[Options] CHAR=238 NAME=Polish VER=2 REV=1115 DATE=41537.9537384 AUTH=Kreonium;Roman Kramarski;Bogusław Zięba;pkpawelo;Marek Nowicki;ReviewsAntivirus;cykada;Mati;Robson_ek;Bobby;Pawel Skarbecki;anaxagore;Artur Plata;fotex;kakoj;dziubek;Dariusz Koryto;MM;Gee;Brok;Martini;Przemysław Pancio;Mistiq;Automatic Translation;payonk;marsellus wallace;Marcin;Rzewus;agentus007 [Strings] ED039D47=Prosimy o email %s aby uzyskać więcej informacji. Możemy dostarczyć Państwu inny numer seryjny, gdy zweryfikujemy czy masz prawo do używania tego oprogramowania. 4CC61554=Czy chcesz usunąć wszystkie pliki w folderze danych FlashFXP? E4BBEF11=FlashFXP folder z danymi: %s 6FE52246=To usunie wszystkie ustawienia osobiste i profile site. CC6D0751=Dziękujemy za wsparcie FlashFXP E06F76CF=Kliknij aby zakupić FlashFXP 33181456=%d dni temu A27E306C=ZOSTAŁO %d DNI DD5D6791=odfiltrowano %d obiektów. D06A41BD=znaleziono %d obiektów CFE1BD1A=znaleziono %d obiektów, zaznaczono %d %s 8BB490D1=Sesja %s szyfrowana przy użyciu %s (%d bitów) 4E3D2C7=Błąd trybu %s, próbuję tryb %s. D0F15464=Negocjacja %s zakończona powodzeniem... 783D6B00=%s do %s 9D612BB5=&Przerwij 9E0BC3EB=&Dodaj 64C92DB2=&Wszystkie pliki 5809C1D1=&Wszystko 7006042=&Anonimowy DAFB138E=&Zastosuj 180D73C1=&pomiędzy D0B05227=&Kup teraz D179B23F=&Anuluj 74D51E55=Za&mknij 8620B88E=&Polecenie 11884194=&Polecenia 7C25AB45=&Połącz BD7D0BCA=&Usuń 7ACC59D0=&Szczegóły 8349C936=&Katalog 8A0C868A=&Rozłącz miejsca sieciowe 3F22A401=&Nie podążaj za odnośnikami do folderów 80641891=nie &starsze niż EF712EA9=&Podaj nazwę miejsca sieciowego C5E361D9=&Eksportuj 854A6B8B=&Plik C6C36410=&Ogólne 70B03103=&Generuj 1520137=&Pomoc FA7A9B90=&Poziomo 8AE7A1AF=&Ignoruj 9605EC4E=&Importuj ze schowka 1A21B950=&Importuj 26CBE753=&Odwróć zaznaczenie 38F743A6=&IP:PORT 2CD3B986=&Wczytaj F10F5CF5=Szukaj &w 7099BFB4=&Modyfikuj A8DBC959=&Przesuń prawidłowy wpis na górę listy E6EB6AE3=&Przesuń 57F6239D=&Nazwa 8E8685D6=&Nowe polecenie 8F2F449=&Nowy.. 7076FD02=&Nie 556E2892=&OK 869A246=&Usługi online ADA5DE3F=&Otwórz EEF00DEA=&Nadpisz FB82E709=Wkl&ej 281D694=Ś&cieżka 4A440057=&Port 7202E3F7=&Drukuj 686BF2A1=&Odśwież 477761F=&Zastąp E7AEA7ED=&Wznów 4934CE72=&Ponów 5CB36745=&Zapisz CC9D9D8D=&Zaznacz 6096547F=&Miejsce sieciowe DBD435F2=&Miejsca sieciowe F1A308E6=&Pomiń F8ADCA1E=&Start 8D2E41E6=&Narzędzia 3A236703=&Użytkownik 16F685A5=&Tak 3B9FEFCB=(autodetekcja) 3C3D0DD8=(domyślnie) 3634D904=(globalnie) E91888F3=(twarde przerwanie) 70BE925=(brak) 68F9EE27=(Hasło jest opcjonalne) C573F378=(Ponowienie próby #%d za %d sek.) F791D999=(miękkie przerwanie) B2B87F87=-- Lista oznaczonych zaimportowana ze schowka 4468A27D=-- Lista oznaczonych wyeksportowana do schowka 686ECB4D=%s o nazwie "%s" już istnieje. 1B87AAFE=Plik z nazwą "%s" już istnieje, nadpisać? B6ED28C6=Lista o podanej nazwie już istnieje 3B749B20=Przerwij E1D57D46=Przerwane 6D7F3B40=Przerywam 74350DE7=O programie B48CE802=Akceptuję 1C52E62=Dostęp B103554A=Nazwa konta B28B6F38=Konto 9D76F074=Aktywuj okienko FlashFXP po połączeniu B194D230=Uaktywnić synchronizację przeglądarki po połączeniu 4F1066FB=Aktywuj 4CB2F934=Aktywne 5161FC31=Dodaj do menedżera miejsc sieciowych C5573507=Dodaj 20171514=Nieobsługiwany typ adresu C2F3561D=Adres 45F80A27=Zaawansowane 21EE791=Wszystkie pliki są przesyłane według listy priorytetów. Jeśli plik nie pasuje do niej, jest przesyłany w oryginalej kolejności, po plikach pasujących do listy. BE159CB3=Wszystkie zagnieżdżone pliki foldery zostaną usunięte. 9405528F=Wszystkie zagnieżdżone sites zostaną również usunięte. 6E1664FE=Pozwól na eksport klucza prywatnego 33991E52=Wpis o takiej nazwie już istnieje 9152D9E7=ORAZ E0A5B112=Anon&imowy 64F3F7B4=dowolne 22C75216=Aplikacja 886D60C9=Zastosuj zmiany do wszystkich podfolderów i plików 6FC067DB=Kwiecień B8BE0BDA=Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć "%s"? 9EC4B89C=Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie pliki dziennika? 14E00B1C=Czy jesteś pewien, że chcesz usunąc grupę "%s"? 4097C018=Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć miejsce sieciowe "%s"? F752474A=Czy na pewno chcesz usunąć wybrane foldery? A5050C27=Jesteś pewien, że chcesz usunąć wybrane zadania? C6446AF=Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten wpis? 93AB08FF=Czy na pewno chcesz usunąć historię Quick Connect? 12B0B60D=Rosnąco 506BAC00=Pytaj C4B66A1B=Gwiazdka 18EC0266=próba 136127AD=Próbuję metody alternatywnej A7DAADB3=Probuję metody normlanej DD3F650A=Atrybuty 9E1C594D=Atrybuty (CHM&OD) 7EC69DA0=Atrybuty E345EDC4=Sierpień 5AE01ACB=Uwierzytelnienie nie powiodło się 9C2B5304=Uwierzytelnienie powiodło się 830A585E=Automatyczne rozwijanie folderów 21E781E=Dopasuj rozmiar kolumn na liście plików 2D3A0E53=Dopasuj rozmiar kolumn w kolejce 720C4DAD=Automatyczny rozmiar E3001A98=Automatyczny transfer 283A8BF7=Automatycznie uploaduj przy zmianach FB5CA236=Automatyczny transfer plików 67F42BB6=Automatycznie wykryj ustawienia proxy FAD876FB=Tło (offline) F335B780=Tło E6FF2626=Konfiguracja - Kopia zapasowa / Przywracanie 6B7B4D54=Kopia zapasowa utworzona 8CF0072E=Beep (Głośniczek PC) D9C8FE66=Binarny C14CEC33=Binarny DBC8C65D=Przypisz gniazdo do IP 75328C4F=bity D2483B4F=Mieszaj z tematem windows FA2343E3=Zakładki C0596E41=Ramka 5BE8962F=Obydwa 8EF37792=Na dole DB6EB231=Przeglądaj w poszukiwaniu folderu 1165CFAE=Przeglądaj miejsce sieciowe 90156256=Ustawiając hasło, zawartość menedżera miejsc sieciowych zostanie zaszyfrowana za pomocą silnego szyfrowania. 8B8E0843=&Wyczyść C7E47711=Obliczam strefę czasową dla serwerów ... 51BAC044=Anuluj 74C4D4E8=Nie można znaleźć "%s" DCDA269E=Informacje o certyfikacie 33CE5AD2=Menedżer certyfikatów A700559D=Certyfikat E94324B8=Zmiana atrybutów 93E95672=Zmień katalog 980C7DCC=Zmiana folderu zakończona niepowodzeniem 4A610A5C=Zmień folder C4910AF7=Zmień hasło AD57A109=Zmieniam katalog BB63C6BC=Kodowanie znaków 15D1439D=Zestaw znaków F7831CEF=Sprawdź czy jest nowa wersja 80311689=Sprawdź nazwę i spróbuj ponownie. FD4F8317=Sprawdź 5A2DE312=Metody szyfrowania 74B9379E=Miasto D20302DD=Wyczyść wszystkie błędne 98DC751D=Wyczyść wykres przy połączeniu 6F85D0F6=Wyczyść historię 805AB644=Wyczyść hasło E1062D7C=Wyczyść kolejkę 2470DE02=Wyczyść 57DDE318=Kliknij aby utworzyć nowe zadanie 66619843=Kliknij OK aby wysłać edytowany plik ADD3D613=Certyfikat klienta 401DF7AF=&Schowek D2C0AEC0=Zamknij A79767ED=Kolor C512C6A9=Kolory DD20C260=&Polecenia 8359F0B8=Polecenie nieobsługiwane 4177D348=Polecenie 7202689=Porównaj zawartość folderów A3460906=Porównaj wielkość B809DECD=Zakończone EEE26782=Kompresja 4DC1BC1A=Konfiguruj DBCB26D6=Potwierdź zastąpienie pliku 8201B2B=Potwierdź hasło 406E9AD8=Potwierdź 8757C56B=Potwierdzenia 2B28C56F=Połączyć z serwerem? BB72C083=Połącz 5DE806A6=Łącze z 98469A16=Połączony C9D58837=Łącze z 8B895216=Połączenie zamknięte F626AE80=Połączony z 1B9CBA9B=Połączenie zakończone niepowodzeniem, spróbować ponownie? 7512CA10=Połączenie utracone 9127CD1E=Połączenie Otwarte A3EF6353=Połączenie odrzucone 19BBB6AD=Typ połączenia 66AA70B6=Połączenie 2302FCD9=Ciągle DEC8A15F=Kopiuj &folder D6ABCE1B=Kopiuj globalne C25DED7D=Kopiuj do schowka jako łącze URL C19D7112=Kopiuj do schowka 264E0555=Kopiuj URL - Mapuj ED8814BC=Kopiuj 9CCEF0FA=Kraj F03E714B=Utwórz nowy certyfikat (podpisany przez samego siebie) C534412B=Utwórz nowe polecenie AB4C8CB2=Utwórz nowy klucz DSA 1D4502DB=Utwórz nową grupę AF422546=Utwórz nowy klucz RSA 86F198E1=Utwórz nowe miejsce sieciowe B31952DB=Czas utworzenia 6E69B475=Wyt&nij 2719D278=Bieżąca wersja B8A0C82C=Własna lista 49A0896A=Dostosuj Listę pomijanych 3C6ECB10=Tryb połączenia danych 67EDA3C8=Folder "%s" jest niedostępny. To może oznaczać niepodłączony dysk sieciowy lub brak uprawnień dostępu. 1013C1D5=Data / Czas AAC9844=Data E03CF805=dni EBE4FC66=dni 72F7A20C=&Usuń EA574A97=Grudzień CA6F0CE0=Domyślny edytor plików 5C2510F=Domyślna przeglądarka plików 2CE33943=Domyślnie EFC2A301=Opóźnienie %s sek. przed nadpisaniem 5BFD4005=Opóźnienie %s sek. 2D7434B2=Opóźnienie %d sek. przed próbą ponownego połączenia #%d 3964C678=Usuń wszystkie pliki z kolejki 39564B4E=Usunąć polecenie? 6EE6ECF8=Usuń wpis F5C315EF=Usuwanie zakończone niepowodzeniem 16FBAAF8=Usuń pliki/foldery A887A10D=Usuń grupę i wszystkie polecenia w niej CFD5596B=Usuń plik kolejki z przywracanych kolejek 621718B1=Usuń elementy kolejki E316992F=Usuń z kolejki wybrane pliki 4A532608=Usuń zadanie 3DBE79B1=Usuń 248677AF=Skasowane B46C3296=Kasowanie BA735BD8=Odmowa 5F7FBEA0=Malejąco B85AB17D=Cel BD9B3216=Szczegóły 7DAB227A=Połączenie bezpośrednie BCBB5310=Kierunek D35C34A0=Katalog 81FD543=Wyłącz okno podpowiedzi 8C47FDAF=Rozłącz serwer(y) 4F674841=Rozłącz 28E760BE=Wyświetl wyniki w oknie edycji 1EFF74F9=Wyświetl pominięte pozycje w C36C4B3F=Wyświetlanie 36EA70FE=Czy chcesz zapisać zmiany? BF157DB3=Nie porównuj wielkości plików ASCII B01F4F95=Zrobione DB99C4A1=Kropkowana A236D113=Kliknij dwukrotnie aby zmienić folder D1A0659=Podwójne kliknięcie BCCD3F05=Dół 510AC4B5=Pobieranie zakończone 364D8A2C=Pobieram z %s B6557F23=Pobieranie 8390F2FF=Przeciągnij i upuść 7F29E296=Czas trwania 746EDFC8=&nie starsze niż 5040FDFD=Dynamiczna kolejka 6ADD8CE5=Za&kończ 4FF2844B=Powiadomienia emailem B4D6B4DC=Błąd powiadomienia emailem 3B813ED6=Powiadomienia emailem - czas przekroczony. DECC7BCC=Email wysłany 7560DA3=E-mail 947E1393=Edycja zakładek 7A9E9945=Edytuj własne polecenia 667B7BCD=Edytuj wpis 6418D370=Edytuj plik 43597FD7=Edytuj w site manager DA64BE9D=Edytuj selektywny transfer BAF93E45=Edytuj zadanie 21077124=Edycja 2AA00A40=pusty folder D8006C3E=Włącz kompresję 6299E568=Włącz ograniczenie prędkości pobierania C7CC0EF6=Włącz identyfikację 392AB418=Włącz tylko podczas połączenia DEC46B4C=Włącz listę pomijania D3F89AD1=Włącz dźwięki przy zdarzeniach E8D6DEC9=Włącz ograniczenie prędkości wysyłania E5A05497=Włączona bez pytania 8C3A95E4=Włączona z pytaniem 9F448218=Włączone 14E0D86B=Szyfrowanie 2F566EC6=Wpisz kod 8EE15C85=Podaj nazwę polecenia ECB8B05A=Podaj polecenie CF1F574E=Podaj nazwę pliku B93D6E70=Podaj nazwę grupy 99CFA274=Wpisz klucz CC203B0F=Podaj nazwę listy 3FA09AA8=Podaj hasło 6BC30194=Błąd zapisu klucza rejestracyjnego AADF3C44=Błąd wysyłania email 9C1C9375=Błąd A5349784=Okienko Błędów/Transferów 3BFD562B=Błędy FA6F25A3=Zdarzenie 62A90443=Wszystkie 1D6130C3=Wykrzyknik 71FFA0EC=Pomiń rozszerzenia plików AD525B7F=Uruchom plik 30DE2942=Uruchamianie DBCC4D33=Istniejące pliki 20202B88=Zakończ podczas transferu 9DD1B90B=Wyjście z pełną kolejką 3D8CC476=Rozwiń wszystkie foldery 18E6CE3E=Rozwiń folder 6B90539D=Data wygaśnięcia 31E29F33=Wygaśnięcie włączone 77105798=Menu Explorera 8824A17C=Eksportuj do schowka 57A5108F=Eksportuj do pliku DA97462D=F&ormat F790B417=Negocjacja %s zakończona niepowodzeniem, rozłączony 83A8E1CD=Nieudane usunięcie niektórych plików. Musisz je usunąć ręcznie. 64ABACFB=Nieudane ładowanie bibliotek systemu OpenSSL (ssleay32.dll lub libeay32.dll) EB1C84D1=nieudana negocjacja metody uwierzytelniania DB1820C9=nieudana negocjacja algorytmu wymiany kluczy 9927A641=Zakończone niepowodzeniem EE263A5D=Niepowodzenie 205806AC=Luty AD78FB31=&Szukaj 1A59408A=Skojarzenia plików 671F386=Rozszerzenie pliku 8775AB0B=Błąd dostępu do pliku 81A93F88=Skojarzenia plików 2389D759=Przeglądaj pliki 91986A2C=Plik istnieje 596FA66F=Rozszerzenie pliku EA9C0D37=Domyślne sortowanie listy z plikami 9475CAF5=Lista plików 329A90B7=Listowanie plików AFD2F1DD=Maska pliku 82B1F389=Plik nie znaleziony! B320D790=Odmowa dostępu do pliku 947609FA=Transfer pliku 2CAD992E=Plik 43BE4F1=Konwersja wielkości liter w nazwach plików C57D8B33=Nazwa pliku 239CF258=Pliki i foldery F3FCEDC1=Tylko pliki C7F46F5D=Pliki B7CA5E11=Filtry F6024D9D=Znajdź &następny 8851E05D=Znajdź następny 699CCB3A=Znajdź 5F39C96A=Zakończono 53B0C153=Pierwszy 79D96B84=Migotanie okna gdy transfer zakończony 8C2FE4D8=FlashFXP - Wymagany nowy klucz rejestracyjny 8C7216A1=FlashFXP plik kopii zapasowej F60DD93B=Zmiany w konfiguracji FlashFXP nie zostaną zapisane. 522948A9=FlashFXP jest już połączony z miejscem sieciowym. Proszę rozłączyć się z miejscem sieciowym i spróbować ponownie. D232D5A2=FlashFXP jest zajęty wykonywaniem innego polecenia, Przyciśnij "Przerwij" aby przerwać wykonywane polecenie. AA48584E=Zakładki folderów EB0E0CFB=Folder 63D7FE13=Tylko foldery 318AEA93=Foldery B2C2C7FF=Czcionki D91677E9=Format 700F1146=Czwarty B71EB376=Piątek A048B170=Z pliku 1940FD6=Ogólne 6DDA1825=Generowanie certyfikatu A505D70A=Pobierz klucz 1D52B54C=Pobierz nowy klucz F252F3BE=Idź do CDE0753B=Tło wykresu C8842AD8=Wykres 7F6B3227=Linie siatki C21629DF=Styl siatki 8E127609=Siatka AC016BC1=Grupa 30BCAC3D=Poświadczenie GSSAPI nie obsługiwane 44A8A32=Rozłącz połączenie internetowe D2A97E61=Rozłącz i za&kończ FlashFXP 9A852E6E=Rozłącz i zakończ FlashFXP 309E8EF9=Rozłącz i wyłącz &komputer B16808AC=Rozłącz i wyłącz komputer 93D38466=Rozłącz D1BFC387=wygasł. 280DA59A=Nie uruchomiono 825B0B84=Hi&bernuj 6F8276A9=Hibernacja 752EA0B6=Najciekawsze E80749D7=Historia 6C6D5D6C=Strona domowa 1C5E079E=Poziomo 9F330705=Algorytm klucza Hosta ssh-%s, o wielkości %d bitów. 28BF7C52=Algorytm klucza Hosta 63AD4869=Host jest nieosiągalny 6F15BCC3=Host 5C6DC2DA=godzin(y) DA6E3FB7=HTTP URL A1EDE006=HTTP 99037692=Akceptuję ABF16A50=Nie akceptuję 2252DE32=Zapytanie identyfikacyjne: %s - ID użytkownika: %s A0546AF0=ID użytkownika identyfikacji C58F57B6=Identyfikacja 7B1DD4C6=Identyfikator 7C161A2B=Bezczynność 283F00F7=jeśli obsługiwane 74BE6123=Jeśli uważasz, że jest to błąd, proszę o kontakt %s 4D81D89E=W trybie automatycznym wszystkie pliki są przesyłane w trybie binarnym, dopóki rozszerzenie pliku nie znajduje się na tej liscie. 35086F9F=W toku 5FEC8E4E=w F260BBC9=Uwzględnij następujące dzienniki 11B82087=Niekompletny lub nieprawidlowy klucz rejestracyjny AFE59754=Informacja B6056E7E=Interfejs 72E1BA91=Wtyczka Internet Explorera 1163306E=Interpretuj ; jako ogranicznik poleceń w postaci surowej A0C8FED6=Niepoprawny znak 849141B8=Niepoprawne hasło C2F7D047=Błędna odpowiedź, używam domyślnego IP 876F802F=Błędna odpowiedź serwera 4EE4FF3=Błąd składni 85AA746C=Wymagany adres IP dla 559EEE5F=Adres IP A2FA1917=Błąd sprawdzania IP 3559C93=nie jest jeszcze ważny. 38A78E16=jest podpisany przez samego siebie. 6C55BD3=Wydany przez 7B0D7FF7=Wydany dla B999C3CF=Styczeń 674620CD=Lipiec 41711E00=Czerwiec 93F62EE1=Zmiana klucza: %s. Szyfrowania sesji: %s, MAC: %s, kompresja: %s. 875235A7=Format klucza A4A334F0=Manager kluczy 530145D5=Wielkość Klucza 7A02E2C3=Klawiatura 7D4DD2B0=Kilobity na sekundę (kbps) 5A307851=Kilobajty (KB) 5504CA65=Kilobajty na sekundę (KB/s) 616E7939=Język już istnieje, ładuję istniejący plik języka CC8E0A9F=Zaimportowano plik językowy D6584F89=Plik językowy C3D9892B=Wlaściwości języka 2DAD13E3=Język 5E20F968=Duże ikony 45AFE3DD=Ostatnie połączenie 463E1A96=Ostatni reset 27D69EA=Ostatni wynik 807DE2F6=Ostatnie uruchomienie EAE9069E=Ostatni CBD76704=Najnowsza wersja DA554856=Lewy A937C4EF=Szczegóły licencji 443795F2=Limit rozmiaru dziennika sesji (MB) 71261BC8=Wiersz 6E17F1C5=Wiersz[:Kolumna] F0795681=Lista poleceń 5918C6E4=Listowanie zakończone A71157BD=Widok E4FA5726=Lista 4AFA2857=Nasłuchuję na porcie: %d, oczekiwanie na połączenie. DFAF4C75=Listowanie katalogu 6063A98F=Live Update 2CCE0906=LiveUpdate wyszukuje jakie aktualizacje są dostępne. 4E75FBE2=Przeglądarka lokalna A3A63A2C=Lokalna ścieżka 522AA75C=Wyloguj komputer 30AD7EEF=Wylogowany F7B0B433=Wyszukiwania 7CCCD351=Małe litery 2B3A844B=MACs EDE9958E=Konfiguracja serwera pocztowego 6C7B1BDF=&Utwórz folder 9B0A32DF=Tworzenie folderu zakończone niepowodzeniem 2D696A86=Tworzę katalog F098932C=Ręczny transfer plików BD88648B=Pobieranie ręczne 10DBBEC4=ręczny BF1796B3=Marzec C2A4F38=Oznacz jako błędne 1F2EE984=Zaznacz/Odznacz 553E54C4=Lista zaznaczonych DF5D6C0E=Maska 136D24C3=Uwzględnij &wielkość liter 172A4B8C=Maks. wartość D5D0CC9A=Maksimum D23C54FF=Maj DD3795AD=Menu 9B77608D=Zminimalizuj do ikony systemowej D6232CD5=Minimum 74B38638=minut(y) D87E283F=Poniedziałek 2EA8A019=Monitoruj F512948D=Monitorowanie E3F204C7=miesięcy F54FD918=Miesiące 6EF499E9=Mysz CC33C1F3=Przesuń &niżej B8524B5B=Przesuń &wyżej 57BE561A=Przesuń pliki/foldery 20C3E0A1=Przenieść zaznaczony obiekt(y)? 6EDD0BF=Przesuń na &dół 46651164=Przesuń na &górę A5F19B2C=Przenieś na dół kolejki przed ponowieniem próby 4F0C9846=Przesuń 72DA2F1=Przesunięte 5169A23F=Przenoszę pliki 9100939E=Wielokrotne zaznaczenie C03AD36C=Mój komputer 8393C19D=Nie na &wszystkie 973D7B79=Nazwa pliku 50F0FFAC=Nazwa folderu FE11D138=Nazwa E2558955=Przyciski nawigacyjne E96CC0A6=Sieć niedostępna A7F3406C=Nowa &grupa E0852A15=Nowe &miejce 69D88C4D=Nowe polecenie 6AF3CC1E=Nowy wpis 5AB438BB=Nowy plik 46E997C3=Nowy folder 2C1215AB=Nowa Grupa AB35CBC0=Nowy postęp 26EC61F2=Nowy klucz serwera hosta 3756B34D=Nowa sesja 8455D58E=Nowe zadanie 6887CFC6=Dostępna nowa wersja 53AE02A5=Nowy 5CD0315B=Następne uruchomienie A41DBF02=Dalej F64D9DF9=Nie porównuj 7437E0C4=Nie podan adresu hosta/ip. AAE879A7=Nie zaznaczono żadnego elementu! C960C3A7=Nie uruchamiaj więcej 7386C481=Nie znaleziono żadnych obiektów pasujących do %s FAA1136A=Brak rezultatów 98D5A529=Komen&tarz F22E0CBD=Nie 57F6272B=Brak proxy DFA2AFF1=Brak 26296DD2=Normalny F4A593C7=nie zalecane 479E47A6=Nie zaplanowano FBC596DD=nie obsługiwane przez wszystkie serwery 4A458804=nie obslugiwane przez ten serwer 8CFC9A39=Listopad 238A96FC=Październik 76DA1FA=z D736D92D=OK 28449ED3=Gdy &transfer zakończony 76F32F7C=Gdy transfer zakończony FEF795A=Tylko podczas transferu 73AF2B57=Ponów tylko pliki transferowane w trybie binarnym 1B6469BC=Szukaj tylko wewnątrz folderów spełniających kryteria czasowe 44CBC7BE=Tylko gdy połączony 40EB9C6E=Tylko D8175696=Otwórz z FE38BE5A=Otwieram połączenie dla danych IP: %s PORT: %s 7BC8B584=Otwieram połączenie dla danych przez proxy 1F88C31B=Opcje 10A1D814=Dział D9DFB884=Organizacja 741F8EEB=Nadpisz wszystko A93002A5=Nadpisz EA1C978=Właściciel C37AC376=&Właściwości 25BF4CFF=Katalog nadrzędny 7418308D=&Hasło 72BDD8C2=Ustaw hasło CCB42483=Hasło 5245301E=Wklej ze schowka 14AA80AB=Ścieżka nie istnieje 58E008EE=Ścieżka pliku A7FC0C2A=Ścieżka folderu AB662431=Ścieżka AE77BC52=Wykonaj te polecenia po zalogowaniu AB7143B8=Wartość 1C785F9D=Proszę rozważyć możliwość zakupu programu. D0F8A217=Skontaktuj się z administratorem serwera i zweryfikuj otrzymane klucz. Naciskając klawisz Akceptacji hosta bez weryfikacji nie jest zalecane. 3609D5BA=Proszę się rozłączyć i spróbować ponownie. 229045FD=Proszę podać nazwę do parowania kluczy. C4769290=Proszę podać przyjazną nazwę. 5F82434D=Proszę podać adres e-mail w '%s' polu. 3AFF5716=Proszę podać hasło BC6957=Proszę podać dane rejestracyjne w oknie poniżej CF430AD2=Proszę zakupić FlashFXP aby kontynuować 7E55D467=Wybierz inny folder i spróbuj ponownie ADDDDF1C=Proszę spróbować ponownie B389C627=Wyskakujące okno komunikatów logowania E3A3F2F2=Port BF5A86A3=Pozycja 6FAD2922=Preferencje 763816AC=Podgląd FBB9FF8A=Poprzedni E47EC614=Lista pierwszeństwa EE0E7537=Polityka prywatności B7EDFF7B=Klucz prywatny DB779010=Postęp C89E3217=Właściwości C80D7234=Lista serwerów proxy 9A6253F9=profil serwera proxy 1AD68B25=Serwer proxy B2B3E6BA=Proxy AAB569CA=Klucz publiczny 3C182B2B=Publiczne 7729F5DD=Publikuj F3C35666=Informacje o zakupie/cenach 4F812B18=Pytanie EACF5B6E=&Informacje o Kolejce 6F9B3209=Kolejkuj &jako 98EC5999=Kolejka zakończona 9F5DF3B7=Usunąć z kolejki wybrane obiekty? 9D6C43A9=Kolejkuj katalog nadrzędny zaznaczonych 4222363C=Dodaj zaznaczone do kolejki B314A82E=Okno kolejki B2144130=Status/Kolejka 4BB58267=W kolejce 35BD8DB5=Kolejkowanie plików.. Proszę czekać.. 77962B8E=Szybkie połączenie 7CF95243=Zakończ FlashFXP 40F9C2B7=Zmień &nazwę 725717BE=&Zastąp 3865EE59=Odczyt E954AAAB=Gotowe A0CE08AD=Pobieranie 7519B311=Pobieranie CB05F5E0=Połącz ponownie AF3C9967=Odśwież A68F2242=Zarejestruj F01237E=Błąd Rejestracji (#%d) prosimy o kontakt z help desk na %s 34DE7F5C=Rejestr A269638F=Odrzuć 24E884B5=Data wydania 2B1AF52A=Pozostało D3817021=Zdalna ścieżka F8D551A=Usuń puste foldery w przypadku niepowodzenia wysyłania AAB22737=Usuwanie folderu zakończone niepowodzeniem 15D0DDF2=Usuń z historii DE315178=Zmień nazwę 2A3E1EE1=Zmieniam nazwę pliku 80A296D3=Zastąp &wszystko C3201DD9=Zastąp F89B45AD=Zgłaszanie błędów D8328332=Pobieram bieżacy katalog 9D41E74=Pobieram IP z 4E637B5F=Zapytanie o aktualizację ACE58129=Resetuj &wszystkie zakończone niepowodzeniem BACD6763=Zresetuj &zaznaczone 1EB9B61F=Zresetować wszystkie opcje istniejących plików do wartości domyślnej? 634E7B7A=Zresetuj i ponów nieudane transfery 524CEC48=Zresetować sumę statystyk? 915C9049=Resetuj 4EA2B199=Znaleziony DEC7AAE=Znajduję DNS 7BBC83C9=Znajduję 37E1CFB4=Ponów transfer jeżeli nie ma danych przez 427DC77B=Przywracanie przerwane przez użytkownika 4F870689=Przywróć konfigurację 5A663540=Przywróć FlashFXP przy potwierdzaniu 85A2D726=Przywróć kolejkę E1E9590=Przywróć ustawienia 486A1663=Przywróć 501EDD88=Wyniki 6D8E36BF=Wznów wszystko 676DD596=Wznów 81D61168=Wznowiony 75B9323=Pobierz nowy klucz licencyjny BC0EEF3E=Pobieram informacje o aktualizacji D65F7A6A=Próba ponowienia przerwana F484D645=Opóźnienie DB04DC66=Zwrócony AF55B832=Pokaż hasło przy wyborze pola hasła 750B5A10=Prawy 485BB638=Reguły A2F9EEBD=Uruchom AC51AABA=Uruchom zadanie tylko gdy użytkownik jest zalogowany E09CB0F3=Uruchomiono 50DB96DA=Głębokość 824EE7F6=S&esja E91CD4E0=Sobota A37FB152=Z&apisz jako 2EB0FAD7=Zapisz jako A405D10F=Zapisać zmiany do "%s"? C43253F7=Zapisz konfigurację B3A4845F=Zapisz nazwę pliku jako FEAA2AB=Zapisz folder jako 2DF566E9=Zapisz ścieżkę BA4BD2BB=Zapisz do &pliku 3822FC21=Zapisany A60BDC64=Wartości skali E963BE87=Głębokość skanowania 3DD0DCA1=Uruchom o 8E155B69=Stop harmonogramu FB96403=Harmonogram uruchomiony 95F17D1B=Start harmonogramu DAF868AB=Uruchom Zadania A34E73AD=Harmonogram zadań 45891491=Nie znaleziono! B35CDE91=Szukaj 1158BC55=Szukam FDF0C482=Bezpieczne listowanie plików 3CEDB797=Bezpieczeństwo D2831F4=Zaznacz &wszystko 14240247=Wybierz domyślny folder pobierania 88349756=Zaznaczona grupa 482E9729=Zaznaczone miejsce sieciowe C38D79AF=Wyślij anty-idle aby utrzymać połączenie 74195F3=Wysyłanie 2A8059B8=Wysyłam 3C4A1F61=Wrzesień 5DC1D0C0=Serwer 1FF9EC48=Sesja 33A6D397=Ustawienia kolorów &Tła 35359498=Ustawienia c&zcionek 5ED7B10C=Ustaw GID 4175C612=Ustaw UID 97445CAE=Ustawiam uprawnienia pliku 16F51766=Ustawiam tryb transferu 1C33C293=Ustawienia E4DC7934=Ustawienia 83B24425=Pokaż potwierdzenie E8277D8A=Pokaż ukryte pliki 923C763F=Pokaż 6CD4BC94=Wyłącz F10A9D7B=Tryb wyglądu pojedyńczego połączenia nie może być włączony w trakcie trwania innego połączenia. 32659BF4=Wygląd pojedyńczego połączenia 26854F5C=&Nazwa 615F19A9=Miejsce sieciowe nie obsługuje komendy FEAT 26131F62=Lista miejsc sieciowych F28AC1DA=Bezpieczeństwo menedżera miejsc sieciowych A37CA62A=Menedżer miejsc sieciowych 8AA6BAF3=Nazwa miejsca sieciowego nie może być pusta. C3F87A04=FXP 7DC18567=Miejsca sieciowe FDC62D31=Format wielkości 57F28B54=Rozmiar F32D0CFC=Pomiń pliki zerowej długości BD35CC1F=Pomiń wszystko 9252347D=Pomiń puste katalogi 5844FA43=Pomiń 7DE9C85C=lista pomijania AEADBD03=Pominiete transfery 14DB349E=Pominięte CEF2EDA8=Uśpienie 24AD0EDA=Małe ikony 65F9E2B8=Pełny 75BDEED3=Niektóre ustawienia nie zadziałają do czasu ponownego uruchomienia FlashFXP C267B740=Sortuj według F1165D1C=Sortuj 9285C85=Dźwięki ACE194A7=Pliki dźwiękowe 58267A45=Źródło 94991C4C=Ograniczenia transferu AF5C9C0B=BŁĄD SSL: nieznany protokół 654CD04E=Czas startu i zatrzymania musi się rożnić! 24335DBE=Zacznij w 7269FA38=Zacznij o 5EB87A8B=Start 1DB6D85E=Zacznij w 6DE5C592=Uruchomiono AD8E88F2=Statystyki 985CBF91=Okno statusu 7CAC602A=Status 37D51A8C=Zawsze na &wierzchu 8D9C0BC8=Sto&p 1F9D5E54=Zatrzymaj na 5DE45002=Zatrzymaj kolejkę po zakończeniu bieżącego transferu A98FD67D=Zatrzymaj kolejkę, gdy nie zakończono do 1964B988=Stop 2FFABE49=Wyślij do serwera BD4C4764=Transfer zakończony pomyślnie 2A703E51=Pomyślnie CBF2C4F7=Niedziela 4FB9D239=Pomoc techniczna 236F2A4=Synchronizacja CEE114BD=System 41C32ACA=Cel 8FF437F2=Zadanie zakończone 3192E113=Właściwości zadania F24C741B=Zadanie 29095290=Nagłówek w pasku zadań 93ABD038=Rozmiar bufora TCP/IP CA5BCC90=Zatrzymany 784DD132=Test 27EF10C=&Edytor Tekstu 426D426A=Edytor tekstowy 9BB908F9=Tekst B44E09BD=Dziękujemy za wypróbowanie FlashFXP! EC8A498=Dziękuję bardzo za rejestrację FlashFXP! F22C046=Nazwa certyfikatu, "%s" jest niepoprawna lub nie odpowiada nazwie serwera, "%s". 78D03B40=Folder "%s" nie istnieje. A178D364=Hasło jest niezbędne do uruchomienia zaplanowanego zadania, gdy użytkownik nie jest zalogowany D16AC35D=Podane hasło nie pasuje. 835F444E=Tekst w pliku %s uległ zmianie. 6D82D294=Zbyt mało wolnego miejsca na dysku aby pobrać plik. A8E87813=Wystąpił błąd podczas ładownia %s E5F30F60=Trzeci 39A373CC=Certyfikat %s 1705C3ED=Certyfikat jest nieprawidłowy. C4406555=Certyfikat jest prawidłowy. 5B9877F5=Licencję na tę kopię FlashFXP ma teraz: F344BE34=Nie jest to obowiązkowe, ale zalecane. E96CF150=Niniejsza licencja jest ważna do %s 4E65CB26=To może nadpisać oryginalny plik lub zwrócić błąd. A53D8B31=Za swoja prace, Ta nazwa pojawi sie w "credits" . 4B656E80=Ten klucz rejestracji jest zablokowany. 3C5AA113=Ta wersja FlashFXP wymaga nowego klucza licencyjnego. Nowy klucz będzie dostarczone Państwu bez dodatkowych kosztów. 7BC56C41=To nadpisze twoje dotychczasowe ustawienia. B781F0FA=Czwartek 5965C024=&Strefa czasowa D6FD9CC4=Czas życia wygasł F00C11BD=Przesuniecia strefy czasowej: Serwer: %d sekund. Localne: %d sekund. Różnica: %d sekund. 4203F666=FTP 796DD6AE=do 43C6BA5=Suma połączeń 3DC4646A=Suma grup C25B2396=Suma miejsc sieciowych 3EECE5A=Suma 90B3992F=Suma 90BA87CC=&Prześlij jako A8B28A4=&Tryb transferu 888A1E1=Błąd transferu 6ED1652E=Transfer zakończony niepowodzeniem 5C10184C=Wykres graficzny transferu A6EC3966=Transfer w toku, zakończyć mimo tego? A352FFA8=Transfer niekompletny C7F1F81C=Tryb transferu 636819AB=Transfer kolejki zakończony 2AA862F3=Transfer kolejki 81D7CE44=Transfer zaznaczonych F1AFDF1E=Przekroczony limit czasu transferu B942C196=Transfer 49CC5DC7=Przesłano F76891D6=Przesyłam C8E1E1D4=Tłumacz 32F5CAB8=Tłumaczenie 23A08965=Wtorek 74389FCC=Wyłącz komputer A9B2761E=Wyłącz sprawdzanie odcisku palca klucza połączenia dla danych 3F1D9DBF=Samouczek 2CECF817=Typ D55AA577=Nie można połączyć się z serwerem poczty 8673B645=Utworzenie okna nie jest możliwe 6838A697=Nie można ustalić bieżącego folderu FA43B896=Nie można zaimportować cmd.dat, plik jest uszkodzony. 172006D4=Nie można zaimportować plika językowego EE822E76=Nie można załadować klucza prywatnego BD25671A=Nie można otworzyć pliku. BC607D0F=Nie można otworzyć D20841FF=Wyszukiwanie niemożliwe podczas transferu. 84CD0F7E=Nie można ustawić uprawnień %d on "%s", [%s] 6F80BB0D=Nie można uruchomić FlashFXP. 97A9AD2A=Nie można zapisać do pliku, pełny dysk? 3081E970=Pod kolejką 434214CC=Cofnij 6F9B32E1=Odinstaluj FlashFXP 7C89A36D=Dział 327658E9=Nieznany format certyfikatu C53DD853=Nieznany Błąd FFC54540=Nieznany format klucza prywatnego AD26A7C7=nieznany 4EEB0A87=Aż do D610CAD2=Góra 33AFCB98=Aktualizacja zakończona niepowodzeniem 7B9FC935=Wysyłanie do %s 1011E329=Wysyłanie B89066CD=Wysyłanie 1C933A72=Duże litery B7E8D08A=URL (z hasłem) CE7BE82D=URL monitorowanie schowka 62D10724=URL ED09C808=Użyj APPE aby wznowić wysyłanie C433C910=Użyj uwierzytelniania 39AC5C6D=Użyj swoich reguł F10C5260=Użyj swoich ustawień 1D88EC04=Użyj istniejących reguł C3B8E32A=Użyj ustawień globalnych FFF2DFCD=Użyj poprzednich ustawień 9AC2BD9F=Użyj reguł sesji 7155CBEF=Użyj IP miejsca sieciowego dla połączeń pasywnych D335E744=Użyj listy pomijania 764FF646=Użyj tego IP tylko dla połączenia SSL/TLS i portu różnego od 21 F97575A5=Użyj do edycji plików B609061A=Użyj do podglądu plików 9994C10E=ID użytkownika 2DA17977=Użytkownik 9888B70B=użytkownik/hasło nie wymagane 120C2B1C=Użytkownik/Hasło nie przyjęte 1286421=Użytkownik 4F08AB78=Ważny od C79D7AEE=Sprawdź klucze Hosta 379A8DF=Weryfikacja rejestracji D2CAB391=Błąd wersji 510016CA=Pionowo 2B64A0CF=Podgląd pliku 9CDE45B6=Podgląd katalogu (surowy) 5ECF04B0=Widok E68C4184=Czas oczekiwania wygasł.. Nie wszystkie polecenia NOOP zostały otrzymane. 815BE18F=Oczekiwanie na odpowiedź polecenia NOOP. Proszę czekać.. 452635B2=Czekam na odpowiedź użytkownika (upłynęło %d sek.) 17C66F7A=Obudź komputer aby wykonać to zadanie F9B8665=UWAGA - POTENCJALNY PROBLEM Z ZABEZPIECZENIEM! D2B892CC=Uwaga, zmieniam nazwę pliku lub folderu 8FF3A55A=Uwaga 178F97DF=Środa A54A8EB2=tygodni ED6B49C8=Komunikat powitalny 7FE01AD7=Kiedy maska pasuje do pliku lub katalogu zostaje on wyróżniony wybranym kolorem 6E6A8A04=Przy pytaniu, czekaj określoną liczbę sekund, następnie nadpisz DA7CB629=Pomijaj gdy 2AFF02FF=Rozłącza połączenie z internetem. 1BE4BA55=Waloguję się teraz z komputera. 1F317D3A=wylogowuję z połączonym adresem. B858F1B8=Przełącza komputer w tryb hibernacji. B240912E=teraz przełączę komputer w tryb uśpienia. AA2E1304=teraz wyłączę komputer. 2C5ABC07=Windows CB396594=Czy chcesz rozłączyć bieżące miejce sieciowe? BCAA555B=Zapis EBC88318=certyfikat X.509 dla FTP 4DAA7349=Tak 4798712E=Masz prawo do aktualizacji klucza bez żadnych dodatkowych zakupów. 4679425A=Nie można pobrać plików na "Mój komputer" 7303757C=Nie można cofnąć tej operacji! 62F233E4=Nie masz praw do zamknięcia systemu A66702FD=Należy dodać co najmniej jedno rozszerzenie pliku C1C7180F=Musisz wprowadzić prawidłowe hasło F78BFC8F=Twoje hasło zostało wymazane 30D0FE36=Twoje prawdziwe imię lub nick F6380A58=Za mało zasobów systemowych 4F5C846E=Dziennie 5970AF12=Tygodniowo 2518FF04=Miesięcznie 259172CB=Użyj czasu serwera 7F25D280=Próbuj rozpoznać strefę czasową 12F00FCC=Wszystkie wyrażenia 701E114E=godzina 8A1ABD8D=godzin 6EC2ABB5=minuta A06B4AA3=minut B61F1169=sekund 2FD609E6=sekund B19943CE=bajtów 355373D=Wszystko F22813AD=Własne 5DF7139B=Zablokuj FlashFXP CC769D1B=Odblokuj FlashFXP C3893540=Proszę wprowadzić swoje hasło 37EEF1B1=Przyjazne sieci QoS 353BE5DB=Zmienna EB78CFF1=Opis 5A73E366=Szybkość transferu 257598A7=Transfer pliku 620A1E8=Upłynęło 734A583F=Czas do końca 3CF43CB=Pozostały czas kolejki 707F1C56=Próba ponownego połączenia E3C4DAFF=Nie można rozwiązać problemów z hostem EF954444=Błąd gniazda danych 501B5E4C=Nie mogę otworzyć pliku C2869AAD=Ten serwer może nie pozwolić na wznawienie 73A6D62E=Nie można wznowić transferu tego pliku F55C3AE4=Nie można uzyskać nazwy hosta 64176CF3=Połączenie zamknięte przez klienta 4E095285=Połączenie przerwane 11C5BC85=Połączenie zakończone niepowodzeniem EFC1065A=Nie połączony D78F15BB=Inicjalizacja gniazd sieciowych nie powiodła się 70910070=Błąd podczas tworzenia połączenia dla danych 45345E31=Nieprawidłowy argument 4067D178=Zbyt dużo otwartych gniazd sieciowych A55495AB=Operacja blokująca 3920FDC4=Operacja w toku 30CAF43=Operacja dla gniazda wykonana na innym obiekcie BD14A73D=Wymagany adres docelowy C61B1DEE=Operacja nie obsługiwana przez gniazdo CE222A30=Adres jest już w użyciu E418497B=Nie można przypisać wymaganego adresu AB88A3CC=Sieć jest wyłączona B3583DC7=Sieć jest nieosiągalna 9AE30749=Połączenie zostało utracone lub zresetowane D9FDCE7D=Program spowodował przerwanie połączenia 40E54C83=Połączenie zerwane przez drugą stronę 40E9AB36=Brak miejsca w buforze 103BE249=Gniazdo jest już połączone 4F268CA5=Gniazdo nie jest połączone AFD59F62=Nie można wysłać po zamknięciu gniazda sieciowego 56EF812B=Limit czasu połączenia przekroczony A833BDF1=Host jest wyłączony 48BBF796=Brak drogi do host B6EB2FA0=Podsystem sieci niedostępny EF0B93EB=Niezgodna wersja winsock D96874D=Inicjalizacja WSA nie została jeszcze zakończona sukcesem CCE7DB8A=Nie znaleziono hosta 8DFE8DB1=Nie-wiarygodny host nie został znaleziony 50BE2DD=Błąd numer 4D8C7321=Zawartość 5197336C=Błąd przeglądania zsynchronizowanego 546B42BB=Folder nie istnieje BF05766B=Wyłącz synchronizację przeglądania 9DC9F306=Odcisk &palca BD3A3A1=Stabilna 54408821=Przeglądanie zsynchronizowane A59D323A=Wyczyść pamięć katalogów E7B639CF=Zmiana atrybutów na 10FC6F42=Obliczanie 26F08C59=Nie można utworzyć pliku %s 40D370AE=Wybierz miejsce gdzie chcesz przenieść zaznaczone pliki, kliknij OK B78EA426=Pokaż ukryte pliki, foldery lub dyski 624CFAB0=Proszę dokładnie przeanalizować certyfikat i upewnić się, że serwerowi można zaufać. 60F7681=Certyfikat jest ważny 51C5140A=Nie można uzyskać certyfikatu wystawcy AE3D4D40=Nie można odszyfrować podpisu certyfikatu. A534DBFB=Nie można odczytać Klucza publicznego w certyfikacie. CC4356E1=Certyfikat nie jest ważny - ma datę z przyszłości. ED8D74FD=Certyfikat wygasł. 9613FC9C=Wystapil blad formatu w certyfikacie notBefore. 712FEA7D=Wystapił błąd formatu w certyfikacie notAfter. BEF7DA6D=Nie można znaleźć Certyfikatu. To zwykle oznacza, że lista zaufanych certyfikatów nie jest kompletna. 4785996E=Podpisów nie można było zweryfikować, ponieważ łańcuch certyfikatów zawiera tylko jeden certyfikat, nie jest podpisany, a wystawca nie jest zaufany. 98346A5D=Certyfikat został unieważniony przez wystawcę. BF376213=Plik dziennika 5D6F7900=Jeśli jesteś użytkownikiem domowym, można korzystać z rejestracji na maksymalnie trzech komputerach. B7422E46=Można kupić FlashFXP, klikając przycisk "Kup teraz" po prawej stronie. 217545F5=Twój okres próbny wygasł. 8D786166=To jest Twoj %d dzień z %d okresu próbnego. 3F33DCA7=%d okres próbny zakończył się. 9F402A8E=utworzone przez użytkownika 86B57C72=Ścieżka lub adres URL BE3C5067=Kolejka F9621528=Numer seryjny który podano jest nieprawidłowy. 9E8E3A68=Jeśli wybierzesz Nie, musisz usunąć folder/pliki ręcznie. 5F81F3B8=Nie znaleziono "%s" w miejscach sieciowych D09605CD=Zapi&sz kolejkę E94C5EA5=Po zalogowaniu użyj kanału poleceń nieszyfrowanych F976DAF5=Anonimowy adres email dla FTP 50E8E0F=Sprawdzaj aktualizację, co 4ED26D79=Automatyczne nadpisywanie C6888AC4=Auto 5AA88E88=Pamiętaj zawartość folderów B02D9FAE=Limit czasu połączenia DA51915A=Kopiuj zadanie 5B7C7098=Kopiuj do miejsc sieciowych 80AD5CAE=Bieżący plik DC8DE9F2=Zmieniono katalog. 4540C764=Utworzono katalog 1C463EEF=Skasowano katalog E27472F8=Klucz DSA dla SFTP 6503BAE=Połączono po raz pierwszy lub nigdy nie zapisano klucza serwera. Nie ma gwarancji tożsamości serwera. B7F1CDA3=Wejdź do folderu po jego utworzeniu 1D197A79=Błąd podczas ładowania "%s" w pliku językowym F075BC2=Pamięć podręczna folderów F38D2F3E=Drzewo folderów FCDFE8C=Ogólny błąd SOCKS C0C4F2E=Ogólny błąd serwera SOCKS 3B3D0B23=Ikonki powłoki 25176A10=Idź do linii B246085=Grupuj foldery u góry A3CC3F81=Ukryj pasujące Pliki/Foldery 3F9608E8=Ukryj/Pokaż przyciski AB34FF4C=Wielokolorowe paski zadań C42887BF=W folderze 41B009C0=Zawieraj w historii miejsca szybkich połączeń 6BBB9E69=Info E9D6EC2A=Pasek informacyjny 3D615F71=Żądanie hasła z klawiatury AF09FA09=Wysłano hasło 9488A952=Z klawiatury 4E4079F=Nazwa języka D6DECCB6=Limituj zakres portów lokalnych C35D06AB=Lokalna lista plików D3CB6D10=Drzewko nawigacji 9AEFA8EE=Potrzebny jest nowy klucz licencji 5050D1DD=Nowy serwer pocztowy 1CFBBA6D=Nie ma prawidłowych przełączników 8C7C21DF=W jedną stronę z kasowaniem D0FD488C=W jedną stronę 21656A82=Otwórz folder źródłowy 9E90A8D4=Otwórz folder docelowy 99C3ACEF=Ikony 'Overlay' FCD3A165=Zapytania DFB72AE2=Uwierzytelnienie metodą klucza publicznego 73F4DCAC=Potrzebny klucz publiczny 1D100A28=Plik kolejki 75756B1E=Lista kolejki 6D20EE51=Szybkie miejsca sieciowe do zapamiętania w historii 38896D7A=Połączyć ponownie z serwerem i ponowić transfer? E4D420C6=Powtarzaj co ACD1C5A7=Załaduj ponownie A1155E5A=Edytuj ponownie 46C3B767=Odśwież podczas transferu pliku 5B58EC0C=Zdalna lista plików B502C7FE=Usuń z kolejki nieudane transfery C6DD8293=Zmieniono nazwę BB88FBB2=Powtórz zadanie C503430A=Wymień certyfikat 1F03E048=Żądaj wielkości/dat plików przed transferem D146BDC5=żądanie odrzucone ponieważ serwer SOCKS nie może połączyć się z usługą identd po stronie klienta B719780C=żądanie odrzucone ponieważ program i usługa identd podają różne identyfikatory użytkownika A76FE24E=żądanie niewykonane lub odrzucone 57C22582=Klucz RSA dla SFTP 5E0849BA=Klucz RSA/DSA dla SFTP 2996B004=Zestaw zasad transferu selektywnego 7CBB78C6=Zasady transfery selektywnego D5675819=Nie znaleziono zasady (%s) transferu selektywnego 47E01A7F=W razie błędu wyślij E-mail CF6EEE94=W razie powodzenia lub błędu wyślij E-mail CE36EEDC=W razie powodzenia wyślij E-mail 55F9740F=Podczas transferu wysyłaj komendy NOOP 4FA688A9=Podczas transferu wysylaj NOOP E3A7429C=Wyślij powiadomienie emailem FAEE9371=Oddzielnie ustawiaj atrybuty pliku i folderu 7FF2753B=Główny katalog serwera stron internetowych B358232=Limit linii okna statusu sesji 17050DD6=Połączenie SFTP gotowe 75F209CA=Szyfrowanie SFTP 6CB37250=Wykryto protokół SFTP. Proszę zmienić typ połączenia na SFTP 3CF8997C=Nazwa miejsca sieciowego B1A9E549=Komentarz 1CE05628=Format szybkości 62AF8810=Zacznij w wybranych folderach AB888A55=Zatrzymaj zadanie jeżeli pracuje dłużej niż 7FD2171B=Osiągnięto limit czasu zadania E8492BCE=Kolejka została zaktualizowana. Usuwam udane transfery i zaznaczam transfery nieudane. 51098C16=Podano klucz rejestracyjny do starszej wersji FlashFXP. D09613DB=Klucz serwera nie zgadza się z tym posiadanym przez FlashFXP. Oznacza to, że administrator serwera zmienił klucz albo serwer podaje różne klucze w różnych sytuacjach albo jesteś połączony z innym komputerem udającym ten serwerem. 54524C2=Plik o tej samej nazwie już się tam znajduje. 1F7074C0=Pliki są tylko do odczytu albo nie masz wystarczających uprawnień aby modyfikować pliki w folderze danych FlashFXP 507852CA=Pasek narzędzi 515160DF=Edytor tłumaczeń 17B9ECF4=Nie można utworzyć katalogu 7C9A5F0B=Nie można utworzyć folderu 5BCC1102=Nie można usunąć katalogu 2A48DB98=Nie można usunąć EE8FB6CB=Nie można określić strefy czasowej. 2DFA015E=Użyj inteligentnego trybu obsługi gdy zaznaczono Auto EF1E7EA2=Użyj następujących ustawień web proxy 390C611A=Jeden raz 879F31FE=Poproś o wybranie programu 78DBBEB1=Liczba katalogów 67BF4438=Do miejsca sieciowego (w trybie FXP) 9E7171E=Z miejsca sieciowego (w trybie FXP) 92466CAE=Operacja już w toku 7F7D5C4C=Utwórz folder 64482978=Wróć do poprzedniego katalogu 305E05FA=Ustaw prawa %d do "%s" E03C3457=Wprowadź zmiany do podfolderów i plików 626E7BD0=Zapisz pozycję E0178897=Podpis certyfikatu nie jest ważny. C4028368=Przesłany certyfikat jest typu 'self-signed'. Nie występuje na liście zaufanych certyfikatów. 978AA062=W łańcuchu certyfikatów występuje certyfikat typu 'self-signed'. Łańcuch certyfikatów mógł zostać stworzy z niewarygodnych certyfikatów. Lokalnie nie można znaleźć certyfikatu Root CA. E636035D=Root CA nie jest zaznaczony jako zaufany do tego zastosowania. 275679AB=Metoda szyfrowania 62AEF5BC=Nie można zmienić zabezpieczenia kanału danych na nieszyfrowany. BB36B98E=Nie pasujące zabezpieczenie kanału danych 804D4CA2=Błąd zapisu: Dysk jest pełny lub przekroczono limit miejsca 16BB6DD4=W przypadku błędu transferu 76FCA759=Parametry listowania A24D60D5=Zatrzymuje 2445FAE0=Zasada %d ma priorytet, aby użyć wybranej zasady użyj przycisków ze strzałkami w celu zmiany jej priorytetu. 64EA44A6=Wyświetlaj zagnieżdzone katalogi FCEFB441=Wszystkie pliki językowe zainstalowane i aktualne 2220D1DA=Języki DA5088BB=Zainstalowane 14E7B468=Dostępna aktualizacja ADD714F7=Nie zainstalowane 21E7F1C8=Wychodzisz poza zsynchronizowany katalog główny. CAFFED76=Zarejestruj FlashFXP już dziś ... 667DEC86=Typ połą&czenia C7B8ADA9=Przesuń &do C8AC2D0B=0 = Bez limitu 4354FA01=Edycja aktywnych BC2F54F5=Tryb aktywny (PORT) 62BD9734=Ustawienia zaawansowane 385CD49A=Kopia zapasowa FE181A16=Porównaj daty 727431C1=Porównaj 476AD7E6=Potwierdź kasowanie 6C09CE7B=Łączę z serwerem C32D1221=Kopiuj katalogi do schowka FC4B61DF=Nie konwertuj 3FE6584A=Upłyneło A55071CC=Włącz globalnie pakiety 'Keep Alive' E7E6FF70=Włącz dziennik 7E63F4=Do kolejki A6528F66=Wpisz nazwę 1367DBD8=Podaj parametry 5C7EA6A5=Okres testowy A5D18948=Nieudane transfery 12A19650=Plik skasowany C65ADC64=Rozszerzenia pliku C5EF77EA=Maski pliku E458F1AB=Plik otrzymany 354052D2=Reguły transferu plików BCBD8117=Pierwsza litera z dużej F678BB26=Szczegóły licencji FlashFXP 7009CD2C=Plik kolejki FlashFXP B71BF20B=Jeżeli FlashFXP nie zostanie zakupiony, przestanie działać za %d dni. 14B8160D=FlashFXP zostanie ponownie uruchomiony w celu sprawdzenia klucza rejestracyjnego. 767104DA=Nie znaleziono folderu! D3CD71CB=Podążaj rekursywnie za odnośnikami symbolicznymi ED1C6EF6=Wolne 19280E4E=Z EFA98EB5=Globalnie 5D1DBC1=KB cofnięcia przy wznawianiu transferu 813E1B6A=Komenda 'Keep Alive' 53D1F387=Komenda 'Keep Alive' wysłana 832BDC1E=Komendy 'Keep Alive' 67A8635D=Odpowiedź serwera z lewej EA7DD2DD=Dziennik otwarty F99998B1=Loguję się do 1C4440BE=Serwer pocztowy 3349868E=Ustaw jako domyślne DEC3B67E=Styl nowoczesny A61D0EFA=Zmodyfikowane 4257CE43=Normalny transfer 3BB3234B=Tryb pasywny (PASV) 83044F77=Osobisty numer ID 6AB76464=Proszę czekać FCD179C9=Zachowaj datę pliku 6543690E=Zapytanie 1D516B11=Typ kolejki 948D7BE7=Polecenie w postaci surowej (quote) C4DF7A3B=Polecenie w postaci surowej 2A8E4E6=Typ wydania C923F6D6=Usuń z listy C1ED9635=Wspieranie wznawiania 2F339674=Drzewko folderów z prawej E878F936=Odpowiedź serwera z prawej E40133E=Zapisz zaznaczone A1559232=Uruchomione zadania 65DBC9F6=Rezultat wyszukiwania 88C53A31=Bezpieczny transfer plików 2F02AD7C=Bezpieczny transfer FXP 27752249=Wybierz folder docelowy BE407B21=Wybierz folder 20046587=&Transfer selektywny C5762842=Ustaw hasło 6E919A4D=&Wykres 31247639=Lista pomijanych E9E218E3=Przyblokowane transfery BD316502=Powiat/województwo E7E9DDD1=Statyczna kolejka 94E52BF1=Przylepiony 3632A126=Zapisuj dzienniki w folderach sesji 347307E6=Temat 1955FFF=Podsumowanie 4F08490B=Zamień &panele A865D077=Przełącz na przeglądarkę %s D4E31FC0=Nazwa zadania ABBF603=Plik kolejki nie zmienił się. 40D798E8=Listwa postępu transferu D730FAF5=Nieznany format klucza 58E36576=Nieznany użytkownik lub błędne hasło F4E846A1=przez proxy 8F71E761=Czas uniwersalny (UTC) 928B9581=Wyrażenia nieprzetłumaczone 6E3A36E0=Lista zadań 7CA25862=Losowe kolory F44C83D9=Przerwane przez użytkownika 5BB26795=Liczba plików 3B7F8384=Postęp transferu 63BFF652=Ustawienia reguł F728F615=&Widok FA90587D=Reguła transferu pliku 797F314A=Beta i stabilne 2CBA55D=Pliki i katalogi 4B84F8D0=Pliki i katalogi oddzielnie EDE4F036=Zadanie włączone 7A97FA9D=Odcisk palca 7751B21C=Otwórz lokację folderu A1CCEC39=Otwórz lokację pliku 1F4A4235=&Aktualizacja 54DF3F31=Automatycznie zapisuj zmiany w kolejce DA7C7897=Automatycznie zapisuj kolejkę przy wyjściu C94BB850=Załam menu (linie) B59BD6EA=Oblicz &użyte miejsce na serwerze 145985A8=Zakończone obliczanie użytego miejsca na serwerze 2268ECB2=Sprawdź przed pobraniem ilość wolnego miejsca FDD2CF0A=Zamykaj nieużywane podczas transferu połączenia z serwerem B3973160=Nazwa 2848491=Liczba prób połączenia 35C74068=Opóźnienie podczas prób połączenia FE20E6F8=Połączenie nie jest dozwolone przez reguły FF455C43=Folder domyślny E8A23B71=Usuń dzienniki 40E61738=Usuń z kolejki wybrane obiekty 7D2F5430=Usuń wybrane obiekty F25F8177=Wyłącz dla serwerów w sieciach lokalnych 7D880CB5=Wyłączone 8EB901F=Zajęte miejsce na dysku 20B0890D=Wyświetl okno przywracania kolejki przy starcie 5406D100=Czy chcesz zapisać zmiany w "%s"? 816CE026=Pobieranie D42292A2=Edycja poleceń 82C51DA3=Włącz pamięć podręczną 7A684566=Włącz globalny dziennik 1750F3F4=Wprowadź maskę ACBBBFE7=Dotychczasowy postęp EE4C4E9B=Przedawnienie za 681D1209=Dodatkowe informacje w oknie podpowiedzi 8CED4D1D=Zaznaczanie całego wiersza CBBA6A1C=Jeśli stracisz połączenie podczas transferu plików spróbuj zaznaczyć tę opcję, ale nie wszystkie serwery są zgodne z tym ustawieniem i może to spowodować dodatkowe problemy. E0B08D9D=Wysyłaj co 3D966ED4=Wygląd okien 4A17A7EC=Lokalne 43ECB862=Dziennik zamknięty AB89FC4B=Folder dziennika 5285B66=Dziennik 15EB4D07=Główne przyciski 1F1A625A=Główne 2F8C38CE=&Wybierz maskę 3EF0BE7E=Wybierz maskę 3C126031=Liczba dzienników przechowywanych na dysku (0 = nielimitowana) 13F11BA3=Wyłączone 9C320D6A=Włączone F71EC315=Otwórz katalog z dziennikiem 6EBF8F0=Otwórz menedżera miejsc sieciowych przy starcie F148581A=Otwórz foldery źródłowy i docelowy 68349F66=Zakończone wysyłanie zdalnej edycji 5D1A7A84=Zdalne C3C712BC=Liczba prób 52CC17AD=Ponów nieudane transfery 61DFDDD0=Zaznaczone 899B645=Adres serwera E4F80AF3=Certyfikat serwera DED89590=Błąd serwera D40F8855=Szukanie plików na serwerze 54B5ABAC=Uruchom program z oknem błędów/transferów 2079D82C=Wysyłaj pakiety 'Keep Alive' przez 990CA461=Klawisz Tab przełącza pomiędzy listingami plików (styl wersji 2.x) CFA6377B=Czas 2727649D=Znacznik czasu 2694592A=Na górze FFF15854=Ze statusem 10FAEC45=Użyj ostatnio używanego folderu FDEE89B3=Zawijanie słów A6462EF7=Wyrażenia przetłumaczone 553141C1=Wyrażenia z niewłaściwą składnią 5990F11=Podaj hasło aby zablokować F6BE2B07=Edytor wewnętrzny 2087A6B=Tymczasowy plik kolejki A3B35C29=Pokazuj aktywne okno edycji podczas edycji pliku 6103C05C=Wieczna licencja, nie płacisz za aktualizacje. 406089A4=Czynność CAF5C873=Czynności C3C5607A=Grupuj skróty do folderów poniżej zwykłych folderów 50BFCB86=Podczas zapisywania wykonaj następującą czynność A8F3DB5E=Następujący plik został zmieniony, czy chcesz go wysłać? DC5C98ED=Skopiować nazwę użytkownika i hasło? 2EAB15F7=Równa się 815DA99C=Jeżeli plik docelowy 46996944=Jeżeli nie pasuje do żadnej z reguł to FFDD0216=JEŻELI 40890A3F=Większy B2DA9B3C=Negocjuję sesję %s E666DD0F=Uwagi 7C84C46=WTEDY 9200E6FD=JEST 6C0780E3=Różni się 1A25A210=Nigdy 45EFB334=Starszy C668A2BC=Mniejszy 1D356C67=Całkowity rozmiar A7DB89C5=Całkowite wolne miejsce 12B55FD4=Zapytanie (stara wersja) 59E02534=Edycja zdalna FA9352E3=Czy jesteś gotowy aby wysłać plik? C37CECE5=Obejrzyj i edytuj plik 969EA7F3=Czynność domyślna podczas zapisu 3227F264=(nic) 7F59B6D=i 39C170F9=Nagłówek A0F286D6=&Zaznacz Wszystko C9D4E246=&Odznacz Wszystko FEFC1AFB=Pobierz dodatkowe języki C4D97C3F=Użyj przeglądania zsynchronizowanego A6E34EDC=Zawieraj podfoldery 16569EB7=Użyj następujących własnych adresów IP 24C182D6=W trybie aktywnym wymuszaj własne adresy IP 8DFA2312=Chcesz otworzyć przeglądarkę internetową by zapytać o nowy klucz rejestracyjny? F47B1C9A=Edytuj skojarzenia pliku 1DD4B6C=Wielkość liter 4378F71E=Pasek tytułu zgodny z programami do czytania ekranu 6C9E9E8A=Zakończone w %s procentach, brakuje %d zwrotów. 84CEB578=Nowe przypisanie pliku D8DFA8DD=&Opcje 1829E0F2=&Kolejka C4400D72=Pamiętaj historię edycji 90AA7930=Rozciągnij tło 10A8E0CD=plik istnieje 6F2C1806=Usunąć EC3FFB05=Nieakceptowana metoda uwierzytelniania A4E0F1E=Informacje o wersji FF4C3FF5=Sprawdź uprawnienia do tego pliku i spróbuj ponownie. 70FBE6FA=Czy chcesz pobrać aktualizację? 53A227B5=Nie można przywrócić kopii zapasowej, brak dostępu do pliku. 882F477D=Dostępna jest aktualizacja Twojej wersji językowej 4EB2CA4A=Pasek F8AC28D7=Metoda Strona do strony 13E6FC51=Bezpośredni (FXP) 5B6E7D66=Pośredni (niezależny protokół) D5687A9=Monit o wybranie lokalizacji pobierania A5F91444=Uwierzytelniania klawiatury CAB5778C=Lokalnych do lokalnych E8CCCDF5=Logowanie do serwera F9C51FE=Proxy login 4DA1E652=Te domyślne programy są używane wtedy, kiedy plik nie ma zdefiniowanych powiązań. 240688BF=Utwórz niestandardowe powiązanie pliku żeby nadpisać domylny system. 82B3FFF5=Wykryto protokół FTP. Proszę zmienić typ połączenia na FTP 1B0CDEC8=Błąd sieci 729C73E6=Edytuj zakładki F40CCD04=Włącz 80F874CD=Wyłącz C7BA1833=Bez zmian E0CD2EC6=Nieznana lub błędna odpowiedź serwera 5A481652=Automatyczne przełączanie z "%s" na "%s" 3B1794E6=Dołącz "Edytuj i wyślij na serwer" w historii edycji 9DEFED59=Plik z podaną nazwą już istnieje. 3EFDD11E=Czy jesteś pewien? 36EB7841=Tak na &wszystkie A849D503=Możesz korzystać za darmo z wersji próbnej przez %d dni 4008DE0B=Włącz mocną ochronę kluczem prywatnym. 550429B2=Będziesz pytany za każdym razem gdy klucz prywatny będzie używany przez FlashFPX jeśli zaznaczysz tą opcję. 5E7740B4=Oznacz ten klucz jako eksportowalny. 502C003B=To pozwoli ci zachować albo przenieść twoje klucze w późniejszym czasie. A3ADE80B=Włącz podtrzymywanie TCP/IP 6563C45=Losowo wybierane tło podczas uruchamiania 6B5FDFFE=Ustaw datę/czas E9317A25=Zdalna Przeglądarka 62D40C9=Ta kopia FlashFXP jest licencjonowana dla: D5B264A1=Tryb %s udany, proszę zaktualizować w profilu witryny tryb połączenia danych. 15EB5A80=&Importuj serwisy 9A5A005D=Wyłącz serwis CC4DA6A0=Jeśli zapomnisz hasło, odtworzenie zawartości menedżera serwisów będzie niemożliwe. 2303B355=Zapamiętaj w menedżerze miejsc sieciowych ostatnio używany serwis 82650FB4=Zresetować statystyki witryn? 7FF438B9=Zapisz zmiany dotyczące serwisów w menedżerze Serwisów C971A6DA=Serwis E0750B57=Pobierz / Aktualizuj Języki E8709287=Ochrona aplikacji hasłem B1D6A11A=Uruchom zadanie, bez względu na to, czy użytkownik jest zalogowany, czy nie CD02B961=Jeśli nie podane jest hasło konta nie ma dostępu do sieci lub zaszyfrowanych plików E9C91AF5=Aktualizacja zainstalowana A7764EE2=Usuń wybór 4B0A62E1=Jesteś pewien, że chcesz usunąć te %d rzeczy? 36F43DB2=Drzewo Folderów z &Lewej 1EF837BC=Ładuj Ko&lejkę BCE93614=&Częściowe Dopasowanie Nazwy 26EC3E6F=&Aktualizuj 1726E434=&Zaznacz Grupę E5B9506F=&Wybierz Miejsce sieciowe CF90EB68=&Wybierz Oznaczone E35E8F32=&Zaznacz Niepasujące 6BF3118F=&Klawisz Skrótu 664DA598=&Pokazuj Potwierdzenia 9D1950D7=&Rozmiar to 8B8D913F=-- Lista Oznaczonych Wyczyszczona E13E7660=0 bajtowy plik 1733B9BB=Zapisz-A&utomatycznie A42A730=Akceptuj i Zapisz F4586804=Akceptuj Jednorazowo 2CD5D1C1=Dodaj Zakładkę 9C44E24C=Dodaj Bieżące Miejsce sieciowe 35F7CB91=Dodaj do Zakładek F39223B4=Dodaj listę transferową C7CC9431=Transfer Zaawansowany D5CB4F6E=Co najmniej F7DFFDB3=Co najwyżej 8EAAE8E2=Twórcy 2145A484=Własne Polecenia 69132ABD=Własne Reguły 2F22D4CB=Portal Użytkowników 9A2C4CB0=S&kasuj Wszystko AA9C9F7B=Sygnatura Kanału danych Nie pasuje do Połączenia kontrolnego ECFFDA97=Zakończono w 728AFF=&Surowy Wiersz Poleceń 7B89FA=Lista Folderów A313A5FB=Dodaj Wzorzec Pliku EBB1ADD1=Dodaj Wzorzec Folderu A7E5A044=Lista Powiązanych 7CE599CD=&Edytuj i Wyślij na serwer F7E0A358=Zapamiętaj hasło tej sesji 38659B92=&Typ Logowania 22B52199=Klucz Publiczny AF9D0228=Pytaj o hasło 40C06F0D=Anonimowy 7A74FD5B=Prywatny klucz DC16C188=Raz(y) 7E7B889A=Tłumaczenie nie jest kompletne, pomóż nam wykonać pełne tłumaczenie. 5EF0433E=%s jest chroniony 95453852=Proszę wpisać %s B20D6363=Hasło 1498CDA4=Nieprawidłowy %s F9D2C080=w oparciu o klucz B4E14BD9=Importuj %s 668E8782=Eksportuj %s 1BE7C827=nowszy 905F73A8=Nie przechowuj hasla. DCA40ED6=Przeciągnij Upuść z Explorera A005054=Zdalna edycja pliku w toku 6D1DD926=Nie można zamknąc FlashFXP, proszę poczekać aż wgrywanie pliku zostanie zakończone. 166F9C3E=Skórka Toolbar'a 809983C5=Czytaj to 98D5CD85=Licencja DE2BD258=Skórka Toolbar'a "%s" została zainstalowana. 58962951=Przenieś Zawartość Folderu A1A20F2D=Wyeksportowano %s stron.