[Options] CHAR=1 NAME=Swedish VER=2 REV=1113 DATE=41537.9526736 AUTH=Patrick Nielsen;Barough;KlintBillton;Sven Odén;Sven Od;Peterh;Magnus Norrman;Koheu;Dan Marberg;HMNimstad;No Substitute;Max Gebert;MrCyberNeo;CooLaaN;sandcrawler;Antonio;Göran Petersson;Mr DVD Cover;Magnus Jakobsson;N-S;mr cyberneo;Daniel Donner;Magnus Gräsberg;Kerim;lericson;AfrowThunder;Emanuel Munkhammar;Krister H;Khazaztroph;dizzie71;Tomas;Hörnet [Strings] 33181456=%d dagar sedan A27E306C=%d DAGAR KVAR DD5D6791=%d objekt filtrerat. D06A41BD=%d objekt funna CFE1BD1A=%d objekt funna, %d valda %s 8BB490D1=%s krypterad session med cipher %s (%d bits) D0F15464=%s handskakning avklarad... 783D6B00=%s till %s 9D612BB5=&Avbryt 9E0BC3EB=&Lägg till 64C92DB2=&Alla filer 5809C1D1=&Alla 7006042=&Anonym DAFB138E=&Verkställ 180D73C1=&mellan D179B23F=&Avbryt 74D51E55=&Stäng 8620B88E=&Kommando 11884194=&Kommandon 7C25AB45=&Anslut 667DEC86=Typ av &anslutning BD7D0BCA=&Ta bort 7ACC59D0=&Detaljer 8349C936=&Mapp 80641891=&under senaste C5E361D9=&Exportera 854A6B8B=&Fil C6C36410=&Allmän 70B03103=&Generera 1520137=&Hjälp FA7A9B90=&Horisontell 8AE7A1AF=&Ignorera 9605EC4E=&Importera från urklippshanteraren 15EB5A80=&Importera platser 1A21B950=&Importera 26CBE753=&Invertera markering 38F743A6=&IP:PORT 36F43DB2=&Vänster mappträd F10F5CF5=&Sök i 7099BFB4=&Ändra C7B8ADA9=&Flytta till E6EB6AE3=&Flytta 57F6239D=&Namn 8E8685D6=&Nytt kommando 8F2F449=&Ny 7076FD02=&Nej 556E2892=&OK 869A246=&Onlinetjänster ADA5DE3F=&Öppna EEF00DEA=&Ersätt 281D694=&Adress 4A440057=&Port 7202E3F7=&Skriv ut 686BF2A1=&Uppdatera 477761F=&Ersätt E7AEA7ED=&Återuppta 4934CE72=&Försök igen 26EC3E6F=&Kör uppdatering D09605CD=&Spara kö 5CB36745=&Spara 1726E434=&Välj en grupp E5B9506F=&Välj en plats CF90EB68=&Välj markerade CC9D9D8D=&Välj 6BF3118F=&Genvägstangent 664DA598=&Visa bekräftelse 6096547F=&Plats DBD435F2=&Platser 9D1950D7=&Storleken är F8ADCA1E=&Starta 8D2E41E6=&Verktyg 1F4A4235=&Uppdatera 3A236703=&Användarnamn 16F685A5=&Ja 3C3D0DD8=(standard) 68F9EE27=(Lösenord är valfritt) C573F378=(Återförsök #%d om %d sekunder) C8AC2D0B=0 = Ingen begränsning E13E7660=0 byte fil B6ED28C6=En lista med detta namn finns redan 3B749B20=Avbryt E1D57D46=Avbruten 6D7F3B40=Avbryter 74350DE7=Om A42A730=Godkänn && spara F4586804=Godkänn denna gång B48CE802=Acceptera B103554A=Kontonamn B28B6F38=Konto 406089A4=Händelse CAF5C873=Händelser 4CB2F934=Aktiv 20171514=Adresstypen stöds ej C2F3561D=Adress C7CC9431=Avancerad överföring 45F80A27=Avancerat 9405528F=Alla länkade platser kommer också att raderas. 6E1664FE=Tillåt exportering av privata nycklar 9152D9E7=OCH 7F59B6D=och E0A5B112=Anon&ym 22C75216=Program 6FC067DB=April 3EFDD11E=Är ni säker? 12B0B60D=Stigande 506BAC00=Fråga C4B66A1B=Asterisk D5CB4F6E=Åtminstone F7DFFDB3=Högst 18EC0266=försök 136127AD=Försöker med alternativ metod A7DAADB3=Försöker med normal metod E345EDC4=Augusti 4ED26D79=Skriv över automatiskt DA7C7897=Automatiskt spara kö vid avslut 21E781E=Automatisk längd på fillistans kolumner 2D3A0E53=Automatisk längd på kölistans kolumner E3001A98=Automatisk överföring C6888AC4=Automatisk F335B780=Bakgrund 6B7B4D54=Säkerhetskopiering klar C14CEC33=Binär DBC8C65D=Koppla socket till IP 75328C4F=bits FA2343E3=Bokmärken C0596E41=Ram 5BE8962F=Båda 8EF37792=Underst 1165CFAE=Sök efter plats 8B8E0843=T&öm C7E47711=Beräknar kompensation för serverns tidszon.. 51BAC044=Avbryt 39C170F9=Rubrik A700559D=Certifikat 980C7DCC=Fel vid mappbyte 4A610A5C=Byt mapp BB63C6BC=Teckenkodning 6F85D0F6=Töm historik ADD3D613=Klientcertifikat 401DF7AF=Urklipps&hanterare D2C0AEC0=Stäng A79767ED=Färg C512C6A9=Färger DD20C260=Komman&don 8359F0B8=Kommandot stöds ej 4177D348=Kommando 7202689=Jämför mappinnehåll EEE26782=Kompression 4DC1BC1A=Inställningar 8201B2B=Bekräfta lösenord 406E9AD8=Bekräfta 8757C56B=Bekräftelser BB72C083=Anslut 5DE806A6=Ansluten till 6C09CE7B=Ansluter till server C9D58837=Ansluter till A3EF6353=Anslutning nekad 66AA70B6=Anslutning 2302FCD9=Kontinuerligt D6ABCE1B=Kopiera globala inställningar C19D7112=Kopiera till urklippshanteraren DC5C98ED=Kopiera användarnamn och lösenord? ED8814BC=Kopiera 9CCEF0FA=Land C534412B=Skapa nytt kommando AB4C8CB2=Skapa ny DSA-nyckel 1D4502DB=Skapa ny grupp AF422546=Skapa ny RSA-nyckel 86F198E1=Skapa ny plats B31952DB=Skapad 6E69B475=Kli&pp 2719D278=Aktuell version 2F22D4CB=Kundportal 67EDA3C8=Katalogen "%s" är otillgänglig. Detta kan exempelvis bero på ifall denna är en nätverkskatalog, vilken inte är ansluten eller om du saknar tillräckliga rättigheter för att visa kataloginnehållet. AAC9844=Datum EBE4FC66=dagar 72F7A20C=Ta &bort 2CE33943=Standard EFC2A301=Fördröjer %s sekunder innan överskrivning. 5BFD4005=Fördröjer %s sekunder F5C315EF=Fel vid borttagning 16FBAAF8=Ta bort filer/mappar 3DBE79B1=Ta bort 5F7FBEA0=Fallande B85AB17D=Mål 7DAB227A=Direktanslutning 81FD543=Avaktivera tipsfönster 9A5A005D=Avaktivera plats 7D880CB5=Avaktiverad 8EB901F=Använt utrymme C36C4B3F=Visa DB99C4A1=Prickad E27472F8=DSA-nyckel för SFTP 746EDFC8=under senast&e 6ADD8CE5=A&vsluta 7560DA3=E-post 947E1393=Ändra bokmärken 21077124=Ändra 2AA00A40=tom mapp E5A05497=Aktiverad utan prompt 8C3A95E4=Aktiverad med prompt 14E0D86B=Kryptering 7E63F4=Lägg till kö 2EAB15F7=lika med 6BC30194=Fel vid sparande av registreringsnyckel 9C1C9375=Fel FA6F25A3=Händelse 1D6130C3=Utrop 30DE2942=Kör 20202B88=Avsluta under överföring F790B417=Misslyckad %s handskakning, frånkopplad 9927A641=Misslyckad 91986A2C=Filen existerar C5EF77EA=Filmönster B320D790=Filrättighet nekad 2CAD992E=Fil C57D8B33=Filnamn 239CF258=Filer && mappar F3FCEDC1=Endast filer C7F46F5D=Filer B7CA5E11=Filter F6024D9D=Sök &nästa 699CCB3A=Sök EB0E0CFB=Mapp 63D7FE13=Endast mappar 318AEA93=Mappar D3CD71CB=Följ symboliska länkar rekursivt B2C2C7FF=Typsnitt D91677E9=Format ED1C6EF6=Ledigt A048B170=Från fil 8CED4D1D=Markera hela raden 1940FD6=Allmänt F252F3BE=Gå till AC016BC1=Grupp D2A97E61=Koppla från och &avsluta FlashFXP 9A852E6E=Koppla från och avsluta FlashFXP 309E8EF9=Koppla från och stäng av &datorn 6F8276A9=Viloläge 3F9608E8=Dölj/Visa knappar E80749D7=Historik 6C6D5D6C=Hemsida 28BF7C52=Algoritm på värdnyckel 63AD4869=Värd oåtkomlig 6F15BCC3=Värd C58F57B6=Ident 7B1DD4C6=Identifikationstaggar 4D81D89E=I automatiskt läge är alla filer överförda i binärt läge om inte filändelsen finns listad här. C42887BF=I mapp 35086F9F=Körs 41B009C0=Inkludera snabbanslutningar i historiken 11B82087=Ofullständig eller felaktig registreringsnyckel AFE59754=Information B6056E7E=Gränssnitt A0C8FED6=Felaktigt tecken 849141B8=Felaktigt lösenord 876F802F=Felaktigt serversvar 85AA746C=IP-adress behövs för 559EEE5F=IP-adress A2FA1917=Fel vid IP-granskning 3559C93=är ännu inte giltigt. 6C55BD3=Utfärdat av 7B0D7FF7=Utfärdat till 7D4DD2B0=Kilobit per sekund (kbps) 5504CA65=Kilobyte i sekunder (KB/s) 40890A3F=större 45AFE3DD=Senast ansluten 463E1A96=Senaste återställning CBD76704=Senaste versionen DA554856=Vänster 71261BC8=Rad E4FA5726=Visa DFAF4C75=Uppdaterar listan 4E75FBE2=Lokal utforskare 30AD7EEF=Avloggad 2B3A844B=MACs 3349868E=Gör till standard 6C7B1BDF=Skapa ma&pp 9B0A32DF=Fel vid skapande av mapp 2D696A86=Skapar mapp BD88648B=Manuell överföring 10DBBEC4=manuell 3EF0BE7E=Maskeringsval 136D24C3=S&kiftlägeskänslig 172A4B8C=Maxvärde D5D0CC9A=Maximum D6232CD5=Minimum A61D0EFA=Modifierad 57BE561A=Flytta filer/mappar 46651164=Flytta &högst upp 5169A23F=Flyttar filer 8393C19D=N&ej till alla 50F0FFAC=Namn på mapp FE11D138=Namn E96CC0A6=Nätverk oåtkomligt A7F3406C=Ny &grupp E0852A15=Ny &plats 69D88C4D=Nytt kommando 46E997C3=Ny mapp 26EC61F2=Ny värdnyckel för servern 3756B34D=Ny session 53AE02A5=Ny A41DBF02=Nästa AAE879A7=Inga objekt valda! 98D5A529=An&teckningar F22E0CBD=Nej DFA2AFF1=Ingen 76DA1FA=av D736D92D=OK 76F32F7C=När överföringen är klar FEF795A=Endast under överföring 44CBC7BE=Endast vid anslutning D9DFB884=Organisation EA1C978=Ägare 7418308D=Lösen&ord 72BDD8C2=Lösenord satt CCB42483=Lösenord 5245301E=Klistra in från urklippshanteraren 1C785F9D=Var god och överväg att köpa FlashFXP E3A3F2F2=Port B7EDFF7B=Fil för privat nyckel DB779010=Förlopp 9A6253F9=Profil för proxyserver 1AD68B25=Proxyserver B2B3E6BA=Proxy 3C182B2B=Allmän 4F812B18=Fråga 98EC5999=Kön är klar B314A82E=Köfönster 35BD8DB5=Köar filer.. Var god vänta.. 77962B8E=Snabbanslutning 7CF95243=Avsluta FlashFXP C4DF7A3B=Råkommando 725717BE=Ers&ätt med 3865EE59=Läs A0CE08AD=Ta emot 7519B311=Tar emot CB05F5E0=Återanslut AF3C9967=Uppdatera 34DE7F5C=Registret A269638F=Neka E666DD0F=Anmärkning AAB22737=Fel vid borttagning av mapp 80A296D3=Ersätt &alla C3201DD9=Ersätt D8328332=Begär nuvarande mapp 9D41E74=Begär IP-granskning av 4E637B5F=Begär uppdatering ACE58129=Återställ &alla misslyckade BACD6763=Återställ &markerade 915C9049=Återställ 4EA2B199=Omvandlat DEC7AAE=Omvandlar DNS 7BBC83C9=Omvandlar 427DC77B=Återställning avbruten av användare 4F870689=Återställ konfiguration 85A2D726=Återställ kö E1E9590=Återställ inställningar 486A1663=Återställ 501EDD88=Resultat 6D8E36BF=Återuppta alla 750B5A10=Höger 57C22582=RSA-nyckel för SFTP 5E0849BA=RSA/DSA-nyckel för SFTP 50DB96DA=S&ökdjup 824EE7F6=S&ession A405D10F=Spara ändringar till "%s"? C43253F7=Spara konfiguration B3A4845F=Spara filnamn som FEAA2AB=Spara mapp som A60BDC64=Skalvärden 1158BC55=Söker FDF0C482=Säker filvisning 3CEDB797=Säkerhet 88349756=Vald grupp 482E9729=Vald plats 20046587=Selektiv &överföring 74195F3=Sänd 2A8059B8=Sänder 1C33C293=Inställningar 83B24425=Visa bekräftelse E8277D8A=Visa dolda filer 6CD4BC94=Stäng av 615F19A9=Platsen stöder inte FEAT kommando 26131F62=Platslista 8AA6BAF3=Platsnamn kan inte lämnas tomt. C971A6DA=Plats 7DC18567=Platser 57F28B54=Storlek C668A2BC=mindre 65F9E2B8=Solid 9285C85=Ljudhändelser 58267A45=Källa AF5C9C0B=SSL FEL: okänt protokoll 5EB87A8B=Start 6DE5C592=Startar BD316502=Län eller provins AD8E88F2=Statistik 985CBF91=Statusfönster 7CAC602A=Status 37D51A8C=Alltid &överst 8D9C0BC8=Avbry&t 347307E6=Rubrik 4FB9D239=Support 4F08490B=Växla &paneler CEE114BD=System 41C32ACA=Mål 9BB908F9=Text 39A373CC=Detta certifikat %s 1705C3ED=Detta certifikat är ogiltigt C4406555=Detta certifikat är giltigt. 7BC56C41=Detta kommer att skriva över era nuvarande inställningar. DC16C188=Gånger F00C11BD=Kompensation för tidszon: Server: %d sekunder. Lokal: %d sekunder. Skillnad: %d sekunder. 796DD6AE=TILL 2694592A=Överst 43C6BA5=Totalt antal anslutningar 3EECE5A=Totalt 90B3992F=Totalt A8B28A4=Överförings&läge 6ED1652E=Överföring misslyckad A6EC3966=Överföring pågår, avsluta ändå? C7F1F81C=Överföringsläge 2AA862F3=Överför kö F1AFDF1E=Överföring dröjde för länge B942C196=Överföring 49CC5DC7=Överförd 74389FCC=Stäng av datorn 3F1D9DBF=Guide 2CECF817=Typ 6F9B32E1=Avinstallera FlashFXP 7C89A36D=Enhet 327658E9=Okänt format på certifikatet D730FAF5=Okänt format på nyckel FFC54540=Okänt format på privat nyckel AD26A7C7=okänd 33AFCB98=Uppdatering misslyckades 2DA17977=Användare 1286421=Användarnamn 4F08AB78=Giltigt från 510016CA=Vertikal F4E846A1=via Proxy 2B64A0CF=Visa fil 5ECF04B0=Visa 452635B2=Väntar på svar från användaren (%d sekunder kvar) 8FF3A55A=Varning ED6B49C8=Välkomstmeddelande 6E6A8A04=Vid fråga, vänta angivna sekunder och skriv sedan över BCAA555B=Skriv EBC88318=X.509 certifikat för FTP 36EB7841=Ja till &alla 4DAA7349=Ja C1C7180F=Du måste ange ett giltigt lösenord 12F00FCC=Alla strängar 355373D=Alla 5DF7139B=Lås FlashFXP F44C83D9=Avbruten av användaren 73A6D62E=Denna fil kan ej återupptas 4E095285=Anslutning avbruten EFC1065A=Ej ansluten D78F15BB=Initsialisering av windows sockets misslyckades 45345E31=Felaktigt argument 4067D178=För många sockets öppna A55495AB=Processen skulle blockera BD14A73D=Måladress krävs E418497B=Kan inte tilldela önskad adress AB88A3CC=Nätverk nere B3583DC7=Nätverk oåtkomligt D9FDCE7D=Mjukvaran orsakade anslutningsavbrott 40E54C83=Anslutning återställd 4F268CA5=Socket är inte ansluten A833BDF1=Värd är nere 48BBF796=Ingen rutt till värd B6EB2FA0=Nätverks undersystem oåtkomligt F728F615=&Visa 9DC9F306=&Fingeravtryck EA574A97=December B01F4F95=Klar D1A0659=Dubbelklicka 205806AC=Februari B71EB376=Fredag DA6E3FB7=HTTP URL A1EDE006=HTTP 6BBB9E69=Info E0B08D9D=Intervall B999C3CF=Januari 674620CD=Juli 41711E00=Juni 7A02E2C3=Tangentbord CC8E0A9F=Språkfil importerad D6584F89=Språkfil C3D9892B=Språkinställningar 2DAD13E3=Språk 27D69EA=Senaste resultat EAE9069E=Senast 3D966ED4=Layout BF1796B3=Mars D23C54FF=Maj DD3795AD=Meny D87E283F=Måndag 2EA8A019=Övervaka F512948D=Övervakar F54FD918=Månader 6EF499E9=Mus 4F0C9846=Flytta 72DA2F1=Flyttad C03AD36C=Min dator 5AB438BB=Ny fil 2C1215AB=Ny grupp 9AEFA8EE=Ny licensnyckel krävs 5050D1DD=Ny mailserver 57F6272B=Ingen proxy 26296DD2=Normal 8CFC9A39=November 238A96FC=Oktober 13F11BA3=Av 45EFB334=äldre 9C320D6A=På 40EB9C6E=Endast D8175696=Öppna med A93002A5=Skriv över 83044F77=Personligt ID-nummer 6AB76464=Var god vänta BF5A86A3=Position FBB9FF8A=Föregående 6543690E=Fråga 7729F5DD=Publicera E954AAAB=Klar A68F2242=Registrera 676DD596=Återuppta E91CD4E0=Lördag B35CDE91=Sök 3C4A1F61=September 899B645=Serveradress E4F80AF3=Servercertifikat DED89590=Serverfel 5DC1D0C0=Server 1FF9EC48=Session C5762842=Ange lösenord 923C763F=Visa FDC62D31=Storleksformat C267B740=Sortera efter F1165D1C=Sortera ACE194A7=Ljudfiler 1CE05628=Hastighetsformat A98FD67D=Avbryt kö om inte klar efter 1964B988=Avbryt 1955FFF=Summering CBF2C4F7=Söndag B781F0FA=Torsdag C8E1E1D4=Översätt 32F5CAB8=Översättning 23A08965=Tisdag 178F97DF=Onsdag 2518FF04=Månadsvis A6462EF7=Översatta rader 6EC2ABB5=minut A06B4AA3=minuter B61F1169=sekund 2FD609E6=sekunder BF376213=Loggfil A24D60D5=Avbryter 2220D1DA=Språk ADD714F7=Ej installerad 4CC61554=Vill du ta bort alla filer i datamappen för FlashFXP? E4BBEF11=FlashFXP datamapp: %s E06F76CF=Klicka här för att köpa FlashFXP 686ECB4D=%s med namnet "%s" finns redan. 1B87AAFE=En fil med namnet "%s" finns redan, skriv över? 9DEFED59=En fil med namnet du angivit finns redan. 1C52E62=Tillträde BC2F54F5=Aktivt läge (PORT) F976DAF5=Anonym FTP e-postadress 5AE01ACB=Autentisering misslyckades 9C2B5304=Autentisering lyckades C4910AF7=Ändra lösenord 15D1439D=Teckenuppsättning 74B9379E=Stad/Ort FE181A16=Jämför datum A3460906=Jämför storlek 476AD7E6=Bekräfta borttagning 2848491=Antal återanslutningsförsök B02D9FAE=Timeout vid anslutning 2B28C56F=Anslut till server nu? 98469A16=Ansluten 9127CD1E=Anslutning öppen C32D1221=Kopiera mapp till urklippshanteraren C25DED7D=Kopiera till urklippshanteraren som URL 69132ABD=Anpassade regler AA9C9F7B=Fingeravtryck för datakanalen matchar inte kontrollanslutningen. 1013C1D5=Datum / Tid 3964C678=Ta bort alla filer i kö 39564B4E=Ta bort kommando? 6EE6ECF8=Ta bort post 7D2F5430=Ta bort markerade objekt E316992F=Ta bort markerade köfiler 248677AF=Borttagen BA735BD8=Nekad 6C0780E3=annorlunda DC8DE9F2=Mapp ändrad 4540C764=Mapp skapad 1C463EEF=Mapp borttagen 5406D100=Vill du spara ändringar till "%s"? A236D113=Dubbelklicka för att byta mapp BCCD3F05=Ner 7F29E296=Varaktighet 5040FDFD=Dynamisk kö 4FF2844B=E-postunderrättelse B4D6B4DC=E-postunderrättelse misslyckades. 3B813ED6=E-postunderrättelse gjorde time out. DECC7BCC=E-post sänt 3FE6584A=Förfluten 9F448218=Aktiverad AADF3C44=Fel vid sändning av e-post 3BFD562B=Fel 5C7EA6A5=Utvärdering 62A90443=Varje EE4C4E9B=Upphör efter 77105798=Explorermeny 8824A17C=Exportera till urklippshanteraren 57A5108F=Exportera till fil 83A8E1CD=Misslyckades att ta bort några eller alla filer. Du måste ta bort dem manuellt. EB1C84D1=misslyckades att förmedla autentiseringsmetod DB1820C9=misslyckades att förmedla nyckelutbytesalgoritm A5D18948=Misslyckade överföringar EE263A5D=Fel 12A19650=Fil borttagen 9475CAF5=Fillista E458F1AB=Fil mottagen 947609FA=Filöverföring ECFFDA97=Klar vid BCBD8117=Första bokstaven VERSAL 53B0C153=Första F678BB26=FlashFXP licensuppgifter 7009CD2C=FlashFXP köfil 14B8160D=FlashFXP kommer nu att starta om för att verifiera registreringsnyckeln. F38D2F3E=Mappträd 700F1146=Fjärde FCDFE8C=Generellt SOCKS-fel C0C4F2E=Generellt SOCKS-serverfel 6DDA1825=Genererar certifikat EFA98EB5=Global 25176A10=Gå till rad 8E127609=Rutnät 280DA59A=Har inte körts 825B0B84=&Viloläge 752EA0B6=Markeringar 9F330705=Värdnyckelns algoritm ssh-%s, storlek %d bitar. 46996944=Om inga regler matchar så 283F00F7=om stöd finns 74BE6123=Om du tror att detta är felaktigt, vänligen kontakta %s omedelbart. FFDD0216=OM 5FEC8E4E=i F260BBC9=Inkludera följande loggfiler E9D6EC2A=Informationsfält 507852CA=Verktygsfält 6F80BB0D=Kan ej starta FlashFXP 434214CC=Ångra C53DD853=Okänt fel 58E36576=Okänd användare eller ogiltigt lösenord D610CAD2=Upp 62D10724=URL F9B8665=VARNING - POTENTIELL SÄKERHETSRISK! 1BE4BA55=kommer nu att loggas ut från datorn. 1F317D3A=kommer nu att loggas ut från anslutna platser. B858F1B8=kommer nu att sätta datorn i viloläge. B240912E=kommer nu att sätta datorn i viloläge. AA2E1304=kommer nu att stänga av datorn. 2C5ABC07=Windows 5970AF12=Veckovis 8F71E761=Koordinerad universaltid 928B9581=Ej översatta rader B19943CE=bytes F22813AD=Anpassad CC769D1B=Lås upp FlashFXP EB78CFF1=Beskrivning 5BB26795=Antal filer 620A1E8=Förfluten tid 7B89FA=Mapplista EF954444=Socketfel 501B5E4C=Kan inte öppna fil EF0B93EB=Inkompatibel version av winsock 50BE2DD=Felnummer 4D8C7321=Innehåll A7E5A044=Associeringslista 7F7D5C4C=Skapa mapp 2CBA55D=Filer och mappar 4B84F8D0=Filer och mappar separat E03C3457=Tillämpa ändringar rekursivt på undermappar och filer 10FC6F42=Beräknar 26F08C59=Kan inte skapa filen %s 7A97FA9D=Fingeravtryck BB36B98E=Datakanalsskydd matchade inte. FCEFB441=Alla språk är installerade och uppdaterade DA5088BB=Installerad 14E7B468=Uppdatering tillgänglig F9621528=Serienumret du angav för FlashFXP är ogiltigt. 15EB4D07=Huvudknappar C2A4F38=Markera som misslyckad 1F2EE984=Markera/Avmarkera 973D7B79=Filnamn E2558955=Navigationsknappar D3CB6D10=Navigationsträd C960C3A7=Inga fler körningar 21656A82=Öppna källmapp 9E90A8D4=Öppna målmapp 6FAD2922=Inställningar C89E3217=Egenskaper 75756B1E=Kölista 1D516B11=Kötyp B2144130=Kö/Status 75B9323=Hämta ny licensnyckel 485BB638=Regler 65DBC9F6=Sökresultat 3CF8997C=Platsnamn E7E9DDD1=Statisk kö 236F2A4=Synkronisering 784DD132=Test 7C84C46=DÅ 54524C2=Det finns redan en fil med samma namn på denna plats. E5F30F60=Tredje F344BE34=Detta är valfritt men rekommenderas. 4E65CB26=Detta kan skriva över den ursprungliga filen eller misslyckas. 3C5AA113=Denna version av FlashFXP kräver en ny licensnyckel. En ny licensnyckel kommer att ges till dig utan extra kostnad. D55AA577=Kan ej ansluta till e-postserver C433C910=Använd autentisering 39AC5C6D=Använd anpassade regler F10C5260=Använd anpassade inställningar 1D88EC04=Använd befintliga regler C3B8E32A=Använd globala inställningar F97575A5=Använd för att redigera filen B609061A=Använd för att visa filen A54A8EB2=veckor på FDEE89B3=Ordbrytning 4798712E=Du har rätt till en uppgraderad nyckel utan ytterligare köp. 4679425A=Du kan inte ladda ner filer till "Min Dator" 37EEF1B1=Nätverksvänlig QoS 5A73E366=Överföringshastighet BD3A3A1=Stabil 60F7681=Certifikatet är giltigt 21E7F1C8=Du håller på att navigera utanför den synkroniserade rotmappen. 50BFCB86=Utför följande åtgärder vid spara 9C44E24C=Spara aktuell plats BE3C5067=Kö E35E8F32=&Markera icke-matchande 596FA66F=Filändelse B7E8D08A=URL (med lösenord) 7DE9C85C=Skipplista 1D356C67=Storlek totalt A7DB89C5=Fritt totalt A5349784=Fel/Överföringsfönster 71FFA0EC=Exkludera filändelser C65ADC64=Filändelser 93F62EE1=Nyckelutbyte: %s. Sessionskryptering: %s, MAC: %s, kompression: %s. 807DE2F6=Senast körd 4A458804=stöds inte av denna server 3BB3234B=Passivt läge (PASV) 58E008EE=Sökväg till fil A7FC0C2A=Sökväg till mapp 1D100A28=Köfil 4BB58267=Köad E4D420C6=Upprepa varje 1F03E048=Begär filstorlek/datum innan överföring C1ED9635=Återuppta support 2F339674=Höger mappträd 390C611A=En gång 16BB6DD4=Vid överföringsfel D0B05227=&Köp Nu 3F22A401=&Följ ej länkade mappar 1EF837BC=&Öppna kö 2CD3B986=&Öppna BCE93614=&Delvis namnmatchning 3B9FEFCB=(Automatisk igenkänning) 3634D904=(Global) E91888F3=(Tvingad avbrytning) 8B8D913F=-- Markerad lista nollställd 1733B9BB=S¶ automatiskt 4354FA01=Aktiva redigeringar 50E8E0F=Kontrollera uppdateringar, varje 720C4DAD=Anpassa automatiskt DB6EB231=Sök efter mapp 93E95672=Byt mapp AD57A109=Byter mapp 2268ECB2=Kontrollera ledigt utrymme innan nedladdning CA6F0CE0=Standardredigering E8A23B71=Ta bort loggfiler CFD5596B=Ta bort köfil från återställning av kö 621718B1=Ta bort objekt från kö 40E61738=Ta bort markerade objekt från kö BCBB5310=Riktning D35C34A0=Sökväg F25F8177=Inaktivera för lokal nätverksserver 4F674841=Koppla från 1EFF74F9=Visa skippade objekt i 36EA70FE=Vill du spara ändringarna? BF157DB3=Jämför ej storlek på ASCII-filer 816CE026=Nedladdning B6557F23=Nedladdning 7A9E9945=Ändra anpassade kommandon BAF93E45=Ändra aktivitet C7CC0EF6=Använd ident 8EE15C85=Ange kommandonamn ECB8B05A=Ange kommando CF1F574E=Ange filnamn CC203B0F=Ange listnamn 8851E05D=Sök nästa 3C126031=Antal loggfiler att lagra på hårddisk (0 = obegränsat) 25BF4CFF=Föregående mapp 14AA80AB=Sökväg existerar ej AB662431=Sökväg AE77BC52=Utför dessa kommandon efter inloggning 3609D5BA=Var god och koppla från och försök igen. E47EC614=Prioriteringslista 6D20EE51=Antal anslutningsplatser att behålla i historik 948D7BE7=Råkommando (citat) 40F9C2B7=B&yt namn ACD1C5A7=Åternedladdning 46C3B767=Uppdatera vid överföring 24E884B5=Utgivningsdatum 2B1AF52A=Återstående 2303B355=Kom ihåg senast använda plats i platshanteraren D3817021=Fjärrplats E09CB0F3=Drift A1559232=Schemalagda aktiviteter E4DC7934=Installation 9252347D=Hoppa över tomma mappar 2A703E51=Lyckad 990CA461=Tab-tangenten växlar mellan fillistor (v2.x stil) EC8A498=Tack så mycket för att ni registrerade FlashFXP! ED8D74FD=Certifikatet har utgått. 2087A6B=Köa fil tillfälligt A3B35C29=Visa aktivt redigeringsfönster vid filredigering 5D6F7900=Om du är en hemmaanvändare, kan ni använda er registrering på upp till tre datorer. 8D786166=Du är på dag %d av din %d dag i utvärderingsperioden. 3F33DCA7=Din %d dagars utvärderingsperiod är nu slut. 6103C05C=Livstidslicens, betala aldrig för uppdateringar eller uppgraderingar igen. 9F402A8E=skapad av användare 86B57C72=A&dress eller URL 2445FAE0=Regel %d har prioritet, för att använda denna regel, använd piltangenterna för att ändra prioritet för vald regel. A8F3DB5E=Följande fil har modifierats, vill du överföra den? 12B55FD4=Klassisk prompt 59E02534=Fjärrredigering 969EA7F3=Standardåtgärd vid spara A0F286D6=&Markera alla C9D4E246=&Avmarkera alla FEFC1AFB=Hämta ytterligare språk ED039D47=Vänligen e-posta %s för mer information. Vi kan tillhandahålla er med ett nytt serienummer när vi har verifierat din rättighet till användningen av denna mjukvara. 6FE52246=Detta kommer att ta bort alla dina personliga inställningar och plats profiler. 9E8E3A68=Om du väljer Nej, måste du ta bort mapparna/filerna manuellt. CC6D0751=Tack för att du stöder FlashFXP CAFFED76=Var god registrera FlashFXP idag.. 62D40C9=Denna kopia av FlashFXP är licensierad till : 5F81F3B8="%s" hittades inte i Platsorganiseraren 4E3D2C7=%s läge misslyckades, försöker med %s. D5B264A1=%s-läget lyckades, vänligen uppdatera anslutningsläget i din siteprofil. 8A0C868A=&Koppla bort plats(er) EF712EA9=&Skriv In platsnamn A8DBC959=&Placera lyckad insättning överst i listan FB82E709=K&listra in F1A308E6=&Skippa 70BE925=(ingen) 3227F264=(ingenting) F791D999=(avbryter) B2B87F87=-- Text från urklippshanterared importerat till markerade listan 4468A27D=-- Exporterade den markerade listan till urklippshanteraren 9D76F074=Aktivera FlashFXP fönstret vid anslutning B194D230=Aktivera synkroniserad webbläsning vid anslutning 4F1066FB=Aktivera 2CD5D1C1=Lägg till bokmärke 35F7CB91=Lägg till i Bokmärken 5161FC31=Lägg till i platsorganiseraren F39223B4=Lägg till överföringslista C5573507=Lägg till 62BD9734=Avancerade Inställningar E94C5EA5=Använd Clear Command Channel efter påloggning 21EE791=Alla filer är överförda i enlighet med prioriteringslistan. Om filen inte är i enlighet med listan är den överförd enligt den orginala listans följd. BE159CB3=Alla länkade filer och kataloger kommer att raderas. 33991E52=En post med det namnet finns redan 64F3F7B4=någon 886D60C9=Gör ändringarna på alla undermappar och filer B8BE0BDA=Är ni säker att ni vill ta bort "%s"? 9EC4B89C=Är du säker att ni vill ta bort alla logg-filer? 14E00B1C=Är ni säker att ni vill ta bort "%s" gruppen? 4097C018=Är ni säker att ni vill ta bort "%s" platsen? F752474A=Är du säker på att du vill ta bort valda mappar? A5050C27=Är du säker på att du vill ta bort valda uppgifter? C6446AF=Är du säker på att du vill ta bort denna post? 93AB08FF=Är du säker på att du vill ta bort din Snabb-anslutningshistorik? DD3F650A=Egenskap 9E1C594D=Egenskaper (CHM&OD) 7EC69DA0=Attributer 830A585E=Autoexpandera mappar 54DF3F31=Autospara kö vid ändring 283A8BF7=Autouppladdning vid ändring FB5CA236=Automatisk filöverföring 67F42BB6=Automatisk detektering av proxyinställningar FAD876FB=Bakgrund (Offline) E6FF2626=Backup / Återställ konfigurering 385CD49A=Backup 8CF0072E=Pipa (PC Högtalare) D9C8FE66=Binär (image) D2483B4F=Smält in med windows-temat C94BB850=Bryt menyn vid (rader) 90156256=Genom att sätta ett lösenord för er platsorganiserare kommer innehållet att bli krypterat. 5AA88E88=Cacha mappar B59BD6EA=Beräkna serverutrymme och använt utrymme 145985A8=Beräkna serverutrymme och använt komplett 74C4D4E8=Kan inte finna "%s" DCDA269E=Certifikat-information 33CE5AD2=Certifikatsorganiserare E94324B8=Ändra egenskaper F7831CEF=Kolla efter ny version 80311689=Granska namnet och försök igen. FD4F8317=Granska 5A2DE312=Chiffer D20302DD=Rensa alla 98DC751D=Rensa graf vid anslutning 805AB644=Töm lösenord E1062D7C=Töm kö 2470DE02=Töm 57DDE318=Klicka här för att skapa en ny uppgift 66619843=Klicka OK när redo att överföra editerade fil FDD2CF0A=Stäng oanvända serveranslutningar vid överföring B3973160=Almänt namn 727431C1=folders B809DECD=Slutförd 35C74068=Fördröjning mellan återanslutningsförsök 8B895216=Anslutning stängd F626AE80=Anslutning upprättad med 1B9CBA9B=Anslutning misslyckad, Försök igen? 7512CA10=Anslutning tappad FE20E6F8=Anslutning inte tillåten p.g.a. regeluppsättning 19BBB6AD=Typ av anslutning DEC8A15F=Kopier&a katalog DA51915A=Kopiera uppgift 5B7C7098=Kopiera till Platshanteraren 264E0555=Kopiera URL - Mappning F03E714B=Skapa nytt certifikat (Självsignerat) 8EAAE8E2=Lista över medverkande 80AD5CAE=Nuvarande fil 2145A484=Egna kommandon B8A0C82C=Definierat 49A0896A=Anpassad skip-lista 9A2C4CB0=Ta bort &alla 3C6ECB10=Dataöverföringsläge E03CF805=dag(arna) FF455C43=Standard nedladdningsmapp 5C2510F=Standard filvisare A887A10D=Ta bort grupp och alla kommandon däri 4A532608=Ta bort uppgift B46C3296=Tar bort BD9B3216=Detaljer 8C47FDAF=Koppla Från Plats(er) 20B0890D=Visa fortsätt ködialog vid start 28E760BE=Visa resultat i ett editeringsfönster FC4B61DF=Konvertera inte 510AC4B5=Nedladdning slutförd 364D8A2C=Ladda ner från %s 8390F2FF=Drag/Släpp D42292A2=Editera kommandon 667B7BCD=Editera post 6418D370=Editera fil 43597FD7=Ändra på i platsorganiseraren DA64BE9D=Ändra valbar överföring 6503BAE=Antingen ansluts platsen för första gången eller så har värdnyckeln ej sparats för denna plats. Det finns inga garantier på att servern är den dator ni tror att den är. 82C51DA3=Aktivera cache D8006C3E=Aktivera kompression 6299E568=Aktivera nedladdningens hastighetsbegränsning A55071CC=Aktivera global Keep Alive 7A684566=Aktivera global loggning E7E6FF70=Aktivera loggning 392AB418=Använd endast medan det ansluter DEC46B4C=Aktivera skipplista D3F89AD1=Aktivera ljudmeddelande E8D6DEC9=Aktivera uppladdningens hastighetsbegränsning 2F566EC6=Skriv in kod B7F1CDA3=Öppna mapp efter skapande av denna B93D6E70=Skriv in gruppnamn 99CFA274=Skriv in nyckel A6528F66=Skriv in namn 1367DBD8=Skriv in parametrar 3FA09AA8=Skriv in lösenord 1750F3F4=Skriv in markeringsmask 1D197A79=Fel vid laddning av "%s" språkfil AD525B7F=Kör Fil DBCC4D33=Existerande fil ACBBBFE7=Rådande framsteg 9DD1B90B=Avsluta med en icke tom kö 3D8CC476=Expandera alla kataloger 18E6CE3E=Expandera katalog 6B90539D=Utgångstid 31E29F33=Upphör vid 681D1209=Utökat tooltip-fönster för trayikonen DA97462D=Fo&rmat 64ABACFB=Misslyckades att öppna OpenSSL DLL:er ssleay32.dll eller libeay32.dll AD78FB31=S&ök 1A59408A=Fila&ssocieringar 671F386=Fil&ändelse 8775AB0B=Fel vid filtillgång 81A93F88=Filassociering 2389D759=Filnavigerare EA9C0D37=Fillistans standardsortering 329A90B7=Fillistning AFD2F1DD=Filmask 82B1F389=Fil ej funnen! 354052D2=Filöverföringsregler 43BE4F1=Filnamnskonvertering 5F39C96A=Avklarad 79D96B84=Blinka fönstret när överföringen är klar 8C2FE4D8=FlashFXP - Ny registreringsnycken krävs 8C7216A1=FlashFXP backupfil F60DD93B=FlashFXP konfigurationsändringar kan inte sparas. 522948A9=FlashFXP är redan ansluten till en plats, Var gor och koppla från platsen och försök igen. D232D5A2=FlashFXP är upptagen med ett annat kommando, vänligen tryck på Avbryt för att avbryta föregående kommando. B71BF20B=FlashFXP kommer att upphöra att fungera om %d dagar om inte köpt. AA48584E=Mappbokmärken F075BC2=Mappcache 767104DA=Mapp ej funnen! 19280E4E=FTP 3B3D0B23=Generiska skalikoner A505D70A=Hämta nyckel 1D52B54C=Begär en ny nyckel CDE0753B=Grafbakgrund C8842AD8=Graf 7F6B3227=Rutnätlinjer C21629DF=Rutnätmönster B246085=Gruppera mappar i toppen 30BCAC3D=GSSAPI Autentisering stöds ej 44A8A32=Stäng ner anslutningen till internet B16808AC=Koppla från och Stäng av datorn 93D38466=Lägg på D1BFC387=har gått ut. A3CC3F81=Göm matchande filer/mappar AB34FF4C=High Color-verktygsfält 1C5E079E=Horisontal 5C6DC2DA=Timma(r) 99037692=Jag godkänner ABF16A50=Jag avböjer 2252DE32=Identd Förfrågan: %s - AnvändarID: %s A0546AF0=Ident användar-ID 7C161A2B=Vila 815DA99C=Om destinations filen CC4DA6A0=Om ni glömmer ert lösenord kommer det vara omöjligt att återfå ert innehåll i platsorganiseraren. CBBA6A1C=Om din anslutning avbryts vid pågående filöverföring kan du försöka markera detta val, inte alla servrar är kompatibla med denna inställning och det kan orsaka ytterligare problem. 72E1BA91=Internet Explorer plugin 1163306E=Implementera ; som råkommandoåtskiljare C2F7D047=Felaktigt svar, Använder standard IP 4EE4FF3=Ogiltigt syntax format 38A78E16=är självtecknat. 5D1DBC1=KB att ta tillbaka på återupptagna nerladdningar 813E1B6A='Håll vid liv'-kommando 53D1F387='Håll vid liv' sänt 832BDC1E='Håll vid liv' 875235A7=Format på nyckel A4A334F0=Nyckelorganiserare 530145D5=Storlek på nyckel 3D615F71=Tangentbordsautentisering begärd AF09FA09=Tangentbordsautentisering, lösenord sänt. 9488A952=Tangentbordsinteraktiv 5A307851=KiloByte (KB) 616E7939=Språk finns redan, laddar befintligt språk 4E4079F=Språk 5E20F968=Stora Ikoner 67A8635D=Vänstra serverns svar A937C4EF=Licensdetaljer D6DECCB6=Begränsa lokal portfrekvens 443795F2=Begränsa sessionsloggfil (MB) 6E17F1C5=Rad(:Kollumn) F0795681=Lista kommandon 5918C6E4=Listning klar A71157BD=Lista ikoner 4AFA2857=Lyssnar på PORT: %d, Väntar på anslutning. 6063A98F=Liveuppdatering 2CCE0906=LiveUppdatering granskar vilka uppdateringar som finns. C35D06AB=Lokal fillistning A3A63A2C=Lokal mapp 4A17A7EC=Lokal 43ECB862=Logg avslutad AB89FC4B=Loggmapp 522AA75C=Logga av dator EA7DD2DD=Logg öppnad 5285B66=Loggning F7B0B433=Lookup EDE9958E=Mailserverns setup 1C4440BE=Mailserver 1F1A625A=Huvudsaklig F098932C=Manuell filöverföring 553E54C4=Markerad Lista 2F8C38CE=Maskera och &Välj DF5D6C0E=Mask 9B77608D=Minimera till Systemfältet 74B38638=minut(er) DEC3B67E=Modern Stil E3F204C7=månad(erna) CC33C1F3=Flytta &neråt B8524B5B=Flytta &uppåt 20C3E0A1=Flytta vald(a) objekt? 6EDD0BF=Flytta l&ängst ner A5F19B2C=Flytta till slutet av kön innan nytt försök 9100939E=Multipla valda B2DA9B3C=Förhandlar %s session 1A25A210=aldrig 6AF3CC1E=Nytt inlägg AB35CBC0=Nytt framsteg 8455D58E=Ny uppgift 6887CFC6=Ny version finns 1BE7C827=nyare 5CD0315B=Nästa start F64D9DF9=Ingen jämförelse 7437E0C4=Ingen värd/IP-adress specifierad. 7386C481=Inga objekt matchande %s funna! FAA1136A=Inga resultat funna 1CFBBA6D=Inga giltiga triggers 4257CE43=Normal Överföring F4A593C7=rekommenderas ej 479E47A6=Ej shemalagd FBC596DD=stöds inte av alla användare 28449ED3=Efter &färdig överföring 8C7C21DF=Envägs med borttagning D0FD488C=Envägs 73AF2B57=Återuppta endast filer överförda i binärt läge 1B6469BC=Sök endast i kataloger som matchar datumen F71EC315=Öppna loggmapp 6EBF8F0=Öppna Platshanteraren vid start F148581A=Öppna käll- och målmappar FE38BE5A=Öppnar dataanslutning IP: %s PORT: %s 7BC8B584=Öppnar dataanslutning via Proxy 1F88C31B=Inställningar 10A1D814=Företagsavdelning 99C3ACEF=Övertäckande ikoner 741F8EEB=Ersätt alla C37AC376=&Inställningar AB7143B8=Åtkomst D0F8A217=Var god kontakta serverns administratör och verifiera nyckeln. Att godkänna en värdnyckel utan verifikation är inte rekommenderat. 229045FD=Var god fyll i ett allmänt namn för att referera till nyckelparet. C4769290=Skriv in ett allmänt namn 5F82434D=Vänligen fyll i en e-postadress i fältet '%s'. 7E55D467=Vänligen välj en annan mapp och försök igen B389C627=Visa inloggnings meddelandet i ett popup-fönster FCD179C9=Behåll fildatum EE0E7537=Säkerhetspolicy FCD3A165=Frågor C80D7234=Proxyserverlista DFB72AE2=Autentisering med offentlig krypteringsnyckel AAB569CA=Fil för allmän nyckel 73F4DCAC=Publik nyckel krävs F3C35666=Köp/Pris information EACF5B6E=Kö &Info 6F9B3209=Köa &som 9F5DF3B7=Lägg till borttagningen av valda objekt till kön? 9D6C43A9=Köa överliggande katalog för vald fil 4222363C=Köa valda 38896D7A=Återanslut till server och återuppta? A1155E5A=Redigera på nytt F01237E=Registrering misslyckades (#%d) Vänligen kontakta vår helpdesk, %s 2A8E4E6=Releasetyp 68349F66=Fjärredigera ladda upp klar 5B58EC0C=Fjärrfillistning 5D1A7A84=Fjärr F8D551A=Ta bort tomma mappar när en uppladdning misslyckats B502C7FE=Ta bort misslyckade överföringar från kön 15D0DDF2=Ta bort från historik C923F6D6=Ta bort från lista DE315178=Döp om C6DD8293=Omdöpt 2A3E1EE1=Döper om fil BB88FBB2=Upprepa uppgift C503430A=Byt ut certifikat F89B45AD=Raportera ett fel D146BDC5=begäran nekades på grund av att SOCKS-servern inte kan ansluta till identd på klienten B719780C=begäran nekades på grund av att klienten och identd rapporterar olika user-idn A76FE24E=begäran nekad eller misslyckad 1EB9B61F=Återställ alla regler för redan existerande fil till standard? 634E7B7A=Ställ om misslyckade överföringar och försök igen 82650FB4=Återställ stats? 524CEC48=Nollställ totala stats? 37E1CFB4=Starta om överföring om ingen data överförts efter 5A663540=Återställ FlashFXP för bekräftelser 81D61168=Återupptaget BC0EEF3E=Tar emot uppdateringsinformation D65F7A6A=Återförsök avbruten C3C712BC=Antal återförsök F484D645=Återförsök, fördröjning 52CC17AD=Återförsök misslyckade överföringar DB04DC66=Återvänt AF55B832=Visa lösenord när lösenordsfältet är valt E878F936=Högra serverns svar A2F9EEBD=Kör Nu AC51AABA=Kör aktivitet endast om användare är inloggad A37FB152=Spara &Som 2EB0FAD7=Spara Som 2DF566E9=Spara adress E40133E=Spara Markering 7FF438B9=Stara platsändringar i platsorganiseraren BA4BD2BB=&Spara till fil 3822FC21=Sparat E963BE87=Djup 3DD0DCA1=Schemalägg vid 8E155B69=Schemalagt slut FB96403=Schemat körs 95F17D1B=Schemalagd start DAF868AB=Schemalagd aktivitet A34E73AD=Schema 45891491=Sökning ej funnen! 88C53A31=Säker Fil Överförning 2F02AD7C=Säker Plats Till Plats Överförningar D2831F4=&Markera alla 14240247=Välj standard nerladdningsmapp 27752249=Välj Destinationsmapp BE407B21=Välj Mapp 2996B004=Selektiv Överförings Regeluppsättning 7CBB78C6=Selektiva Överförningsregler D5675819=Selektiv Överförings Regeluppsättning inte hittad (%s) 47E01A7F=Sänd e-post vid Fel CF6EEE94=Sänd e-post vid Framgång eller Fel CE36EEDC=Sänd e-post vid Framgång C38D79AF=Sänd håll-vid-liv signaler 55F9740F=Skicka NOOP-kommando under överföring 4FA688A9=Skicka noop under överföring E3A7429C=Sänder e-posts avisering FAEE9371=Ställ in Fil och Mapp Attribut Separat D40F8855=Server Filsökning 7FF2753B=Server Web rotsökväg B358232=Session statusfönstrets radbegränsning 33A6D397=Ange &Bakgrunds färg 35359498=Ange &Teckensnitt 5ED7B10C=Sätt GID 4175C612=Sätt UID 97445CAE=Sätter filrättigheter 16F51766=Sätter överföringsläge 17050DD6=SFTP Uppkoppling Redo 75F209CA=Kryptering för SFTP 6CB37250=SFTP-protokoll upptäckt, Var god ändra Anslutningstyp till SFTP 6E919A4D=&Graf F10A9D7B=Enkel anslutnings layout-läget kan inte aktiveras medan du är ansluten till en plats. 32659BF4=Enkel anslutnings layout 26854F5C=Plats&namn F28AC1DA=Säkerhet för platsorganiseraren A37CA62A=Platsorganiserare B1A9E549=Plats anteckningar C3F87A04=Plats-till-plats F32D0CFC=Skippa 0 byte filer BD35CC1F=Skippa alla 31247639=Överhoppnings lista 5844FA43=Skippa AEADBD03=Överhoppade överförningar 14DB349E=Överhoppade CEF2EDA8=Sov 24AD0EDA=Små Ikoner 75BDEED3=Vissa inställningar kommer ej att aktiveras innan ni har startat om FlashFXP 94991C4C=Hastighetsbegränsningar E9E218E3=Avstannade överförningar 654CD04E=Start och stop tider måste vara olika! 62AF8810=Starta in valda mappar 24335DBE=Startad i 7269FA38=Starta på 54B5ABAC=Öppna Fel/Överföringsstatus vid start 1DB6D85E=Startad vid 94E52BF1=Fast 1F9D5E54=Avbryt vid 5DE45002=Avbryt kö efter aktuell överföring 2079D82C=Sluta skicka Keep Alives efter AB888A55=Avsluta uppgift om det går längre än 3632A126=Förvara loggarna i unik sessions mapp 2FFABE49=Skicka in till server BD4C4764=Lyckad överförning A865D077=Byt till %s Utforskare 8FF437F2=Uppgift Utförd D4E31FC0=Uppgiftsnamn 3192E113=Uppgifts Egenskaper 7FD2171B=Uppgifts körtids begränsning nådd F24C741B=Uppgift 29095290=Verktygsfältsrubrik 93ABD038=TCP/IP bufferstorlek CA5BCC90=Avbrutet 27EF10C=Text &Editor 426D426A=Textediterare B44E09BD=Tack för att ni prövade FlashFXP! F22C046=Det allmänna namnet på certifikatet, "%s" är ogiltigt eller matchar inte servernamnet, "%s". 78D03B40=Mappen "%s" finns ej. A178D364=Lösenordet är nödvändigt för att köra den schemalagda uppgiften när användaren inte är inloggad D16AC35D=Det lösenord du skrev stämmer inte. ABBF603=Köfilen ändras inte. E8492BCE=Kö filen är uppdaterad. Ta bort lyckade överförningar och markerar misslyckade överförningar 51098C16=Registreringen nyckel du angav var avsedd för en äldre version av FlashFXP. D09613DB=Serverns värdnyckel matchar inte den som FlashFXP har sparat för denna server. Detta innebär antingen att administratören för servern har bytt ut värdnyckeln, servern använder sig av olika värdnycklar under olika omständigheter eller så har ni anslutit er till en annan server som försöker uppvisa sig för att vara den rätta. 835F444E=Texten i %s har ändrat. 6D82D294=Det finns inte tillräckligt mycket ledigt diskutrymme för att ladda ner filen. A8E87813=Det var ett fel i öppningen av %s 1F7074C0=Dessa filer är skrivskyddade eller ditt Windows-användarkonto inte har tillräcklig behörighet att ändra filer i FlashFXP data mappen 5B9877F5=Denna kopia av FlashFXP är nu licensierad till : E96CF150=Denna licens är giltig till %s A53D8B31=Detta namn kommer att visas i krediterna för ditt arbete. 4B656E80=Denna registrering nyckel har inaktiverats. 5965C024=Tids&zon D6FD9CC4=TTL har går gått ut CFA6377B=Elapsed 2727649D=Tidsmärke 4203F666=FTP 3DC4646A=Grupper totalt C25B2396=Platser totalt 90BA87CC=Överför Som 888A1E1=Överförningsfel 5C10184C=Överförings Diagram A352FFA8=Överföring ej klar 40D798E8=Överföringens statusbar 636819AB=Överföring av kö klar 81D7CE44=Överför vald(a) F76891D6=Överför 515160DF=Översättning Editor A9B2761E=Avaktivera granskning av fingeravtryck på dataanslutning 17B9ECF4=Det går inte att skapa katalogen 7C9A5F0B=Det går inte att skapa mappen 8673B645=Det går inte att skapa fönstret 5BCC1102=Det går inte att ta bort katalogen 2A48DB98=Det går inte att ta bort 6838A697=Omögen att fastställa aktuell mapp EE8FB6CB=Omögen att bestämma kompensation för tidszon.. FA43B896=Det går inte att importera cmd.dat, filen är skadad. 172006D4=Det går inte att importera språkfil EE822E76=Misslyckades att ladda privat nyckel BD25671A=Omögen att öppna specificerad fil. BC607D0F=Omögen att öppna D20841FF=Sökning omöjligt medan överföring pågår. 84CD0F7E=Det går inte att sätta Tillstånd %d på "%s", [%s] 97A9AD2A=Omögen att skriva till fil. Slut på utrymme? 3081E970=Under Köfönstret FFF15854=Under Statusfönstret 4EEB0A87=Ända till 7B9FC935=Ladda upp till %s 1011E329=Ladda upp B89066CD=Upladdning CE7BE82D=URL Urklipps Monitor ED09C808=Använd APPE för att återuppta nerladdningar 10FAEC45=Använd senaste arbetsmappen FFF2DFCD=Använd föregående Inställning 9AC2BD9F=Använd sessions regler 7155CBEF=Använd serverns ip för passiva anslutningar D335E744=Använd överhoppningslista 2DFA015E=Använd smart läges hantering när Auto har valts EF1E7EA2=Använd följande webbproxy inställningar 764FF646=Använd denna IP endast för icke port 21 och SSL/TLS anslutningar 9994C10E=Användar-ID 9888B70B=användare/lösenord autentisering ej behövlig 120C2B1C=Användare/Lösenord ej godkänt C79D7AEE=Verifiera Host nyckel 379A8DF=Granskar registrering D2CAB391=Problem med versionen 9CDE45B6=Visa rå katalog E68C4184=Väntan tog för länge.. Alla NOOPs kom ej tillbaka. 815BE18F=Väntar på återstående noop svar. Var god vänta.. 17C66F7A=Väck datorn för att köra denna uppgift D2B892CC=Varning: Döper om fil eller mapp 7FE01AD7=När ett mönster matchar en fil eller mapps namn, blir den posten markerad i den utvalda färgen. DA7CB629=Skippa vid 2AFF02FF=kommer nu att stänga av din internet-anslutning. CB396594=Önskar du koppla från nuvarande plats? 8DFA2312=Vill du öppna webbläsaren och begära en ny registreringen nyckel? 7303757C=Ni kan ej ångra detta efteråt! 62F233E4=Ni har inte rättigheterna som krävs att stänga ner datorn A66702FD=Du måste lägga till åtminstone ett filtillägg 30D0FE36=Ditt riktiga namn eller ett smeknamn F6380A58=Ditt system börjar få slut på resurser. 4F5C846E=Dagligen 259172CB=Använd Server Tid 7F25D280=Försök att automatiskt hitta tidsoffset 553141C1=Strängar vid ogiltig syntax 701E114E=Timme 8A1ABD8D=Timmar 6E3A36E0=Uppgiftslista 5990F11=Skriv in lösenord för att låsa 7CA25862=Slumpmässiga färger F6BE2B07=Intern editor 879F31FE=Fråga efter att välja program 353BE5DB=Varierande 78DBBEB1=Mappantal 3B7F8384=Överföring Framsteg 257598A7=Överförings Filnamn 734A583F=Kvarvarande tid 3CF43CB=Köa tid återstående 67BF4438=Till Plats namn (FXP-läge) 9E7171E=Från Platsnamn (FXP läge) 63BFF652=Regelverk A313A5FB=Lägg till Filmask EBB1ADD1=Lägg till Mappmönster 707F1C56=Försöker Återansluta E3C4DAFF=Det går inte att ansluta till värd C2869AAD=Denna server kanske inte tillåter fil återupptagning F55C3AE4=Kan ej avgöra värdnamn 64176CF3=Anslutning stängd av klient 11C5BC85=Anslutning misslyckad 70910070=Fel i skapande av anslutning 3920FDC4=Processen körs 92466CAE=Operation redan igång 30CAF43=Socket i funktion på icke-socketad C61B1DEE=Funktion inte stödd på socket CE222A30=Adressen redan i användning 9AE30749=Nätverk tappade anslutning eller återställning 40E9AB36=Inget bufferutrymme tillgängligt 103BE249=Socket redan ansluten AFD59F62=Kan inte sända efter socketavstängning 56EF812B=Anslutning tog för länge D96874D=Avklarad WSAStart ännu inte utförd CCE7DB8A=Värd inte funnen 8DFE8DB1=Icke-auktoriserad värd ej funnen 9200E6FD=IS 5197336C=Synkroniserad Bläddringsfel 546B42BB=Mappen existerar inte 64482978=Återgå till föregående mapp BF05766B=Avaktivera synkroniserad bläddring FA90587D=Filöverföringsregel 305E05FA=Ange tillstånd %d vid "%s" 797F314A=Beta och stabil 54408821=Synkroniserad Bläddring A59D323A=Rensa mappcache E7B639CF=Ändra attribut för 626E7BD0=Spara Post EDE4F036=Uppgift Aktiverad 40D370AE=Välj platsen där du vill flytta dom utvalda objekten till, klicka sedan Ok B78EA426=Visa Dolda filer, mappar, eller hårddiskar 624CFAB0=Vänligen granska certifikatet noggrant för att avgöra om servern kan anses vara betrodd. 51C5140A=Det går inte att hämta certifikat för utfärdare AE3D4D40=Det går inte att avkryptera signaturen av certifikatet. A534DBFB=Den publika nyckeln i certifikatet kunde inte läsas. E0178897=Signaturen av certifikat är inte giltigt. CC4356E1=Certifikatet är inte giltigt till ett datum i framtiden. 9613FC9C=Det är ett format fel i ickeFöre fältet av ceritifikatet 712FEA7D=Det är ett format fel i ickeEfter fältet av ceritifikatet C4028368=Det godkända certifikatet är självsignerat och samma certifikat kan inte hittas i listan över betrodda certifikat. 978AA062=Ett självsignerat certifikat finns i certifikatskedjan. Certifikatskedjan kunde ha blivit byggd utifrån opålitliga certifikat, men en rotcertifikatutfärdare kunde inte hittas lokalt. BEF7DA6D=Utfärdar certifikatet vid ett lokalt kontrollerat certifikat kunde inte hittas. Detta innebär normalt att listan över betrodda certifikat inte är fullständig. 4785996E=Inga signaturer kunde verifieras på grund av att certifikatkedjan enbart innehåller ett certifikat som inte är självsignerat och utfärdaren är inte betrodd. 98346A5D=Certifikatet var återkallat av utfördaren E636035D=Rotcertifikatutfärdaren är inte angiven som betrodd för det angivna syftet. 275679AB=Chiffer 62AEF5BC=Det går inte att ändra datakanal skydd till klar. B7422E46=Du kan köpa FlashFXP genom att klicka på "Köp nu" knappen till höger. 217545F5=Din provperiod har gått ut. 804D4CA2=Skrivfel: Full hårddisk eller Diskkvota? 76FCA759=Lista parametrar 64EA44A6=Lista mappar rekursivt E0750B57=Ladda ner / Uppdatera språk 7751B21C=Öppna mappens plats A1CCEC39=Öppna filens plats C3C5607A=Gruppera symboliska länk mappar under reguljära mappar FA9352E3=Är du redo att ladda upp filen? C37CECE5=Visa och Redigera fil C4D97C3F=Använd synkroniserad surfning 6C9E9E8A=%s komplett,%d sträng(s) saknas. D8DFA8DD=&Alternativ 24C182D6=Tvinga anpassad IP adress i aktivt läge 4378F71E=Skärmläsarvänligt aktivitetsfälts bildtext 7E7B889A=Detta språk är inte komplett, Var snäll och hjälp oss med översättningen. 1829E0F2=&Kö 90AA7930=Utvidga bakgrund 10A8E0CD=fil finns redan 6F2C1806=Ta bort FF4C3FF5=Var god kontrollera filbehörigheten och försök igen DBCB26D6=Bekräfta ersättning av fil F47B1C9A=Redigera fil Association C4400D72=Kom ihåg redigeringshistorik A4E0F1E=Utgivningsnoteringar EC3FFB05=Autentiseringsmetod inte acceptabelt 882F477D=Språk Uppdatering Tillgänglig 13E6FC51=Direkt (FXP) 5B6E7D66=Indirekt (protokoll oberoende) F78BFC8F=Ditt lösenord har blivit nollställt D5687A9=Uppmana att välja nedladdningsställe 4EB2CA4A=List F8AC28D7=Server till Server metod A5F91444=Tangentbordsautentisering 2D7434B2=Fördröjer %d sekunder innan anslutningsförsök #%d 4DA1E652=Dessa standardprogram används när filen inte har någon filassociation. 240688BF=Skapa en egen filassociation att använda istället för systemets standardprogram. 61DFDDD0=Valda 728AFF=&Kommandotolken 82B3FFF5=FTP protokoll upptäckt, Vänligen ändra uppkopplings typ till FTP 1B0CDEC8=Nätverksfel 729C73E6=Redigera Bokmärken F40CCD04=Aktivera 80F874CD=Deaktivera C7BA1833=Ingen ändring E0CD2EC6=Okänt eller felaktig svar från servern 7CE599CD=&Redigera och ladda upp 3B1794E6=Inkludera "Redigera och ladda upp" i redigerings historiken 5A481652=Byter automatiskt "%s" till "%s" A849D503=Du kan fritt använda denna utvärderingsversion i %d dagar. 4008DE0B=Aktivera starkt privat nyckel skydd. 550429B2=Du kommer att bli omfrågad varje gång den privata nyckeln används av FashFXP om du aktiverar detta val. 5E7740B4=Markera den här nyckeln som exporterbar. 502C003B=Detta tillåter dig att säkerhetskopiera eller transportera dina nycklar vid ett senare tillfälle. A3ADE80B=Se till att TCP/IP hålls vid liv 6563C45=Välj bakgrund slumpmässigt vid start 6B5FDFFE=Ändra datum/tid för E9317A25=Fjärrutforskare F99998B1=Loggar in 7CCCD351=Gemener (små bokstäver) 53A227B5=Misslyckades att återställa backup, filåtkomst nekades. 70FBE6FA=Vill du ladda ner senaste uppdateringen? E8CCCDF5=Server inloggning F9C51FE=Proxy inloggning E8709287=Lösenordsskydd B1D6A11A=Kör uppgift oavsett om användaren är inloggad eller inte 905F73A8=Spara inte lösenordet E9C91AF5=Uppdatering installerad A7764EE2=Ta bort flera objekt 4B0A62E1=Är det säkert att du vill radera %d? AF9D0228=Kräv lösenord F7E0A358=Kom ihåg mitt lösenord för denna session 40C06F0D=Anonym C3893540=Var god fyll i ert lösenord 5EF0433E=%s är skyddat 1498CDA4=Ogiltigt %s F9D2C080=Nyckelbaserat B4E14BD9=Import %s 668E8782=Export %s 3AFF5716=Var god fyll i ert lösenord BC6957=Var god fyll i er registreringsinformation i rutan nedan. CF430AD2=Var god köp FlashFXP för att gå vidare ADDDDF1C=Vänligen försök igen 763816AC=Förhandsgranska 1C933A72=Verslaler (stora bokstäver) A6E34EDC=Inkludera undermappar 16569EB7=Använd följande IP-adress 1DD4B6C=Skiftlägeskänslig 84CEB578=Ny filassociation CAB5778C=Lokal till lokal CD02B961=När ingen lösenord för användarkontot är ifyllt så får får man ingen tillgång till nätet eller krypterade filer. 38659B92=&Login Typ 22B52199=Publik Nyckel 7A74FD5B=Privat Nyckel 95453852=Ange %s B20D6363=Lösenords påminnelse DCA40ED6=Drag och flytta med Explorer A005054=Fjärrredigering pågår 6D1DD926=FlashFXP kunde ej avslutas, vänligen vänta tills filuppladdningen är färdig. 166F9C3E=Verktygsfält-tema 809983C5=Läs mig! 98D5CD85=Licens DE2BD258=Verktygfälts-tema "%s" installerad 58962951=Flytta Mappinnehåll A1A20F2D=%s platser exporterade.