[Options] CHAR=1 NAME=Norwegian VER=2 REV=1082 DATE=41484.7134722 AUTH=Ståle Eriksen www.dhfpp.no;Ståle Eriksen www.dhfpp.no;Ståle Eriksen www.dhfpp.no www.tolk365.no;Stig Arne Bye [stigbye(at)motocross.io];Lars Woxen;Stig Arne Bye;imbib [Strings] F9621528=Serienummeret du har gitt FlashFXP er ugyldig. 4CC61554=Vil du slette alle filer i din FlashFXP mappe? E4BBEF11=FlashFXP data mappe: %s 62D40C9=Denne kopien av FlashFXP er lisensiert til: 33181456=%d dager siden A27E306C=%d dager igjen 783D6B00=%s til %s 9E0BC3EB=&Legg til 64C92DB2=&Alle filer 5809C1D1=&Alle 7006042=&Anonym DAFB138E=&Bruk 74D51E55=&Lukk 8620B88E=&Kommando 7ACC59D0=&Detaljer 854A6B8B=&Fil 1520137=&Hjelp FA7A9B90=&Horisontal 8AE7A1AF=&Overse 7099BFB4=&Endre C7B8ADA9=&Flytt til 57F6239D=&Navn 8E8685D6=&Ny kommando 8F2F449=&Ny 7076FD02=&Nei ADA5DE3F=&Åpne EEF00DEA=&Overskriv 4A440057=&Port 5CB36745=&Lagre CC9D9D8D=&Velg 664DA598=&Vis bekreftelse 9D1950D7=&Størrelse er F8ADCA1E=&Start 8D2E41E6=&Verktøy 16F685A5=&Ja 3C3D0DD8=(standard) E91888F3=(tvunget avbrytning) 70BE925=(ingen) 68F9EE27=(Passord er valgfritt) F791D999=(avbryter) 3B749B20=Avbryt E1D57D46=Avbrutt 6D7F3B40=Avbryter 74350DE7=Om B28B6F38=Konto 4CB2F934=Aktiv F39223B4=Legge til overført liste C2F3561D=Adresse C7CC9431=Avansert overføring 45F80A27=Avansert BE159CB3=Alle innkapslete filer og mapper vil bli slettet. 9152D9E7=OG 7F59B6D=og 22C75216=Program 3EFDD11E=Er du sikker? 12B0B60D=Stigende 18EC0266=forsøk 136127AD=Forsøker alternativ metode A7DAADB3=Forsøker normal metode DD3F650A=Egenskap 7EC69DA0=Egenskaper C6888AC4=Automatisk F335B780=Bakgrunn 385CD49A=Sikkerhetskopiering 75328C4F=bits FA2343E3=Bokmerke 5BE8962F=Begge 8B8E0843=T&øm 51BAC044=Avbryt 80311689=Sjekk navnet og prøv igjen. 2470DE02=Tøm A79767ED=Farge C512C6A9=Farger 4177D348=Kommando 2302FCD9=Kontinuerlig 9CCEF0FA=Land 6E69B475=Kli&pp 1013C1D5=Dato / Tid AAC9844=Dato E03CF805=dag(er) EBE4FC66=dager 248677AF=Slettet BD9B3216=Detaljer 6C0780E3=forskjellig BCBB5310=Retning B01F4F95=Ferdig DB99C4A1=Prikket BCCD3F05=Ned 364D8A2C=Nedlasting fra %s 816CE026=Nedlasting 6ADD8CE5=A&vslutt 2AA00A40=tom mappe 14E0D86B=Kryptering 7E63F4=Legge i kø 9C1C9375=Feil 3BFD562B=Feil 5C7EA6A5=Evaluering 20202B88=Avslutt under filoverføring DA97462D=F&ormat EE263A5D=Feil 2CAD992E=Fil C7F46F5D=Filer D91677E9=Format 19280E4E=Fra FCDFE8C=Generell SOCKS feil EFA98EB5=Global 8E127609=Rutenett AC016BC1=Gruppe 280DA59A=Har ikke kjørt 1C5E079E=Horisontal 6F15BCC3=Vert A1EDE006=HTTP AFE59754=Informasjon B6056E7E=Brukergrensesnitt E0B08D9D=Intervall 4EE4FF3=Ugyldig syntax format 7A02E2C3=Tastatur 2DAD13E3=Språk 3D966ED4=Layout DA554856=Venstre 71261BC8=Linje E4FA5726=Liste 5285B66=Logger 2B3A844B=MACs 1F1A625A=Hoved DD3795AD=Meny 6EF499E9=Mus 72DA2F1=Flyttet FE11D138=Navn 6887CFC6=Ny versjon er tilgjengelig 53AE02A5=Ny A41DBF02=Neste 98D5A529=No&tat F22E0CBD=Nei DFA2AFF1=Ingen 26296DD2=Normal 76DA1FA=av D736D92D=OK 45EFB334=eldre 40EB9C6E=Bare D8175696=Åpne med 1F88C31B=Alternativer 99C3ACEF=Overlappe ikoner A93002A5=Overskriv EA1C978=Eier 7418308D=Pass&ord CCB42483=Passord ADDDDF1C=Prøv igjen E3A3F2F2=Port 6FAD2922=Innstillinger FBB9FF8A=Forrige C89E3217=Egenskaper B2B3E6BA=Proxy 3C182B2B=Offentlig 7729F5DD=Publisere 4F812B18=Spørsmål 725717BE=Erstatt med 3865EE59=Les E954AAAB=Klar A0CE08AD=Motta 7519B311=Mottar A68F2242=Registrer 34DE7F5C=Register A269638F=Avvis 2B1AF52A=Gjenstående C923F6D6=Fjern fra liste 4EA2B199=Løst 750B5A10=Høyre 485BB638=Regler E09CB0F3=Kjører A405D10F=Lagre endringer til "%s"? 3822FC21=Lagret B35CDE91=Søk 1158BC55=Søker 3CEDB797=Sikkerhet 74195F3=Send 1FF9EC48=Sesjon 1C33C293=Innstillinger E4DC7934=Oppsett 6E919A4D=&Diagram E8277D8A=Vis skjulte filer 923C763F=Vis F1165D1C=Sortere 58267A45=Kilde 62AF8810=Start i valgt mappe 24335DBE=Start i 5EB87A8B=Start 1DB6D85E=Startet ved 6DE5C592=Starter AD8E88F2=Statistikk 8D9C0BC8=Sto&pp 1F9D5E54=Stopp på 1964B988=Stopp 1955FFF=Oppsummering 4FB9D239=Støtte 236F2A4=Synkronisering CEE114BD=System 41C32ACA=Mål F24C741B=Oppgave CA5BCC90=Avsluttet 784DD132=Test 9BB908F9=Tekst 78D03B40=Mappen "%s" finnes ikke. 54524C2=Det finnes allerede en fil med samme navn på denne plasseringen. 5B9877F5=Denne kopien av FlashFXP er nå lisensiert til: F344BE34=Dette er valgfritt, men anbefales. 7BC56C41=Dette vil overskrive gjeldende innstillinger. 2727649D=Tidsstempel 4203F666=Til 796DD6AE=TIL 507852CA=Verktøylinje 2694592A=Topp 49CC5DC7=Overført F76891D6=Overfører 32F5CAB8=Oversettelse 74389FCC=Slå av datamaskinen 2CECF817=Type 8673B645=Kan ikke opprette vindu. D20841FF=Kan ikke søke mens en overføring pågår. 84CD0F7E=Kan ikke sette tillatelse %d på "%s", [%s] 434214CC=Angre 6F9B32E1=Avinstaller FlashFXP 7C89A36D=Enhet AD26A7C7=ukjent 4EEB0A87=Inntil D610CAD2=Opp 62D10724=URL 39AC5C6D=Bruk egendefinerte regler F10C5260=Bruk egendefinerte innstillinger 10FAEC45=Bruk siste arbeidsmappe FFF2DFCD=Bruk forrige innstillinger B609061A=Bruk for å vise filer 2DA17977=Bruker 1286421=Brukernavn 4F08AB78=Gyldig fra 510016CA=Vertikal 5ECF04B0=Vis 8FF3A55A=Advarsel A54A8EB2=uker på 1BE4BA55=vil nå logge av datamaskinen. AA2E1304=vil nå slå av datamaskinen. 2C5ABC07=Windows FDEE89B3=Tekstbryting BCAA555B=Skriv EBC88318=X.509 sertifikat for FTP 4DAA7349=Ja 4679425A=Du kan ikke laste ned filer til "Min datamaskin" 7303757C=Du kan ikke angre denne operasjonen! A66702FD=Du må legge til minst en filtype C1C7180F=Du må angi ett gyldig passord. F78BFC8F=Ditt passord er nullstilt 30D0FE36=Ditt virkelige navn eller et kallenavn 4F5C846E=Daglig 5970AF12=Ukentlig 2518FF04=Månedlig B19943CE=bytes 355373D=Alt 5DF7139B=Lås FlashFXP F44C83D9=Avbrutt av bruker 353BE5DB=Variabel EB78CFF1=Beskrivelse 501B5E4C=Kan ikke åpne fil 73A6D62E=Denne filen kan ikke gjenopptas 45345E31=Ugyldig argument AB88A3CC=Nettverket er nede A833BDF1=Vert er nede A7E5A044=Assosiasjon Liste 546B42BB=Mappen finnes ikke BF05766B=Slå av synkronisert surfing 9DC9F306=&Fingeravtrykk 2CBA55D=Filer og mapper EDE4F036=Oppgave Startet 10FC6F42=Beregner 7A97FA9D=Fingeravtrykk 60F7681=Sertifikatet er gyldig CC4356E1=Sertifikatet er ikke gyldig før en dato i fremtiden. 98346A5D=Sertifikatet ble tilbakekalt av utstederen. E636035D=Roten CA er ikke merket som klarert for det angitte formål. 275679AB=Chiffer 62AEF5BC=Kan ikke endre data kanal beskyttelse, før den forsvinner. BB36B98E=Data canal, feilet på sikkerheten A3B35C29=Vis aktive editerings vindu, når du editerer en fil 804D4CA2=Skriv Feil: Disk Full eller disk kvote overskrides? 33991E52=En tilgang med dette navn, finnes allerede A700559D=Sertifikat DD20C260=Kommando&er DA6E3FB7=HTTP URL C960C3A7=Ingen flere kjøringer 1CFBBA6D=Ingen gyldig utløser 48BBF796=Ingen rute til verten CCE7DB8A=Vert ikke funnet 4785996E=Ingen signatur kunne bli verifisert på grunn av det er bare ett sertifikat i sertifikat kjeden, det er ikke selv signert, og utgiver kan ikke stoles på. 6103C05C=Livstid lisens, Du trenger ikke betale for oppdateringer, og nye versjoner av programet igjen, for resten av ditt liv. A24D60D5=Stopper 64EA44A6=List opp mapper DA5088BB=Installert ADD714F7=Ikke installert 83B24425=Vis bekreftelse BEF7DA6D=Utsteder sertifikatet for en lokalt slå opp sertifikat ble ikke funnet. Dette betyr vanligvis at en liste over klarerte sertifikater er ikke komplett. 2087A6B=Midlertidig Kø Fil CC6D0751=Takk for at du støtter FlashFXP B8BE0BDA=Er du sikker på at du vil slette "%s"? B44E09BD=Takk for at du prøvde FlashFXP! 50BFCB86=Gjør følgende når filen lagres D179B23F=&Avbryt F10F5CF5=&Søk i 64F3F7B4=noen 699CCB3A=Finn ED039D47=Vennligst send E-Post %s for mere informasjon. Vi kan levere ett erstatnings serie nummer, når vi har verifisert din rettighet til og bruke dette program. 6FE52246=Dette fjerner alle dine personlige innstillinger og områdets profiler. 9E8E3A68=Hvis du har valgt og si nei, må du slette filer/mapper manuellt. CAFFED76=Vennligt registrer FlashFXP idag.. E06F76CF=Klikk her for og kjøpe FlashFXP 5F81F3B8="%s" Ikke funnet i Site Manager DD5D6791=%d objekt filtreret D06A41BD=%d objekt funnet CFE1BD1A=%d objekt funnet, %d valgt %s 8BB490D1=%s krypteret session med cipher %s (%d bits) 4E3D2C7=%s forsøk misslykkedt, forsøk med %s D5B264A1=%s håndskaking avklaret, husk og oppdater din profil i site profiles. D0F15464=%s håndskaking avklaret.... 9D612BB5=&Avbryte 180D73C1=&Mellom D0B05227=&Kjøp Nå 11884194=&Kommandoer 7C25AB45=&Tilkoble 667DEC86=&Type av tilkobling BD7D0BCA=&Ta bort 8349C936=&Mapper 8A0C868A=&Kople fra sted 3F22A401=%Følg ikke mappe linker 80641891=&Under det seneste EF712EA9=&Skriv inn sidenavn C5E361D9=%Export C6C36410=&Allmenn 70B03103=&Produsere 9605EC4E=&Importere fra utklippstavle 15EB5A80=&Importere sider 1A21B950=&Importere 26CBE753=&Invertere markering 38F743A6=&IP:Port 36F43DB2=&Venstre mappetre 1EF837BC=Laste liste 2CD3B986=&Laste A8DBC959=&Plasser vellykket innsetting øverst i listen E6EB6AE3=&Flytte 556E2892=&Ok 869A246=&Online tjenester BCE93614=&Delvis navn matchining FB82E709=&Lime inn 281D694=&Adresse 7202E3F7=&Skrive ut 686BF2A1=&Oppdater 477761F=&Erstatt E7AEA7ED=&Gjennoppta 4934CE72=&Forsøk igjen 26EC3E6F=&Kjør oppdatering D09605CD=&Lagre liste 1726E434=&Velg en gruppe E5B9506F=&Velg en side CF90EB68=&Velg markeredte E35E8F32=&Markere ikke-matchende 6BF3118F=&Snarvei nøkkel 6096547F=&Side DBD435F2=&Sider F1A308E6=&Oppe over 1F4A4235=&Oppdatere 3A236703=&Bruker navn 3B9FEFCB=(automatisk igjenkjenning) 3634D904=(global) 3227F264=(ingenting) C573F378=(Nytt forsøk #%d om %d sekunder) B2B87F87=-- Text fra utklippstavlen er importert til listen 4468A27D=-- Exportert den merkede listen til utklippstavlen 8B8D913F=-- Merked liste er tømt C8AC2D0B=0 = Ingen Grense E13E7660=0 byte fil 686ECB4D=A %s navn "%s" En liste med dette navn finnes allerede 1B87AAFE=En fil med dette navn "%s" finnes allerede i listen, vil du overskrive den? 9DEFED59=En fil med dette navn du spesifiserte her, finnes allerede i listen. B6ED28C6=En liste med dette navn, finnes allerede 1733B9BB=Auto-Lagre A42A730=Akseptere && Lagre F4586804=Akseptere en gang B48CE802=Akseptere 1C52E62=Adgang B103554A=Konto navn 406089A4=Aksjon CAF5C873=Gjerninger 9D76F074=Aktiver FlashFXP vindu under oppkopling B194D230=Aktiver synkronisering av nettleser under oppkopling 4F1066FB=Aktivere 4354FA01=Aktiv Editering BC2F54F5=Aktiv Modus (PORT) 2CD5D1C1=Legge Til Bokmerke 9C44E24C=Legge Til Denne Side 35F7CB91=Legge til Bokmerke 5161FC31=Legge til site manager C5573507=Legge Til 20171514=Adresse type er ikke støttet 62BD9734=Avansert innstillinger E94C5EA5=Anvend Clear Command Channel Etter Påloggning 21EE791=Alle filer er overført i samsvar med prioriteringslisten. Om filen ikke er i samsvar med listen er den overførdt i samsvar med den orginale listens rekkefølge. 9405528F=Alle innkapslete sider, vil bli slettet. 6E1664FE=Tillat exportering av private nøkkler E0A5B112=Anonym F976DAF5=Anonym FTP E-post Adresse 886D60C9=Gjør endringer på alla undermapper og filer 6FC067DB=April 9EC4B89C=Er du sikker på at du vil slette alle logg filer? 14E00B1C=Er du sikker på at du vil slette denne "%s" gruppen? 4097C018=Er du sikker på at du vil slette denne "%s" side? F752474A=Er du sikker på at du vil slette denne valgte mappe? A5050C27=Er du sikker på at du vil slette denne valgte oppgave? C6446AF=Er du sikker på at du vil slette denne oppføring? 93AB08FF=Er du sikker på at du vil slette din Hurtig Oppkoplings historie? 506BAC00=Spørr C4B66A1B=Synkende D5CB4F6E=I det minste F7DFFDB3=I det meste 9E1C594D=Egenskaper For (CHM&OD) E345EDC4=August 5AE01ACB=Pålitelighetskontroll feilet 9C2B5304=Pålitelighetskontroll er vellykket 50E8E0F=Automatisk sjekk for oppdateringer 830A585E=Automatisk utvid Mapper 4ED26D79=Automatisk overskriv 54DF3F31=Automatisk lagre kølisten, ved forandringer DA7C7897=Automatisk lagre kølisten, ved avsluttning 21E781E=Automatisk lengde på fillistens kolonner 2D3A0E53=Automatisk lengde på kølistens kolonner 720C4DAD=Automatisk Gradering E3001A98=Automatisk overfør 283A8BF7=Automatisk opplast filer, ved forandringer FB5CA236=Automatisk overfør filer 67F42BB6=Automatisk oppdage, web proxy egenskaper FAD876FB=Bakgrunn (offline) E6FF2626=Sikkerhetskopiering / Gjenopprette Sikkerhetskopierings Innstillinger 6B7B4D54=Sikkerhetskopiering er ferdig 8CF0072E=Pip-Signal (PC Høytalere) D9C8FE66=Bionær (bilde) C14CEC33=Bionær DBC8C65D=Kople Socket til IP D2483B4F=Smelt i sammen med windows-tematet C0596E41=Kant 8EF37792=Bunn C94BB850=Del Opp Menyen ved (Linjer) DB6EB231=Søk Etter Mapper 1165CFAE=Søk Etter Sider 90156256=Gjennom og sette ett passord for plassorganiserer kommer innehållet å bli kryptert. 5AA88E88=Hurtigbuffer kataloger B59BD6EA=Beregn Server Plass &Brukt 145985A8=Beregn Brukt Server Plass, når ferdig C7E47711=Beregner kompensation for serverns tidszon... 74C4D4E8=Kan ikke finde "%s" 39C170F9=Tittel, teksting DCDA269E=Sertifikat Informasjon 33CE5AD2=Sertifikat Organiserer E94324B8=Endre Egenskaper 93E95672=Bytte 980C7DCC=Feilet Ved Mappe Bytte 4A610A5C=Bytt Mappe C4910AF7=Bytte Passord AD57A109=Bytte Katalog BB63C6BC=Tegn Koding 15D1439D=Tegn Sett 2268ECB2=Sjekk av ledig plass før nedlasting F7831CEF=Sjekk for ny versjon FD4F8317=Kontroll 5A2DE312=Chiffers 74B9379E=Sted/By D20302DD=Tøm Alle Som Feilet 98DC751D=Rense graff ved avsluttning 6F85D0F6=Tøm Historie 805AB644=Slett Passord E1062D7C=Tøm Køliste 57DDE318=Klikk her for og lage en ny oppgave 66619843=Klikk her når den ferdige editerte filen er klar til opplasting ADD3D613=Klient Sertifikat 401DF7AF=Klipp&Lim FDD2CF0A=Lukk ubrukte serveroppkoplinger under overføring D2C0AEC0=Steng 8359F0B8=Kommando er ikke støttet B3973160=Kommando Navn FE181A16=Sammenligne Dato 7202689=Sammenligne Mappe Innhold A3460906=Sammenligne Størelse 727431C1=Sammenligne B809DECD=Ferdig EEE26782=Komprimert 4DC1BC1A=Sette opp 476AD7E6=Bekrefte Sletting DBCB26D6=Bekrefte Fil Bytte 8201B2B=Bekrefte Passord 406E9AD8=Bekrefte 8757C56B=Bekreftelse 2848491=Kopler til og oppsummerer 35C74068=Kopler til og prøver på nytt B02D9FAE=Kople til, tok for lang tid 2B28C56F=Kopler til server nå? BB72C083=Kople Til 5DE806A6=Koplet til 98469A16=Koplet opp 6C09CE7B=Kopler til server C9D58837=Kopler til 8B895216=Tilkopling avsluttet F626AE80=Tilkopling sammen med 1B9CBA9B=Tilkopling feilet, vil du prøv igjen? 7512CA10=Tilkopling mistet FE20E6F8=Tilkopling, nektet på grunn av regelsett 9127CD1E=Tilkopling åpen A3EF6353=Tilkopling avvist 19BBB6AD=Tilkopling Type 66AA70B6=Tilkoplet DEC8A15F=Kop&i Katalog C32D1221=Kopier Katalog Til Skrivebordet D6ABCE1B=Kopi Globalt DA51915A=Kopier Oppgave C25DED7D=Kopier til utklippstavlen som en URL C19D7112=Kopier til utklippstavlen 5B7C7098=Kopier til Site Manager 264E0555=Kopier URL - Kataloger DC5C98ED=Kopier bruker navn og passord? ED8814BC=Kopi F03E714B=Lag Nytt Sertifikat (Egen-Signert) C534412B=Lag Ny Kommando AB4C8CB2=Lag Ny DSA Nøkkel 1D4502DB=Lag Ny Gruppe AF422546=Lag Ny RSA Nøkkel 86F198E1=Lag Ny Side B31952DB=Lag Tid 8EAAE8E2=Kreditt 80AD5CAE=Denne Fil 2719D278=Aktuell Versjon 2145A484=Egen Kommando B8A0C82C=Egen liste 69132ABD=Egene Regler 49A0896A=Egen hoppe over liste 2F22D4CB=Kundeportal 9A2C4CB0=S&lett Alt AA9C9F7B=Data Canal Fingeravtrykk, stemmer ikke med den kontrollerte oppkoplingen. 3C6ECB10=Data Oppkoplings Modus 67EDA3C8=Katalogen "%s" er utilgjenlig. Detta kan exempelvis bero på ifall denne er en nettverkskatalog, vilken ikke er tilkoplet eller om du savner tilstreklige rettigheter for og vise kataloginnehållet. 72F7A20C=Sl&ette EA574A97=Desember FF455C43=Standard nedlastings mappe CA6F0CE0=Standard fil editor 5C2510F=Standard fil viser 2CE33943=Standard EFC2A301=Forsinket %s sekunder for de blir overskrevet 5BFD4005=Forsinket %s sekunder 2D7434B2=Forsinket så mange %d sekunder, for nytt tilkoplings forsøk #%d 3964C678=Slett alle køede filer 39564B4E=Slett Kommando? 6EE6ECF8=Slett Innhold F5C315EF=Slette Feilet 16FBAAF8=Slette filer/mapper A887A10D=Slett alle grupper og alle kommandoer inne i de gruppene E8A23B71=Slett Logger CFD5596B=Slett køede filer i KøListen 621718B1=Slett køede eksemplar 40E61738=Slett valgte objekte(r) fra kølisten 7D2F5430=Slett valgte objekte(r) E316992F=Slett valgte kø filer 4A532608=Slett Oppgave 3DBE79B1=Slette B46C3296=Sletting BA735BD8=Nektet 5F7FBEA0=Stigende B85AB17D=Bestemmelsessted 7DAB227A=Direkte tilkoplet DC8DE9F2=Katalog Forandring 4540C764=Ny Katalog Laget 1C463EEF=Katalog Slettet D35C34A0=Katalog av 81FD543=Steng tips i windows F25F8177=Steng for lokal netverk server 9A5A005D=Steng Side 7D880CB5=Stengt 8C47FDAF=Frakoplet Side(r) 4F674841=Frakoplet 8EB901F=Brukt Disk Plass 20B0890D=Vise gjennopprettet kø dialog under oppstart 28E760BE=Vis resultatet i ett edit vindu i windows 1EFF74F9=Vis hoppetover gjennstander i C36C4B3F=Vise 5406D100=Vil du lagre forandringer også "%s"? 36EA70FE=Vil du lagre forandringer FC4B61DF=Ikke konverter BF157DB3=Ikke Størrelse Samenlig Med ASCII Filer A236D113=Dobbel klikk her for og bytte mappe D1A0659=Dobbel Klikk 510AC4B5=Nedlasting Ferdig B6557F23=Lasted ned 8390F2FF=Dra Og Slipp E27472F8=DSA nøkkel til SFTP 7F29E296=Variasjon 746EDFC8=Variasjon under forhåndsvisnin&g 5040FDFD=Dynamisk Køliste 4FF2844B=E-Post Melding B4D6B4DC=E-Post Melding Feilet. 3B813ED6=E-Post Melding tok for lang tid, og stoppet opp. DECC7BCC=E-Post Sendt 7560DA3=E-Post 947E1393=Editere Bokmerke D42292A2=Editere Kommandoer 7A9E9945=Editere Egene Kommandoer 667B7BCD=Editere Innhold 6418D370=Editere Fil 43597FD7=Editere i site manager DA64BE9D=Editere Selektiv Overføring BAF93E45=Editere Oppgave 21077124=Editere 6503BAE=Enten tilkoblingen til denne verten blir etablert for første gang eller vertens nøkkel ble aldri reddet. Det er ingen garanti for att serveren er på maskinen du tror det er. 3FE6584A=Tid 82C51DA3=Sett På Hurtigbuffer D8006C3E=Sett på komprimering 6299E568=Sett nedlastings hastighets grense A55071CC=Sett På Global Hold Den I Live 7A684566=Sett På Global Logging C7CC0EF6=Sett På Ident E7E6FF70=Sett På Loggingen 392AB418=Sett bare på, når du kopleropp DEC46B4C=Sette på hoppover liste D3F89AD1=Sett På Lyden Uansett E8D6DEC9=Sett på begrensning av opplastingshastigheten E5A05497=Ikke sett påminnelse på 8C3A95E4=Sett påminnelse på 9F448218=Sett På 2F566EC6=Sett inn kode 8EE15C85=Sett Inn Kommando Navn ECB8B05A=Sett Inn Kommando CF1F574E=Sett inn fil navn B7F1CDA3=Gå inn i mappe etter den er laget B93D6E70=Sette Inn Gruppe Navn 99CFA274=Sette Inn Nøkkel CC203B0F=Sette inn liste navn A6528F66=Sette Inn Navn 1367DBD8=Sette Parametere 3FA09AA8=Sette Inn Passord 1750F3F4=Sett Inn Utvalgt Maske 2EAB15F7=Lik 1D197A79=Feil Under Lasting "%s" Av Språk Fil 6BC30194=Feil Under Lagring Av Registreings Nøkkel AADF3C44=Feil under sending av E-Post A5349784=Feil/Overføring Windows FA6F25A3=Begivenhet 62A90443=Hver 1D6130C3=Utbrudd 71FFA0EC=Exskluder Fil Tillegg AD525B7F=Kjøre Fil 30DE2942=Utfør DBCC4D33=Eksisterende Fil ACBBBFE7=Eksisterende Fremgang 9DD1B90B=Avslutt uten og tømme køliste 3D8CC476=Utvid Alle Mapper 18E6CE3E=Utvid Mapper 6B90539D=Utgått/Opphørt EE4C4E9B=Utgått etter 31E29F33=Utgår den 77105798=Utforsker Menyen 8824A17C=Exporterer til utklippstavle 57A5108F=Exporterer Til Fil 681D1209=Forlenget verktøytips fra windows til oppgavelinjen F790B417=Feilet %s under forhandling, ved avkopling 83A8E1CD=Feilet i og slette noen eller alle filer. Du må manuelt slette dem. 64ABACFB=Feilet i og laste SSL DLLS. ssleay32.dll eller libeay32.dll EB1C84D1=feilet og forhandle om autorisasjons metode DB1820C9=feilet og forhandle om nøkkel bytte algoritter A5D18948=Feilet overføring 9927A641=Feilet 205806AC=Februar AD78FB31=Fi&nn hva 1A59408A=Fil &Assosiasjon 671F386=Fil &Tillegg 8775AB0B=Fil Tillgangs Feil 81A93F88=Fil Assosiasjon 2389D759=Fil Webleser 12A19650=Slett Fil 91986A2C=Fil Avsluttning 596FA66F=Fil Tillegg C65ADC64=Fil Tillegg EA9C0D37=Standar Fil Liste Sortert 9475CAF5=Fil Liste 329A90B7=Fil Listing AFD2F1DD=Fil Maske 82B1F389=Fil ikke funnet! C5EF77EA=Fil Mønstrer B320D790=Fil Tilgang Nektet E458F1AB=Fil Mottatt 354052D2=Fil Overførings Regler 947609FA=Fil Overføring 43BE4F1=Filnavn Oppgave Konvertering C57D8B33=Fil Navn 239CF258=Filer && Mapper F3FCEDC1=Bare Filer B7CA5E11=Filter F6024D9D=Finn &Neste 8851E05D=Finn Neste ECFFDA97=Ferdig ved 5F39C96A=Ferdig BCBD8117=Første bokstav skal være stor 53B0C153=Først 79D96B84=Blink windows når filoverføringen er ferdig 8C2FE4D8=FlashFXP - Krever Ny Registreings Nøkkel 8C7216A1=FlashFXP sikkerhetskopi Fil F60DD93B=FlashFXP oppsettet forandringen ble ikke lagret. 522948A9=FlashFXP er allerede koplet til siden, prøve og kople fra og til igjen. D232D5A2=FlashFXP er opptatt med og utføre en annen kommando, Trykk på avbrytt, for og avslutte forige kommando. F678BB26=FlashFXP Lisens Detaljer 7009CD2C=FlashFXP KøListe Fil B71BF20B=FlashFXP vil slutte og fungere innen %d dager, vis ny nøkkel ikke kjøpes NÅ. 14B8160D=FlashFXP vil nå re-starte, for og verifisere kode nøkkelen. AA48584E=Mapper Med Bokmerker F075BC2=Katalog Hurtigbuffer 767104DA=Mappe ikke funnet! F38D2F3E=Mappe Tre EB0E0CFB=Mapper 63D7FE13=Bare Mapper 318AEA93=Kataloger D3CD71CB=Følg symbolsk link rekursivt B2C2C7FF=Skrift 700F1146=Fjerde ED1C6EF6=Fri B71EB376=Fredag A048B170=Fra Fil 8CED4D1D=Fullt rad valg C0C4F2E=Generell SOCKS server feil 1940FD6=Generellt 6DDA1825=Produser Sertifikat 3B3D0B23=Generisk Shell Icons A505D70A=Hent Nøkkel 1D52B54C=Hent Ny Nøkkel 25176A10=Gå Til Linje F252F3BE=Gå Til CDE0753B=Graffisk bakgrunn C8842AD8=Graff 7F6B3227=Rutenett linjer C21629DF=Rutenett Stil B246085=Grupper mapper på toppen 30BCAC3D=GSSAPI Autorisasjon er ikke støttet 44A8A32=Legg på internettoppringen D2A97E61=Legg på og &Avslutt FlashFXP 9A852E6E=Legg på og Avslutt FlashFXP 309E8EF9=Legg på, og Slå av &pcen B16808AC=Legg på, og Slå av pcen 93D38466=Legg på D1BFC387=Har utgått. 825B0B84=Vi&lemodus 6F8276A9=Vilemodus A3CC3F81=Gjem samme Filer/Mapper 3F9608E8=Gjem/Vis Knapper AB34FF4C=Høy farge på verktøylinje 752EA0B6=Høydepunkt E80749D7=Historie 6C6D5D6C=Hjemme Side 9F330705=Verts nøkkel algorytme ssh-%s, størrelse %d bits. 28BF7C52=Verts nøkkel algorytme 63AD4869=Vert er ikke tilgjengelig 5C6DC2DA=Time(r) 99037692=Jeg Aksepterer ABF16A50=Jeg Nekter 2252DE32=Identisk Forespørrsel: %s - BrukerID: %s A0546AF0=Identisk Bruker ID C58F57B6=Identisk 7B1DD4C6=Indifikasjons Lapp 7C161A2B=Stå Stille 815DA99C=Om Destinasjons Fil 46996944=Om ingen regler matcher 283F00F7=Hvis det er støttet CC4DA6A0=Hvis du har glemt ditt passord, vil det bli umulig og hente ut innhold fra Site Manager. 74BE6123=Hvis du tror dette er en feil, må du kontakte %s med en gang. CBBA6A1C=Hvis du mister kontakten under filoverføring, prøve og gå inn i egenskaper, ikke alle servere er kompatibel med disse innstillinger, og kan forårsake flere problemer. FFDD0216=Hvis 4D81D89E=I Auto-Modus overføres alle filer i Bionær modus, untatt når fil utvidelsen er listet opp her. C42887BF=I Mappe 35086F9F=I Framdrift 5FEC8E4E=inn 41B009C0=Innkluderer hurtig kopling til side historie F260BBC9=Innkluderer følgende logger 11B82087=Ufullstendig eller Feil Registrerings Nøkkel 6BBB9E69=Info E9D6EC2A=Informasjon linje 72E1BA91=Internet Explorer Innpluggingsprogram 1163306E=Fortolking ; av en rå kommandos skilletegn A0C8FED6=Ugyldig Tegn 849141B8=Ugyldig Passord C2F7D047=Ugyldig svar, under bruk av standar IP 876F802F=Ugyldig Server Svar 85AA746C=IP Adresse Er Påkrevet for 559EEE5F=IP Adresse A2FA1917=IP Oppslags Feil 3559C93=er ikke gyldig ennå 38A78E16=hvis det er selv signert. 6C55BD3=Utstedet Av 7B0D7FF7=Utstedet til B999C3CF=Januar 674620CD=Juli 41711E00=Juni 5D1DBC1=KB Kommer tilbake under gjennopptak av nedlastingen 813E1B6A=Holde i Live Kommando 53D1F387=Holde i Live Sendt 832BDC1E=Holde i live 93F62EE1=Bytte nøkkel: %s. Kryptert sesjon %s, MAC: %s, Kommprimert: %s. 875235A7=Nøkkel Format A4A334F0=Nøkkel Manager 530145D5=Nøkkel Størelse 3D615F71=Tastatur Autorisasjon Forespurt AF09FA09=Tastatur Autorisasjon, Passord Sendt. 9488A952=Innteraktivt-tastatur 7D4DD2B0=Kilobits pr sekund (kbps) 5A307851=Kilobytes (KB) 5504CA65=Kilobytes pr sekund (KB/s) 616E7939=Språket finnes allerede, laster inn existerende språk CC8E0A9F=Språk Fil importet D6584F89=Språk Fil 4E4079F=Språk Navn C3D9892B=Språk Egenskaper 5E20F968=Store Ikons 40890A3F=Større 45AFE3DD=Sist Oppkoplet 463E1A96=Siste 0 Stilling 27D69EA=Siste Resultat 807DE2F6=Sist Kjørt EAE9069E=Sist CBD76704=Siste Versjon 67A8635D=Venstre Server Svar A937C4EF=Lisens Detajler D6DECCB6=Begrenset Lokal Port Rekkevide 443795F2=Begrenset sesjons logg størelse (MB) 6E17F1C5=Linje[:Kolone] F0795681=Liste Opp Kommando 5918C6E4=Liste Komplett A71157BD=Liste Opp Ikoner 4AFA2857=Lytte på PORT: %d, Vente på oppkopling. DFAF4C75=Liste Opp Mapper 6063A98F=Nye Oppdatering Direkte 2CCE0906=Nye Oppdatering, finner ut av hvilke oppdateringer som er tilgjengelig. 4E75FBE2=Lokal Webleser C35D06AB=Lokal Fil Liste A3A63A2C=Lokal Vei 4A17A7EC=Lokal 43ECB862=Logg Stengt AB89FC4B=Logg Mappe 522AA75C=Avslutt PC EA7DD2DD=Logg Åpnet 30AD7EEF=Logget Av F99998B1=Inngående Logger F7B0B433=Slåopp 7CCCD351=Små Bokstaver EDE9958E=E-Post Server Installering 1C4440BE=E-Post Server 15EB4D07=Hoved Knappen 3349868E=Lage Som Standar 6C7B1BDF=Lag Map&per 9B0A32DF=Lage Mapper Feilet 2D696A86=Lage Kataloger F098932C=Manuell Fil Overføring BD88648B=Hent Bruksandvising 10DBBEC4=Bruksandvising BF1796B3=Mars C2A4F38=Merk Som En Feil 1F2EE984=Merk/Umerk 553E54C4=Merk Liste 2F8C38CE=Merk &Velg 3EF0BE7E=Merk Velg DF5D6C0E=Merk 136D24C3=Motstykke &Oppgave 172A4B8C=Max Valuta D5D0CC9A=Maximum D23C54FF=Mai 9B77608D=Minimer Til Systemhjørne D6232CD5=Minimum 74B38638=Minutt(er) DEC3B67E=Moderne Stil A61D0EFA=Modifisert D87E283F=Mandag 2EA8A019=Skjerm/Overvåke F512948D=Skjermer/Overvåker E3F204C7=Måned(er) F54FD918=Månder CC33C1F3=Flytte &ned B8524B5B=Flytte &opp 57BE561A=Flytte filer/mapper 20C3E0A1=Flytte Utvalgte Objekt(er)? 6EDD0BF=Flytte til &bunn 46651164=Flytte til &toppen A5F19B2C=Flytte til bunnen av kølista, før den prøver igjen 4F0C9846=Flytte 5169A23F=Flytte filer 9100939E=Flervalgs Mulighet C03AD36C=Min PC 8393C19D=N&ei Til Allt 973D7B79=Navn på Fil 50F0FFAC=Navn på Mappe E2558955=Navigasjons Knapp D3CB6D10=Navigasjons Tre B2DA9B3C=Navigasjons %s oppgave E96CC0A6=Nettverket er utilgjenelig 1A25A210=Alldrig A7F3406C=Ny &Gruppe E0852A15=Ny &Side 69D88C4D=Ny Kommando 6AF3CC1E=Nytt Innhold 5AB438BB=Ny Fil 46E997C3=Ny Mappe 2C1215AB=Ny Gruppe 9AEFA8EE=Ny Lisens Nøkkel Er Påkrevet 5050D1DD=Ny E-Post Server AB35CBC0=Ny Fremdrift 26EC61F2=Ny server verts nøkkel 3756B34D=Ny Sesjon 8455D58E=Ny Oppgave 1BE7C827=Nyere 5CD0315B=Neste Kjøring F64D9DF9=Ingen Samenligning 7437E0C4=Ingen vert/ip adresse er sperifisert. AAE879A7=Ingen dataelement valgt! 7386C481=Ingen objekter matching %s hva som er funnet! FAA1136A=Ingen resulater funnet 57F6272B=Ingen Proxy 4257CE43=Normal Overføring F4A593C7=ikke anbefalt 479E47A6=Ikke fastsatt FBC596DD=Ikke søttet av alle servere 4A458804=Ikke søttet av denne servere 8CFC9A39=November 3C126031=Nummer av logger som skal lagres til disken (0 = ubegrenset) 238A96FC=Oktober 13F11BA3=AV 28449ED3=Når &Overføring Er Ferdig 76F32F7C=Når Overføring Er Ferdig 9C320D6A=PÅ 8C7C21DF=En Vei og Slette D0FD488C=En Vei FEF795A=Bare under overføring 73AF2B57=Bare gjennoppta overførte filer i bionær modus 1B6469BC=Bare søk innen mapper som stemmer med gitt datorekkefølge 44CBC7BE=Bare når du er tilkoplett F71EC315=Åpne logg mapper 6EBF8F0=Åpne Opp Site Manager Ved Oppstart F148581A=Åpne kilde og gå til mappe 21656A82=Åpne kilde mappe 9E90A8D4=Åpne mål mappe FE38BE5A=Åpne data overførsel IP: %s PORT: %s 7BC8B584=Åpne data overførsel via Proxy 10A1D814=Organisasjons Enhet D9DFB884=Organisasjon 741F8EEB=Overskriv Alt C37AC376=Egenskaper 25BF4CFF=Foreldre Katalog 3BB3234B=Passiv Modus (PASV) 72BDD8C2=Passord Satt 5245301E=Lime inn fra Utklippstavle 14AA80AB=Veien eksisterer ikke 58E008EE=Veien til Fil A7FC0C2A=Veien til Mapper AB662431=Vei AE77BC52=Utfør disse kommandoer etter innlogging AB7143B8=Tillatelse 83044F77=Personlig ID Nummer 1C785F9D=Vennligs vurder og kjøpe dette program. D0F8A217=Vennligs kontakt server administrator for og verifisere motatte nøkkel. Og akseptere verts nøkkel, uten verifisering, er ikke og anbefalle. 3609D5BA=Vær vennlig og kople fra og til igjen. 229045FD=Vær vennlig og legg inn ett navn, som henvisning til nøkkel par. C4769290=Vær vennlig og legg inn ett Navn. 5F82434D=Vennligs legg inn en E-Post adresse "%s" i feldtet. 3AFF5716=Vennligs legg inn ditt passord BC6957=Vennligs legg inn dine registerings data i boksen under her. CF430AD2=Vennligt kjøp FlashFXP, for å forsette 7E55D467=Vær vennlig og velg en annen mappe, og prøv igjen 6AB76464=Vennligst Vent B389C627=Ett sprett opp vindu for innloggins informasjon BF5A86A3=Posisjon FCD179C9=Bevar Fil Dato 763816AC=Forhånds Vis E47EC614=Prioritert Liste EE0E7537=Privat Polise B7EDFF7B=Privat Nøkkel Fil DB779010=Framgang 6543690E=Påminnelse FCD3A165=Påminnelse C80D7234=Proxy Server Liste 9A6253F9=Proxy Server Profil 1AD68B25=Proxy Server DFB72AE2=Offentlig nøkkel godkjennelse AAB569CA=Offentlig Nøkkel Fil 73F4DCAC=Offentlig Nøkkel Påkrevet F3C35666=Kjøper/Pris Informasjon EACF5B6E=KøListe &Info 6F9B3209=KøListe S&om 98EC5999=KøListe Ferdig 9F5DF3B7=KøListe, valg og slette enkelte objekt(er)? 1D100A28=KøListe Fil 75756B1E=KøListe 9D6C43A9=KøListe, velg enkelte av Foreldere Filer 4222363C=KøListe Valg 1D516B11=KøListe Type B314A82E=KøListe vindu BE3C5067=KøListe B2144130=KøListe/Status 4BB58267=KøListe 35BD8DB5=KøLister Filer, Vennligst Vent.. 6D20EE51=Hurtig oppkopling til sider, behold i historien 77962B8E=Hurtig oppkopling 7CF95243=Hurtig FlashFXP 948D7BE7=Rå Kommando (køliste) C4DF7A3B=Rå Kommando 40F9C2B7=Ny&tt Navn 38896D7A=Kople opp på nytt til server, og gjennoppta CB05F5E0=Kople opp på nytt E4D420C6=Gjenta Seg hver ACD1C5A7=Laste Ned På Nytt A1155E5A=Editere På Nytt 46C3B767=Oppdatere om fil overføring AF3C9967=Oppdatere F01237E=Registrering feilet (#%d) Vennligst kontakt våre kundesenter her %s 24E884B5=Sende ut på markedet til denne Dato 2A8E4E6=Slipp Type E666DD0F=Anmerking 2303B355=Husk siste brukte side i Site Manager 68349F66=Fjernstyring Opplasting Er Ferdig 5B58EC0C=Fjernstyring Fil Liste D3817021=Fjernstyrings Vei 5D1A7A84=Fjernstyring F8D551A=Fjern tomme mapper når opplasting feiler B502C7FE=Fjern opplasting som feilet, fra køliste AAB22737=Fjern mapper som har feilet 15D0DDF2=Fjern fra historie DE315178=Sette nytt navn C6DD8293=Setter nytt navn 2A3E1EE1=Sette nytt navn på fil BB88FBB2=Repetere Oppgave 80A296D3=Erstatte &Alt C503430A=Erstatte Sertifikat C3201DD9=Erstatte F89B45AD=Raportere en feil 1F03E048=Be om fil størrelse/dato ved tidligere overføring D146BDC5=Forespørsel avvist, på grunn av SOCKS server kan ikke kopleopp til forespurte klient B719780C=Forespørsel avvist, på grunn av, klients program rapporterer forskjellig bruker-id A76FE24E=Forespørsel avvist eller feilet D8328332=Forespørsel etter nåværende katalog 9D41E74=Forespørsel etter IP Oppslag fra 4E637B5F=Forespørsel etter oppdatering ACE58129=Tilbakestille &Alt som Feilet BACD6763=Tilbakestille &Utvalgte 1EB9B61F=Tilbakestille alle filers egenskaper til standar innstillinger? 634E7B7A=Om Prøv og tilbakestill alle feilete overføringer 82650FB4=Null Still Stats? 524CEC48=Null Still Total Stats? 915C9049=Tilbakestille DEC7AAE=Null Stille DNS 7BBC83C9=Oppløse 37E1CFB4=Re-Start overføring, når ingen ting ble overfør før 427DC77B=Gjennopprett det som var avbrutt av bruker 4F870689=Gjennopprett Oppsett 5A663540=Gjennopprett FlashFXP for bekreftelse 85A2D726=Gjennopprett KøListe E1E9590=Gjennopprett Innstillinger 486A1663=Gjennopprett 501EDD88=Resultat 6D8E36BF=Gjennoppta Alt C1ED9635=Gjennopptar Support 676DD596=Gjennoppta 81D61168=Gjennopptar 75B9323=Skaffe Ny Lisens Nøkkel BC0EEF3E=Gjenfinne ny oppdatert informasjon D65F7A6A=Nytt Forsøk Avbrutt C3C712BC=Nytt Forsøk På Oppsummering F484D645=Gjenta Forsinket Forsøk 52CC17AD=Nytt Forsøk På Feilet Overføring DB04DC66=Returnering AF55B832=Avsløre passord når man velger passord feldt 2F339674=Høyre Katalog Tre E878F936=Høyre Server Svar 57C22582=RSA nøkkel for SFTP 5E0849BA=RSA/DSA nøkkel for SFTP A2F9EEBD=Kjør Nå AC51AABA=Kjør oppgave kun når bruker logger inn 50DB96DA=S&øk dypt 824EE7F6=S&esjon E91CD4E0=Søndag A37FB152=Lagre &Som 2EB0FAD7=Lagre Som C43253F7=Lagre Oppsettet B3A4845F=Lagre Fil Navn Som FEAA2AB=Lagre Mapper Som 2DF566E9=Lagre Vei Som E40133E=Lagre Valg 7FF438B9=Lagre forandringer i sider i Site Manager BA4BD2BB=Lagre Til &Fil A60BDC64=Skalere Verdi E963BE87=Skann Dypt 3DD0DCA1=Beramme Timeplan 8E155B69=Timeplan Slutt FB96403=Timeplan Kjører 95F17D1B=Timeplan Start DAF868AB=Timeplans Oppgave A34E73AD=Timeplan A1559232=Timeplans Oppgaver 45891491=Søk ikke funnet! 65DBC9F6=Søke Resultat FDF0C482=Sikker Fil Liste 88C53A31=Sikker Fil Overføring 2F02AD7C=Sikker side til side Overføring D2831F4=Velg &Alt 14240247=Velg Standar Nedlastings Mappe 27752249=Velg Mål Mappe BE407B21=Velg Mappe 88349756=Valgt Gruppe 482E9729=Valgt Side 61DFDDD0=Valgt 20046587=Velg &Overføring 2996B004=Velg Regelsett Ved Overføring 7CBB78C6=Velg Regeler Ved Overføring D5675819=Velg selektiv regelsett ved overføring ikke funnet (%s) 47E01A7F=Send en E-Post ved Feil CF6EEE94=Send en E-Post ved Suksess eller Feil CE36EEDC=Send en E-Post ved Suksess C38D79AF=Send anti-idle hold i live kommando 55F9740F=Send NOOP kommando under overføring 4FA688A9=Send noop under overføring E3A7429C=Send e-post varsel 2A8059B8=Sending FAEE9371=Sett separate Fil og Mappe Rettigheter 3C4A1F61=September 899B645=Server Adresse E4F80AF3=Server Sertifikat DED89590=Server Feil D40F8855=Søk Etter Filer På Server 7FF2753B=Server Web Root Vei 5DC1D0C0=Server B358232=Sesjon status vindu linje begrensing 33A6D397=Sett &Bakgrunns Farger 35359498=Sett &Skrifttype 5ED7B10C=Sett GID C5762842=Sett Passord 4175C612=Sett UID 97445CAE=Setter Fil Rettigheter 16F51766=Setter overførings metode 17050DD6=SFTP Overføring Er Klar 75F209CA=SFTP Kryptering 6CB37250=SFTP protokol gjennkjent, Vennligst bytt overføringsmetode til SFTP 728AFF=&Rå kommando linje 6CD4BC94=Avslutt F10A9D7B=Singel Oppkoplings Layout metode, kan ikke settes på når du er oppkoplet mot en side. 32659BF4=Singel Oppkoplins Layout 26854F5C=Side &Navn 615F19A9=Siden støtter ikke FEAT kommando 26131F62=Side Liste F28AC1DA=Site Manager Sikkerhet A37CA62A=Site Manager 8AA6BAF3=Side navn, kan ikke være tomt. 3CF8997C=Side Navn B1A9E549=Side Notater C3F87A04=Side til Side C971A6DA=Side 7DC18567=Sider FDC62D31=Størelse Format 57F28B54=Størelse F32D0CFC=Hoppe over null byte filer BD35CC1F=Hoppe over Alt 9252347D=Hoppe over tomme mapper 31247639=Hoppe over Liste 5844FA43=Hoppe over 7DE9C85C=Hoppe over liste AEADBD03=Hoppe over overføring 14DB349E=Hoppe over CEF2EDA8=Sove 24AD0EDA=Små Ikoner C668A2BC=Minst 65F9E2B8=Solid 75BDEED3=Noen effekter virker ikke før du har re-startet FlashFXP C267B740=Sortere Etter 9285C85=Lyd Effekt ACE194A7=Lydfil 1CE05628=Hurtig Format 94991C4C=Fartsgrense AF5C9C0B=SSL FEIL: ukjent protokol E9E218E3=Overføring Stoppet Opp 654CD04E=Start og Stopp tid, må være forskjellig! 7269FA38=Start på 54B5ABAC=Start med Feil/Overførings Status BD316502=Stat eller Distrikt E7E9DDD1=Statistikk Fra KøListe 985CBF91=Oversikt Vindu 7CAC602A=Oversikt 37D51A8C=Bli på &Topp 94E52BF1=Sette Fast 5DE45002=Stopp køliste etter denne overføring A98FD67D=Stopp køliste, når overføring ikke er ferdig 2079D82C=Stopp og send hold i live etter AB888A55=Stopp oppgave hvis den kjører lenger enn 3632A126=Lagre logger i en unik mappe 347307E6=Subjekt 2FFABE49=Lever til Server BD4C4764=Suksessrik overføring 2A703E51=Suksessrik CBF2C4F7=Søndag 4F08490B=Bytte &Rutene A865D077=Bytt til %s webleser 990CA461=Tab knappen bytter mellom fil lister (v2.x stil) 8FF437F2=Oppgave Ferdig D4E31FC0=Oppgave Navn 3192E113=Oppgave Innstillinger 7FD2171B=Oppgavens kjøre tid er nåd 29095290=Oppgavelinjen Bildetekst 93ABD038=TCP/IP Bufferstørrelse 27EF10C=Tekst &Editor 426D426A=Tekst Editor EC8A498=Tusen takk for din registrering av FlashFXP! F22C046=Det vanlige navnet på sertifikatet, "%s" er ugyldig eller ikke stemmer overens med servernavnet, "%s", A178D364=Passordet er nødvendig for å kjøre den planlagte oppgaven når brukeren ikke er logget inn D16AC35D=Passordet du skrev inn, stemmer ikke. ABBF603=Køede filen endres ikke. E8492BCE=Køende filen er oppdatert. Fjerne vellykkede overføringer og merk mislykedte overføringer. 51098C16=Registrerings nøkkelen du skrev var ment for en eldre versjon av FlashFXP. D09613DB=Serverens vertsnøkkel samsvarer ikke med den FlashFXP har lagret for denne serveren. Dette betyr at enten serveradministratoren har endret vertsnøkkel, presenterer serveren annerledes vert nøkkler under visse omstendigheter, eller du faktisk har koblet til en annen datamaskin og later som du er en serveren. 835F444E=Teksten i %s filen er endret. 7C84C46=SÅ 6D82D294=Det er ikke nok ledig diskplass til å laste ned filen. A8E87813=Det oppstod en feil ved lasting av %s 1F7074C0=Disse filene er skrivebeskyttet eller din Windows brukerkonto har ikke tilstrekkelige tillatelser til å endre filene i FlashFXP data mappe E5F30F60=Tredje 39A373CC=Dette sertifikatet %s 1705C3ED=Dette sertifikatet er ugyldig. C4406555=Dette sertifikatet er gyldig. E96CF150=Denne lisensen er gyldig til %s 4E65CB26=Dette kan overskrive den opprinnelige filen eller ikke. A53D8B31=Ditt navn vil vises i kreditt for arbeidet ditt. 4B656E80=Denne registreringsnøkkel er deaktivert. 3C5AA113=Denne versjonen av FlashFXP krever en ny lisens nøkkel. En ny lisensnøkkel bli gitt til deg uten ekstra kostnad. B781F0FA=Torsdag 5965C024=Tid &Zone D6FD9CC4=Tid til å leve er utløpt CFA6377B=Tid DC16C188=Tiden F00C11BD=Tidssone forskyvninger: Server: %d sekunder. Lokal: %d sekunder. Differanse: %d sekunder 43C6BA5=Totalt Tilkoblet 3DC4646A=Totalt Grupper C25B2396=Totalt Nettsteder 3EECE5A=Total 90B3992F=Sammenlagt 90BA87CC=Over&før Som A8B28A4=Overfør &Modus 888A1E1=Overførings Feil 6ED1652E=Overføring Feilet 5C10184C=Overførings Graff A6EC3966=Overføring som pågår, Avslutt alikavel? A352FFA8=Overføring Ufullstendig C7F1F81C=Overførings Modus 40D798E8=Overføring Progresslinje 636819AB=Overføring køliste ferdig 2AA862F3=Overføring køliste 81D7CE44=Overføring Utvalgte F1AFDF1E=Overføring Stoppet Opp B942C196=Overfør C8E1E1D4=Oversette 515160DF=Oversettelse Editor 23A08965=Tirdag A9B2761E=Slå Av Fingeravtrykk sjekking under Oppkobling 3F1D9DBF=Veiledning D55AA577=Kan ikke koble til e-postserveren 17B9ECF4=Kan ikke opprette mappe 7C9A5F0B=Kan ikke opprette mappen 5BCC1102=Kan ikke Slette Mappe 2A48DB98=Kan ikke Slette 6838A697=Kan ikke fastslå Gjeldende Mappe EE8FB6CB=Kan ikke bestemme tidssone avvik.. FA43B896=Kan ikke importere cmd.dat, filen er skadet. 172006D4=Kan ikke importere språkfil EE822E76=Kan ikke laste private nøkkel BD25671A=Kan ikke åpne den angitte filen. BC607D0F=Kan ikke åpne 6F80BB0D=Kan ikke starte FlashFXP 97A9AD2A=Kan ikke skrive til fil, disk er full? 3081E970=Stå i Kø FFF15854=Under Status 327658E9=Ukjent sertifikat format C53DD853=Ukjent Feil D730FAF5=Ukjent Nøkkel Format FFC54540=Ukjent privat nøkkel format 58E36576=Ukjent bruker og Ugyldig passord 33AFCB98=Oppdatering mislyktes 7B9FC935=Opp Lasting til %s 1011E329=Opp Lasting B89066CD=Laster opp 1C933A72=Sore Bokstaver B7E8D08A=URL (med passord) CE7BE82D=URL Utklippstavle Monitor ED09C808=Bruk APPE å gjenoppta opplastinger C433C910=Bruk godkjenning 1D88EC04=Bruke eksisterende regler C3B8E32A=Bruk globale innstillinger 9AC2BD9F=Bruk sesjons regler 7155CBEF=Bruk nettstedets ip for passiv modus tilkoblinger D335E744=Bruk hoppe over liste 2DFA015E=Bruk Smart modus håndtering når Auto er valgt EF1E7EA2=Bruk følgende web proxy innstillinger 764FF646=Bruk denne IP bare for ikke-port 21 og SSL / TLS-tilkoblinger F97575A5=Brukes for å redigere filer 9994C10E=Bruker ID 9888B70B=bruker/passord autentisering ikke nødvendig 120C2B1C=Bruker/Passord Ikke Godtatt C79D7AEE=Bekreft vertsnøkkel 379A8DF=Bekrefter registrering D2CAB391=Versjon Feil F4E846A1=via Proxy 2B64A0CF=Vise Fil 9CDE45B6=Vise Rot Kataloger E68C4184=Vent Utløpt .. Ikke alle NOOPs ble hentet. 815BE18F=Venter på gjenværende noop svar. Vennligst vent.. 452635B2=Venter på svar fra bruker (%d sekunder igjen) 17C66F7A=Vekke opp datamaskinen til å kjøre denne oppgaven F9B8665=ADVARSEL - MULIGE sikkerhetsproblem! D2B892CC=Advarsel Endre navn på Fil eller Mappe 178F97DF=Onsdag ED6B49C8=Velkomst Melding 7FE01AD7=Når et mønster passer til en fil eller mappe med navn som oppføringen, så blir filen/mappen fremhevet i den valgte fargen. 6E6A8A04=Når de blir spurt, vent ett bestemt antall sekunder, deretter overskrive DA7CB629=Når du skal Hopp Over 2AFF02FF=vil nå legge på Internett-forbindelsen. 1F317D3A=vil nå logge deg av den tilkoblede webområde(r). B858F1B8=vil nå sette maskinen i en dvalemodus. B240912E=vil nå sette maskinen inn i hvilemodus. CB396594=Vil du koble fra gjeldende område? 8DFA2312=Vil du åpne din nettleser og be om en ny registrering nøkkel? 36EB7841=Ja til &Alt 4798712E=Du er kvalifisert for en oppgradert nøkkel uten ytterligere kjøp. 62F233E4=Du har ikke rettigheter til å avslutte systemet F6380A58=Maskinen din har lite ressurser igjen. 390C611A=En Gang 259172CB=Bruk Server Tid 8F71E761=Samkjøre Universal Tid 7F25D280=Forsøker og Auto-Finne Tids Forskyvning 12F00FCC=Alle Strenger 928B9581=Uoversatt Strenger A6462EF7=Oversatte Strenger 553141C1=Streng med ugyldig syntax 701E114E=Time 8A1ABD8D=Timer 6EC2ABB5=Minutt A06B4AA3=Minutter B61F1169=Sekund 2FD609E6=Sekunder 6E3A36E0=Oppgave Liste F22813AD=Egen CC769D1B=Låse Opp FlashFXP 5990F11=Sette passord til låst 7CA25862=Tilfeldig valg av farger F6BE2B07=Intern Editor 879F31FE=Påminnelse om valg av program 37EEF1B1=Nettverks vennlig QoS 5BB26795=Fil Teller 78DBBEB1=Katalog Telling 5A73E366=Overførings Hastighet 3B7F8384=Overførings Fremdrift 257598A7=Overførings Filnavn 620A1E8=Tiden som har gått 734A583F=Resterende Tid 3CF43CB=KøListe, resterende tid som er igjen 67BF4438=Til Side navn (FXP-modus) 9E7171E=Fra Side navn (FXP modus) 63BFF652=Regel Sett 7B89FA=Mappe Liste A313A5FB=Legge Til Fil Mønster EBB1ADD1=Legge til Gruppe Mønster 707F1C56=Forsøker og kople opp igjen E3C4DAFF=Kan ikke løse vert EF954444=Data Socket Feil C2869AAD=Denne serveren kan ikke tillate at filen gjenopptas F55C3AE4=Kan ikke finne ønsked navn 64176CF3=Tilkopling avsluttet av klient 4E095285=Tilkopling avbrutt 11C5BC85=Tilkopling feilet D78F15BB=Initialisere av windows sockets feilet 70910070=Feil under data oppkopling 4067D178=For mange åpne sockets A55495AB=Oppgaven vil bli blokkert 3920FDC4=Oppgaven kjører nå 92466CAE=Oppgaven kjører alt 30CAF43=Socket operasjon på ikke-socket BD14A73D=Bestemmelsessteds adresse kreves C61B1DEE=Oppgaven er ikke støttet på denne socket CE222A30=Adresse er allerede i bruk E418497B=Kan ikke tilldele ønsked adresse navn B3583DC7=Nettverket kan ikke nåes 9AE30749=Nettverket har mistet oppkoplingen, og prøver på nytt D9FDCE7D=Programvaren, var skyll i at oppkoplingen ble mistet 40E54C83=Tilkopling re-satt av peer 40E9AB36=Ikke mere buffer plass tilgjenlig 103BE249=Socket er allerede tilkoplet 4F268CA5=Socket er ikke tilkoplet AFD59F62=Kan ikke sende etter socketavstengning 56EF812B=Tilkopling brukte for lang tid, og ble mistet B6EB2FA0=Nettverket undersystem nåes ikke EF0B93EB=Ufullstendig versjon av winsock D96874D=Suksessrik WSA Startopp er ikke gjennomført ennå 8DFE8DB1=Ingen-Autorisasjons vert er funnet 50BE2DD=Feil Nummer 4D8C7321=Innhold F728F615=&Vise 9200E6FD=IS 5197336C=Synkronisering Av Nettleser Feil 7F7D5C4C=Lag mappe 64482978=Retur til tidligere mappe FA90587D=Fil Overførings Regler 305E05FA=Sett rettigheter %d på "%s" BD3A3A1=Stabil 797F314A=Beta og Stabilt 54408821=Synkronisering Av Nettleser A59D323A=Tøm Millertidig Mappe 4B84F8D0=Filer og mapper separet/delt E7B639CF=Bytte egenskaper på E03C3457=Gjør endringer rekursivt på alla undermapper og filer 626E7BD0=Lagre Oppføring 26F08C59=Kan ikke lage fil %s 40D370AE=Velg plass hvor du vil flytte de valgte dataelement(s) til, og klipp på OK knappen B78EA426=Vis skjulte filer, mapper, eller drivere 624CFAB0=Vær vennlig og undersøk sertifikatet nøye, så du vet at du kan stole på server. 51C5140A=Kan ikke få utstedersertifikat AE3D4D40=Kan ikke dekryptere signaturen til sertifikatet. A534DBFB=Den offentlige nøkkelen i sertifikatet kunne ikke leses. E0178897=Signaturen til sertifikatet er ikke gyldig. ED8D74FD=Sertifikatet er utgått. 9613FC9C=Det er en formatfeil i før felt for sertifikatet. 712FEA7D=Det er en formatfeil i etter feltet for sertifikatet. C4028368=Det godkjente Sertifikatet er selv-signert og det samme sertifikatet finnes ikke i listen over klarerte sertifikater. 978AA062=En selvstendig signert sertifikat finnes i sertifikatet kjeden. Sertifikat kjeden kan bygges opp ved hjelp av upålitelige sertifikater, men root CA ble ikke funnet lokalt. BF376213=Logg Fil 5D6F7900=Om du er en hjemmebruker, du kan registrere opp til 3 pcer på sammme lisens nøkkel. B7422E46=Du kan kjøpe FlashFXP ved å klikke på "Kjøp nå" knappen til høyre. 217545F5=Din prøvetid har utløpt. 8D786166=Du er på dag %d av %d dine dager. 3F33DCA7=Dine %d dagers evalueringsperioden har utløpt. 9F402A8E=bruker opprettet 86B57C72=Adresse eller URL 16BB6DD4=Overførings feil 76FCA759=Liste Opp Parameter 2445FAE0=Regel %d har prioritet, til og bruke denne regel, bruk piltastene til å forandre prioritet på den valgte regel. FCEFB441=Alle språkfiler er opdatert og installert E0750B57=Nedlasting / Oppdaterte Språkfiler 2220D1DA=Språkfiler A1CCEC39=Åpne fil plassering 21E7F1C8=Du holder nå på og navigere på utsiden av synkronisert root mappe. C3C5607A=Grupper symbolske linker, under standar mapper A8F3DB5E=Følgende fil har blitt forandret, vil du laste den opp? 1D356C67=Totalt Størelsen A7DB89C5=Totalt Free 12B55FD4=Arv Påminnelse 59E02534=Fjernstyring FA9352E3=Er du klar til og laste opp filen? C37CECE5=Se og Editer Fil 969EA7F3=Standard aksjon når du lagrer A0F286D6=&Sjekk Alle C9D4E246=&Usjekk Alle FEFC1AFB=Laste ned tillegges språk C4D97C3F=Bruk synkronistert skumlesing A6E34EDC=Innkludere under-mapper 16569EB7=Bruk følgende egen IP adresse 24C182D6=Tving spesial IP adresse i avtiv mode 1DD4B6C=Case-Sensitive 4378F71E=Skjerm leser vendlig oppgave linje 7E7B889A=Dette språk er ikke ferdig. Hjelp oss å fullføre oversettelsen. 6C9E9E8A=%s ferdig, %d linje(r), mangler. 84CEB578=Ny Fil Assosiasjon F47B1C9A=Editere Fil Variasjon D8DFA8DD=&Alternativ 1829E0F2=&Køliste C4400D72=Husk edertings historien 90AA7930=Strekt bakgrunn 6F2C1806=Fjern A4E0F1E=Siste Endrings Notater EC3FFB05=Pålitelighetskontroll metode, er ikke godkjent FF4C3FF5=Vær vennlig og undersøk fil tillatelsen og prøv igjen. 53A227B5=Kan ikke tilbakeføre backupen, du har ikke riktig fil tillatelse. 882F477D=Ny Språk Oppdatering Tilgengelig 70FBE6FA=Vil du laste ned oppdateringen? 4EB2CA4A=Linje F8AC28D7=Nettsted til nettsted metode 13E6FC51=Direct (FXP) 5B6E7D66=Indirekte (protokoll avhengig) D5687A9=Melding om å velge plassering for nedlasting A5F91444=Tastatur pålitelighetskontroll CAB5778C=lokal til lokal E8CCCDF5=Server log inn F9C51FE=Proxy log inn 4DA1E652=Standar programmet blir brukt, til og lese filer, når det ikke er installert riktig program for den filen. 240688BF=Lag en egen fil til og overskrive systemfilen. 82B3FFF5=FTP protokolen er opptaget, Vennligst bytt til en Tilkoplings Type som er FTP 1B0CDEC8=Nettverks Feil 729C73E6=Editere Bokmerker F40CCD04=Slå På 80F874CD=Slå Av C7BA1833=Ingen Forandring E0CD2EC6=Ukjent eller invalid server svar 5A481652=Automatisk bytte "%s" til "%s" 7CE599CD=&Edit og laste opp 3B1794E6=Inkludere "Edit og laste opp" i histoien A849D503=Du kan fritt bruke denne demo versjonen for %d dager. 4008DE0B=&Sette på sterk privat nøkkel sikkerhet. 550429B2=Du vil bli varslet vær gang din private nøkkel vil bli brukt av FlashFXP vis du setter på denne funksjonen. 5E7740B4=&Merk denne nøkkel som exsportvennlig. 502C003B=Dette vil tillate deg og ta backup eller transportere din nøkkel på ett senere tidspunkt. A3ADE80B=Slå på TCP/IP Keep Alives 6563C45=Tilfeldig velg en bakrund under oppstart E9317A25=Fjenstyr Nettleser E8709287=Passordbeskyttelse For Program B1D6A11A=Kjøre oppgaven om bruker er logget på eller ikke CD02B961=Når ingen brukerkonto passord er gitt det er ingen tilgang til enten nettverket eller krypterte filer. 905F73A8=Ikke lagre passord. E9C91AF5=Oppdatering installert A7764EE2=Slett flere elementer på en gang 4B0A62E1=Er du sikker på at du vil slette disse %d elementer? 38659B92=&Logg inn Typer 22B52199=Fellesnøkkel AF9D0228=Spør etter passord F7E0A358=Huske passordet for denne økten 40C06F0D=Anonym 14E7B468=En ny oppdatering er tilgjengelig 7751B21C=Åpne mappeplassering 7A74FD5B=Privat nøkkel 5EF0433E=%s er beskyttet 95453852=Vennligst skriv inn %s B20D6363=passordfrase 1498CDA4=Ugyldig %s F9D2C080=Nøkkel basert B4E14BD9=Import %s 668E8782=Eksportere %s 6B5FDFFE=Sett dato/klokkeslett for DCA40ED6=Dra og slipp med Explorer 10A8E0CD=filen finnes C3893540=Angi ditt passord EFC1065A=Ikke tilkoplett A005054=Ekstern fil redigere pågår 6D1DD926=Kan ikke lukke FlashFXP, vennligst vent før filopplastingen er fullført. 166F9C3E=Verktøylinjen tema 809983C5=Les meg 98D5CD85=Lisens DE2BD258=Verktøylinjen tema "%s" installert. 58962951=Flytte mappen innhold A1A20F2D=%s områder som er eksportert