[UTF8/MIXED] [Options] NAME=Polish VER=2 REV=1915 DATE=42829.2670255 AUTH=Rzewus;Bogusław Zięba - http://www.krynica.malopolska.pl;Jacek Jurasz;Dariusz Koryto - http://koryto.eu;darekg [Strings] F9621528=Numer seryjny który podano jest nieprawidłowy. ED039D47=Prosimy o email %s aby uzyskać więcej informacji. Możemy dostarczyć Państwu inny numer seryjny, gdy zweryfikujemy czy masz prawo do używania tego oprogramowania. 4CC61554=Czy chcesz usunąć wszystkie pliki w folderze danych FlashFXP? E4BBEF11=FlashFXP folder z danymi: %s 6FE52246=To usunie wszystkie ustawienia osobiste i profile site. 9E8E3A68=Jeśli wybierzesz Nie, musisz usunąć folder/pliki ręcznie. CC6D0751=Dziękujemy za wsparcie FlashFXP CAFFED76=Zarejestruj FlashFXP już dziś ... E06F76CF=Kliknij aby zakupić FlashFXP 062D40C9=Ta kopia FlashFXP jest licencjonowana dla: 5F81F3B8=Nie znaleziono "%s" w miejscach sieciowych 33181456=%d dni temu A27E306C=ZOSTAŁO %d DNI DD5D6791=odfiltrowano %d obiektów. D06A41BD=znaleziono %d obiekt(ów) CFE1BD1A=znaleziono %d obiekt(ów), zaznaczono %d %s 8BB490D1=Sesja %s szyfrowana przy użyciu %s (%d bitów) 04E3D2C7=Błąd trybu %s, próbuję tryb %s. D5B264A1=Tryb %s udany, Proszę zaktualizować w profilu witryny tryb połączenia danych. D0F15464=Negocjacja %s zakończona powodzeniem... 783D6B00=%s do %s 9E0BC3EB=&Dodaj 64C92DB2=&Wszystkie pliki 5809C1D1=&Wszystko 07006042=&Anonimowy DAFB138E=&Zastosuj 180D73C1=&pomiędzy D0B05227=&Kup Teraz D179B23F=&Anuluj 74D51E55=Za&mknij 8620B88E=&Polecenie 11884194=&Polecenia 7C25AB45=&Połącz 667DEC86=Typ Połą&czenia BD7D0BCA=&Usuń 7ACC59D0=&Szczegóły 8349C936=&Katalog 8A0C868A=&Rozłącz miejsca sieciowe 3F22A401=&Nie podążaj za odnośnikami do folderów 80641891=nie &starsze niż EF712EA9=&Podaj Nazwę Miejsca Sieciowego C5E361D9=&Eksportuj 854A6B8B=&Plik C6C36410=&Ogólne 70B03103=&Generuj 01520137=&Pomoc FA7A9B90=&Poziomo 9605EC4E=&Importuj ze schowka 15EB5A80=&Importuj serwisy 1A21B950=&Importuj 26CBE753=&Odwróć zaznaczenie 38F743A6=&IP:PORT 36F43DB2=Drzewo Folderów z &Lewej 2CD3B986=&Wczytaj F10F5CF5=Szukaj &w A8DBC959=&Przesuń prawidłowy wpis na górę listy C7B8ADA9=Przesuń &Do E6EB6AE3=&Przesuń 8E8685D6=&Nowe polecenie 08F2F449=&Nowy 7076FD02=&Nie 556E2892=&OK 0869A246=&Usługi Online ADA5DE3F=&Otwórz EEF00DEA=&Nadpisz BCE93614=&Częściowe Dopasowanie Nazwy FB82E709=Wkl&ej 4A440057=&Port 7202E3F7=&Drukuj 686BF2A1=&Odśwież 0477761F=&Zastąp E7AEA7ED=&Wznów 4934CE72=&Ponów 26EC3E6F=&Aktualizuj 5CB36745=&Zapisz 1726E434=&Zaznacz Grupę E5B9506F=&Wybierz Miejsce sieciowe CF90EB68=&Wybierz Oznaczone E35E8F32=&Zaznacz Niepasujące CC9D9D8D=&Zaznacz 6BF3118F=&Klawisz Skrótu 664DA598=&Pokazuj Potwierdzenia DBD435F2=&Miejsca Sieciowe 9D1950D7=&Rozmiar to F1A308E6=&Pomiń F8ADCA1E=&Start 8D2E41E6=&Narzędzia 1F4A4235=&Aktualizacja 3A236703=&Użytkownik 16F685A5=&Tak 3B9FEFCB=(autodetekcja) 3C3D0DD8=(domyślnie) 3634D904=(globalnie) E91888F3=(twarde przerwanie) 070BE925=(brak) 3227F264=(nic) 68F9EE27=(Hasło jest opcjonalne) C573F378=(Ponowienie próby #%d za %d sek.) F791D999=(miękkie przerwanie) B2B87F87=-- Lista oznaczonych zaimportowana ze schowka 4468A27D=-- Lista oznaczonych wyeksportowana do schowka 8B8D913F=-- Lista Oznaczonych Wyczyszczona C8AC2D0B=0 = Bez limitu E13E7660=0 bajtowy plik 686ECB4D=%s o nazwie "%s" już istnieje. 1B87AAFE=Plik z nazwą "%s" już istnieje, nadpisać? 9DEFED59=Plik z podaną nazwą już istnieje. B6ED28C6=Lista o podanej nazwie już istnieje 1733B9BB=Zapisz-A&utomatycznie 3B749B20=Przerwij E1D57D46=Przerwane 6D7F3B40=Przerywam 74350DE7=O programie 0A42A730=Akceptuj i Zapisz F4586804=Akceptuj Jednorazowo B48CE802=Akceptuję B103554A=Nazwa konta B28B6F38=Konto 406089A4=Czynność CAF5C873=Czynności 9D76F074=Aktywuj okienko FlashFXP po połączeniu B194D230=Uaktywnić synchronizację przeglądarki po połączeniu 4F1066FB=Aktywuj 4354FA01=Edycja Aktywnych BC2F54F5=Tryb Aktywny (PORT) 4CB2F934=Aktywne 2CD5D1C1=Dodaj Zakładkę 9C44E24C=Dodaj Bieżące Miejsce sieciowe 35F7CB91=Dodaj do Zakładek 5161FC31=Dodaj do menedżera miejsc sieciowych F39223B4=Dodaj listę transferową C5573507=Dodaj 20171514=Nieobsługiwany typ adresu C2F3561D=Adres 62BD9734=Ustawienia Zaawansowane C7CC9431=Transfer Zaawansowany 45F80A27=Zaawansowane E94C5EA5=Po zalogowaniu użyj Polecenia Czyszczenia Kanału 021EE791=Wszystkie pliki są przesyłane według listy priorytetów. Jeśli plik nie pasuje do niej, jest przesyłany w oryginalej kolejności, po plikach pasujących do listy. BE159CB3=Wszystkie zagnieżdżone pliki foldery zostaną usunięte. 9405528F=Wszystkie zagnieżdżone sites zostaną również usunięte. 6E1664FE=Pozwól na eksport klucza prywatnego 33991E52=Wpis o takiej nazwie już istnieje 9152D9E7=ORAZ F976DAF5=Anonimowy adres email dla FTP 64F3F7B4=dowolne 22C75216=Aplikacja 886D60C9=Zastosuj zmiany do wszystkich podfolderów i plików 6FC067DB=Kwiecień B8BE0BDA=Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć "%s"? 9EC4B89C=Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie pliki dziennika? 14E00B1C=Czy jesteś pewien, że chcesz usunąc grupę "%s"? 4097C018=Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć miejsce sieciowe "%s"? F752474A=Czy na pewno chcesz usunąć wybrane foldery? 93AB08FF=Czy na pewno chcesz usunąć historię Quick Connect? 12B0B60D=Rosnąco 506BAC00=Pytaj C4B66A1B=Gwiazdka D5CB4F6E=Co najmniej F7DFFDB3=Co najwyżej 18EC0266=próba 136127AD=Próbuję metody alternatywnej A7DAADB3=Probuję metody normlanej DD3F650A=Atrybuty 9E1C594D=Atrybuty (CHM&OD) 7EC69DA0=Atrybuty E345EDC4=Sierpień 5AE01ACB=Uwierzytelnienie nie powiodło się 9C2B5304=Uwierzytelnienie powiodło się 050E8E0F=Sprawdzaj aktualizację, co 830A585E=Automatyczne rozwijanie folderów 54DF3F31=Automatycznie zapisuj zmiany w kolejce DA7C7897=Automatycznie zapisuj kolejkę przy wyjściu 021E781E=Dopasuj rozmiar kolumn na liście plików 2D3A0E53=Dopasuj rozmiar kolumn w kolejce 720C4DAD=Automatyczny Rozmiar E3001A98=Automatyczny Transfer 283A8BF7=Automatycznie uploaduj przy zmianach C6888AC4=Auto FB5CA236=Automatyczny Transfer Plików 67F42BB6=Automatycznie wykryj ustawienia proxy FAD876FB=Tło (offline) F335B780=Tło E6FF2626=Konfiguracja - Kopia zapasowa / Przywracanie 6B7B4D54=Kopia zapasowa Utworzona 385CD49A=Kopia zapasowa 8CF0072E=Beep (Głośniczek PC) D9C8FE66=Binarny (obraz) C14CEC33=Binarny DBC8C65D=Przypisz gniazdo do IP 75328C4F=bity D2483B4F=Mieszaj z tematem windows FA2343E3=Zakładki C0596E41=Ramka 5BE8962F=Obydwa 8EF37792=Na dole C94BB850=Załam Menu (linie) DB6EB231=Przeglądaj w Poszukiwaniu Folderu 1165CFAE=Przeglądaj Miejsce sieciowe 90156256=Ustawiając hasło, zawartość Menedżera Miejsc sieciowych zostanie zaszyfrowana za pomocą silnego szyfrowania. 8B8E0843=&Wyczyść 5AA88E88=Pamiętaj zawartość folderów B59BD6EA=Oblicz &Użyte Miejsce Serwera 145985A8=Zakończone Obliczanie Użytego Miejsca Serwera C7E47711=Obliczam strefę czasową dla serwerów ... 51BAC044=Anuluj 74C4D4E8=Nie można znaleźć "%s" 39C170F9=Nagłówek DCDA269E=Informacje Certyfikatu A700559D=Certyfikat E94324B8=Zmiana Atrybutów 980C7DCC=Zmiana Folderu Zakończona niepowodzeniem C4910AF7=Zmień Hasło AD57A109=Zmieniam katalog BB63C6BC=Kodowanie Znaków 2268ECB2=Sprawdź przed pobraniem ilość wolnego miejsca F7831CEF=Sprawdź czy jest nowa wersja 80311689=Sprawdź nazwę i spróbuj ponownie. FD4F8317=Sprawdź 5A2DE312=Metody szyfrowania 74B9379E=Miasto D20302DD=Wyczyść Wszystkie Błędne 98DC751D=Wyczyść wykres przy połączeniu 6F85D0F6=Wyczyść Historię 805AB644=Wyczyść Hasło E1062D7C=Wyczyść Kolejkę 2470DE02=Wyczyść 57DDE318=Kliknij aby utworzyć nowe zadanie 66619843=Kliknij OK aby wysłać edytowany plik ADD3D613=Certyfikat Klienta 401DF7AF=&Schowek FDD2CF0A=Zamykaj nieużywane podczas transferu połączenia z serwerem D2C0AEC0=Zamknij C512C6A9=Kolory DD20C260=&Polecenia 8359F0B8=Polecenie nieobsługiwane 4177D348=Polecenie B3973160=Wspólna Nazwa FE181A16=Porównaj Daty 07202689=Porównaj Zawartość Folderów A3460906=Porównaj Wielkość 727431C1=Porównaj B809DECD=Zakończone EEE26782=Kompresja 4DC1BC1A=Konfiguruj 476AD7E6=Potwierdź Kasowanie DBCB26D6=Potwierdź Zastąpienie Pliku 08201B2B=Potwierdź Hasło 406E9AD8=Potwierdź 8757C56B=Potwierdzenia 02848491=Liczba prób połączenia 35C74068=Opóźnienie podczas prób połączenia B02D9FAE=Limit czasu połączenia 2B28C56F=Połączyć z serwerem? BB72C083=Połącz 5DE806A6=Łącze z 98469A16=Połączony 6C09CE7B=Łączę z serwerem C9D58837=Łącze z 8B895216=Połączenie zamknięte F626AE80=Połączony z 1B9CBA9B=Połączenie zakończone niepowodzeniem, Spróbować ponownie? 7512CA10=Połączenie utracone FE20E6F8=Połączenie nie jest dozwolone przez reguły 9127CD1E=Połączenie otwarte A3EF6353=Połączenie odrzucone 19BBB6AD=Typ Połączenia 66AA70B6=Połączenie 2302FCD9=Ciągle DEC8A15F=Kopiuj &Folder C32D1221=Kopiuj Katalogi do Schowka D6ABCE1B=Kopiuj Globalne DA51915A=Kopiuj Zadanie C25DED7D=Kopiuj do Schowka jako URL C19D7112=Kopiuj do Schowka 5B7C7098=Kopiuj do Miejsc Sieciowych 264E0555=Kopiuj URL - Mapuj DC5C98ED=Skopiować nazwę użytkownika i hasło? ED8814BC=Kopiuj 9CCEF0FA=Kraj F03E714B=Utwórz nowy certyfikat (podpisany przez samego siebie) C534412B=Utwórz Nowe Polecenie 1D4502DB=Utwórz Nową Grupę AF422546=Utwórz Nowy Klucz RSA 86F198E1=Utwórz Nowy Serwis B31952DB=Czas Utworzenia 8EAAE8E2=Twórcy 6E69B475=Wyt&nij 2719D278=Aktualna Wersja 2145A484=Własne Polecenia 69132ABD=Własne Reguły 49A0896A=Dostosuj Listę pomijanych 2F22D4CB=Portal Użytkowników 9A2C4CB0=S&kasuj Wszystko AA9C9F7B=Sygnatura Kanału danych Nie pasuje do Połączenia kontrolnego 3C6ECB10=Tryb Połączenia Danych 67EDA3C8=Folder "%s" jest niedostępny. To może oznaczać niepodłączony dysk sieciowy lub brak uprawnień dostępu. 1013C1D5=Data / Czas 0AAC9844=Data E03CF805=dni EBE4FC66=dni 72F7A20C=&Usuń EA574A97=Grudzień FF455C43=Folder domyślny CA6F0CE0=Domyślny edytor plików 05C2510F=Domyślna przeglądarka plików 2CE33943=Domyślnie EFC2A301=Opóźnienie %s sek. przed nadpisaniem 5BFD4005=Opóźnienie %s sek. 2D7434B2=Opóźnienie %d sek. przed próbą ponownego połączenia #%d 39564B4E=Usunąć Polecenie? 6EE6ECF8=Usuń Wpis F5C315EF=Usuwanie zakończone niepowodzeniem 16FBAAF8=Usuń pliki/foldery A887A10D=Usuń grupę i wszystkie polecenia w niej E8A23B71=Usuń Dzienniki CFD5596B=Usuń plik kolejki z Przywracanych Kolejek 621718B1=Usuń elementy kolejki 4A532608=Usuń Zadanie 3DBE79B1=Usuń 248677AF=Skasowane B46C3296=Kasowanie 5F7FBEA0=Malejąco BD9B3216=Szczegóły 6C0780E3=Różni się 7DAB227A=Połączenie bezpośrednie BCBB5310=Kierunek DC8DE9F2=Zmieniono Katalog. 4540C764=Utworzono Katalog 1C463EEF=Skasowano Katalog D35C34A0=Katalog 081FD543=Wyłącz okno podpowiedzi F25F8177=Wyłącz dla serwerów w sieciach lokalnych 9A5A005D=Wyłącz Serwis 7D880CB5=Wyłączone 8C47FDAF=Rozłącz Serwer(y) 4F674841=Rozłącz 08EB901F=Zajętego Miejsca na Dysku 20B0890D=Wyświetl okno przywracania kolejki przy starcie 28E760BE=Wyświetl wyniki w oknie edycji 1EFF74F9=Wyświetl pominięte pozycje w C36C4B3F=Wyświetlanie 5406D100=Czy chcesz zapisać zmiany w "%s"? 36EA70FE=Czy chcesz zapisać zmiany? FC4B61DF=Nie konwertuj BF157DB3=Nie porównuj wielkości plików ASCII B01F4F95=Zrobione DB99C4A1=Kropkowana A236D113=Kliknij dwukrotnie aby zmienić folder 0D1A0659=Podwójne Kliknięcie BCCD3F05=Dół 510AC4B5=Pobieranie Zakończone 364D8A2C=Pobieram z %s 816CE026=Pobieranie B6557F23=Pobieranie 8390F2FF=Przeciągnij i Upuść 7F29E296=Czas trwania 746EDFC8=&nie starsze niż 5040FDFD=Dynamiczna Kolejka 6ADD8CE5=Za&kończ 4FF2844B=Powiadomienia E-mailem B4D6B4DC=Błąd powiadomienia emailem 3B813ED6=Powiadomienia emailem - czas przekroczony. DECC7BCC=E-mail Wysłany 07560DA3=E-mail 947E1393=Edycja Zakładek D42292A2=Edycja Poleceń 7A9E9945=Edytuj Własne Polecenia 667B7BCD=Edytuj Wpis 6418D370=Edytuj Plik 43597FD7=Edytuj w menedżerze serwisów DA64BE9D=Edytuj Selektywny Transfer BAF93E45=Edytuj Zadanie 21077124=Edycja 06503BAE=Połączono po raz pierwszy lub nigdy nie zapisano klucza serwera. Nie ma gwarancji tożsamości serwera. 3FE6584A=Upłyneło 2AA00A40=pusty folder 82C51DA3=Włącz Pamięć podręczną D8006C3E=Włącz kompresję 6299E568=Włącz ograniczenie prędkości pobierania A55071CC=Włącz Gobalnie Podtrzymywanie 7A684566=Włącz globalny dziennik C7CC0EF6=Włącz Identyfikację E7E6FF70=Włącz Dziennik 392AB418=Włącz tylko podczas połączenia DEC46B4C=Włącz listę pomijania D3F89AD1=Włącz Dźwięki Zdarzeń E8D6DEC9=Włącz ograniczenie prędkości wysyłania E5A05497=Włączona bez pytania 8C3A95E4=Włączona z pytaniem 9F448218=Włączone 14E0D86B=Szyfrowanie 007E63F4=Do kolejki 2F566EC6=Wpisz kod 8EE15C85=Wpisz Nazwę Polecenia ECB8B05A=Wpisz Polecenie CF1F574E=Wpisz nazwę pliku B7F1CDA3=Wejdź do folderu po jego utworzeniu B93D6E70=Wpisz Nazwę Grupy 99CFA274=Wpisz Klucz CC203B0F=Podaj nazwę listy A6528F66=Wpisz Nazwę 1367DBD8=Podaj Parametry 3FA09AA8=Podaj Hasło 1750F3F4=Wpisz Wybraną Maskę 2EAB15F7=równy 1D197A79=Błąd podczas ładowania "%s" Pliku Językowego 6BC30194=Błąd Zapisu Klucza Rejestracyjnego AADF3C44=Błąd wysyłania email 9C1C9375=Błąd A5349784=Okienko Błędów/Transferów 3BFD562B=Błędy 5C7EA6A5=Okres testowy FA6F25A3=Zdarzenie 62A90443=Wszystkie 1D6130C3=Wykrzyknik 71FFA0EC=Pomiń Rozszerzenia Plików AD525B7F=Uruchom Plik 30DE2942=Uruchamianie DBCC4D33=Istniejące pliki ACBBBFE7=Dotychczasowy Postęp 20202B88=Zakończ podczas transferu 9DD1B90B=Wyjście z pełną kolejką 3D8CC476=Rozwiń Wszystkie Foldery 18E6CE3E=Rozwiń Folder 6B90539D=Data wygaśnięcia EE4C4E9B=Wygaśnie za 31E29F33=Wygaśnięcie włączone 77105798=Menu Explorera 8824A17C=Eksportuj do schowka 57A5108F=Eksportuj Do Pliku 681D1209=Dodatkowe informacje w oknie podpowiedzi DA97462D=F&ormat F790B417=Negocjacja %s zakończona niepowodzeniem, rozłączony 83A8E1CD=Nieudane usunięcie niektórych plików. Musisz je usunąć ręcznie. 64ABACFB=Nieudane ładowanie bibliotek systemu OpenSSL (ssleay32.dll lub libeay32.dll) EB1C84D1=nieudana negocjacja metody uwierzytelniania DB1820C9=nieudana negocjacja algorytmu wymiany kluczy A5D18948=Nieudane transfery 9927A641=Zakończone niepowodzeniem EE263A5D=Niepowodzenie AD78FB31=&Szukaj 1A59408A=Skojarzenia &Plików 0671F386=Rozszerzenie &Pliku 8775AB0B=Błąd Dostępu do Pliku 81A93F88=Skojarzenia Plików 2389D759=Przeglądaj Pliki 12A19650=Plik Skasowany 91986A2C=Plik Istnieje 596FA66F=Rozszerzenie Pliku C65ADC64=Rozszerzenia Pliku EA9C0D37=Domyślne Sortowanie Listy Plików 9475CAF5=Lista Plików 329A90B7=Listowanie Plików AFD2F1DD=Maska Pliku 82B1F389=Plik nie znaleziony! C5EF77EA=Wzorce Pliku B320D790=Odmowa Dostępu do Pliku E458F1AB=Plik otrzymany 354052D2=Reguły Transferu Plików 947609FA=Transfer Pliku 2CAD992E=Plik 043BE4F1=Konwersja wielkości liter w nazwach plików C57D8B33=Nazwa pliku 239CF258=Pliki &&Foldery F3FCEDC1=Tylko Pliki C7F46F5D=Plików B7CA5E11=Filtry F6024D9D=Znajdź &Następny 8851E05D=Znajdź Następny 699CCB3A=Znajdź ECFFDA97=Zakończono w 5F39C96A=Zakończono BCBD8117=Pierwsza litera z dużej 53B0C153=Pierwszy 79D96B84=Migotanie okna gdy transfer zakończony 8C2FE4D8=FlashFXP - Wymagany nowy klucz rejestracyjny 8C7216A1=FlashFXP Plik Kopii F60DD93B=Zmiany w konfiguracji FlashFXP nie zostaną zapisane. 522948A9=FlashFXP jest już połączony z miejscem sieciowym. Proszę rozłączyć się z miejscem sieciowym i spróbować ponownie. D232D5A2=FlashFXP jest zajęty wykonywaniem innego polecenia, Przyciśnij "Przerwij" aby przerwać wykonywane polecenie. 7009CD2C=Plik Kolejki FlashFXP B71BF20B=Jeżeli FlashFXP nie zostanie zakupiony, przestanie działać za %d dni. 14B8160D=FlashFXP zostanie ponownie uruchomiony w celu sprawdzenia klucza rejestracyjnego. AA48584E=Zakładki Folderów 0F075BC2=Pamięć Podręczna 767104DA=Nie znaleziono folderu! F38D2F3E=Drzewo Folderów EB0E0CFB=Folder 63D7FE13=Tylko foldery 318AEA93=Foldery D3CD71CB=Podążaj rekursywnie za odnośnikami symbolicznymi B2C2C7FF=Czcionki D91677E9=Format 700F1146=Czwarty B71EB376=Piątek A048B170=Z pliku 19280E4E=Z 8CED4D1D=Zaznaczanie całego wiersza 0FCDFE8C=Ogólny błąd SOCKS 0C0C4F2E=Ogólny błąd serwera SOCKS 01940FD6=Ogólne 6DDA1825=Generowanie Certyfikatu 3B3D0B23=Ikonki powłoki A505D70A=Pobierz Klucz EFA98EB5=Globalnie 25176A10=Idź do Linii F252F3BE=Idź do CDE0753B=Tło wykresu C8842AD8=Wykres 7F6B3227=Linie siatki C21629DF=Siatka Stylu 8E127609=Siatka 0B246085=Grupuj foldery u góry AC016BC1=Grupa 30BCAC3D=Poświadczenie GSSAPI nie obsługiwane 044A8A32=Rozłącz Połączenie Internetowe D2A97E61=Rozłącz i Za&kończ FlashFXP 9A852E6E=Rozłącz i Zakończ FlashFXP 309E8EF9=Rozłącz i Wyłącz &komputer B16808AC=Rozłącz i Wyłącz komputer 93D38466=Rozłącz D1BFC387=wygasł. 280DA59A=Nie uruchomiono 825B0B84=Hi&bernuj 6F8276A9=Hibernacja A3CC3F81=Ukryj Pasujące Pliki/Foldery 3F9608E8=Ukryj/Pokaż Przyciski AB34FF4C=Wielokolorowe paski zadań 752EA0B6=Najciekawsze E80749D7=Historia 6C6D5D6C=Strona Domowa 1C5E079E=Poziomo 28BF7C52=Algorytm klucza Hosta 63AD4869=Host jest nieosiągalny 6F15BCC3=Host 5C6DC2DA=godzin(y) DA6E3FB7=HTTP URL A1EDE006=HTTP 99037692=Akceptuję ABF16A50=Nie akceptuję 2252DE32=Zapytanie Identyfikacyjne: %s - ID użytkownika: %s A0546AF0=ID Użytkownika Identyfikacji C58F57B6=Identyfikacja 7B1DD4C6=Identyfikator Etykiety 7C161A2B=Bezczynność 815DA99C=Jeżeli Plik Docelowy 46996944=Jeżeli nie pasuje do żadnej z reguł to 283F00F7=jeśli obsługiwane CC4DA6A0=Jeśli zapomnisz hasło, odtworzenie zawartości menedżera serwisów będzie niemożliwe. 74BE6123=Jeśli uważasz, że jest to błąd, proszę o kontakt %s CBBA6A1C=Jeśli stracisz połączenie podczas transferu plików spróbuj zaznaczyć tę opcję, ale nie wszystkie serwery są zgodne z tym ustawieniem i może to spowodować dodatkowe problemy. FFDD0216=JEŻELI 72D14E45=Import Witryn 4D81D89E=W trybie automatycznym wszystkie pliki są przesyłane w trybie binarnym, dopóki rozszerzenie pliku nie znajduje się na tej liscie. C42887BF=W Folderze 35086F9F=W Toku 5FEC8E4E=w 41B009C0=Zawieraj w Historii Miejsca Szybkich Połączeń F260BBC9=Uwzględnij następujące dzienniki 11B82087=Niekompletny lub Nieprawidlowy Klucz Rejestracyjny 6BBB9E69=Info E9D6EC2A=Pasek Informacyjny AFE59754=Informacja B6056E7E=Interfejs 72E1BA91=Wtyczka Internet Explorera 1163306E=Interpretuj ; jako ogranicznik poleceń w postaci surowej E0B08D9D=Interwał A0C8FED6=Niepoprawny znak 849141B8=Niepoprawne hasło C2F7D047=Błędna odpowiedź, Używając domyślnego IP 876F802F=Błędna Odpowiedź Serwera 04EE4FF3=Błąd składni 85AA746C=Wymagany Adres IP dla 559EEE5F=Adres IP A2FA1917=Błąd Sprawdzania IP 03559C93=nie jest jeszcze ważny. 38A78E16=jest podpisany przez samego siebie. 06C55BD3=Wydany przez 7B0D7FF7=Wydany dla B999C3CF=Styczeń 674620CD=Lipiec 41711E00=Czerwiec 05D1DBC1=KB Cofnięcia przy wznawianiu transferu 813E1B6A=Komenda 'Keep Alive' 53D1F387=Komenda 'Keep Alive' Wysłana 832BDC1E=Podtrzymywanie 93F62EE1=Zmiana klucza: %s. Szyfrowania sesji: %s, MAC: %s, kompresja: %s. 875235A7=Format Klucza A4A334F0=Manager Kluczy 530145D5=Wielkość Klucza 3D615F71=Żądanie Hasła z Klawiatury AF09FA09=Wysłano Hasło 7A02E2C3=Klawiatura 9488A952=Z klawiatury 7D4DD2B0=Kilobitów na sekundę (kbps) 5A307851=Kilobajtów (KB) 5504CA65=Kilobajtów na sekundę (KB/s) 616E7939=Język już istnieje, ładuję istniejący plik języka CC8E0A9F=Zaimportowano plik językowy D6584F89=Plik Językowy 04E4079F=Nazwa Języka C3D9892B=Wlaściwości Języka 2DAD13E3=Język 5E20F968=Duże Ikony 40890A3F=Większy 45AFE3DD=Ostatnie Połączenie 463E1A96=Ostatni Reset 027D69EA=Ostatni Wynik 807DE2F6=Ostatnie Uruchomienie EAE9069E=Ostatni CBD76704=Najnowsza wersja 3D966ED4=Układ 67A8635D=Odpowiedź Serwera z Lewej DA554856=Lewy A937C4EF=Szczegóły Licencji D6DECCB6=Limitu Zakres Portów Lokalnych 443795F2=Limit rozmiaru dziennika sesji (MB) 71261BC8=Wiersz 6E17F1C5=Wiersz[:Kolumna] F0795681=Lista Poleceń 5918C6E4=Listowanie Zakończone A71157BD=Lista Ikon E4FA5726=Lista 4AFA2857=Nasłuchuję na Porcie: %d, Oczekiwanie na połączenie. DFAF4C75=Listowanie katalogu 6063A98F=Automatyczne Aktualizacje 2CCE0906=LiveUpdate wyszukuje dostępne aktualizacje. 4E75FBE2=Przeglądarka Lokalna C35D06AB=Lokalna Lista Plików A3A63A2C=Lokalna Ścieżka 4A17A7EC=Lokalne 43ECB862=Dziennik Zamknięty AB89FC4B=Folder Dziennika 522AA75C=Wyloguj komputer EA7DD2DD=Dziennik Otwarty 30AD7EEF=Wylogowany F99998B1=Loguję się do 05285B66=Rejestrowanie F7B0B433=Wyszukiwania 7CCCD351=Małe litery 2B3A844B=MACs EDE9958E=Konfiguracja Serwera Pocztowego 1C4440BE=Serwer Pocztowy 15EB4D07=Główne Przyciski 1F1A625A=Główne 3349868E=Ustaw jako Domyślne 6C7B1BDF=&Utwórz Folder 9B0A32DF=Tworzenie Folderu Zakończone Niepowodzeniem 2D696A86=Tworzę katalog F098932C=Ręczny Transfer Plików BD88648B=Pobieranie Ręczne 10DBBEC4=ręczny BF1796B3=Marzec 0C2A4F38=Oznacz jako Błędne 1F2EE984=Zaznacz/Odznacz 553E54C4=Lista Zaznaczonych 2F8C38CE=&Wybierz Maskę 3EF0BE7E=Wybierz Maskę DF5D6C0E=Maska 136D24C3=Uwzględnij &wielkość liter 172A4B8C=Maks. wartość D5D0CC9A=Maksimum D23C54FF=Maj DD3795AD=Menu 9B77608D=Zminimalizuj do Ikony Systemowej D6232CD5=Minimum 74B38638=minut(y) DEC3B67E=Styl Nowoczesny A61D0EFA=Zmodyfikowane D87E283F=Poniedziałek 2EA8A019=Monitoruj F512948D=Monitorowanie E3F204C7=miesięcy F54FD918=Miesiące 6EF499E9=Mysz CC33C1F3=Przesuń &niżej B8524B5B=Przesuń &wyżej 57BE561A=Przesuń pliki/foldery 20C3E0A1=Przenieść Zaznaczony Obiekt(y)? 06EDD0BF=Przesuń na &dół 46651164=Przesuń na &górę A5F19B2C=Przenieś na dół kolejki przed ponowieniem próby 4F0C9846=Przesuń 072DA2F1=Przesunięte 5169A23F=Przenoszę pliki 9100939E=Wielokrotne Zaznaczenie C03AD36C=Mój komputer 8393C19D=Nie na &wszystkie 973D7B79=Nazwa Pliku 50F0FFAC=Nazwa Folderu FE11D138=Nazwa E2558955=Przyciski Nawigacyjne D3CB6D10=Drzewo Nawigacji B2DA9B3C=Negocjuję sesję %s E96CC0A6=Sieć niedostępna 1A25A210=nigdy A7F3406C=Nowa &Grupa E0852A15=Nowe &Miejsce 69D88C4D=Nowe Polecenie 6AF3CC1E=Nowy Wpis 5AB438BB=Nowy Plik 46E997C3=Nowy Folder 2C1215AB=Nowa Grupa 9AEFA8EE=Potrzebny Nowy Klucz Licencji 5050D1DD=Nowy Serwer Pocztowy AB35CBC0=Nowy Postęp 26EC61F2=Nowy klucz serwera hosta 3756B34D=Nowa Sesja 8455D58E=Nowe Zadanie 6887CFC6=Dostępna nowa wersja 53AE02A5=Nowy 1BE7C827=nigdy 5CD0315B=Następne uruchomienie A41DBF02=Dalej F64D9DF9=Nie Porównuj 7437E0C4=Nie podan adresu hosta/ip. AAE879A7=Nie zaznaczono żadnego elementu! C960C3A7=Nie uruchamiaj więcej 7386C481=Nie znaleziono żadnych obiektów pasujących do %s FAA1136A=Brak rezultatów 1CFBBA6D=Nie ma prawidłowych przełączników 98D5A529=Komen&tarz F22E0CBD=Nie 57F6272B=Brak proxy DFA2AFF1=Brak 4257CE43=Normalny Transfer 26296DD2=Normalny F4A593C7=nie zalecane 479E47A6=Nie zaplanowano FBC596DD=nie obsługiwane przez wszystkie serwery 4A458804=nie obslugiwane przez ten serwer 8CFC9A39=Listopad 3C126031=Liczba dzienników przechowywanych na dysku (0 = nielimitowana) 238A96FC=Październik 076DA1FA=z 13F11BA3=Wyłączone D736D92D=OK 45EFB334=Starszy 28449ED3=Gdy &Transfer zakończony 76F32F7C=Gdy Transfer Zakończony 9C320D6A=Włączone 8C7C21DF=W jedną stronę z Kasowaniem D0FD488C=W jedną stronę 0FEF795A=Tylko podczas transferu 73AF2B57=Ponów tylko pliki transferowane w trybie binarnym 1B6469BC=Szukaj tylko wewnątrz folderów spełniających kryteria czasowe 44CBC7BE=Tylko gdy połączony 40EB9C6E=Tylko F71EC315=Otwórz katalog z dziennikiem 06EBF8F0=Otwórz Menedżera Miejsc Sieciowych przy Starcie F148581A=Otwórz foldery źródłowy i docelowy 21656A82=Otwórz folder źródłowy 9E90A8D4=Otwórz folder docelowy D8175696=Otwórz z FE38BE5A=Otwieram połączenie dla danych IP: %s PORT: %s 7BC8B584=Otwieram połączenie dla danych przez proxy 1F88C31B=Opcje 10A1D814=Jednostka Organizacyjna D9DFB884=Organizacja 99C3ACEF=Nakładki ikon 741F8EEB=Nadpisz wszystko A93002A5=Nadpisz 0EA1C978=Właściciel C37AC376=&Właściwości 25BF4CFF=Katalog Nadrzędny 7418308D=&Hasło 3BB3234B=Tryb Pasywny (PASV) 72BDD8C2=Ustaw Hasło CCB42483=Hasło 5245301E=Wklej ze Schowka 14AA80AB=Ścieżka nie istnieje 58E008EE=Ścieżka Pliku A7FC0C2A=Ścieżka Folderu AB662431=Ścieżka AE77BC52=Wykonaj te polecenia po zalogowaniu AB7143B8=Uprawnienia 83044F77=Osobisty Numer ID 1C785F9D=Proszę rozważyć możliwość zakupu programu. D0F8A217=Skontaktuj się z administratorem serwera i zweryfikuj otrzymane klucz. Naciskając klawisz Akceptacji hosta bez weryfikacji nie jest zalecane. 3609D5BA=Proszę się rozłączyć i spróbować ponownie. 229045FD=Proszę podać nazwę do parowania kluczy. C4769290=Proszę podać Przyjazną Nazwę. 5F82434D=Proszę podać adres e-mail w '%s' polu. 00BC6957=Proszę podać dane rejestracyjne w oknie poniżej CF430AD2=Proszę zakupić FlashFXP aby kontynuować 7E55D467=Wybierz inny folder i spróbuj ponownie ADDDDF1C=Proszę spróbować ponownie 6AB76464=Proszę czekać B389C627=Wyskakujące okno komunikatów logowania E3A3F2F2=Port BF5A86A3=Pozycja 6FAD2922=Preferencje FCD179C9=Zachowaj Datę Pliku 763816AC=Podgląd FBB9FF8A=Poprzedni E47EC614=Lista pierwszeństwa EE0E7537=Polityka Prywatności B7EDFF7B=Plik Klucza Prywatnego DB779010=Postęp 6543690E=Zapytanie FCD3A165=Zapytania C89E3217=Właściwości C80D7234=Lista Serwerów Proxy 9A6253F9=Profil Serwera Proxy 1AD68B25=Serwer Proxy B2B3E6BA=Proxy DFB72AE2=Uwierzytelnienie Klucza Publicznego AAB569CA=Plik Klucza Publicznego 73F4DCAC=Potrzebny Klucz Publiczny 3C182B2B=Publiczne 7729F5DD=Publikuj F3C35666=Informacje o zakupie/cenach 4F812B18=Pytanie EACF5B6E=&Informacje o Kolejce 6F9B3209=Kolejkuj &Jako 98EC5999=Kolejka Zakończona 9F5DF3B7=Usunąć z kolejki wybrane obiekt(y)? 1D100A28=Plik kolejki 75756B1E=Lista Kolejki 9D6C43A9=Kolejkuj katalog nadrzędny zaznaczonych 4222363C=Kolejkuj Zaznaczone 1D516B11=Typ kolejki B314A82E=Okno kolejki BE3C5067=Kolejka B2144130=Status/Kolejka 4BB58267=W kolejce 35BD8DB5=Kolejkowanie plików.. Proszę czekać.. 6D20EE51=Szybkie Połączenie miejsca sieciowego do zapamiętania w historii 77962B8E=Szybkie Połączenie 7CF95243=Zakończ FlashFXP 948D7BE7=Surowe Polecenie (cytat) C4DF7A3B=Surowe Polecenie 40F9C2B7=Zmień &nazwę 725717BE=&Zastąp z 3865EE59=Odczyt E954AAAB=Gotowe A0CE08AD=Pobieranie 7519B311=Pobieranie 38896D7A=Połączyć ponownie z serwerem i ponowić transfer? CB05F5E0=Połącz ponownie E4D420C6=Powtarzaj co ACD1C5A7=Załaduj ponownie A1155E5A=Edytuj ponownie 46C3B767=Odśwież podczas transferu pliku AF3C9967=Odśwież A68F2242=Zarejestruj 0F01237E=Błąd Rejestracji (#%d) prosimy o kontakt zdziałem pomocy na %s 34DE7F5C=Rejestr A269638F=Odrzuć 24E884B5=Data Wydania 02A8E4E6=Typ Wydania 2B1AF52A=Pozostało E666DD0F=Uwagi 2303B355=Zapamiętaj w Menedżerze Miejsc sieciowych ostatnio używany serwis 68349F66=Zakończono Wysyłanie Zdalnej Edycji 5B58EC0C=Zdalna Lista Plików D3817021=Zdalna Ścieżka 5D1A7A84=Zdalne 0F8D551A=Usuń puste foldery w przypadku niepowodzenia wysyłania B502C7FE=Usuń z kolejki nieudane transfery AAB22737=Usuwanie Folderu zakończone niepowodzeniem 15D0DDF2=Usuń z historii C923F6D6=Usuń z listy DE315178=Zmień nazwę C6DD8293=Zmieniono nazwę 2A3E1EE1=Zmieniam nazwę pliku BB88FBB2=Powtórz Zadanie 80A296D3=Zastąp &Wszystko C503430A=Zastąp Certyfikat C3201DD9=Zastąp F89B45AD=Zgłaszanie Błędów 1F03E048=Żądaj wielkości/dat plików przed transferem D146BDC5=żądanie odrzucone ponieważ serwer SOCKS nie może połączyć się z usługą identd po stronie klienta B719780C=żądanie odrzucone ponieważ program i usługa identd podają różne identyfikatory użytkownika A76FE24E=żądanie niewykonane lub odrzucone D8328332=Pobieram bieżący katalog 09D41E74=Pobieram IP z 4E637B5F=Zapytanie o aktualizację ACE58129=Resetuj &Wszystkie Zakończone niepowodzeniem BACD6763=Zresetuj &Zaznaczone 1EB9B61F=Zresetować wszystkie Opcje Istniejących Plików do wartości domyślnej? 634E7B7A=Zresetuj i ponów nieudane transfery 82650FB4=Zresetować Statystyki? 524CEC48=Zresetować Wszystki Statystyki? 915C9049=Resetuj 4EA2B199=Znaleziony 0DEC7AAE=Znajduję DNS 7BBC83C9=Znajduję 37E1CFB4=Ponów transfer jeżeli nie ma danych przez 427DC77B=Przywracanie przerwane przez użytkownika 4F870689=Przywróć Konfigurację 5A663540=Przywróć FlashFXP przy potwierdzaniu 85A2D726=Przywróć Kolejkę 0E1E9590=Przywróć Ustawienia 486A1663=Przywróć 501EDD88=Wyniki 6D8E36BF=Wznów Wszystko C1ED9635=Wspieranie Wznawiania 676DD596=Wznów 81D61168=Wznowiony 075B9323=Pobierz Nowy Klucz Licencyjny BC0EEF3E=Pobieram informacje o aktualizacji D65F7A6A=Próba ponowienia Przerwana C3C712BC=Liczba Prób F484D645=Opóźnienie 52CC17AD=Ponów Nieudane Transfery DB04DC66=Zwrócony AF55B832=Pokaż hasło przy wyborze pola hasła 2F339674=Drzewo Folderów z Prawej E878F936=Odpowiedź Serwera z Prawej 750B5A10=Prawy 57C22582=Klucz RSA dla SFTP 5E0849BA=Klucz RSA/DSA dla SFTP 485BB638=Reguły A2F9EEBD=Uruchom AC51AABA=Uruchom zadanie tylko gdy użytkownik jest zalogowany E09CB0F3=Uruchomiono 50DB96DA=Głębokość 824EE7F6=S&esja E91CD4E0=Sobota A37FB152=Z&apisz Jako 2EB0FAD7=Zapisz Jako A405D10F=Zapisać zmiany do "%s"? C43253F7=Zapisz Konfigurację B3A4845F=Zapisz Nazwę pliku Jako 0FEAA2AB=Zapisz Folder Jako 2DF566E9=Zapisz Ścieżkę 0E40133E=Zapisz Zaznaczone 7FF438B9=Zapisz zmiany Serwisów w Menedżerze Serwisów BA4BD2BB=Zapisz do &pliku 3822FC21=Zapisany A60BDC64=Skala Wartości E963BE87=Głębokość Skanowania 3DD0DCA1=Uruchom o 8E155B69=Zakończenie Harmonogramu 0FB96403=Harmonogram Uruchomiony 95F17D1B=Uruchom Harmonogram DAF868AB=Uruchom Zadanie A34E73AD=Harmonogram zadań A1559232=Uruchomione Zadania 45891491=Nie znaleziono! 65DBC9F6=Rezultat wyszukiwania B35CDE91=Szukaj 1158BC55=Szukam FDF0C482=Bezpieczne Listowanie Plików 88C53A31=Bezpieczny Transfer Plików 2F02AD7C=Bezpieczny transfer Serwisu do Serwisu 3CEDB797=Bezpieczeństwo 0D2831F4=Zaznacz &wszystko 14240247=Wybierz Domyślny Folder Pobierania 27752249=Wybierz Folder Docelowy BE407B21=Wybierz Folder 88349756=Zaznaczona Grupa 482E9729=Zaznaczone Miejsce sieciowe 61DFDDD0=Zaznaczone 20046587=&Transfer Selektywny 2996B004=Zestaw Zasad Transferu Selektywnego 7CBB78C6=Zasady Transferu Selektywnego D5675819=Nie znaleziono Zasady (%s) Transferu Selektywnego 47E01A7F=W razie błędu wyślij E-mail CF6EEE94=W razie powodzenia lub błędu wyślij E-mail CE36EEDC=W razie powodzenia wyślij E-mail C38D79AF=Wyślij anty-idle aby utrzymać połączenie 55F9740F=Podczas transferu wysyłaj komendy NOOP 4FA688A9=Podczas transferu wysylaj NOOP 074195F3=Wysyłanie E3A7429C=Wysyłanie e-maila powiadomienia 2A8059B8=Wysyłam FAEE9371=Oddzielnie ustawiaj Atrybuty Pliku i Folderu 3C4A1F61=Wrzesień 0899B645=Adres serwera E4F80AF3=Certyfikat Serwera DED89590=Błąd Serwera D40F8855=Szukanie Plików na Serwerze 7FF2753B=Ścieżka Głównego Katalogu Serwera 5DC1D0C0=Serwer 0B358232=Limit linii okna statusu sesji 1FF9EC48=Sesja 33A6D397=Ustawienia Kolorów &Tła 35359498=Ustawienia C&zcionek 5ED7B10C=Ustaw GID C5762842=Ustaw Hasło 4175C612=Ustaw UID 97445CAE=Ustawianie Uprawnienia Pliku 16F51766=Ustawianie Trybu Transferu 1C33C293=Ustawienia E4DC7934=Ustawienia 17050DD6=Połączenie SFTP gotowe 75F209CA=Szyfrowanie SFTP 6CB37250=Wykryto protokół SFTP. Proszę zmienić typ połączenia na SFTP 6E919A4D=&Wykres 00728AFF=&Surowy Wiersz Poleceń 83B24425=Pokaż potwierdzenie E8277D8A=Pokaż ukryte pliki 6CD4BC94=Wyłącz F10A9D7B=Tryb układu pojedynczego połączenia nie może być włączony w trakcie trwania innego połączenia. 32659BF4=Układ Pojedynczego Połączenia 26854F5C=Nazwa &Serwisu 615F19A9=Serwis nie obsługuje komendy FEAT 26131F62=Lista Serwisów F28AC1DA=Bezpieczeństwo Menedżera Serwisów A37CA62A=MenedżerSerwisów 8AA6BAF3=Nazwa miejsca sieciowego nie może być pusta. 3CF8997C=Nazwa Serwisu B1A9E549=Komentarz C3F87A04=FXP C971A6DA=Serwis 7DC18567=Serwis FDC62D31=Format Wielkości 57F28B54=Rozmiar F32D0CFC=Pomiń pliki zerowej długości BD35CC1F=Pomiń Wszystko 9252347D=Pomiń puste katalogi 31247639=Lista Pomijanych 5844FA43=Pomiń 7DE9C85C=lista pomijania AEADBD03=Pominiete transfery 14DB349E=Pominięte CEF2EDA8=Uśpienie 24AD0EDA=Małe Ikony C668A2BC=Mniejszy 65F9E2B8=Pełny 75BDEED3=Niektóre ustawienia nie zadziałają do czasu ponownego uruchomienia FlashFXP C267B740=Sortuj według F1165D1C=Sortuj 09285C85=Dźwięki Zdarzeń ACE194A7=Pliki Dźwiękowe 58267A45=Źródło 1CE05628=Format Szybkości 94991C4C=Ograniczenia Prędkości AF5C9C0B=BŁĄD SSL: nieznany protokół E9E218E3=Zatrzymane Transfery 654CD04E=Czas startu i Zatrzymania musi się rożnić! 62AF8810=Zacznij w wybranych folderach 24335DBE=Zacznij w 7269FA38=Zacznij o 54B5ABAC=Uruchom program Statusu Błędów/Transferów 5EB87A8B=Start 1DB6D85E=Zacznij w 6DE5C592=Uruchomiono BD316502=Powiat/Województwo E7E9DDD1=Kolejka Statyczna AD8E88F2=Statystyki 985CBF91=Okno statusu 7CAC602A=Status 37D51A8C=Zawsze na &Wierzchu 94E52BF1=Przyklejony 8D9C0BC8=Sto&p 1F9D5E54=Zatrzymaj na 5DE45002=Zatrzymaj kolejkę po zakończeniu bieżącego transferu A98FD67D=Zatrzymaj kolejkę, gdy nie zakończono do 2079D82C=Przestań wysyłać pakiety 'Keep Alive' po AB888A55=Zatrzymaj zadanie jeżeli pracuje dłużej niż 1964B988=Stop 3632A126=Zapisuj dzienniki w folderach sesji 347307E6=Temat 2FFABE49=Wyślij na Serwer BD4C4764=Transfer zakończony pomyślnie 2A703E51=Pomyślnie 01955FFF=Podsumowanie CBF2C4F7=Niedziela 4FB9D239=Wsparcie 4F08490B=Zamień &Panele A865D077=Przełącz na Przeglądarkę %s 0236F2A4=Synchronizacja CEE114BD=System 990CA461=Klawisz Tab przełącza pomiędzy listami plików (styl wersji 2.x) 41C32ACA=Cel 8FF437F2=Zadanie zakończone D4E31FC0=Nazwa zadania 3192E113=Właściwości Zadania 7FD2171B=Osiągnięto limit czasu zadania F24C741B=Zadanie 29095290=Tytuł Paska Zadań 93ABD038=Rozmiar Bufora TCP/IP CA5BCC90=Zatrzymany 784DD132=Test 027EF10C=Edytort &Tekstowy 426D426A=Edytor Tekstowy 9BB908F9=Tekst B44E09BD=Dziękujemy za wypróbowanie FlashFXP! 0EC8A498=Dziękuję bardzo za rejestrację FlashFXP! 0F22C046=Nazwa certyfikatu, "%s" jest niepoprawna lub nie odpowiada nazwie serwera, "%s". 78D03B40=Folder "%s" nie istnieje. A178D364=Hasło jest niezbędne do uruchomienia zaplanowanego zadania, gdy użytkownik nie jest zalogowany D16AC35D=Podane hasło nie pasuje. 0ABBF603=Plik kolejki nie zmienił się. E8492BCE=Kolejka została zaktualizowana. Usuwam udane transfery i zaznaczam transfery nieudane. 51098C16=Podano klucz rejestracyjny do starszej wersji FlashFXP. D09613DB=Klucz serwera nie zgadza się z tym posiadanym przez FlashFXP. Oznacza to, że administrator serwera zmienił klucz albo serwer podaje różne klucze w różnych sytuacjach albo jesteś połączony z innym komputerem udającym ten serwerem. 835F444E=Tekst w pliku %s uległ zmianie. 07C84C46=WTEDY 054524C2=Plik o tej samej nazwie już się tam znajduje. 6D82D294=Zbyt mało wolnego miejsca na dysku aby pobrać plik. A8E87813=Wystąpił błąd podczas ładownia %s 1F7074C0=Pliki są tylko do odczytu albo nie masz wystarczających uprawnień aby modyfikować pliki w folderze danych FlashFXP E5F30F60=Trzeci 39A373CC=Certyfikat %s 1705C3ED=Certyfikat jest nieprawidłowy. C4406555=Certyfikat jest prawidłowy. 5B9877F5=Licencję na tę kopię FlashFXP ma teraz: F344BE34=Nie jest to obowiązkowe, ale zalecane. E96CF150=Niniejsza licencja jest ważna do %s 4E65CB26=To może nadpisać oryginalny plik lub zwrócić błąd. A53D8B31=Za swoja prace, Ta nazwa pojawi sie w "credits" . 4B656E80=Ten klucz rejestracji jest zablokowany. 3C5AA113=Ta wersja FlashFXP wymaga nowego klucza licencyjnego. Nowy klucz będzie dostarczone Państwu bez dodatkowych kosztów. 7BC56C41=To nadpisze twoje dotychczasowe ustawienia. B781F0FA=Czwartek 5965C024=&Strefa czasowa D6FD9CC4=Czas życia wygasł CFA6377B=Czas DC16C188=raz(y) 2727649D=Znacznik czasu F00C11BD=Przesuniecie Strefy czasowej: Serwer: %d sekund. Lokalne: %d sekund. Różnica: %d sekund. 4203F666=FTP 507852CA=Pasek narzędzi 2694592A=W górę 043C6BA5=Ilość Połączeń 3DC4646A=Ilość Grup C25B2396=Ilość Serwisów 03EECE5A=Suma 90B3992F=Suma 90BA87CC=&Prześlij Jako 0A8B28A4=Tryb &Transferu 0888A1E1=Błąd Transferu 6ED1652E=Transfer Zakończony niepowodzeniem 5C10184C=Wykres Transferu A6EC3966=Transfer w toku, Zakończyć mimo tego? A352FFA8=Transfer Niekompletny C7F1F81C=Tryb Transferu 40D798E8=Pasek Postępu Transferu 636819AB=Transfer kolejki zakończony 2AA862F3=Transfer Kolejki 81D7CE44=Transfer Zaznaczonych F1AFDF1E=Przekroczony Limit czasu Transferu B942C196=Transfer 49CC5DC7=Przesłano F76891D6=Przesyłam C8E1E1D4=Tłumacz 515160DF=Edytor Tłumaczeń 32F5CAB8=Tłumaczenie 23A08965=Wtorek 74389FCC=Wyłącz komputer A9B2761E=Wyłącz sprawdzanie Odcisku palca klucza Połączenia Danych 3F1D9DBF=Samouczek 2CECF817=Typ D55AA577=Nie można Połączyć z serwerem pocztowym 17B9ECF4=Nie można Utworzyć Katalogu 7C9A5F0B=Nie można Utworzyć Folderu 8673B645=Utworzenie okna nie jest możliwe 5BCC1102=Nie można Usunąć Katalogu 2A48DB98=Nie można Usunąć 6838A697=Nie można ustalić Bieżącego Folderu EE8FB6CB=Nie można określić Strefy czasowej. 172006D4=Nie można zaimportować plika językowego EE822E76=Nie można załadować klucza prywatnego BD25671A=Nie można otworzyć pliku. BC607D0F=Nie można otworzyć D20841FF=Wyszukiwanie niemożliwe podczas transferu. 84CD0F7E=Nie można ustawić Uprawnień %d w "%s", [%s] 6F80BB0D=Nie można uruchomić FlashFXP. 97A9AD2A=Nie można zapisać do pliku, pełny dysk? 3081E970=W ramach kolejki FFF15854=O Statusie 434214CC=Cofnij 6F9B32E1=Odinstaluj FlashFXP 7C89A36D=Sekcja 327658E9=Nieznany format certyfikatu C53DD853=Nieznany Błąd D730FAF5=Nieznany Format Klucza FFC54540=Nieznany format klucza prywatnego 58E36576=Nieznany użytkownik lub błędne hasło AD26A7C7=nieznany 4EEB0A87=Aż do D610CAD2=W górę 33AFCB98=Aktualizacja zakończona niepowodzeniem 7B9FC935=Wysyłanie do %s 1011E329=Wysyłanie B89066CD=Wysyłanie 1C933A72=Duże litery B7E8D08A=URL (z hasłem) CE7BE82D=URL Monitorowanie Schowka 62D10724=URL ED09C808=Użyj APPE aby wznowić wysyłanie C433C910=Użyj uwierzytelniania 39AC5C6D=Użyj swoich reguł F10C5260=Użyj swoich ustawień 1D88EC04=Użyj istniejących reguł C3B8E32A=Użyj ustawień globalnych 10FAEC45=Użyj ostatnio używanego folderu FFF2DFCD=Użyj poprzednich ustawień 9AC2BD9F=Użyj reguł sesji 7155CBEF=Użyj IP miejsca sieciowego dla połączeń pasywnych D335E744=Użyj listy pomijania 2DFA015E=Użyj inteligentnego trybu obsługi gdy zaznaczono Auto EF1E7EA2=Użyj następujących ustawień web proxy 764FF646=Użyj tego IP tylko dla połączenia SSL/TLS i portu różnego od 21 F97575A5=Użyj do edycji plików B609061A=Użyj do podglądu plików 9994C10E=ID użytkownika 2DA17977=Użytkownik 9888B70B=użytkownik/hasło nie wymagane 120C2B1C=Użytkownik/Hasło Nieakceptowane 01286421=Użytkownik 4F08AB78=Ważny od C79D7AEE=Sprawdź klucze Hosta 0379A8DF=Weryfikacja rejestracji D2CAB391=Błąd Wersji 510016CA=Pionowo F4E846A1=przez proxy 2B64A0CF=Podgląd pliku 9CDE45B6=Zobacz Surowy Katalog 5ECF04B0=Widok E68C4184=Czas oczekiwania Wygasł.. Nie wszystkie polecenia NOOP zostały pobrane. 815BE18F=Oczekiwanie na odpowiedź polecenia NOOP. Proszę czekać.. 452635B2=Czekam na odpowiedź użytkownika (upłynęło %d sek.) 17C66F7A=Obudź komputer aby wykonać to zadanie 0F9B8665=UWAGA - POTENCJALNY PROBLEM Z ZABEZPIECZENIEM! 8FF3A55A=Uwaga 178F97DF=Środa A54A8EB2=tygodni ED6B49C8=Komunikat Powitalny 7FE01AD7=Kiedy maska pasuje do pliku lub katalogu zostaje on wyróżniony wybranym kolorem 6E6A8A04=Przy pytaniu, czekaj określoną liczbę sekund, następnie nadpisz DA7CB629=Pomijaj gdy 2AFF02FF=rozłącza połączenie z internetem. 1BE4BA55=wyloguję się teraz z komputera. 1F317D3A=wylogowuję z połączonym adresem. B858F1B8=przełącza komputer w tryb hibernacji. B240912E=teraz przełączę komputer w tryb uśpienia. AA2E1304=teraz wyłączę komputer. 2C5ABC07=Windows FDEE89B3=Zawijanie Wierszy CB396594=Czy chcesz rozłączyć bieżące miejce sieciowe? 8DFA2312=Chcesz otworzyć przeglądarkę internetową by zapytać o nowy klucz rejestracyjny? BCAA555B=Zapis EBC88318=certyfikat X.509 dla FTP 36EB7841=Tak na &Wszystkie 4DAA7349=Tak 4679425A=Nie można pobrać plików na "Mój komputer" 7303757C=Nie można cofnąć tej operacji! 62F233E4=Nie masz praw do zamknięcia systemu A66702FD=Należy dodać co najmniej jedno rozszerzenie pliku C1C7180F=Musisz wprowadzić prawidłowe hasło 30D0FE36=Twoje prawdziwe imię lub nick F6380A58=Za mało zasobów systemowych 390C611A=Jeden raz 4F5C846E=Dziennie 5970AF12=Tygodniowo 2518FF04=Miesięcznie 259172CB=Użyj Czasu Serwera 8F71E761=Czas Uniwersalny (UTC) 7F25D280=Próbuj rozpoznać strefę czasową 12F00FCC=Wszystkie Wyrażenia 928B9581=Nieprzetłumaczone Wyrażenia A6462EF7=Przetłumaczone Wyrażenia 553141C1=Wyrażenia z niewłaściwą składnią 701E114E=godzina 8A1ABD8D=godzin 6EC2ABB5=minuta A06B4AA3=minut B61F1169=sekund 2FD609E6=sekund B19943CE=bajtów 0355373D=Wszystko 6E3A36E0=Lista Zadań F22813AD=Własne 5DF7139B=Zablokuj FlashFXP CC769D1B=Odblokuj FlashFXP 05990F11=Podaj hasło aby zablokować 7CA25862=Losowe Kolory F6BE2B07=Edytor Wewnętrzny 879F31FE=Poproś o wybranie programu 37EEF1B1=Przyjazne Sieci QoS F44C83D9=Przerwane przez użytkownika 353BE5DB=Zmienna EB78CFF1=Opis 5BB26795=Liczba Plików 78DBBEB1=Liczba Katalogów 5A73E366=Szybkość Transferu 3B7F8384=Postęp Transferu 257598A7=Nazwa Transferowanego pliku 0620A1E8=Upłynęło 734A583F=Pozostały Czas 03CF43CB=Pozostały Czas Kolejki 67BF4438=Do Nazwy Serwisu ( tryb FXP) 09E7171E=Z Miejsca Sieciowego (tryb FXP) 63BFF652=Ustawienia Reguł 007B89FA=Lista Folderów 707F1C56=Próba Ponownego Połączenia E3C4DAFF=Nie można rozwiązać problemów z hostem EF954444=Błąd gniazda danych 501B5E4C=Nie mogę otworzyć pliku C2869AAD=Ten serwer może nie pozwolić na wznawienie 73A6D62E=Nie można wznowić transferu tego pliku F55C3AE4=Nie można uzyskać nazwy hosta 64176CF3=Połączenie zamknięte przez klienta 4E095285=Połączenie przerwane 11C5BC85=Połączenie zakończone niepowodzeniem D78F15BB=Inicjalizacja gniazd sieciowych nie powiodła się 70910070=Błąd podczas tworzenia połączenia dla danych 45345E31=Nieprawidłowy argument 4067D178=Zbyt dużo otwartych gniazd sieciowych A55495AB=Operacja blokująca 3920FDC4=Operacja w toku 92466CAE=Operacja już w toku 030CAF43=Operacja dla gniazda wykonana na innym obiekcie BD14A73D=Wymagany adres docelowy C61B1DEE=Operacja nie obsługiwana przez gniazdo CE222A30=Adres jest już w użyciu E418497B=Nie można przypisać wymaganego adresu AB88A3CC=Sieć jest wyłączona B3583DC7=Sieć jest nieosiągalna 9AE30749=Połączenie zostało utracone lub zresetowane D9FDCE7D=Program spowodował przerwanie połączenia 40E54C83=Połączenie zerwane przez drugą stronę 40E9AB36=Brak miejsca w buforze 103BE249=Gniazdo jest już połączone 4F268CA5=Gniazdo nie jest połączone AFD59F62=Nie można wysłać po zamknięciu gniazda sieciowego 56EF812B=Limit czasu połączenia przekroczony A833BDF1=Host jest wyłączony 48BBF796=Brak drogi do Hosta B6EB2FA0=Podsystem sieci niedostępny EF0B93EB=Niezgodna wersja winsock 0D96874D=Inicjalizacja WSA nie została jeszcze zakończona sukcesem CCE7DB8A=Nie znaleziono hosta 8DFE8DB1=Nie-wiarygodny host nie został znaleziony 050BE2DD=Numer Błędu 4D8C7321=Zawartość F728F615=&Widok 9200E6FD=JEST A7E5A044=Lista Powiązanych 5197336C=Błąd Przeglądania Zsynchronizowanego 546B42BB=Folder nie istnieje 7F7D5C4C=Utwórz folder 64482978=Wróć do poprzedniego katalogu BF05766B=Wyłącz synchronizację przeglądania 9DC9F306=Odcisk &palca FA90587D=Reguła Transferu Pliku 305E05FA=Ustaw prawa %d do "%s" 0BD3A3A1=Stabilna 797F314A=Beta i Stabilne 54408821=Przeglądanie Zsynchronizowane A59D323A=Wyczyść Pamięć Katalogów 02CBA55D=Pliki i Foldery 4B84F8D0=Pliki i Foldery oddzielnie E7B639CF=Zmiana atrybutów na E03C3457=Wprowadź zmiany do podfolderów i plików 626E7BD0=Zapisz Wpis EDE4F036=Zadanie Włączone 10FC6F42=Obliczanie 26F08C59=Nie można utworzyć pliku %s 40D370AE=Wybierz miejsce gdzie chcesz przenieść zaznaczone pliki, kliknij OK B78EA426=Pokaż Ukryte Piki, Foldery lub dyski 624CFAB0=Proszę dokładnie przeanalizować certyfikat i upewnić się, że serwerowi można zaufać. 7A97FA9D=Odcisk palca 060F7681=Certyfikat jest ważny 51C5140A=Nie można uzyskać certyfikatu wystawcy AE3D4D40=Nie można odszyfrować podpisu certyfikatu. A534DBFB=Nie można odczytać Klucza publicznego w certyfikacie. E0178897=Podpis certyfikatu nie jest ważny. CC4356E1=Certyfikat nie jest ważny - ma datę z przyszłości. ED8D74FD=Certyfikat wygasł. 9613FC9C=Wystapil blad formatu w certyfikacie notBefore. 712FEA7D=Wystapił błąd formatu w certyfikacie notAfter. C4028368=Przesłany certyfikat jest typu 'self-signed'. Nie występuje na liście zaufanych certyfikatów. 978AA062=W łańcuchu certyfikatów występuje certyfikat typu 'self-signed'. Łańcuch certyfikatów mógł zostać stworzy z niewarygodnych certyfikatów. Lokalnie nie można znaleźć certyfikatu Root CA. BEF7DA6D=Nie można znaleźć Certyfikatu. To zwykle oznacza, że lista zaufanych certyfikatów nie jest kompletna. 4785996E=Podpisów nie można było zweryfikować, ponieważ łańcuch certyfikatów zawiera tylko jeden certyfikat, nie jest podpisany, a wystawca nie jest zaufany. 98346A5D=Certyfikat został unieważniony przez wystawcę. E636035D=Root CA nie jest zaznaczony jako zaufany do tego zastosowania. 275679AB=Metoda szyfrowania 62AEF5BC=Nie można zmienić zabezpieczenia kanału danych na nieszyfrowany. BB36B98E=Nie pasujące zabezpieczenie kanału danych 02087A6B=TymczasowyPplik Kolejki BF376213=Plik Dziennika A3B35C29=Pokazuj aktywne okno edycji podczas edycji pliku B7422E46=Można kupić FlashFXP, klikając przycisk "Kup teraz" po prawej stronie. 217545F5=Twój okres próbny wygasł. 8D786166=To jest Twoj %d dzień z %d okresu próbnego. 3F33DCA7=%d okres próbny zakończył się. 6103C05C=Wieczna licencja, nie płacisz za aktualizacje. 9F402A8E=utworzone przez użytkownika 86B57C72=Ścieżka lub adres URL 804D4CA2=Błąd zapisu: Dysk jest Pełny lub Przekroczono Przydział Dysku 16BB6DD4=W przypadku błędu transferu 76FCA759=Lista Parametró A24D60D5=Zatrzymuje 2445FAE0=Reguła %d ma priorytet, aby użyć wybranej reguły użyj przycisków ze strzałkami w celu zmiany jej priorytetu. 64EA44A6=Wyświetlaj zagnieżdzone katalogi FCEFB441=Wszystkie pliki językowe zainstalowane i aktualne E0750B57=Pobierz / Aktualizuj Języki 2220D1DA=Języki DA5088BB=Zainstalowane 14E7B468=Dostępna aktualizacja ADD714F7=Nie zainstalowane 7751B21C=Otwórz lokację folderu A1CCEC39=Otwórz lokację pliku 21E7F1C8=Wychodzisz poza zsynchronizowany katalog główny. C3C5607A=Grupuj skróty do folderów poniżej zwykłych folderów 50BFCB86=Podczas zapisywania wykonaj następującą czynność A8F3DB5E=Następujący plik został zmieniony, czy chcesz go wysłać? 1D356C67=Całkowity Rozmiar A7DB89C5=Całkowite Wolne miejsce 12B55FD4=Dziedziczone Monitowanie 59E02534=Edycja Zdalna FA9352E3=Czy jesteś gotowy aby wysłać plik? C37CECE5=Zobacz i Edytuj Plik 969EA7F3=Czynność domyślna podczas zapisu A0F286D6=&Zaznacz Wszystko C9D4E246=&Odznacz Wszystko FEFC1AFB=Pobierz dodatkowe języki C4D97C3F=Użyj przeglądania zsynchronizowanego A6E34EDC=Zawieraj podfoldery 16569EB7=Użyj następujących własnych adresów IP 24C182D6=W trybie aktywnym wymuszaj własne adresy IP 01DD4B6C=Wielkość liter 4378F71E=Pasek tytułu zgodny z programami do czytania ekranu 7E7B889A=Lokalizacja jest nie kompletna, pomóż nam wykonać pełne tłumaczenie. 6C9E9E8A=Zakończone w %s procentach, brakuje %d zwrot(ów). 84CEB578=Nowe Przypisanie Pliku F47B1C9A=Edytuj skojarzenia pliku D8DFA8DD=&Opcje 1829E0F2=&Kolejka C4400D72=Pamiętaj historię edycji 90AA7930=Rozciągnij tło 6F2C1806=Usuń 0A4E0F1E=Informacje o wersji EC3FFB05=Nieakceptowana metoda uwierzytelniania FF4C3FF5=Sprawdź uprawnienia do tego pliku i spróbuj ponownie. 53A227B5=Nie można przywrócić kopii zapasowej, brak dostępu do pliku. 882F477D=Dostępna Aktualizacja Twojego Języka 70FBE6FA=Czy chcesz pobrać aktualizację? 4EB2CA4A=Pasek F8AC28D7=Metoda Serwis do Serwisu 13E6FC51=Bezpośredni (FXP) 5B6E7D66=Pośredni (niezależny protokół) 0D5687A9=Monit o wybranie lokalizacji pobierania A5F91444=Uwierzytelniania klawiatury CAB5778C=Lokalne do Lokalnych E8CCCDF5=Logowanie do serwera 0F9C51FE=Proxy login 4DA1E652=Te domyślne programy są używane wtedy, kiedy plik nie ma zdefiniowanych powiązań. 240688BF=Utwórz niestandardowe powiązanie pliku żeby nadpisać domylny system. 82B3FFF5=Wykryto protokół FTP. Proszę zmienić typ połączenia na FTP 1B0CDEC8=Błąd Sieci 729C73E6=Edytuj Zakładki F40CCD04=Włącz 80F874CD=Wyłącz C7BA1833=Bez zmian E0CD2EC6=Nieznana lub błędna odpowiedź serwera 5A481652=Automatyczne przełączanie z "%s" na "%s" 7CE599CD=&Edytuj i Wyślij 3B1794E6=Dołącz "Edytuj i Wyślij " w historii edycji A849D503=Możesz korzystać za darmo z wersji próbnej przez %d dni 4008DE0B=Włącz mocną ochronę kluczem prywatnym. 550429B2=Będziesz pytany za każdym razem gdy klucz prywatny będzie używany przez FlashFPX jeśli zaznaczysz tą opcję. 5E7740B4=Oznacz ten klucz jako eksportowalny. 502C003B=To pozwoli ci zachować albo przenieść twoje klucze w późniejszym czasie. A3ADE80B=Włącz Podtrzymywanie TCP/IP 06563C45=Losowo wybierane tło podczas uruchamiania 6B5FDFFE=Ustaw datę/czas E9317A25=Przeglądarka Zdalna E8709287=Ochrona Aplikacji Hasłem B1D6A11A=Uruchom zadanie, bez względu na to, czy użytkownik jest zalogowany, czy nie CD02B961=Jeśli nie podane jest hasło konta nie ma dostępu do sieci lub zaszyfrowanych plików 905F73A8=Nie zapisuj hasła E9C91AF5=Aktualizacja zainstalowana A7764EE2=Usuń Wielorakie Pozycje 4B0A62E1=Jesteś pewien, że chcesz usunąć te %d rzeczy? 38659B92=&Typ Logowania 22B52199=Klucz Publiczny AF9D0228=Pytaj o hasło F7E0A358=Zapamiętaj hasło tej sesji 40C06F0D=Anonimowy 7A74FD5B=Prywatny Klucz 07F59B6D=i 10A8E0CD=plik istnieje 796DD6AE=DO C3893540=Proszę wprowadzić swoje hasło EFC1065A=Nie połączony 5EF0433E=%s jest chroniony 95453852=Proszę wpisać %s B20D6363=hasło 1498CDA4=Nieprawidłowy %s F9D2C080=Oparty na Kluczu B4E14BD9=Importuj %s 668E8782=Eksportuj %s DCA40ED6=Przeciągnij i Upuść z Explorera 1B95ADD8=Hasło FlashFXP 64F8D5AA=Jeżeli jesteś użytkownikiem domowym, można użyć rejestracji na maksymalnie czterech komputerów. 8D9A690D=Błąd odczytu pliku. 2B980A8D=Dostęp do pliku zabroniony. Nie masz wystarczajacych uprawnien. 10E017C1=Katalog danych 989D7ABB=Sprawdź uprawnienia i ponownie uruchom FlashFXP. E3995C1A=Usuń z %s 2CB2EEE3=Uruchomić o %s C5F9850B=Proszę wprowadź swoje hasło do FlashFXP 349A0769=Rodzaj klucza E5A02990=dzień 82CEE20E=Masz prawo do aktualizacji klucza bez dodatkowego zakupu. 0A005054=Edycja zdalnego pliku w toku 6D1DD926=Nie można zamknąć FlashFXP, prosze poczekać aż wysyłanie plików zostanie zakończone. B6ED7A1C=Serwis %s związany z tą pozycją nie został znaleziony w Menedżerze Serwisów BCDDD288=Własny kolor A996DDA0=Własne zdjęcie 9489C708=Niektóre ustawienia nie można zmienić podczas połączenia z serwisem, te zmiany zostaną wprowadzone przy następnym połączeniu. 166F9C3E=Skórka Paska narzędzi 809983C5=Czytaj to 98D5CD85=Licencja DE2BD258=Skórka Paska narzędzi "%s" zainstalowana. 58962951=Przenieś Zawartość Katalogu A1A20F2D=%s stron zostało exportowane. 82EC9B70=Ostatnio pobrano: %s temu E23FB568=Ostatnio przesłano: %s temu B1B3145F=Sekunda CB82F178=&Transfer 73DA4A64=Hasło zostało usunięte. C1CB72D7=Czy na pewno chcesz usunąć wybrane zadanie(a) ? 4177DF1C=%s Plik 0F4EE49B=%s Pliki 99C1D1F5=%s Folder D6400849=%s Foldery CB54459C=%s Wszystkich 073E2CF8=%s Wybrany 80C628C4=%s Drzewo F94C20AD=Data Modyfikacji 5AF2C154=Ustaw datę/czas EDE6239A=Czy chciałbyś zacząć od nowa z nowym profilem? 7892C392=Jeżeli jesteś na 100% pewien, że zapomniałeś swojego hasła. Nowy profil, który nie zawiera żadnych danych i ustawień zostanie stworzony. A8DEA150=Zostanie utworzona kopia zapasowa bieżącej konfiguracji FlashFXP 4C47EA78=FlashFXP stworzył kopię zapasową bieżących ustawień i profili witryn. 7B8CF8D1=Plik kopii zapasowej może być stosowany w celu przywrócenia FlashFXP należy pamiętać hasło aplikacji. ED8269DB=Kompresowanie pliku logów 724BAB1B=Użyk Kompresji 452E59D7=%s jest chroniony hasłem 6D64A3EF=Oczekiwanie na zakończenie polecenia. 3369C866=Komenda przerwana przez użytkownika 60BC15AA=Nie pokazuj więcej tego powiadomienia. 95ABE16A=Kolejność sortowania nie może być zmieniona. 83F8EE23=Ta kolejka zawiera specjalne operacje, które mogą wymagać, aby wykonać je w określonej kolejności. 4A17AE0A=Niektóre pliki są nadal edytować lub muszą zostać przesłane. 0CD991C2=Jeżeli zamkniesz FlashFXP, wszytskie zmiany zostaną utracone. F18C8952=Czy na pewno chcesz zamknąć FlashFXP? 3A835F78=Usunąć wszystkie pliki z kolejki ? 4C269C39=Usunąć wybrane objekt(y) z kolejki? 42C0DD48=Usunać wybrane objekt(y) ? CF56E970=Usunąć wybrane pliki z kolejki ? 276A3DEA=Potrzebne Potwierdzenie 46D8ACCC=reguła 503970B4=Bez tytułu DC982B03=Muszla osobnej sesji otwarcia 897C2602=Czy chcesz otworzyć osobną sesję shell ? 8343CCD7=Bieżąca sesja SFTP nie obsługuje polecenie tego polecenia. Można otworzyć oddzielną sesję powłoki dla przetworzania tego polecenia . FB0BEA30=Uwaga: serwer musi zapewnić uniksowego powłoki i powłoki muszą używać tej samej składni ścieżki w bieżącej sesji SFTP. D78BA9C4=Ten folder zawiera już serwis o nazwie 47DF18D9=Czy chcesz zastąpić już istniejące miejsce sieciowe tym ? C6B70BE8=Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas zapisywania danych. B3BFA94D=Twoje zmiany nie zostały zapisane, proszę uruchomić ponownie FlashFXP. 50C1A2B2=%s jest opcjonalne. AC48A1B5=Użyj Reguł D2A737FF=Algorytmy wymiany kluczy 39E52F28=Pobieram listę katalogów... 8782BB64=Nie można zmienić katalogu: %s [%s] C7521C27=Zmieniono katalog na: %s 366AAC3E=Błąd podczas pobierania listy katalogów [%s} 9BBB0F3A=Opóźnienie: %s 2FCA01E4=Rozwiń Foldery... 766165D6=Użyj jednego koloru ikony aplikacji 33D0B125=Uwierzytelnianie 51B85A57=Podstawowy 0ABEA584=Skrót BD249ECE=Utwórz kopię zapasową oryginalnego przesyłanego pliku EEEBE6BC=Algorytm klucza hosta %s, rozmiar %d bity . C7544115=Ostrzeżenie o zabezpieczeniach: wymagane połączenie zabezpieczone. D69862C2=odrzucone: Klucz serwera nie został wstępnie zatwierdzony lub został zmieniony. 3D46E0EB=Przełączniki wiersza poleceń B45449EA=Luty A715E080=Próba połączenia została odrzucona, przez politykę bezpieczeństwa aplikacji. 999E5A79=Brakuje wpisu zadania Harmonogramu Zadań Systemu Windows, i nie będzie działać. 13D2EC69=Transfer łączny 39E5050E=Reguły przeniesienia pliku BDD94064=Minimalizuj do zasobnika systemowego 619A3BCF=Kolejka zakończona 1BE84588=Serwer poczty 03949512=Ścieżka lokalna 73B3DF1F=Zdalna ścieżka AD36EA77=Zsynchronizowane przeglądanie A1267FD0=Na pełny transfer FCA75F10=Przeciągnij i upuść 53BF8000=Drzewo folderów 068CE318=Klucze hosta SSH 47079EA7=Utwórz skrót na pulpicie, aby uruchomić zadanie 31DAAD07=Ścisłe kodowanie znaków