosť stĺpcov vo výpise súborov 2D3A0E53=Automatická veľkosť stĺpcov vo výpise fronty 720C4DAD=Automatická veľkosť E3001A98=Automatický prenos 283A8BF7=Automatické nahranie pri zmene C6888AC4=Automaticky FB5CA236=Automatický prenos súborov 67F42BB6=Automatické zistenie nastavenia proxy prehliadača FAD876FB=Pozadie (odpojený) F335B780=Pozadie E6FF2626=Zálohovať / Obnoviť konfiguráciu 6B7B4D54=Záloha Kompletná 385CD49A=Záloha 8CF0072E=Pípnutie (reproduktor PC) D9C8FE66=Binárny (obraz) C14CEC33=Binárny DBC8C65D=Zviaž soket k IP 75328C4F=bity D2483B4F=Zviaž s témou Windows FA2343E3=Záložky C0596E41=Okraj 5BE8962F=Oba 8EF37792=Spodok C94BB850=Zalomiť Menu po (riadkoch) DB6EB231=Vyhľadať Zložku 1165CFAE=Vyhľadať Adresu 90156256=Zadaním hesla obsah Vášho Manažéra adries bude šifrovaný silnou šifrou. 8B8E0843=V&ymazať 5AA88E88=Použiť vyrovnávaciu pamäť pre adresáre B59BD6EA=Vypočítať miesto na servri a použité 145985A8=Vypočítať miesto na servri a použité skončené C7E47711=Počítam časový posun pre server 51BAC044=Zrušiť 74C4D4E8=Nemôžem nájsť "%s" 39C170F9=Popis DCDA269E=Info o certifikáte A700559D=Certifikát E94324B8=Zmeniť artribúty 980C7DCC=Zmena zložky zlyhala C4910AF7=Zmeniť heslo AD57A109=Zmena adresára BB63C6BC=Kódovanie znakov 2268ECB2=Pred sťahovaním skontrolovať voľné miesto F7831CEF=Skontrolovať novú verziu 80311689=Skontrolovať meno a pokúsiť sa znova. FD4F8317=Skontrolovať 5A2DE312=Šifry 74B9379E=Mesto D20302DD=Vymazať všetky neúspešné 98DC751D=Vymazať graf po spojení 6F85D0F6=Vymazať históriu 805AB644=Vymazať heslo E1062D7C=Vymazať frontu 2470DE02=Vymazať 57DDE318=Kliknite sem pre vytvorenie novej úlohy 66619843=Kliknutím na OK pripravíte odoslanie upraveného súboru ADD3D613=Certifikát klienta 401DF7AF=&Schránka FDD2CF0A=Behom prenosu zavrieť nepoužívané pripojenia na servery D2C0AEC0=Zatvoriť C512C6A9=Farby DD20C260=Príka&zy 8359F0B8=Príkaz nieje podporovaný 4177D348=Príkaz B3973160=Obecný názov FE181A16=Porovnať dátum 07202689=Porovnať obsah adresárov A3460906=Porovnať veľkosť 727431C1=Porovnať B809DECD=Hotovo EEE26782=Komprimácia 4DC1BC1A=Nastaviť 476AD7E6=Potvrdiť odstránenie DBCB26D6=Potvrdiť prepísanie súboru 08201B2B=Potvrdte heslo 406E9AD8=Potvrdiť 8757C56B=Potvrdenia 02848491=Počet opakovaných pripojení 35C74068=Oneskorenie opakovaného pripojenia B02D9FAE=Časový limit spojenia 2B28C56F=Pripojiť sa k serveru teraz? BB72C083=Pripojiť 5DE806A6=Pripojený k 98469A16=Pripojený 6C09CE7B=Pripájam k serveru C9D58837=Pripájam k 8B895216=Pripojenie ukončené F626AE80=Pripojenie založené s 1B9CBA9B=Pripojenie zlyhalo, skúsiť znova? 7512CA10=Pripojenie stratené FE20E6F8=Pripojenie nieje povolené s nastavenými pravidlami 9127CD1E=Pripojenie otvorené A3EF6353=Pripojenie odmietnuté 19BBB6AD=Typ pripojenia 66AA70B6=Pripojenie 2302FCD9=Nepretržite DEC8A15F=Kopírova&ť adresár C32D1221=Kopírovať adresu do schránky D6ABCE1B=Kopírovať všetko DA51915A=Kopírovať úlohu C25DED7D=Kopírovať do schránky ako URL C19D7112=Kopírovať do schránky 5B7C7098=Kopírovať do Manažéra adries 264E0555=Kopírovať URL - Mapovanie DC5C98ED=Kopírovať užívateľské meno a heslo? ED8814BC=Kopírovať 9CCEF0FA=Krajina F03E714B=Vytvoriť nový certifikát (Váš osobný) C534412B=Vytvoriť nový príkaz 1D4502DB=Vytvoriť novú skupinu AF422546=Vytvoriť nový RSA klúč 86F198E1=Vytvoriť novú adresu B31952DB=Čas vytvorenia 8EAAE8E2=Poďakovanie 6E69B475=Vy&strihnúť 2719D278=Aktuálna verzia 2145A484=Vlastné príkazy 69132ABD=Vlastné pravidlá 49A0896A=Vlastný preskočený zoznam 2F22D4CB=Zákaznický portál 9A2C4CB0=V&ymazať všetko AA9C9F7B=Datový kanál Identifikácia nieje rovnaká s riadením spojenia. 3C6ECB10=Režim dátového spojenia 67EDA3C8=Datový adresár "%s" neprístupný. Toto môže býť nepripojený sieťový disk alebo nemáte povolenie k prehliadaniu tohoto umiestnenia. 1013C1D5=Dátum / Čas 0AAC9844=Dátum E03CF805=dní EBE4FC66=dní 72F7A20C=Vy&mazať EA574A97=December FF455C43=Predvolený adresár pre sťahovanie CA6F0CE0=Predvolený editor súborov 05C2510F=Predvolený prehliadač súborov 2CE33943=Predvolené EFC2A301=Čakám %s sekúnd, potom prepíšem. 5BFD4005=Čakám %s sekúnd 2D7434B2=Čakám %d sekúnd a potom sa pokúsim o opätovné pripojenie #%d 39564B4E=Vymazať príkaz? 6EE6ECF8=Vymazať záznam? F5C315EF=Vymazanie zlyhalo 16FBAAF8=Vymazanie súborov/adresárov A887A10D=Vymazať skupinu a jej všetky príkazy E8A23B71=Vymazať logy CFD5596B=Vymazať súbor v obnovení fronty 621718B1=Vymazanie položiek fronty 4A532608=Vymazať úlohu 3DBE79B1=Vymazať 248677AF=Vymazané B46C3296=Vymazávam 5F7FBEA0=Zostupne BD9B3216=Detaily 6C0780E3=iný 7DAB227A=Priame spojenie BCBB5310=Smer vyhľadávania DC8DE9F2=Adresár zmenený. 4540C764=Adresár vytvorený 1C463EEF=Adresár zmazaný D35C34A0=Adresár z 081FD543=Vypnúť okno nápovedy F25F8177=Vypnúť pre lokálne sieťové servery 9A5A005D=Vypnúť adresu 7D880CB5=Zakázať 8C47FDAF=Odpojiť z adresy 4F674841=Odpojiť 08EB901F=Použité miesto na disku 20B0890D=Pri spustení znovu zobraziť dialog fronty 28E760BE=Zobraziť výsledok v editačnom okne 1EFF74F9=Zobraziť preskočené položky v C36C4B3F=Zobraziť 5406D100=Chcete uložiť zmeny do "%s"? 36EA70FE=Chcete uložiť zmeny? FC4B61DF=Nemeniť BF157DB3=Neporovnávať veľkosť ASCII súborov B01F4F95=Hotovo DB99C4A1=Bodový A236D113=Dvoj-klik pre zmenu adresára 0D1A0659=Dvoj-klik BCCD3F05=Dole 510AC4B5=Sťahovanie dokončené 364D8A2C=Stiahnúť z %s 816CE026=Stiahnúť B6557F23=Sťahovanie 8390F2FF=Drag Drop 7F29E296=Trvanie 746EDFC8=during the previou&s 5040FDFD=Dynamická fronta 6ADD8CE5=K&oniec 4FF2844B=E-Mail oznámenia B4D6B4DC=E-Mail oznámenie zlyhalo. 3B813ED6=E-Mailovému oznámeniu vypršal čas. DECC7BCC=E-Mail odoslaný 07560DA3=E-Mail 947E1393=Upraviť záložku D42292A2=Upraviť príkaz 7A9E9945=Upraviť vlastné príkazy 667B7BCD=Upraviť záznam 6418D370=Upraviť súbor 43597FD7=Upraviť v Manažérovi adries DA64BE9D=Upraviť vyberateľný prenos BAF93E45=Upraviť úlohu 21077124=Upraviť 06503BAE=K tomuto hostitelovi sa pripojujete po prvý krát alebo kľúč hostitela nebol uložený. Nieje žiadna garancia, že server je počítač, ktorý si Vy myslíte, že je. 3FE6584A=Uplynutý 2AA00A40=prázdny adresár 82C51DA3=Povoliť vyrovnávaciu pamäť D8006C3E=Povoliť komprimáciu 6299E568=Povoliť rýchlostný limit pre sťahovanie A55071CC=Povoliť globálne pridržanie 7A684566=Povoliť globálne logovanie C7CC0EF6=Povoliť identifikáciu E7E6FF70=Povoliť logy 392AB418=Povoliť len pri pripojovaní DEC46B4C=Povoliť zoznam preskočených D3F89AD1=Povoliť zvuk pri udalosti E8D6DEC9=Povoliť rýchlostný limit pre odosielanie E5A05497=Povoliť bez vyzvania 8C3A95E4=Povoliť s výzvou 9F448218=Povoliť 14E0D86B=Šifrovanie 007E63F4=Radenie fronty 2F566EC6=Zadajte kód 8EE15C85=Zadajte názov príkazu ECB8B05A=Zadajte príkaz CF1F574E=Zadajte názov súboru B7F1CDA3=Po vytvorení vložiť adresár B93D6E70=Zadajte názov skupiny 99CFA274=Klávesa Enter CC203B0F=Zadajte názov zoznamu A6528F66=Zadajte názov 1367DBD8=Zadajte parametry 3FA09AA8=Zadajte heslo 1750F3F4=Zadajte vybranú masku 2EAB15F7=rovnaká 1D197A79=Chyba pri nahrávaní "%s" jazykového súboru 6BC30194=Chyba pri ukladaní registračného kľúča AADF3C44=Chyba pri odosielaní E-mailu 9C1C9375=Chyba A5349784=Chyba okna prenosu 3BFD562B=Chyby 5C7EA6A5=Testovanie FA6F25A3=Udalosť 62A90443=Každý 1D6130C3=Výstraha 71FFA0EC=Vyradiť prípony súborov AD525B7F=Spustiť súbor 30DE2942=Spustiť DBCC4D33=Existujúci súbor ACBBBFE7=Existujúci postup 20202B88=Ukončenie počas prenosu 9DD1B90B=Ukončenie s plnou frontou 3D8CC476=Rozbaliť všetky adresáre 18E6CE3E=Rozbaliť adresár 6B90539D=Platný do EE4C4E9B=Vyprší za 31E29F33=Vyprší v 77105798=Menu prieskumníka 8824A17C=Exportovať do schránky 57A5108F=Exportovať do súboru 681D1209=Rozšírený tray panel okna úloh s tipmi nástrojov DA97462D=F&ormát F790B417=Zlyhal %s prevod, odpojený 83A8E1CD=Zlyhalo odstraňovanie niektorého alebo všetkých súborov. Musíte ich odstrániť ručne. 64ABACFB=Zlyhalo nahrávanie OpenSSL DLLS. ssleay32.dll alebo libeay32.dll EB1C84D1=zlyhal pri vyjednávaní metódy overenia DB1820C9=zlyhal pri vyjednávaní zmeny algoritmu kľúča A5D18948=Neúspešné prenosy 9927A641=Neúspešné EE263A5D=Zlyhanie AD78FB31=Hľ&adať 1A59408A=&Asociácia súborov 0671F386=&Prípona súboru 8775AB0B=Chyba prístupu k súboru 81A93F88=Asociácia súborov 2389D759=Prehliadač súborov 12A19650=Súbor vymazaný 91986A2C=Súbor existuje 596FA66F=Prípona súboru C65ADC64=Prípony súborov EA9C0D37=Základné triedenie zoznamu súborov 9475CAF5=Zoznam súborov 329A90B7=Výpis súborov AFD2F1DD=Maska súboru 82B1F389=Súbor nenájdený! C5EF77EA=Masky súborov B320D790=Povolenie súboru odmietnuté E458F1AB=Prijatý súbor 354052D2=Pravidlá prenosu súboru 947609FA=Prenos súboru 2CAD992E=Súbor 043BE4F1=Úprava názvu súboru pri C57D8B33=Názov súboru 239CF258=Súbory a adresáre F3FCEDC1=Len súbory C7F46F5D=Súborov B7CA5E11=Filtre F6024D9D=Nájsť &ďaľšie 8851E05D=Nájsť ďaľšie 699CCB3A=Nájsť ECFFDA97=Dokončené v 5F39C96A=Dokončené BCBD8117=Prvé písmeno veľké 53B0C153=Prvý 79D96B84=Po dokončení prenosu zobraziť okno 8C2FE4D8=FlashFXP - Vyžadovaný nový registračný kľúč 8C7216A1=FlashFXP záložný súbor F60DD93B=Zmeny konfigurácie FlashFXP nie je možné uložiť. 522948A9=FlashFXP je práve pripojený do siete. Prosím odpojte sa od siete a skúste to znova. D232D5A2=FlashFXP je zaneprázdnený vykonávaním iného príkazu. Stlačte Prerušiť pre prerušenie predchádzajúceho príkazu. 7009CD2C=FlashFXP súbor fronty B71BF20B=FlashFXP prestane fungovať za %d dní pokiaľ si ho nezakúpite. 14B8160D=FlashFXP sa práve reštartuje pre overenie registračného kľúča. AA48584E=Adresár záložiek 0F075BC2=Adresár vyrovnávacej pamäti 767104DA=Adresár nenájdený! F38D2F3E=Strom adresára EB0E0CFB=Adresár 63D7FE13=Len adresáre 318AEA93=Adresáre D3CD71CB=Rekurzívne nasledovať symbolické odkazy B2C2C7FF=Písmo D91677E9=Formát 700F1146=Štvrtý B71EB376=Piatok A048B170=Zo súboru 19280E4E=Z 8CED4D1D=Pri výbere označiť celý riadok 0FCDFE8C=Hlavná SOCKS chyba 0C0C4F2E=Hlavný SOCKS server zlyhal 01940FD6=Hlavné 6DDA1825=Vytváranie certifikátu 3B3D0B23=Základné shell ikony A505D70A=Získať kľúč EFA98EB5=Globálne 25176A10=Prejsť na riadok F252F3BE=Prejsť CDE0753B=Pozadie grafu C8842AD8=Graf 7F6B3227=Mriežka riadkov C21629DF=Štýl mriežky 8E127609=Mriežka 0B246085=Zoskupiť adresáre nahore AC016BC1=Skupina 30BCAC3D=GSSAPI Autorizácia nie je podporovaná 044A8A32=Zavesiť internetové spojenie D2A97E61=Zavesiť a ukonči&ť FlashFXP 9A852E6E=Zavesiť a ukončiť FlashFXP 309E8EF9=Zavesiť a vypnúť &počítač B16808AC=Zavesiť a vypnúť počítač 93D38466=Zavesiť D1BFC387=vypršal. 280DA59A=Nespúšťať 825B0B84=&Režim spánku 6F8276A9=Režim spánku A3CC3F81=Skryť rovnaké súbory/adresáre 3F9608E8=Skryť/zobraziť tlačítka AB34FF4C=Vyššia kvalita farieb lišty nástrojov 752EA0B6=Zvýraznenie E80749D7=História 6C6D5D6C=Domovská stránka 1C5E079E=Vodorovne 28BF7C52=Algoritmus kľúča hostiteľa 63AD4869=Hostiteľ nedosiahnuteľný 6F15BCC3=Hostiteľ 5C6DC2DA=hodín DA6E3FB7=HTTP URL A1EDE006=HTTP 99037692=Súhlasím ABF16A50=Nesúhlasím 2252DE32=Žiadosť identifikácie: %s - ID užívateľa: %s A0546AF0=Identifikačné ID užívateľa C58F57B6=Identifikácia 7B1DD4C6=Identifikačná značka 7C161A2B=Nečinný 815DA99C=Ak cieľový súbor 46996944=Ak pravidlá nie sú rovnaké potom 283F00F7=ak podporuje CC4DA6A0=Ak zabudnete Vaše heslo nebude možné obnoviť Váš obsah Manažéra adries. 74BE6123=Ak si myslíte, že je to chyba, prosím ihneď nás kontaktujte %s. CBBA6A1C=Ak Vaše spojenie padá behom prenosu súboru skúste skontrolovať tieto možnosti, nie všetky servery sú zlúčiteľné s týmto nastavením a to môže spôsobiť ďaľšie problémy. FFDD0216=AK 72D14E45=Importovať adresy 4D81D89E=V automatickom režime sú všetky súbory presunúte v binárnom režime pokiaľ je tu uvedená prípona súboru. C42887BF=V adresári 35086F9F=Prebieha 5FEC8E4E=v 41B009C0=Zahrnúť adresy Rýchleho pripojenia do histórie F260BBC9=Zahrnúť nasledujúce logy 11B82087=Nekompletný alebo zlý registračný kľúč 6BBB9E69=Info E9D6EC2A=Informačný riadok AFE59754=Informácie B6056E7E=Rozhranie 72E1BA91=Plugin Internet Explorera 1163306E=Znak ; ako oddelovač základných príkazov E0B08D9D=Interval A0C8FED6=Neplatný znak 849141B8=Neplatné heslo C2F7D047=Neplatná odpoveď, použite základnú IP 876F802F=Neplatná odpoveď servera 04EE4FF3=Neplatný syntax formátu 85AA746C=Vyžadovaná IP adresa pre 559EEE5F=IP adresa A2FA1917=Chyba vyhľadávania IP adresy 03559C93=doteraz nie je platná. 38A78E16=je podpísaná. 06C55BD3=Vydaný 7B0D7FF7=Vydaný pre B999C3CF=Január 674620CD=Júl 41711E00=Jún 05D1DBC1=Pri obnovení sťahovania použiť spätný posun dát o zadaný počet KB 813E1B6A=Príkaz pridržania 53D1F387=Odoslať príkaz pridržania 832BDC1E=Pridržanie 93F62EE1=Zmena kľúča: %s. Šifrovanie sekcie: %s, MAC: %s, komprimácia: %s. 875235A7=Formát kľúča A4A334F0=Manažér kľúčov 530145D5=Veľkosť kľúča 3D615F71=Požadované overenie klávesnice AF09FA09=Overenie klávesnice, Heslo odoslané. 7A02E2C3=Klávesnica 9488A952=Klávesnica-interaktívna 7D4DD2B0=Kilobitov za sekundu (kbps) 5A307851=Kilobajtov (KB) 5504CA65=Kilobajtov za sekundu (KB/s) 616E7939=Jazyk už existuje, nahrať existujúcí jazyk CC8E0A9F=Súbor jazyka importovaný D6584F89=Súbor jazyka 04E4079F=Názov jazyka C3D9892B=Vlastnosti jazyka 2DAD13E3=Jazyk 5E20F968=Velké ikony 40890A3F=väčšie 45AFE3DD=Naposledy pripojený 463E1A96=Posledný reset 027D69EA=Posledný výsledok 807DE2F6=Naposledy spustené EAE9069E=Posledný CBD76704=Posledná verzia 3D966ED4=Rozdelenie 67A8635D=Odpoveď ľavého servera DA554856=Vľavo A937C4EF=Detaily licencie D6DECCB6=Limit rozsahu miestneho portu 443795F2=Limit veľkosti log sekcie (MB) 71261BC8=Riadok 6E17F1C5=Riadok[:Stĺpec] F0795681=Príkaz výpisu 5918C6E4=Výpis obsahu dokončený A71157BD=Ikony zoznamu E4FA5726=Výpis 4AFA2857=Sledujem PORT: %d, Čakajte na spojenie. DFAF4C75=Vypisujem obsah adresára 6063A98F=Live Update 2CCE0906=Live Update hľadá, ktoré aktualizácie sú dostupné. 4E75FBE2=Miestny prehliadač C35D06AB=Výpis miestnych súborov A3A63A2C=Miestna cesta 4A17A7EC=Miestny 43ECB862=Log uzatvorený AB89FC4B=Adresár pre ukladanie logov 522AA75C=Odhlásiť sa z počítača EA7DD2DD=Log otvorený 30AD7EEF=Odhlásený z F99998B1=Logujem v 05285B66=Logy F7B0B433=Vyhľadávanie 7CCCD351=Malé písmená 2B3A844B=MACs EDE9958E=Nastavenia Mail Servera 1C4440BE=Mail Server 15EB4D07=Hlavné tlačítka 1F1A625A=Hlavné 3349868E=Nastaviť základné 6C7B1BDF=Vytvoriť a&dresár 9B0A32DF=Vytváranie adresára zlyhalo 2D696A86=Vytváram adresár F098932C=Ručný prenos súboru BD88648B=Získať ručne 10DBBEC4=ručne BF1796B3=Marec 0C2A4F38=Označiť ako neúspešné 1F2EE984=Označiť/Odznačiť 553E54C4=Zoznam značiek 2F8C38CE=Vybrať &masku 3EF0BE7E=Vybrať masku DF5D6C0E=Maska 136D24C3=&Rozlišovať veľké a malé písmená 172A4B8C=Maximálna hodnota D5D0CC9A=Maximálne D23C54FF=Máj DD3795AD=Menu 9B77608D=Minimalizovať do systémovej lišty D6232CD5=Minimálne 74B38638=minút(y) DEC3B67E=Moderný štýl A61D0EFA=Upravený D87E283F=Pondelok 2EA8A019=Monitor F512948D=Monitorovanie E3F204C7=mesiac(ov) F54FD918=Mesiace 6EF499E9=Myš CC33C1F3=Presunúť &dole B8524B5B=Presunúť &hore 57BE561A=Presunutie súborov/adresárov 20C3E0A1=Presunúť vybrané objekt(y)? 06EDD0BF=Presunúť na &koniec 46651164=Presunúť na &začiatok A5F19B2C=Pred opakovaním presunúť na koniec fronty 4F0C9846=Presunúť 072DA2F1=Presunuté 5169A23F=Presúvam súbory 9100939E=Viacnásobný výber C03AD36C=Tento počítač 8393C19D=Nie pr&e všetko 973D7B79=Názov súboru 50F0FFAC=Názov adresára FE11D138=Názov E2558955=Navigačné tlačítka D3CB6D10=Navigačný strom B2DA9B3C=Vyjednávanie %s sekcie E96CC0A6=Sieť je nedosiahnuteľná 1A25A210=nikdy A7F3406C=Nová &skupina E0852A15=Nová &adresa 69D88C4D=Nový príkaz 6AF3CC1E=Nový záznam 5AB438BB=Nový súbor 46E997C3=Nová zložka 2C1215AB=Nová skupina 9AEFA8EE=Nový licenčný kľúč vyžadovaný 5050D1DD=Nový mail server AB35CBC0=Nový postup 26EC61F2=Nový kľúč servera hostitela 3756B34D=Nové okno FlashFXP 8455D58E=Nová úloha 6887CFC6=K dispozícii je nová verzia 53AE02A5=Nový 1BE7C827=novšia 5CD0315B=Spustiť ďaľší A41DBF02=Ďaľší F64D9DF9=Bez porovnávania 7437E0C4=Nie je zadaný žiadny host/ip adresa. AAE879A7=Nie je vybraná žiadna položka! C960C3A7=Žiadne ďaľšie spustenie 7386C481=Nenájdený žiadny objekt odpovedajúci %s! FAA1136A=Nenájdené žiadne výsledky 1CFBBA6D=Žiadne platné spúšťacie prvy 98D5A529=Po&známkový blok F22E0CBD=Nie 57F6272B=Bez proxy DFA2AFF1=Nič 4257CE43=Normálny prenos 26296DD2=Normálny F4A593C7=neodporúčané 479E47A6=Nenaplánované FBC596DD=nepodporujú všetky servery 4A458804=nepodporuje tento server 8CFC9A39=November 3C126031=Počet logov pre uloženie na disk (0 = neobmedzene) 238A96FC=Október 076DA1FA=z 13F11BA3=Vypnúť D736D92D=OK 45EFB334=starší 28449ED3=&Prenos kompletný 76F32F7C=Prenos kompletný 9C320D6A=Zapnúť 8C7C21DF=Jeden zpôsob odstránenia D0FD488C=Jeden zpôsob 0FEF795A=Len behom prenosu 73AF2B57=Zahrnúť len súbory prenesené v binárnom móde 1B6469BC=Len v adresároch zodpovedajúcemu rozsahu dátumu 44CBC7BE=Len pri pripojení 40EB9C6E=Len F71EC315=Otvoriť adresár logu 06EBF8F0=Po spustení otvoriť Manažér adries F148581A=Otvoriť zdrojový a cieľový adresár 21656A82=Otvoriť zdrojový adresár 9E90A8D4=Otvoriť cieľový adresár D8175696=Otvoriť s FE38BE5A=Otvorené dátové spojenie IP: %s PORT: %s 7BC8B584=Otvorené dátové spojenie cez Proxy 1F88C31B=Možnosti 10A1D814=Útvar organizácie D9DFB884=Organizácia 99C3ACEF=Prekrytie ikon 741F8EEB=Prepísať všetko A93002A5=Prepísať 0EA1C978=Držiteľ C37AC376=V&lastnosti 25BF4CFF=Nadradený adresár 7418308D=&Heslo 3BB3234B=Pasivný režim (PASV) 72BDD8C2=Heslo nastavené CCB42483=Heslo 5245301E=Prilepiť zo schránky 14AA80AB=Cesta neexistuje 58E008EE=Cesta súboru A7FC0C2A=Cesta adresára AB662431=Cesta AE77BC52=Po prihlásení vykonať nasledujúce príkazy AB7143B8=Povolenia 83044F77=Osobné ID číslo 1C785F9D=Prosím pouvažujte o kúpe tohoto software. D0F8A217=Prosím kontaktujte administrátora servera pre overenie prijatého kľúča. Prijať kľúč hostiteľa bez overenia nie je doporučené. 3609D5BA=Prosím odpojte sa a skúste to znova. 229045FD=Prosím zadajte normálny názov do odkazu páru kľúča. C4769290=Prosím zadajte všeobecný názov. 5F82434D=Prosím zadajte e-mail adresu do '%s' poľa. 00BC6957=Prosím zadajte Vaše registračné dáta do boxu nižšie. CF430AD2=Pre zakúpenie FlashFXP pokračujte 7E55D467=Prosím vyberte iný adresár a skúste to znova ADDDDF1C=Prosím skúste to znova 6AB76464=Prosím čakajte B389C627=Po prihlásení zobraziť vyskakovacie okno uvítacej správy E3A3F2F2=Port BF5A86A3=Pozícia 6FAD2922=Nastavenia FlashFXP FCD179C9=Zachovanie dáta súboru 763816AC=Náhľad FBB9FF8A=Predchádzajúce E47EC614=Zoznam prioritných EE0E7537=Ochrana súkromia B7EDFF7B=Súkromný kľúč DB779010=Postup 6543690E=Výzva FCD3A165=Výzvy C89E3217=Vlastnosti C80D7234=Zoznam proxy serverov 9A6253F9=Profil proxy serverov 1AD68B25=Proxy Server B2B3E6BA=Proxy DFB72AE2=Overenie verejného kľúča AAB569CA=Verejný kľúč 73F4DCAC=Vyžadovaný verejný kľúč 3C182B2B=Verejný 7729F5DD=Zverejniť F3C35666=Informácie o predaji/cene 4F812B18=Otázka EACF5B6E=&Informácie o fronte 6F9B3209=&Fronta ako 98EC5999=Fronta kompletná 9F5DF3B7=Odstrániť z fronty vybrané(ý) objekt(y)? 1D100A28=Súbor fronty 75756B1E=Zoznam front 9D6C43A9=Základná fronta z vybraných 4222363C=Vybraná fronta 1D516B11=Typ fronty B314A82E=Okno fronty BE3C5067=Fronta B2144130=Fronta/Stav 4BB58267=Vo fronte 35BD8DB5=Priraďovanie súborov fronty.. Čakajte prosím.. 6D20EE51=Počet adries Rýchleho pripojenia pre zachovanie v histórii 77962B8E=Rýchle pripojenie 7CF95243=Ukončiť FlashFXP 948D7BE7=Základný príkaz (fronta) C4DF7A3B=Základný príkaz 40F9C2B7=Prem&enovať 725717BE=Pr&epísať 3865EE59=Čítať E954AAAB=Pripravený A0CE08AD=Prichádzajúce 7519B311=Sťahujem 38896D7A=Znova pripojiť na server a pokračovať? CB05F5E0=Znova pripojiť E4D420C6=Opakovať každých ACD1C5A7=Znova stiahnúť A1155E5A=Znova upraviť 46C3B767=Obnoviť na prenášanom súbore AF3C9967=Obnoviť A68F2242=Registrovať 0F01237E=Registrácia zlyhala (#%d) Prosím kontaktujte Náš help desk na %s 34DE7F5C=Register A269638F=Odmietnúť 24E884B5=Dátum vydania 02A8E4E6=Typ vydania 2B1AF52A=Zostáva E666DD0F=Poznámka 2303B355=V Manažérovi adries si pamätať poslednú použitú adresu 68349F66=Vzdialená úprava odosielania dokončená 5B58EC0C=Výpis vzdialených súborov D3817021=Vzdialená cesta 5D1A7A84=Vzdialený 0F8D551A=Po neúspešnom odosielaní odstrániť prázdný adresár B502C7FE=Odstrániť neúspešné prenosy z fronty AAB22737=Odstránenie adresára zlyhalo 15D0DDF2=Odstrániť z histórie C923F6D6=Odstrániť zo zoznamu DE315178=Premenovať C6DD8293=Premenované 2A3E1EE1=Premenovanie súboru BB88FBB2=Opakovať úlohu 80A296D3=Prepísať &všetko C503430A=Prepísať certifikát C3201DD9=Prepísať F89B45AD=Ohlásiť chybu 1F03E048=Pred prenosom si vyžiadať veľkosť/dátum súboru D146BDC5=žiadosť odmietnutá, pretože SOCKS server sa nemôže pripojiť k identifikácii klienta B719780C=žiadosť odmietnutá, pretože klientský program a identifikácia oznámila iné id užívateľa A76FE24E=žiadosť odmietnutá alebo zlyhala D8328332=Žiadosť na aktuálny adresár 09D41E74=Žiadosť na vyhľadanie IP z 4E637B5F=Vyžiadať aktualizáciu ACE58129=Resetovať všetko &neúspešné BACD6763=Resetovať &vybrané 1EB9B61F=Resetovať všetky existujúce voľby súboru na základné? 634E7B7A=Resetovať a obnoviť neúspešné prenosy 82650FB4=Resetovať štatistiky? 524CEC48=Resetovať celkové štatistiky? 915C9049=Resetovať 4EA2B199=Rozhodnuté 0DEC7AAE=Riešim DNS 7BBC83C9=Riešim 37E1CFB4=Rešartovať prenos, pokiaľ nie sú prenesené dáta po 427DC77B=Obnoviť prerušené užívateľom 4F870689=Obnoviť nastavenia 5A663540=Po potvrdení obnoviť FlashFXP 85A2D726=Obnoviť frontu 0E1E9590=Obnoviť nastavenia 486A1663=Obnoviť 501EDD88=Výsledky 6D8E36BF=Pokračovať všetko C1ED9635=Podpora pre pokračovanie 676DD596=Pokračovať 81D61168=Pokračujem 075B9323=Získať nový licenčný kľúč BC0EEF3E=Získavam nové informácie D65F7A6A=Nepodarený pokus opakovania C3C712BC=Počet opakovaní F484D645=Oneskorenie opakovania 52CC17AD=Obnoviť neúspešné prenosy pri DB04DC66=Vrátené AF55B832=Pri vybraní poľa s heslom zobraziť heslo 2F339674=Strom pravého adresára E878F936=Odpoveď pravého servera 750B5A10=Vpravo 57C22582=RSA kľúč pre SFTP 5E0849BA=RSA/DSA kľúč pre SFTP 485BB638=Pravidlá A2F9EEBD=Spustiť teraz AC51AABA=Spustiť úlohu len keď je užívateľ prihlásený k E09CB0F3=Spúšťanie 50DB96DA=&Hĺbka 824EE7F6=&Hlavné E91CD4E0=Sobota A37FB152=Uložiť &ako 2EB0FAD7=Uložiť ako A405D10F=Uložiť zmeny do "%s"? C43253F7=Uložiť nastavenia B3A4845F=Uložiť názov súboru ako 0FEAA2AB=Uloziť adresár ako 2DF566E9=Uložiť cestu 0E40133E=Uložiť výber 7FF438B9=Uložiť zmeny v Manažeru adries BA4BD2BB=&Uložiť do súboru 3822FC21=Uložené A60BDC64=Rozsah hodnoty E963BE87=Hĺbka 3DD0DCA1=Naplánovať 8E155B69=Naplánovaný koniec 0FB96403=Plán prebieha 95F17D1B=Plán spustený DAF868AB=Plánovaná úloha A34E73AD=Plánovanie úloh A1559232=Plánované úlohy 45891491=Vyhľadávanie neúspešné! 65DBC9F6=Výsledky vyhľadávania B35CDE91=Vyhľadávanie 1158BC55=Vyhľadávam FDF0C482=Bezpečný výpis súboru 88C53A31=Bezpečný prenos súboru 2F02AD7C=Bezpečný FXP prenos 3CEDB797=Zabezpečenie 0D2831F4=Vybrať &všetko 14240247=Vyberte základný adresár pre sťahovanie 27752249=Vyberte cieľový adresár BE407B21=Vyberte adresár 88349756=Vybraná skupina 482E9729=Vybraná adresa 61DFDDD0=Vybrané 20046587=Vybraný pr&enos 2996B004=Vybraná sada pravidiel prenosu 7CBB78C6=Vybrané pravidlá prenosu D5675819=Vybraná sada pravidiel prenosu nenájdená (%s) 47E01A7F=Odoslať e-mail pri chybe CF6EEE94=Odoslať e-mail pri úspechu alebo chybe CE36EEDC=Odoslať e-mail pri úspechu C38D79AF=Odoslať antinečinnosť pre udržanie spojenia 55F9740F=Odoslať NOOP príkaz počas prenosu 4FA688A9=Odoslať noop počas prenosu 074195F3=Odoslať E3A7429C=Odosielanie notifikačného e-mailu 2A8059B8=Odosielanie FAEE9371=Oddelene nastaviť atribúty súboru a adresáre 3C4A1F61=September 0899B645=Adresa servera E4F80AF3=Certifikát servera DED89590=Chyba servera D40F8855=Hľadanie súboru na serveri 7FF2753B=Koreňová cesta Web servera 5DC1D0C0=Server 0B358232=Limit riadkov okna stavu sekcie 1FF9EC48=Sekcia 33A6D397=Nastaviť &farbu pozadia 35359498=Nastaviť &písmo 5ED7B10C=Nastaviť GID C5762842=Nastaviť heslo 4175C612=Nastaviť UID 97445CAE=Nastavujem oprávnenie súboru 16F51766=Nastavujem mód prenosu 1C33C293=Nastavenia E4DC7934=Nastav 17050DD6=SFTP pripojenie pripravené 75F209CA=SFTP Šifrovanie 6CB37250=Detekovaný SFTP protokol, prosím zmente typ pripojenia na SFTP 6E919A4D=&Graf 00728AFF=&Príkazový riadok 83B24425=Zobraziť potvrdenie E8277D8A=Zobraziť skryté súbory 6CD4BC94=Vypnúť F10A9D7B=Režim jedného rozdelenia pripojenia nie je možné povoliť pri pripojení k adrese. 32659BF4=Jedno okno pre pripojenie 26854F5C=&Názov adresy 615F19A9=Sieť nepodporuje FEAT príkaz 26131F62=Zoznam adries F28AC1DA=Zabezpečenie Manažéra adries A37CA62A=Manažér adries 8AA6BAF3=Názov adresy nemôže byť prázdny 3CF8997C=Názov adresy B1A9E549=Poznámky k adrese C3F87A04=FXP C971A6DA=Adresa 7DC18567=Adresy FDC62D31=Formát veľkosti 57F28B54=Veľkosť F32D0CFC=Preskočiť 0 bajtové súbory BD35CC1F=Preskočiť všetko 9252347D=Preskočiť prázdne adresáre 31247639=Zoznam preskočených 5844FA43=Preskočiť 7DE9C85C=preskočiť výpis AEADBD03=Preskočený prenos 14DB349E=Preskočené CEF2EDA8=Úsporný režim 24AD0EDA=Malé ikony C668A2BC=menšie 65F9E2B8=Plný 75BDEED3=Niektoré nastavenia nebudú použité pokiaľ nereštartujete FlashFXP C267B740=Zoradiť podľa F1165D1C=Zoradenie 09285C85=Zvuk udalosti ACE194A7=Zvukové súbory 58267A45=Zdroj 1CE05628=Formát rýchlosti 94991C4C=Limit rýchlosti AF5C9C0B=SSL CHYBA: neznámy protokol E9E218E3=Zastavený prenos 654CD04E=Čase spustenia a zastavenia nemôžu byť rovanké! 62AF8810=Spustiť vo vybranom adresári 24335DBE=Spustiť v 7269FA38=Spustiť v 54B5ABAC=Spustiť so statusom chyba/prenos 5EB87A8B=Spustiť 1DB6D85E=Spustené v 6DE5C592=Spúšťam BD316502=Štát alebo kraj E7E9DDD1=Statická fronta AD8E88F2=Štatistiky 985CBF91=Stavové okno 7CAC602A=Stav 37D51A8C=Vždy &navrchu 94E52BF1=Sticky 8D9C0BC8=&Zastaviť 1F9D5E54=Zastaviť v 5DE45002=Zastaviť frontu po aktuálnom prenose A98FD67D=Zastaviť frontu pokiaľ nie je kompletná do 2079D82C=Zastaviť odosielanie príkazu pridržania za AB888A55=Zastaviť úlohu pokiaľ je spustená dlhšie ako 1964B988=Zastaviť 3632A126=Uložiť logy do zvláštneho adresára sekcie 347307E6=Predmet 2FFABE49=Pridať na server BD4C4764=Úspešné prenosy 2A703E51=Úspešne 01955FFF=Súhrn CBF2C4F7=Nedeľa 4FB9D239=Podpora 4F08490B=&Prehodiť panely A865D077=Zapnúť %s prehliadač 0236F2A4=Synchronizácia CEE114BD=Systém 990CA461=Prepínanie medzi výpisami súborov Tab klávesou (štýl v2.x) 41C32ACA=Cieľ 8FF437F2=Úloha dokončená D4E31FC0=Názov úlohy 3192E113=Vlastnosti úlohy 7FD2171B=Dosiahnutý časový limit spustenia úlohy F24C741B=Úloha 29095290=Titulok lišty nástrojov 93ABD038=Veľkosť TCP/IP Bufferu CA5BCC90=Ukončené 784DD132=Test 027EF10C=Textový &editor 426D426A=Textový editor 9BB908F9=Text B44E09BD=Ďakujeme Vám za skúšanie FlashFXP! 0EC8A498=Ďakujeme Vám veľmi pekne za registráciu FlashFXP! 0F22C046=Názov certifikátu, "%s" je neplatný alebo neodpovedá názvu servera, "%s". 78D03B40=Adresár "%s" neexistuje. A178D364=Heslo je povinné pre spustenie naplánovanej úlohy pokiaľ nie je užívateľ prihlásený. D16AC35D=Zadané heslo nie je rovnaké. 0ABBF603=Súbor fronty nie je možné zmeniť. E8492BCE=Súbor fronty je aktualizovaný. Odstránenie úspešných prenosov a značiek neúspešných prenosov. 51098C16=Registračný kľúč ktorý ste vložily je určený len pre staršiu verziu FlashFXP. D09613DB=Kľúč servera hostiteľa a kľúč uložený vo FlashFXP pre tento server nie sú rovnaké. To znamená, že administrátor servera zmenil kľúč hostiteľa, server predstavuje rôzne kľúče hostiteľa za určitých okolností alebo ste aktuálne pripojený k inému počítaču, ktorý predstiera server. 835F444E=Text v súbore %s sa zmenil. 07C84C46=POTOM 054524C2=V tomto umiestnení je už súbor s rovnakým názvom. 6D82D294=Nie je dostatok voľného miesta na disku pre stiahnutie súboru. A8E87813=Chyba pri nahrávaní %s 1F7074C0=Tieto súbory sú určené len k čítaniu alebo Váš užívateľský účet vo Windows nemá dostatočné práva, aby upravil súbory v FlashFXP adresári s dátami E5F30F60=Tretí 39A373CC=Certifikát %s 1705C3ED=Tento certifikát je poškodený. C4406555=Tento certifikát je platný. 5B9877F5=Táto kópia FlashFXP je práve registrovaná na: F344BE34=Toto je voliteľné, ale doporučené. E96CF150=Táto licencia platí do %s 4E65CB26=Toto môže prepísať pôvodné súbory alebo zlyhať. A53D8B31=Toto meno bude uvedené v oceneniach za Vašu prácu. 4B656E80=Tento registračný kľúč bol zablokovaný. 3C5AA113=Táto verzia FlashFXP vyžaduje nový licenčný kľúč. Nový licenčný kľúč Vám bude poskytnutý bez ďaľších nákladov. 7BC56C41=Toto prepíše Vaše aktuálne nastavenia. B781F0FA=Štvrtok 5965C024=Čas&ové pásmo D6FD9CC4=Čas zachovania vypršal CFA6377B=Čas DC16C188=krát 2727649D=Časová značka F00C11BD=Odchýľka časového pásma: Server: %d sekúnd. Lokálny: %d sekúnd. Rozdiel: %d sekúnd. 4203F666=do 507852CA=Lišta nástrojov 2694592A=Navrchu 043C6BA5=Počet spojení 3DC4646A=Ceľkom skupín C25B2396=Ceľkom adries 03EECE5A=Celkom 90B3992F=Celkom 90BA87CC=&Preniesť ako 0A8B28A4=&Mód prenosu 0888A1E1=Chyba prenosu 6ED1652E=Prenos zlyhal 5C10184C=Graf prenosu A6EC3966=Momentálne prebieha prenos, skutočne chcete ukončiť? A352FFA8=Prenos nedokončený C7F1F81C=Mód prenosu 40D798E8=Progressbar prenosu 636819AB=Prenos fronty dokončený 2AA862F3=Prenos fronty 81D7CE44=Prenos vybraných F1AFDF1E=Časové oneskorenie prenosu B942C196=Prenos 49CC5DC7=Prenesené F76891D6=Prenášam C8E1E1D4=Preklad 515160DF=Prekladový editor 32F5CAB8=Preklad 23A08965=Utorok 74389FCC=Vypnúť počítač A9B2761E=Vypnúť kontrolu identifikáce na dátovom spojení 3F1D9DBF=Sprievodca 2CECF817=Typ D55AA577=Nie je možné pripojiť na mail server 17B9ECF4=Nie je možné vytvoriť adresár 7C9A5F0B=Nie je možné vytvoriť zložku 8673B645=Nie je možné vytvoriť okno 5BCC1102=Nie je možné odstrániť adresár 2A48DB98=Nie je možné odstrániť 6838A697=Nie je možné určiť aktuálny adresár EE8FB6CB=Nie je možné určiť odchýlku časového pásma. 172006D4=Nie je možné importovať jazykový súbor EE822E76=Nie je možné nahrať súkromý kľúč BD25671A=Nie je možné otvoriť určený súbor. BC607D0F=Nie je možné otvoriť D20841FF=Nie je možné hľadať pokiaľ prebieha prenos. 84CD0F7E=Nie je možné nastaviť povolenia %d na "%s", [%s] 6F80BB0D=Nie je možné spustiť FlashFXP. 97A9AD2A=Nie je možné zapísať súbor, je disk plný? 3081E970=Pod frontou FFF15854=Pod stavom 434214CC=Späť 6F9B32E1=Odinštalovať FlashFXP 7C89A36D=Útvar 327658E9=Neznámy formát certifikátu C53DD853=Neznáma chyba D730FAF5=Neznámy formát kľúča FFC54540=Neznámy formát súkromného kľúča 58E36576=Neznámy užívateľ alebo zlé heslo AD26A7C7=neznámy 4EEB0A87=až D610CAD2=Hore 33AFCB98=Aktulizácia zlyhala 7B9FC935=Odoslať na %s 1011E329=Odoslaných B89066CD=Odosielanie 1C933A72=Veľké písmená B7E8D08A=URL (s heslom) CE7BE82D=Monitor URL schránky 62D10724=URL ED09C808=Použiť APPE pre obnovenie odosielania C433C910=Použiť autorizáciu 39AC5C6D=Použiť vlastné pravidlá F10C5260=Použiť vlastné nastavenia 1D88EC04=Použiť existujúce pravidlá C3B8E32A=Použiť globálne nastavenia 10FAEC45=Použiť posledný pracovný adresár FFF2DFCD=Použiť predchádzajúce nastavenia 9AC2BD9F=Použiť pravidlá sekcie 7155CBEF=Pre túto IP adresu použiť pasivný mód spojenia D335E744=Použiť zoznam preskočených 2DFA015E=Pri výbere automaticky, použiť inteligentný režim obsluhy EF1E7EA2=Použiť nasledujúce nastavenia proxy 764FF646=Nepoužívať túto IP pre port 21 a SSL/TLS spojenia F97575A5=Použiť pre úpravu súboru B609061A=Použiť pre zobrazenie súboru 9994C10E=ID užívateľa 2DA17977=Užívateľ 9888B70B=nie je požadované overenie užívateľ/heslo 120C2B1C=Užívateľ/Heslo neprijaté 01286421=Meno užívateľa 4F08AB78=Platný od C79D7AEE=Overiť kľúč hostiteľa 0379A8DF=Overovanie registrácie D2CAB391=Chyba verzie 510016CA=Zvisle F4E846A1=cez Proxy 2B64A0CF=Zobraziť súbor 9CDE45B6=Zobraziť Raw adresár 5ECF04B0=Zobraziť E68C4184=Čakanie uplynulo. Neboli získané všetky NOOPy. 815BE18F=Čakanie na odpoveď zostávajúcich noop. Čakajte prosím.. 452635B2=Čakanie na odpoveď (zostáva %d sekúnd) 17C66F7A=Zobudiť počítač pre spustenie tejto úlohy 0F9B8665=UPOZORNENIE - POTENCIONÁLNY BEZPEČNOSTNÝ PROBLÉM! 8FF3A55A=Upozornenie 178F97DF=Streda A54A8EB2=týždne v ED6B49C8=Uvítacia správa 7FE01AD7=Keď vzorka odpovedá zadanému názvu súboru alebo adresáru bude zvýraznený vybranou farbou. 6E6A8A04=Pri dotaze čakať zadaný počet sekúnd a potom prepísať DA7CB629=Po preskočení 2AFF02FF=teraz zloží Vaše internetové pripojenie. 1BE4BA55=Vás teraz odhlási z počítača. 1F317D3A=Vas teraz odpojí z pripojených adresy alebo adries. B858F1B8=teraz uvedie Váš počítač do režimu spánku. B240912E=teraz uvedie Váš počítač do úsporného režimu. AA2E1304=teraz vypne Váš počítač. 2C5ABC07=Windows FDEE89B3=Zalomenie textu CB396594=Prajete si odpojiť z aktuálnej adresy? 8DFA2312=Prajete si otvoriť Váš internetový prehliadač a požiadať o nový registračný kľúč? BCAA555B=Písať EBC88318=X.509 certifikát pre FTP 36EB7841=Áno &všetkým 4DAA7349=Áno 4679425A=Nie je možné sťahovať súbory do "Tento počítač" 7303757C=Túto operáciu nie je možné zrušiť! 62F233E4=Nemáte dostatočné oprávnenia pre ukončenie systému A66702FD=Musíte pridať aspoň jednu príponu súboru C1C7180F=Musíte zadať platné heslo. 30D0FE36=Vaše skutočné meno alebo prezývku F6380A58=Váš systém beží na slabých zdrojoch 390C611A=Jeden krát 4F5C846E=Denne 5970AF12=Tyždenne 2518FF04=Mesačne 259172CB=Použiť čas servera 8F71E761=Koordinovaný svetový čas 7F25D280=Pokus o automatické určenie čaového posunu 12F00FCC=Všetky reťazce 928B9581=Nepreložené reťazce A6462EF7=Preložené reťazce 553141C1=Reťazec s neplatnou syntaxiou 701E114E=hodina 8A1ABD8D=hodín 6EC2ABB5=minúta A06B4AA3=minúty B61F1169=sekunda 2FD609E6=sekúnd B19943CE=bajty 0355373D=Všetky 6E3A36E0=Zoznam úloh F22813AD=Vlastné 5DF7139B=Uzamknúť FlashFXP CC769D1B=Odomknúť FlashFXP 05990F11=Zadajte heslo pre uzamknutie 7CA25862=Náhodné farby F6BE2B07=Interný editor 879F31FE=Výzva pre výber programu 37EEF1B1=Network Friendly QoS F44C83D9=Zrušené užívateľom 353BE5DB=Premenná EB78CFF1=Popis 5BB26795=Počet súborov 78DBBEB1=Počet adresárov 5A73E366=Rýchlosť prenosu 3B7F8384=Postup prenosu 257598A7=Názov prenášaného súboru 0620A1E8=Uplynulý čas 734A583F=Zostávajúci čas 03CF43CB=Zostávajúci čas fronty 67BF4438=Do názvu adresy (FXP režim) 09E7171E=Z názvu adresy (FXP režim) 63BFF652=Sada pravidiel 007B89FA=Výpis adresára 707F1C56=Pokúšam sa o znovu pripojenie E3C4DAFF=Nie je možné vyriešiť hostiteľa EF954444=Chyba dát socketu 501B5E4C=Nemôžem otvoriť súbor C2869AAD=Tento server nemusí mať povolené naviazanie súboru 73A6D62E=Obnovenie tohto súboru nie je možné F55C3AE4=Nemôžem preložiť meno servra 64176CF3=Pripojenie ukončené klientom 4E095285=Pripojenie zrušené 11C5BC85=Pripojenie zlyhalo D78F15BB=Inicializácia windows socketov zlyhala 70910070=Chyba pri vytváraní dátového spojenia 45345E31=Neplatný argument 4067D178=Príliš veľa otvorených socketov A55495AB=Operácia bola blokovaná 3920FDC4=Operácia momentálne prebieha 92466CAE=Operácia momentálne prebieha 030CAF43=Socket operácia na nie-socketu BD14A73D=Cieľová adresa vyžadovaná C61B1DEE=Operácia nie je podporovaná na socketu CE222A30=Adresy sú už použité E418497B=Nemôžem priradiť požadovnú adresu AB88A3CC=Sieť je uzavretá B3583DC7=Sieť je nedostupná 9AE30749=Sieť zhodila alebo reštartovala pripojenie D9FDCE7D=Software spôsobil prerušenie spojenia 40E54C83=Pripojenie resetované peerom 40E9AB36=Žiadne dostupné miesto vyrovnávacej pamäti 103BE249=Socket je už pripojený 4F268CA5=Socket nie je pripojený AFD59F62=Nemožem odoslať po ukončení 56EF812B=Pripojenie vypršalo A833BDF1=Hostiteľ je uzatvorený 48BBF796=Žiadna cesta k hostitelovi B6EB2FA0=Podsystém siete je nedostupný EF0B93EB=Nekompatibilná verzia winsock 0D96874D=Úspešný WSAStartup zatiaľ neprevedený CCE7DB8A=Hostiteľ nenájdený 8DFE8DB1=Nespoľahlivý hostiteľ nenájdený 050BE2DD=Číslo chyby 4D8C7321=Obsah F728F615=&Zobraziť 9200E6FD=JE A7E5A044=Zoznam Asociácií 5197336C=Chyba synchronizovaného prehliadania 546B42BB=Adresár neexistuje 7F7D5C4C=Vytvoriť adresár 64482978=Vratiť sa do predchádzajúceho adresára BF05766B=Vypnúť synchronizované prehliadanie 9DC9F306=&Odtlačok prsta FA90587D=Pravidlo prenosu súboru 305E05FA=Nastaviť oprávnenia %d na "%s" 0BD3A3A1=Stabilné 797F314A=Beta verzia a Stabilná verzia 54408821=Synchronizované prehliadanie A59D323A=Vyčistiť pamäť adresára 02CBA55D=Súborov a adresárov 4B84F8D0=Súborov a adresárov oddelene E7B639CF=Zmeniť artribúty E03C3457=Aplikovať zmeny opakovateľne na pod-zložky a súbory 626E7BD0=Uložiť záznam EDE4F036=Úloha povolená 10FC6F42=Počítam 26F08C59=Nemôžem vytvoriť súbor %s 40D370AE=Vyberte umiestnenie kam chcete presunúť vybrané položky a kliknite na tlačítko OK B78EA426=Zobraziť skryté súbory, adresáre alebo disky 624CFAB0=Prosím pozorne skontrolujte certifikát a uistite sa, že je server dôveryhodný. 7A97FA9D=Identifikácia 060F7681=Certifikát je platný 51C5140A=Nie je možné získať vydavateľa certifikátu. AE3D4D40=Nie je možné rozšifrovať podpis certifikátu. A534DBFB=Verejný kľúč v certifikáte nie je možné načítať. E0178897=Podpis certifikátu nie je platný. CC4356E1=Certifikát už nie je momentálne platný. ED8D74FD=Certifikát stratil platnosť. 9613FC9C=V certifikáte je chyba formátu v notBefore poli. 712FEA7D=V certifikáte je chyba formátu v notAfter poli. C4028368=Prejednaný certifikát je sám-podpisový a rovnaký certifikát nie je možné nájsť v zozname dôveryhodných certifikátov. 978AA062=Samopodpísaný certifikát existuje v reťazci certifikátov. Reťazec certifikátov môže byť vytvorený nedôveryhodným certifikátom, ale root BEF7DA6D=Vydavateľ certifikátu nenašiel lokálny certifikát. Toto obyčajne znamená, že zoznam dôveryhodných certifikátov nie je kompletný. 4785996E=Žiadne podpisy nie je možné overiť, pretože reťazec certifikátov obsahuje len jeden certifikát, nie je samo-podpisový a vydavateľ nie je dôveryhodný. 98346A5D=Certifikát bol odvolaný vydavateľom. E636035D=Koreňový CA nie je označený ako dôveryhodný pre stanovený účel. 275679AB=Šifra 62AEF5BC=Nie je možné zmeniť dátový kanál pre vyčistenie zabezpečenia. BB36B98E=Zámena zabezpečenia dátového kanálu. 02087A6B=Dočasné súbory fronty BF376213=Log súbor A3B35C29=Zobraziť aktívne upravované okno pri úprave súboru B7422E46=FlashFXP si môžete kúpiť kliknutím na "Kúpiť teraz" tlačidlom vpravo. 217545F5=Vaše testovacie obdobie vypršalo 8D786166=Ste na %d dni z Vaších %d dňov testovania. 3F33DCA7=Vaše %d dňové testovacie obdobie už vypršalo. 6103C05C=Doživotná licencia, nikdy nezaplatíte za aktualizácie a vylepšenia. 9F402A8E=vytvorené užívateľom 86B57C72=A&dresa alebo URL 804D4CA2=Chyba zapisovania: Plný disk alebo je prekročená kvóta disku? 16BB6DD4=Chyba prenosu 76FCA759=Zoznam parametrov A24D60D5=Zastavujem 2445FAE0=Pravidlo %d má prioritu, použiť toto pravidlo, použite tlačidlo so šipkou pre zmenu priority vybraného pravidla. 64EA44A6=Výpis adresárov rekurzívne FCEFB441=Všetky jazyky sú nainštalované a aktuálne E0750B57=Stiahnúť / Aktualizovať jazyky 2220D1DA=Jazyky DA5088BB=Nainštalované 14E7B468=Dostupná aktulizácia ADD714F7=Nie je nainštalované 7751B21C=Otvoriť umiestnenie adresára A1CCEC39=Otvoriť umiestnenie súboru 21E7F1C8=Chystáte sa o navigáciu vo vnútri synchronizovaného koreňového adresára. C3C5607A=Zoskupiť symbolické linky adresárov pod regulérne adresáre 50BFCB86=Vykonať nasledujúcu akciu pri uložení A8F3DB5E=Nasledujúci súbor bol upravený, chcete ho odoslať? 1D356C67=Ceľková veľkosť A7DB89C5=Ceľkovo voľné 12B55FD4=Odkaz výzvy 59E02534=Vzdialená správa FA9352E3=Ste pripravený odoslať súbor? C37CECE5=Zobraziť a editovať súbor 969EA7F3=Predvolená akcia pri uložení A0F286D6=&Označiť všetko C9D4E246=&Odznačiť všetko FEFC1AFB=Stiahnúť daľšie jazyky C4D97C3F=Použiť synchronizované prehliadanie A6E34EDC=Zahrnúť podadresáre 16569EB7=Použiť nasledujúcu vlastnú IP adresu 24C182D6=Vynútiť vlastnú IP adresu v aktívnom režime 01DD4B6C=Porovnať veľkosť písmen 4378F71E=Obrazový snímač s vlastným názvom lišty nástrojov 7E7B889A=Tento jazyk nie je kompletný. Prosím pomôžte dokončiť tento preklad. 6C9E9E8A=%s kompletných, %d reťazcov chýba. 84CEB578=Nové priradenie súboru F47B1C9A=Upraviť asociáciu súboru D8DFA8DD=&Možnosti 1829E0F2=&Fronta C4400D72=Pamätať históriu editácie 90AA7930=Roztiahnuť pozadie 6F2C1806=Odstrániť 0A4E0F1E=Čo je nové? EC3FFB05=Overovacia metóda nieje povolená FF4C3FF5=Skontrolujte prosím oprávnenia súboru a skúste znova. 53A227B5=Nie je možné obnoviť zálohu, súbor nemá oprávnenie. 882F477D=Dostupná aktualizácia prekladu 70FBE6FA=Chcete stiahnuť aktualizáciu? 4EB2CA4A=Lišta F8AC28D7=Metóda site na site 13E6FC51=Priame (FXP) 5B6E7D66=Nepriamo (nezávislý protokol) 0D5687A9=Výzva k výberu umiestnenia pre sťahovanie A5F91444=Overenie klávesnicou CAB5778C=Z miestneho na miestne E8CCCDF5=Serverové prihlásenie 0F9C51FE=Proxy prihlásenie 4DA1E652=Tieto základné programy sú používané pokiaľ súbor nemá žiadne definované priradenie. 240688BF=Vytvoriť vlastný súbor priradenia pre vyradenie zakladných hodnôt systému. 82B3FFF5=FTP protokol sa nenašiel. Prosím zmente spôsob pripojenia na FTP 1B0CDEC8=Chyba siete 729C73E6=Editovať záložky F40CCD04=Povoliť 80F874CD=Zakázať C7BA1833=Bez zmeny E0CD2EC6=Neznáma alebo neplatná odpoveď zo servera 5A481652=Automaticky prehodiť "%s" na "%s" 7CE599CD=&Upraviť a Odoslať 3B1794E6=Zahrnúť "Editáciu a Upload" v histórii zmien A849D503=Túto skúšobnú verziu môžete využívať počas nasledujúcich %d dní. 4008DE0B=&Povoliť vysokú ochranu privátnym kľúčom. 550429B2=Budete vždy vyzvaný ak FlashFXP použije privátny kľúč, ale len v prípade ak je táto možnosť povolená. 5E7740B4=&Označiť tento kľúč za exportovateľný. 502C003B=Táto možnosť Vám povolí neskoršie zálohovať alebo presunúť Vaše kľúče. A3ADE80B=Povoliť podržanie TCP/IP 06563C45=Náhodný výber pozadia pri štarte 6B5FDFFE=Nastaviť dátum/čas E9317A25=Vzdialený server E8709287=Ochrana heslom aplikácie B1D6A11A=Spustiť úlohu bez rozdielu či je užívateľ prihlásený alebo nie je. CD02B961=Ak nie je vyžadované heslo k užívateľskému účtu tak nie je prístup na sieť alebo k zašifrovaným súborom. 905F73A8=Neukladať heslo. E9C91AF5=Aktualizácia nainštalovaná A7764EE2=Zmazať viac položiek 4B0A62E1=Naozaj chcete odstrániť tieto %d položky? 38659B92=&Spôsob prihlásenia 22B52199=Verejný kľúč AF9D0228=Vyzvať pre zadanie hesla F7E0A358=Pamätať si heslo pre túto reláciu 40C06F0D=Anonymný 7A74FD5B=Privátny kľúč 07F59B6D=a 10A8E0CD=súbor existuje 796DD6AE=NA C3893540=Prosím zadajte Vaše heslo EFC1065A=Nepripojený 5EF0433E=%s je chránený 95453852=Prosím zadajte %s B20D6363=passphrase 1498CDA4=Neplatný %s F9D2C080=Základný kľúč B4E14BD9=Importovať %s 668E8782=Exportovať %s DCA40ED6=Uchopte a pretiahnite s prieskumníkom 1B95ADD8=Heslo FlashFXP 64F8D5AA=Pokiaľ ste domáci uživateľ, môžete Vašu registráciu použiť na 4 počítačoch. 8D9A690D=Nie je možné prečítať súbor. 2B980A8D=Prístup k súboru bol zamietnutý. Nemáte oprávnenie potrebné k manipulácii so súborom. 10E017C1=Priečinok s údajmi 989D7ABB=Skontrolujte práva na zápis súborov alebo reštartujte FlashFXP. E3995C1A=Odstrániť z %s 2CB2EEE3=Vykonať %s C5F9850B=Zadajte prosím Vaše heslo FlashFXP 349A0769=Typ kľúča E5A02990=deň 82CEE20E=Máte nárok na bezplatnú aktualizáciu kľúča. 0A005054=Prebieha úprava vzdialeného súboru 6D1DD926=FlashFXP nie je možné ukončiť. Počkajte prosím, pokým sa prebiehajúce nahrávanie naskončí. B6ED7A1C=Stránka %s pridružená k tejto položke nebola v Správcovi stránok nájdená. BCDDD288=Vlastná farba A996DDA0=Vlastný obrázok 9489C708=Niektoré nastavenia nemožno zmeniť počas pripojenia k FPTserveru, tieto zmeny sa prejavia až pri ďalšom pripojení. 166F9C3E=Šablóna vzhľadu nástrojovej lišty 809983C5=Prečítajte si 98D5CD85=Licencia DE2BD258=Nástrojová lišta "%s" je nainštalovaná. 58962951=Presunúť obsah priečinku A1A20F2D=%s exportovaných stránok. 82EC9B70=Naposledy prevzaté pred %s E23FB568=Naposledy nahraté pred %s B1B3145F=sekúnd CB82F178=&Prenos 73DA4A64=Vaše heslo bolo odstránené. C1CB72D7=Naozaj si prajete odstrániť zvolenú úlohu (úlohy)? 4177DF1C=%s Súbor 0F4EE49B=%s Súborov 99C1D1F5=%s Priečinok D6400849=%s Priečinkov CB54459C=%s Celkovo 073E2CF8=%s označených 80C628C4=%s Voľných F94C20AD=Dátum úpravy 5AF2C154=Nastavte dátum/čas EDE6239A=Chcete začať s novým profilom? 7892C392=Pokiaľ ste si na 100% istý, že ste zabudli Vaše heslo, bude vytvorený nový profil s predvolenými nastaveniami, ktorý nebude obsahovať žiadne údaje. A8DEA150=Bude vytvorená záloha vašej súčasne konfigurácie FlashFXP. 4C47EA78=FlashFXP vytvoril zálohu Vašich aktuálnych nastavení a profili stránok. 7B8CF8D1=Tento záložný súbor môže byť použitý pre obnovenie FlashFXP, preto by ste si mali heslo zapamätať. ED8269DB=Skomprimovať súbor záznamov 724BAB1B=Použiť kompresiu 452E59D7=%s je chránený heslom 6D64A3EF=Prebieha čakanie na príkaz pre dokončenie. 3369C866=Príkaz bol zrušený uživateľom 60BC15AA=Nezobrazovať viac toto hlásenie. 95ABE16A=Smer zoradenia nie je možné zmeniť. 83F8EE23=Táto fronta obsahuje špeciálne operácie, ktorých vykonanie si vyžaduje dodržanie presného poradia. 4A17AE0A=Niektoré súbory sú stále upravované, alebo je potrebné ich nahrať. 0CD991C2=Ak zavriete program FlashFXP, všetky zmeny budú stratené. F18C8952=Naozaj si prajete zavrieť FlashFXP? 3A835F78=Odstrániť všetky súbory z fronty? 4C269C39=Odstrániť zvolený objekt(y) z fronty? 42C0DD48=Odstrániť zvolený objekt(y)? CF56E970=Odstrániť zvolené súbory z fronty? 276A3DEA=Vyžaduje potvrdenie 46D8ACCC=pravidlo 503970B4=Nepomenované DC982B03=Otváranie oddelených spojení 897C2602=Chcete otvoriť oddelené spojenia? 8343CCD7=Aktuálne SFTP spojenie nepodporuje Vami zadaný príkaz. Spracovanie príkazu môže byť otvorené pre oddelené spojenia. FB0BEA30=Poznámka: Server musí poskytnúť Unixový shell, ktorý má rovnakú syntax cesty, ako aktuálne SFTP spojenie. D78BA9C4=Priečinok už obsahuje stránku nazvanú 47DF18D9=Naozaj si prajete nahradiť existujúcu stránku touto? C6B70BE8=Pri ukladaní dát aplikácie došlo k neočakávanej chybe. B3BFA94D=Vykonané zmeny neboli uložené. Prosím, reštartujte FlashFXP. 50C1A2B2=%s je voliteľné. AC48A1B5=Použiť pravidlá D2A737FF=Kľúčový výmenný algoritmus 39E52F28=Prebieha načítanie obsahu priečinku... 8782BB64=Nie je možné zmeniť priečinok: %s [%s] C7521C27=Priečinok bol zmenený na: %s 366AAC3E=Načítanie obsahu priečinku [%s] bolo neúspešné 9BBB0F3A=Opozdenie: %s 2FCA01E4=Prebieha rozbaľovanie priečinkov... 766165D6=Použiť jednofarebnú ikonu aplikácie 33D0B125=Overenie totožnosti 51B85A57=Základné 0ABEA584=Rýchle BD249ECE=Vytvoriť pri nahrávaní kópiu pôvodneho súboru EEEBE6BC=Algoritmus kľúča hostiteľa %s, veľkosť %d bitov. C7544115=Bezpečnostné upozornenie: Vyžadované zabezpečené spojenie. D69862C2=odmietnuté: Hostiteľský kľúč servera nebol predschválený alebo bol zmenený. 3D46E0EB=Prepínače príkazového riadku B45449EA=Február A715E080=Pokus o pripojenie bol odmietnutý z dôvodu bezpečnostnej politiky aplikácie. 999E5A79=Požiadavka úlohy chýba z Windows Task Scheduler a nebude spustená. 13D2EC69=Súrh prenosu 39E5050E=Pravidlá prenosu súboru BDD94064=Minimalizovať na systémovú lištu 619A3BCF=Fronta kompletná 1BE84588=Mailový server 03949512=Miestna cesta 73B3DF1F=Vzdialená cesta AD36EA77=Synchronizované prehliadanie A1267FD0=Po dokončení prenosu FCA75F10=Chytiť a pustiť 53BF8000=Štruktúra adresára 068CE318=SSH Kľúče hostiteľov